Vokanamet

Vokanamet

Trefwoord

Vokanamet

De werkzame stoffen in Vokanamet zijn canagliflozine en metformine. Canagliflozine is sinds 2013 internationaal op de markt en metformine sinds 1959.

Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Vokanamet. Het is te verkrijgen in tabletten. Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine of canagliflozine alleen onvoldoende effect heeft.

U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Vokanamet.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!