Zorg van de ApothekerKlachten over uw apotheek?

Klachten over uw apotheek?

Als u naar de apotheek gaat, wilt u graag goede zorg ontvangen. Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over hun apotheek. Bent u over bepaalde zaken minder tevreden? Daar kunt u iets mee doen. De apotheker en de apothekersorganisatie KNMP helpen u graag bij het oplossen van uw probleem.

 • Gaat uw klacht over de rekening of over de kosten van de apotheekzorg? Dan hoort uw vraag thuis bij uw zorgverzekeraar. U vindt de contactgegevens op uw rekening of op uw polisblad. 

  Heeft u vragen over uw medicijnen? Die kunt u stellen aan uw apotheker of de apothekersassistente.

  • Probeer eerst het probleem te bespreken met uw apotheker. Dit kan ook als u een klacht heeft over een medewerker van de apotheek. Als de apotheker niet weet dat u ontevreden bent, kan hij de klacht niet oplossen.

   Komt u er met uw apotheker niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris. Die kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt, is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. En zoekt samen met u naar een oplossing.

   E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
   Telefoon: 06 22 92 16 49
   Let op: wanneer u niet meteen contact krijgt spreek dan uw naam en telefoonnummer in.

   Komt u er met de apotheker niet uit? En is ook de bemiddeling niet geslaagd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Openbare Apotheken. Die doet een uitspraak over uw klacht. 

   De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onafhankelijk en valt onder de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

   Vindt de geschillencommissie uw klacht terecht? Dan wordt de klacht gegrond verklaard en moet herhaling worden voorkomen.

   Heeft u schade opgelopen? Dan kunt u een schadevergoeding vragen. De geschillencommissie besluit of u hier recht op heeft.

   • Klachtenfunctionaris en bemiddeling
    E-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl
    Tëlefoon: 06 22 92 16 49
    Let op: wanneer u niet meteen contact krijgt spreek dan uw naam en telefoonnummer in.

    Geschillencommissie Openbare Apotheken
    Postbus 8018
    5601 KA Eindhoven
    Telefoon: 088 02 29 181
    E-mail: info@skge.nl
    www.skge.nl

    KNMP
    Telefoon: 070 37 37 373

    • Bemiddeling door de klachtenfunctionaris kost niets. Gaat u naar de geschillencommissie? Daar zijn wel kosten aan verbonden. U vindt de tarieven op www.skge.nl.

     • Laatst bijgewerkt op 09-11-2020

      Disclaimer

      description
      Gerelateerd

      Vind een apotheek

      Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
      Vind een apotheek blob

      Vraag het de webapotheker

      Vraag het de webapotheker

      Vraag het de webapotheker

      Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
      Informatie wordt bijgewerkt: