Zorg van de ApothekerEen ander merk medicijn: werkt net zo goed

Een ander merk medicijn: werkt net zo goed

Zorg van de ApothekerEen ander merk medicijn: werkt net zo goed

Een ander merk medicijn: werkt net zo goed

Een ander merk medicijn: werkt net zo goed

Waarom een ander merk?Werkzame stof gelijkBij problemenBegeleidingsgesprekWisselen van inhalatiemedicijnenPrijs en vergoedingGerelateerd

Krijgt u bij de apotheek uw medicijn mee, maar van een ander merk? Misschien heeft de apotheek uw merk medicijn vervangen door een merkloos medicijn. Of u krijgt een merkloos medicijn van een andere fabrikant. Dit komt vaak door de voorwaarden van de zorgverzekeraar of omdat het patent van uw merk medicijn is verlopen. Ook kan het zijn dat uw eigen merk medicijn even niet te krijgen is. Of uw eigen merk gaat helemaal uit de handel. Maar wees gerust: een ander merk medicijn werkt net zo goed.

 • Patent verlopen
  Bij een nieuw medicijn krijgt de fabrikant 10 jaar de tijd om de kosten terug te verdienen. De fabrikant mag als enige dit nieuwe medicijn maken en verkopen. Dit heet ook wel ‘patent’. Het medicijn is dan alleen verkrijgbaar onder de merknaam. Dit noemen we ook wel origineel of spécialité.

  Na 10 jaar verloopt het patent. Daarna mogen andere fabrikanten het medicijn ook maken. Zij maken het medicijn dan onder de naam van het medicijn zelf: een merkloos of generiek medicijn. Andere fabrikanten kunnen het merkloze medicijn goedkoper aanbieden. Dit komt omdat ze minder geld uit hoeven te geven aan onderzoek en ontwikkeling.

  Omdat merkloze medicijnen goedkoper zijn, maakt dit de zorg goedkoper en beter betaalbaar. De overheid controleert of het merkloze medicijn net zo goed werkt als het origineel. Pas dan mogen patiënten het gebruiken.

  Preferentiebeleid
  Meestal bepaalt uw zorgverzekeraar welk merk medicijn uw apotheek aan u moet afleveren. Dit noemen we het 'preferentiebeleid'. Het merk medicijn dat de voorkeur heeft van uw zorgverzekeraar noemen we het ‘preferente’ medicijn. Meestal is het preferente medicijn van uw zorgverzekeraar merkloos en dit moet uw apotheek dan verplicht afleveren. Zelfs als de arts de merknaam van het medicijn op het recept zet. Uw apotheker beoordeelt altijd of het merkloze medicijn geschikt is voor u.

  De zorgverzekeraar vergoedt alleen het preferente medicijn. Een merkloos medicijn van een andere fabrikant vergoedt uw zorgverzekeraar niet of niet helemaal. Welk medicijn preferent is, kan voor iedere zorgverzekeraar anders zijn. Soms kiest de zorgverzekeraar na enkele maanden of een jaar weer voor een ander preferent medicijn.

  Soms mag uw apotheek bepalen welk merk medicijn u krijgt. Bijvoorbeeld als uw zorgverzekeraar geen preferent medicijn aanwijst.

  Medicijntekorten
  Soms is een medicijn niet te krijgen in de apotheek. Dit kan kort of lang duren. En soms gaat uw medicijn helemaal uit de handel.

  Als uw medicijn niet te krijgen is, zoekt uw apotheker altijd naar een alternatief. Het liefst kiest de apotheker een ander merk medicijn met dezelfde werkzame stof. Als u een ander merk medicijn krijgt, zal uw apotheker hierover uitleg geven.
  Lees meer over medicijntekorten.

  • Een merkloos medicijn krijgt meestal de naam van de werkzame stof. Met daarbij de naam van de fabrikant. Een voorbeeld: omeprazol is een maagzuurremmer. De werkzame stof is omeprazol. Het merk medicijn heet Losec. De merkloze variant van fabrikant X heet Omeprazol fabrikant X. En de merkloze variant van fabrikant Y heet Omeprazol fabrikant Y.

   Werkzame stof en hulpstoffen
   Een merkloos medicijn heeft altijd dezelfde werkzame stof als het originele merk medicijn. Een merkloos medicijn werkt dus net zo goed als het originele merk medicijn. Er kunnen wel andere hulpstoffen in zitten. Dan zit er bijvoorbeeld tarwezetmeel in plaats van maiszetmeel in. Dit heeft meestal geen invloed op de werking van het medicijn. Heel soms kunt u allergisch of overgevoelig zijn voor een hulpstof. Dan kan het nodig zijn om een ander merk te gebruiken zonder deze hulpstof. Als dit zo is, kunt u dit overleggen met uw apotheker.

   Een ander merk medicijn ziet er anders uit
   Een ander merk medicijn werkt dus net zo goed, maar het kan er wel anders uit zien. Fabrikanten mogen zelf bepalen hoe een medicijn eruit ziet. De kleur, vorm, smaak en verpakking van het ene merk medicijn kunnen dus anders zijn dan bij het andere merk medicijn.

   • Meestal kunt u zonder problemen wisselen naar een ander merk medicijn. Uw apotheker en uw arts controleren altijd eerst of een ander merk medicijn veilig is voor u. Het is namelijk belangrijk dat u niet zomaar wisselt van medicijn. Daarom zijn er tussen apothekers, artsen en zorgverzekeraars afspraken gemaakt. Bij sommige medicijnen en in sommige gevallen kan wisselen naar een ander merk medicijn wel meer problemen geven. Er gelden 3 afspraken over het wisselen van medicijnen tussen apothekers, artsen en zorgverzekeraars.

    Afspraak 1: Niet wisselen bij sommige medicijnen
    Bij sommige medicijnen kan het heel gevaarlijk zijn als u ze verkeerd of niet inneemt. Als u te veel van het medicijn inneemt, is het medicijn snel giftig. Als u te weinig van het medicijn inneemt, werkt het medicijn juist niet. Het gaat om deze medicijnen:

    • Epilepsiemedicijnen: carbamazepine, fenobarbital, oxcarbazepine, primidon en valproïnezuur;
    • Afweeronderdrukkende medicijnen: azathioprine, ciclosporine, everolimus en tacrolimus;
    • Medicijnen tegen hartritmestoornissen: digoxine en flecaïnide;
    • Acenocoumarol, een antistollingsmedicijn;
    • Levothyroxine, een schildklierhormoon;
    • Lithium, een medicijn tegen manische depressiviteit.

    Bij deze medicijnen mag u alleen wisselen naar een ander merk medicijn, als uw eigen merk even niet te krijgen is. Of als uw eigen merk helemaal uit de handel gaat. U krijgt daarbij begeleiding van de apotheker en de arts.

    Afspraak 2: Niet wisselen bij sommige aandoeningen
    Er zijn ook aandoeningen waarbij u erge klachten kunt krijgen als u uw medicijn verkeerd of niet inneemt. Bijvoorbeeld bij mensen met een psychose (antipsychoticagebruik) die na het wisselen naar een ander merk medicijn hun medicijn helemaal niet meer innemen. Omdat ze geen vertrouwen meer hebben in het medicijn. Een ander voorbeeld is dat het wisselen naar een ander merk medicijn bij mensen met epilepsie kan leiden tot een epileptische aanval. Met als gevolg dat ze een aantal jaren hun rijbewijs kwijt zijn, net als het vertrouwen in het medicijn.

    Het gaat om de volgende medicijnen en aandoeningen:

    Medicijn Aandoening
    theofylline Astma en COPD
    fludrocortison Bijnierschorsinsufficiëntie
    hydrocortison Bijnierschorsinsufficiëntie
    fenytoïne Epilepsie
    clonazepam Epilepsie
    rufinamide Epilepsie
    eslicarbazepine Epilepsie
    vigabatrine Epilepsie
    lamotrigine Epilepsie
    felbamaat Epilepsie
    topiramaat Epilepsie
    gabapentine Epilepsie
    levetiracetam Epilepsie
    zonisamide Epilepsie
    pregabaline Epilepsie
    stiripentol Epilepsie
    lacosamide Epilepsie
    perampanel Epilepsie
    brivaracetam Epilepsie
    cannabidiol Epilepsie
    clobazam Epilepsie
    colchicine Familiaire mediterrane koorts
    isosorbidedinitraat Hartfalen 
    isosorbidemononitraat Hartfalen 
    ivabradine Hartfalen 
    furosemide Hartfalen 
    bumetanide Hartfalen 
    metoprolol Hartfalen 
    bisoprolol Hartfalen 
    nebivolol Hartfalen 
    carvedilol Hartfalen 
    kinidine Hartritmestoornissen
    procaïnamide Hartritmestoornissen
    disopyramide Hartritmestoornissen
    mexiletine Hartritmestoornissen
    propafenon Hartritmestoornissen
    pindolol Hartritmestoornissen
    propranolol Hartritmestoornissen
    sotalol Hartritmestoornissen
    metoprolol Hartritmestoornissen
    atenolol Hartritmestoornissen
    acebutolol Hartritmestoornissen
    verapamil Hartritmestoornissen
    pyridostigmine Myastenia gravis
    distigmine Myastenia gravis
    hydroxyboterzuur Narcolepsie
    methotrexaat Oncologie
    capecitabine Oncologie
    imatinib Oncologie
    dasatinib Oncologie
    gefitinib Oncologie
    erlotinib Oncologie
    sunitinib Oncologie
    lenalidomide Oncologie
    mycofenolaat Profylaxe van graft vs host reacties en afstotingsreacties
    mycofenolzuur Profylaxe van graft vs host reacties en afstotingsreacties
    sirolimus Profylaxe van graft vs host reacties en afstotingsreacties
    lamotrigine Psychosen en manische perioden
    haloperidol Bipolaire stoornissen
    pipamperon Bipolaire stoornissen
    broomperidol Bipolaire stoornissen
    sertindol Bipolaire stoornissen
    lurasidon Bipolaire stoornissen
    flupentixol Bipolaire stoornissen
    chloorprotixeen Bipolaire stoornissen
    zuclopentixol Bipolaire stoornissen
    pimozide Bipolaire stoornissen
    clozapine Bipolaire stoornissen
    olanzapine Bipolaire stoornissen
    quetiapine Bipolaire stoornissen
    sulpiride Bipolaire stoornissen
    tiapride Bipolaire stoornissen
    amisulpride Bipolaire stoornissen
    risperidon Bipolaire stoornissen
    aripiprazol Bipolaire stoornissen
    paliperidon Bipolaire stoornissen
    cariprazine Bipolaire stoornissen
    brexpiprazol Bipolaire stoornissen
    bosentan Pulmonaire arteriële hypertensie
    ambrisentan Pulmonaire arteriële hypertensie
    macitentan Pulmonaire arteriële hypertensie
    riociguat Pulmonaire arteriële hypertensie
    sildenafil Pulmonaire arteriële hypertensie
    tadalafil Pulmonaire arteriële hypertensie
    prednisolon Reumatoïde artritis
    prednison Reumatoïde artritis
    fenprocoumon Trombo-embolische aandoeningen 
    dabigatran Trombo-embolische aandoeningen 
    rivaroxaban Trombo-embolische aandoeningen 
    apixaban Trombo-embolische aandoeningen 
    edoxaban Trombo-embolische aandoeningen 
    levodopa / benserazide Ziekte van Parkinson
    levodopa / carbidopa Ziekte van Parkinson
    levodopa / carbidopa / entacapon Ziekte van Parkinson
    amantadine Ziekte van Parkinson
    ropinirol Ziekte van Parkinson
    pramipexol Ziekte van Parkinson
    apomorfine Ziekte van Parkinson
    rotigotine Ziekte van Parkinson
    selegiline Ziekte van Parkinson
    rasagiline Ziekte van Parkinson
    safinamide Ziekte van Parkinson
    tolcapon Ziekte van Parkinson
    entacapon Ziekte van Parkinson
    trihexyfenidyl Ziekte van Parkinson
    labetalol Zwangerschapshypertensie

    Bij deze aandoeningen mag u alleen wisselen naar een ander merk medicijn, als u daarbij begeleiding krijgt van de apotheker en de arts.

    Afspraak 3: Niet wisselen bij sommige situaties
    Of u een ander merk medicijn mag krijgen, hangt ook af van uw eigen situatie. In sommige situaties is het niet verstandig om van merk te wisselen. Het gaat om deze situaties:

    • Als u problemen heeft met uw geheugen, praten en begrijpen, bijvoorbeeld door dementie.
    • Als u een ernstige psychische ziekte hebt, zoals een psychose.
    • Als u een ziekte heeft waarbij het heel belangrijk is om altijd precies evenveel medicijnen in te nemen. En waarbij u de medicijnen altijd op dezelfde manier moet innemen. Bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson en epilepsie.
    • Als u moeite heeft met het slikken van medicijnen, waardoor u uw medicijn mag openen, fijnmaken of doormidden snijden.
    • Als u erg slecht ziet. Dan is het belangrijk dat de verpakking goed te herkennen is.
    • Als u al eerder van merk medicijn bent gewisseld, en toen het medicijn verkeerd bent gaan gebruiken.
    • Als u allergisch bent voor 1 of meer hulpstoffen.


    De arts kan op basis van uw aandoening of uw situatie besluiten dat er sprake is van ‘medische noodzaak’. Hiermee geeft de arts aan dat wisselen vervelend is. In deze gevallen schrijft de voorschrijver ‘medische noodzaak’ op het recept.

    Verder is ook beter om niet vaker dan 1 keer in de 2 jaar te wisselen van merk. Vaak wisselen kan namelijk ook voor problemen zorgen. Patiënten kunnen hun medicijnen bijvoorbeeld verkeerd gaan innemen.

    • Als u een ander merk medicijn krijgt, geeft de apotheek hierover uitleg in een gesprek. Ook krijg u de informatie mee op papier. De apotheker of apotheekmedewerker bespreekt met u wat u van uw medicijn kunt verwachten. Hij of zij vertelt iets over:

     • waarom u een ander merk medicijn krijgt;
     • hoe het nieuwe merk medicijn eruit ziet;
     • de gelijkblijvende werking en bijwerkingen van het nieuwe merk medicijn;
     • hoe en wanneer u het nieuwe merk medicijn moet gebruiken;
     • of extra (bloed)onderzoek nodig is als u het nieuwe merk krijgt;
     • andere bijzonderheden, adviezen of waarschuwingen.

     Heeft u toch problemen met het gebruik van uw nieuwe merk medicijn? Of heeft u nog vragen over het nieuwe merk medicijn? Overleg dan met uw apotheker.
     Krijgt u last van bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts. Samen met u zoeken zij naar een oplossing.

     • Over het wisselen van inhalatiemedicijnen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Heeft u een ander inhalatie-apparaatje gekregen? Lees dan op deze pagina welke afspraken er voor u gelden.

      • Als u een ander merk medicijn krijgt, kunt u als patiënt ook goedkoper uit zijn. U heeft altijd een eigen risico bij uw zorgverzekeraar, in 2023 is dit 385 euro. Als de kosten van uw medicijnen onder uw eigen risico vallen, betaalt u minder als u een merkloos medicijn gebruikt.

       Zelf kiezen voor een ander merk medicijn
       Wilt u per se uw huidige merk medicijn blijven gebruiken? Ook al bent u niet allergisch of overgevoelig voor een hulpstof? Dat kan, maar meestal zult u het medicijn dan zelf moeten betalen. De zorgverzekeraar vergoedt een ander merk medicijn alleen als er een hele goede reden voor is.

       Wilt u uw huidige merk medicijn hebben, maar hier niet zelf voor betalen? Dan kunt u proberen schriftelijk toestemming te vragen aan uw zorgverzekeraar voor de vergoeding van uw huidige merk medicijn, met de reden van uw voorkeur.
       Of u kunt in de apotheek betalen voor uw huidige merk medicijn. U kunt dan met uw zorgverzekeraar overleggen of u de rekening kunt insturen naar uw zorgverzekeraar voor een vergoeding.
       Lees meer over prijs en vergoeding medicijnen.

       • Laatst bijgewerkt op 22-12-2022

        Disclaimer

        description

        Vind een apotheek

        Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
        Vind een apotheek blob

        Vraag het de webapotheker

        Vraag het de webapotheker

        Vraag het de webapotheker

        Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
        Informatie wordt bijgewerkt: