Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen

Thema's

Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen

Uw arts schrijft een medicijn voor dat de apotheek speciaal voor u maakt. Dit heet een bereiding. Krijgt u dit medicijn vergoed? Dat stellen zorgverzekeraars vast aan de hand van regels van de overheid.

Trefwoord
naar thema's

Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen

vergroot
terug naar boven

Wat is een bereiding?

Een bereiding is een medicijn dat de apotheek speciaal voor een patiënt maakt of laat maken. Bijvoorbeeld omdat fabrikanten dit niet leveren. Of omdat de sterkte of vorm van een bestaand medicijn niet geschikt is voor de patiënt.

Wanneer krijgt u een bereiding vergoed?

De overheid heeft regels opgesteld waarmee zorgverzekeraars vaststellen of u het bereide medicijn vergoed krijgt. Volgens deze vergoedingsregels moet een bereiding:

  • een voor de patiënt geschikte vorm hebben. Bijvoorbeeld een drankje voor een kind dat nog geen tablet kan doorslikken;
  • bewezen werkzaam en effectief zijn. Dit betekent dat er voldoende onderzoek naar het medicijn is gedaan en dat het werkt tegen de klacht of ziekte;
  • het voordeligst zijn voor de zorgverzekering en de patiënt. Het is bijvoorbeeld niet duurder dan vergelijkbare medicijnen.

Daarnaast krijgt u sommige bereidingen alleen vergoed onder bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld alleen als een specialist het medicijn voorschrijft, of alleen als het medicijn is bedoeld voor kinderen, of alleen als u eerst een ander medicijn heeft geprobeerd maar dit niet voldoende heeft geholpen. 

Wanneer krijgt u een bereiding niet vergoed?

Hebben de zorgverzekeraars vastgesteld dat uw bereiding niet aan de vergoedingsregels voldoet? Dan krijgt u het medicijn niet vergoed. Daarnaast heeft de overheid nog een aantal gevallen benoemd waarin u de bereiding niet vergoed krijgt:

  • het is geen medicijn, maar een product zoals shampoo of handcrème;
  • het medicijn is (bijna) hetzelfde als een ‘gewoon’ medicijn dat niet wordt vergoed. Voorbeeld: paracetamoltabletten voor griep en verkoudheid. Deze zitten niet in het basispakket. Daarom vergoedt de zorgverzekeraar een bereiding van capsules met paracetamol voor griep en verkoudheid ook niet;
  • het is een medicijn om ziekten op reis te voorkomen. Bijvoorbeeld een vaccin tegen een tropische ziekte.

Vergoedt uw zorgverzekeraar uw bereiding niet? Dan betekent dit niet dat het medicijn dat uw arts heeft voorgeschreven geen goed medicijn voor u is. Het betekent alleen dat de zorgverzekeraars hebben vastgesteld dat de bereiding niet aan alle vergoedingsregels voldoet.

Zorgverzekeraars beoordelen jaarlijks of een bereiding nog voldoet aan de vergoedingsregels. De vergoeding kan na verloop van tijd dus veranderen.

Soms heeft verzekeraar meer informatie nodig

Soms heeft de zorgverzekeraar meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u een bereiding vergoed krijgt. Uw zorgverzekeraar heeft hiervoor een speciaal machtigingsformulier. In dit formulier geeft uw arts aan waarom u juist dit medicijn moet gebruiken. Uw zorgverzekeraar beoordeelt met deze informatie of u de bereiding vergoed krijgt. Zo ja, dan ontvangt u een machtiging. Daarin staat dat de zorgverzekeraar het medicijn voor een bepaalde periode vergoedt. Vergeet niet om op tijd een nieuwe machtiging aan te vragen.

Heeft u (nog) geen machtiging? Dan moet u het medicijn zelf betalen in de apotheek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de vergoeding van uw bereide medicijn? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Ook uw arts, apotheker of patiëntenorganisatie heeft vaak meer informatie.

Overzicht vergoedingen

De zorgverzekeraars beoordelen de vergoedingsregels gezamenlijk. Of en wanneer u het bereide medicijn vergoed krijgt, is dan bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. De vergoeding kan nog wel periodiek wijzigen.

 

Laatst bijgewerkt: 18-10-2018

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!