Medicatiebeoordeling: in gesprek over uw medicijngebruik

Zorg & gebruik

Medicatiebeoordeling: in gesprek over uw medicijngebruik

Gebruikt u 5 of meer medicijnen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een medicatiebeoordeling. Hierbij bekijkt uw apotheker samen met u en uw huisarts wat er beter kan in uw medicijngebruik.

Trefwoord
naar zorg & gebruik

Medicatiebeoordeling: in gesprek over uw medicijngebruik

vergroot
terug naar boven

Overzicht en adviezen medicijngebruik

Gebruikt u veel medicijnen? Elk van deze medicijnen kan bijwerkingen veroorzaken. Of de werking van een van de andere medicijnen beïnvloeden. Misschien heeft u wel problemen, bijvoorbeeld bij het innemen van uw medicijnen. Bij een medicatiebeoordeling bekijkt uw apotheker samen met uw huisarts alle medicijnen die u gebruikt. Hij of zij vraagt door naar eventuele knelpunten die u ervaart. Vaak kan er iets verbeterd worden.

De medicatiebeoordeling bestaat uit 3 gesprekken: een gesprek over uw huidige medicijngebruik, een adviesgesprek en een evaluatiegesprek. Uw arts en apotheker werken samen om de medicatiebeoordeling zo goed mogelijk uit te voeren. Ze vragen uw toestemming voor het uitwisselen van uw gegevens. 

Gesprek 1: intakegesprek

In het eerste gesprek neemt u met uw apotheker uw medicijngebruik door. Uw apotheker bespreekt graag met u:

 • welke medicijnen u gebruikt en hoe u deze medicijnen gebruikt. Vermeld ook medicijnen en vitamines die u zelf koopt, zoals paracetamol;
 • hoe u zich voelt bij het gebruik van de medicijnen. Misschien vindt u het lastig om veel verschillende medicijnen te slikken. Of vindt u het verwarrend dat de medicijnverpakkingen regelmatig veranderen;
 • of u tevreden bent over de werking van uw medicijnen;
 • of u vragen of wensen heeft.

Gesprek 2: adviezen medicijngebruik

Na het eerste gesprek kijken uw apotheker en huisarts samen wat ze voor u kunnen doen. Deze adviezen bespreken ze met u in het tweede gesprek. De voorgestelde veranderingen worden alleen doorgevoerd als u het met de wijzigingen eens bent.

Uw apotheker en arts kunnen bijvoorbeeld voorstellen dat u met een bepaald medicijn stopt, dit vervangt of het gebruik ervan vermindert. Het kan ook zijn dat u uw klachten juist kunt verhelpen door een extra medicijn te gebruiken.

Gesprek 3: evaluatie

In het derde en laatste gesprek bespreekt uw apotheker met u hoe het gaat na de veranderingen in uw medicijngebruik. Dit evaluatiegesprek is meestal een paar weken nadat uw medicijnen zijn veranderd.

Medicatiebeoordeling: voor wie?

U komt in aanmerking voor een medicatiebeoordeling als u:

 • 75 jaar of ouder bent;
 • langere tijd 10 geneesmiddelen of meer gebruikt; en/of
 • als kwetsbaarheid is vastgesteld.

Aanwijzingen voor kwetsbaarheid zijn:

 • Patiënten na een recente ziekenhuisopname of na een recent bezoek aan de spoedeisende hulp i.v.m. een mogelijk medicatiegerelateerd probleem, zoals beschreven in de triggerlijst addendum tweedelijn (vallen, syncope, bloedingen, elektrolytstoornissen, verwardheid, obstipatie et cetera)
 • Patiënten met een of meer ‘geriatric giants’ (mobiliteitstoornissen, balansproblemen, communicatiestoornissen, geheugenproblemen, psychische stoornissen en incontinentie)
 • Patiënten met nierfunctieverlies
 • Patiënten met cognitieve beperkingen
 • Patiënten zonder een sociaal netwerk
 • Patiënten die recent een partner verloren hebben of alleenstaand zijn
 • Patiënten met een lage opleiding of laaggeletterdheid
 • Patiënten bij wie de levensverwachting sterk is afgenomen

Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor een medicatiebeoordeling, maar heeft u wel vragen over uw medicijngebruik? Vertel dit dan aan uw apotheker. Hij/zij kan samen met uw huisarts kijken of een medicatiebeoordeling iets voor u is.

Vragen over medicijngebruik

Heeft u vragen of twijfels over uw medicijngebruik? Neem dan contact op met uw apotheker. Ook als u net een medicatiebeoordeling heeft gehad. U hoeft niet te wachten tot een volgend recept of een volgende medicatiebeoordeling. Pas in ieder geval nooit zonder overleg uw medicijngebruik aan!

Vergoeding medicatiebeoordeling

Wilt u weten of uw medicatiebeoordeling vergoed wordt? Vraag het uw apotheker.

Laatst bijgewerkt: 18-09-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!