Zorg van de ApothekerKlachten over uw apotheek?

Klachten over uw apotheek?

Zorg van de ApothekerKlachten over uw apotheek?

Klachten over uw apotheek?

Klachten over uw apotheek?

Klachten over de rekening?Wat kunt u doen met uw klacht?Adressen en contactgegevensKosten

Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek. Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Daar kunt u iets mee doen. De apotheker en de apothekersorganisatie KNMP helpen u graag bij het oplossen van uw probleem.

 • Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad. 

  Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.

  • Probeer eerst het probleem te bespreken met uw apotheker. Dit kan ook als u een klacht heeft over een medewerker van de apotheek. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen.

   Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

   E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
   Telefoon: 06 22 92 16 49
   Let op: wanneer u niet meteen contact krijgt spreek dan uw naam en telefoonnummer in.

   Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht. 

   De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

   Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.

   Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

   • Klachtenfunctionaris en bemiddeling
    E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
    Telefoon: 06 22 92 16 49
    Let op: wanneer u niet meteen contact krijgt spreek dan uw naam en telefoonnummer in.

    Geschillencommissie Openbare Apotheken
    Postbus 8018
    5601 KA Eindhoven
    Telefoon: 088 02 29 100
    E-mail: info@skge.nl
    www.skge.nl

    KNMP
    Telefoon: 070 37 37 373

    • Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

     • Laatst bijgewerkt op 09-11-2020

      Disclaimer

      description

      Vind een apotheek

      Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
      Vind een apotheek blob

      Vraag het de webapotheker

      Vraag het de webapotheker

      Vraag het de webapotheker

      Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
      Informatie wordt bijgewerkt: