Zorg van de ApothekerMedicijngebruik is maatwerkWat kan de apotheker voor u doen?

Wat kan de apotheker voor u doen?

Zorg van de ApothekerMedicijngebruik is maatwerkWat kan de apotheker voor u doen?

Wat kan de apotheker voor u doen?

Wat kan de apotheker voor u doen?

Recept aannemen en controlerenMedicijn pakken of makenMedicijn meegeven met adviesRecept opruimen en controlerenGegevens invoeren patiëntendossierAdvies gevenService leveren

De apotheker weet alles over medicijnen. En of medicijnen met elkaar samen kunnen. Maar ook over bijwerkingen. Ook van medicijnen zonder recept. Dus vragen over medicijnen en gezondheid stelt u aan de apotheker. Dat kan de hele dag zonder afspraak. Wat doet de apotheker nog meer? Dat leest u hier.

 • U komt met uw recept bij de apotheek. Of uw huisarts heeft het recept al naar de apotheek gestuurd. De apothekersassistent aan de balie neemt uw recept aan. Soms stelt ze u nog een paar vragen. Dan voert ze het recept in op de computer. Via de computer controleert de apothekersassistent of u de medicijnen veilig kunt gebruiken. Dit heet ‘medicatiebewaking’.  Zijn de medicijnen veilig voor u?

  • Kan het medicijn goed samen met uw andere medicijnen? Sommige medicijnen werken elkaar tegen. De medicijnen werken dan niet goed. Andere medicijnen versterken elkaar juist. U kunt dan meer last krijgen van bijwerkingen. Deze invloed van medicijnen op elkaar heet ‘wisselwerking’ of ‘interactie’. Krijgt u medicijnen van verschillende artsen? Dan weten zij soms niet van elkaar welke medicijnen ze voorschrijven. Of soms is een arts niet op de hoogte van een wisselwerking. Daarom is het belangrijk dat de apotheek weet welke medicijnen u allemaal gebruikt. De apotheek kan dan letten op de wisselwerkingen.
  • Is het medicijn ook veilig voor uw eigen situatie? Bijvoorbeeld als u bepaalde andere aandoeningen of klachten heeft? Zo zijn sommige medicijnen minder geschikt voor mensen met een hoge bloeddruk. Of misschien bent u allergisch voor bepaalde medicijnen? Of bent u zwanger, of geeft u borstvoeding? Dan kunt u sommige medicijnen ook beter niet gebruiken. Daarom is het belangrijk dat uw apotheek wel al deze informatie heeft en hierop kan letten.
  • Is dit de juiste dosering voor uw klachten? Soms wordt hetzelfde medicijn voor verschillende klachten gebruikt. Voor elke klacht kan een andere dosering nodig zijn. De apotheek let hierop.
  • Is dit de juiste dosering voor u? Voor volwassenen is een andere hoeveelheid medicijn (dosering) nodig dan voor kinderen of kwetsbare ouderen. Ook kan de dosering afhangen van uw gewicht. Of hoe goed uw nieren werken.
  • Gebruikt u de medicijnen lang genoeg, maar ook niet langer dan nodig is? De apotheek bekijkt hoe lang u de medicijnen moet gebruiken voor uw klacht.

  Heeft de behandeling voldoende effect?

  • Is het voorgeschreven medicijn het beste voor uw klacht of aandoening?
  • Blijven de klachten niet langer bestaan dan zou moeten?
  • Hoe gaat het met de behandeling? De apotheek bespreekt met u of er problemen zijn met de behandeling of het innemen van uw medicijnen, en of u last heeft van bijwerkingen.

  Soms is er overleg nodig met de apotheker. Als het nodig is, neemt de apotheker contact op met uw huisarts of specialist. Als er iets moet worden aangepast, wordt dit meteen in uw patiëntendossier in de computer vastgelegd.

  • Nadat is gecontroleerd of u het medicijn veilig kunt gebruiken, wordt het etiket gedrukt. De apothekersassistent gaat de medicijnen klaarmaken. Soms moet een medicijn speciaal voor u in de apotheek worden gemaakt of aangepast. In dat geval kost dit teveel tijd om op te wachten. U kunt dan later uw medicijn komen ophalen.

   Voordat de apothekersassistent het medicijn aan u geeft, vindt er nog een controle plaats. De computer controleert via de barcode of u het juiste medicijn krijgt. Of een andere apothekersassistent controleert dit. Zodat u het medicijn veilig kunt gaan gebruiken.

   • Als de controles zijn gedaan, dan geeft de apothekersassistent u instructies en advies over het medicijn. Heel belangrijk. Want een medicijn kan alleen goed werken als u het goed gebruikt: op het juiste tijdstip, op de juiste manier, in de juiste hoeveelheid.

    Weet u waarom en hoe u de medicijnen moet innemen?

    • De apothekersassistent geeft u uitleg over het gebruik van het medicijn en de werking. En over de bijwerkingen en wisselwerkingen.
    • Verder krijgt u bij bepaalde medicijnen extra informatie mee. Vaak krijgt u mondeling uitleg en instructie. Bijvoorbeeld bij een middel dat u moet inhaleren of bij oogdruppels. Het is belangrijk dat u deze medicijnen op de juiste manier gebruikt. Anders werken ze niet goed of hebt u meer kans op bijwerkingen.
    • De apothekersassistent beantwoordt uw vragen over het medicijngebruik. Heeft u vragen? Of bent u onzeker over het gebruik van het medicijn? U kunt hierover altijd met uw apotheker of een apothekersassistent praten.
    • De apothekersassistent legt uit waarom het belangrijk is dat u uw medicijn op de voorgeschreven manier inneemt. Bijvoorbeeld: sommige medicijnen moeten tijdens het eten ingenomen worden, omdat u anders last van uw maag kunt krijgen. Of: een antibioticumkuur moet helemaal afgemaakt worden. Anders kunnen de bacteriën nog aanwezig blijven of terug komen. Een nieuwe kuur van het antibioticum werkt dan niet meer.
    • Uitleg staat ook in de bijsluiter. Hoe vaak en hoeveel u moet innemen, wat de mogelijke bijwerkingen zijn, enzovoort.
    • De belangrijkste dingen staan op het etiket:
     De datum
     De naam van de patiënt
     De naam van de arts die het medicijn voorschrijft
     Hoe vaak en hoeveel innemen
     Waarschuwingen zoals KAN HET REACTIEVERMOGEN VERMINDEREN en PAS OP MET ALCOHOL
     De naam van het medicijn en de hoeveelheid
    • Zodra de apothekersassistent advies over het medicijn heeft gegeven en u geen vragen meer heeft, dan kunt u met een gerust hart naar huis. De apothekersassistent ruimt het recept op. Elke dag controleert de apotheker alle recepten.

     Heeft u toch nog vragen? Stel ze. Dat kan ook telefonisch. U kunt ook een afspraak maken met de apotheker voor een persoonlijk gesprek over uw medicijnen.

     • Waarom worden al uw gegevens in de computer ingevoerd?

      Uw patiëntendossier
      Uw apotheek slaat de medicijnen die u gebruikt op in uw patiëntendossier in de computer. Hierdoor kan de apotheek 'medicatiebewaking' uitvoeren. Lees hierover meer in het kopje 'Recept aannemen en controleren'.

      Belangrijk voor de medicatiebewaking is dat de apotheek weet welke medicijnen u gebruikt. En welke klachten of ziekten u hebt. U kunt daaraan bijdragen. Geef het bijvoorbeeld door als u weet dat u allergisch bent voor een bepaalde stof, als u zwanger bent of als u receptmedicijnen bij een andere apotheek heeft gehaald. Ook medicijnen die u zonder recept kunt kopen, kunnen invloed hebben op uw andere medicijnen. Geef daarom ook door aan uw apotheek welke medicijnen u zonder recept gebruikt. Deze worden dan ook in uw dossier ingevoerd, zodat de apotheek ook hierop kan letten bij de medicatiebewaking.

      Vindt u een goede medicatiebewaking belangrijk? Dan is het verstandig uw vaste apotheek te hebben en daar elke keer naar toe te gaan. Dan weet u dat in uw apotheek uw dossier compleet is.

      Uw eigen medicatieoverzicht
      Uw apotheek kan een 'Medicatieoverzicht' uit uw dossier maken. Hierop staan uw naam, geboortedatum, adres en een overzicht van alle medicijnen die u gebruikt. De stofnaam én de merknaam van uw medicijnen staan erin. Ook staan hierin eventuele andere bijzonderheden, bijvoorbeeld als u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.

      Waarom is dit 'Medicatieoverzicht' handig? Het medicatieoverzicht is handig in verschillende situaties:

      • als u veel verschillende medicijnen moeten gebruiken
      • als u op reis gaat
      • als u bij een andere apotheek komt
      • als u bij verschillende artsen onder behandeling bent
      • als u in het ziekenhuis opgenomen moet worden.

      U kunt dan altijd laten zien welke medicijnen u gebruikt. De andere apotheek of de verschillende artsen kunnen hier dan rekening mee houden. Verandert er iets in uw medicijngebruik? Vraag dan of de apotheek uw medicatieoverzicht ook aanpast.

      Soms kunt u via een app op uw telefoon ook uw medicatie zien. Zo hebt u uw medicatieoverzicht altijd bij de hand.

      • Voor welk advies kunt u nog meer bij de apotheek terecht?

       Advies over kleine kwalen
       Je hoeft niet met elke klacht naar de dokter. Bij kwaaltjes zoals hoofdpijn, verstopping, verkoudheid, voetschimmel, geeft uw apotheek graag advies. Hoe meer u zelf vertelt over de klachten, hoe beter de apothekersassistent met u mee kan denken, en hoe beter het advies. Daarom stelt de apothekersassistent u ook een paar vragen:

       • “Is het voor uzelf of voor iemand anders?” Heel belangrijk. Een advies voor een kind is namelijk anders dan voor uzelf of voor een bejaarde vader.
       • “Hoe lang hebt u dit probleem al?” Als u al twee weken keelpijn heeft, krijgt u een ander advies dan iemand die sinds een paar uur last heeft.
       • “Wat hebt u al aan uw klacht gedaan?” Als u al een week een vrij verkrijgbaar medicijn hebt gebruikt, moet u misschien óf nog even doorgaan. Of een ander middel nemen, óf u krijgt het advies om naar de huisarts te gaan.
       • “Welke medicijnen gebruikt u? Op recept, zonder recept, kruidenmiddelen?” Soms veroorzaken uw medicijnen de klachten. Bijvoorbeeld maagklachten door een pijnstiller. Of hebt u klachten omdat uw medicijnen niet goed met elkaar samen kunnen. Ook is deze vraag belangrijk voor de apothekersassistent als zij u adviseert een medicijn voor uw klacht te gaan gebruiken. De apothekersassistent kan dan nagaan of dit medicijn  wel goed samen gaat met uw andere (recept)medicijnen.

       Advies over uw medicijnen of andere gezondheidsproducten
       Apothekers en apothekersassistenten hebben verstand van medicijngebruik. En wat ze niet weten, zoeken ze op. U kunt zonder afspraak binnenlopen met vragen over:

       • De medicijnen die u gebruikt
       • Werking, bijwerkingen en wisselwerkingen (een wisselwerking betekent dat het medicijn invloed heeft op de werking van andere medicijnen)
       • Mag u met dit medicijn autorijden?
       • Medicijnen bij zwangerschap en borstvoeding
       • Kleine kwaaltjes en vrij verkrijgbare medicijnen
       • Het omgaan met wondverzorgingsproducten, hulpmiddelen bij diabetes, hulpmiddelen voor oogdruppelen, een inhalatieapparaat, enzovoort
       • Maatregelen en producten bij incontinentie
       • Middelen voor uw huisapotheek en reisapotheek
       • Vitaminepreparaten
       • Maatregelen bij sportblessures
       • Huidverzorging

       Wilt u graag in alle rust eens een persoonlijk gesprek met de apotheker? Dan kunt u ook een afspraak maken. Iedere apotheek heeft een spreekkamer. Hier kunt u rustig met uw apotheker over uw medicijnen praten en uw vragen stellen.

       • Welke service levert uw apotheek nog meer ?
        Op uw apotheek kunt u rekenen, ook als informatiebron en als inleverpunt voor oude medicijnen. De apotheek regelt dat er dag en nacht medicijnen verkrijgbaar zijn. De meeste apotheken hebben een bezorgservice.

        24 uur toegankelijk
        De meeste apotheken zijn open tussen 08.30 en 17.30 uur. In noodgevallen kunt u ook 's avonds, 's nachts en in het weekend bij de apotheek terecht. Maar niet altijd bij uw eigen apotheek.

        Wilt u weten bij welke apotheek u trecht kunt buiten openingstijden? Bel uw apotheek of kijk op de website van de apotheek. Sommmige apotheken geven een folder uit met het dienstrooster. Er zijn ook dienstapotheken. Dit zijn apotheken die open zijn als uw eigen apotheek gesloten is. Sommige dienstapotheken zijn zelfs altijd open. Meestal bevindt een dienstapotheek zich in de buurt van de huisartsenpost of het ziekenhuis.

        Bezorging van medicijnen
        Is het moeilijk voor u naar de apotheek te komen? Of zijn hulp- en verbandmiddelen lastig te vervoeren? De meeste apotheken hebben een gratis bezorgservice. Informeer even bij uw eigen apotheek naar mogelijkheden en bezorgtijden. Het is wel belangrijk dat u thuis bent om de medicijnen in ontvangst te nemen.

        Informatiematerialen leveren
        De apotheek heeft gratis foldermateriaal over medicijnen, ziekten, vrij verkrijgbare medicijnen en tips bij kleine kwalen. Sommige apotheken nodigen regelmatig een schoolklas uit voor een kijkje in de apotheek. Apothekers kunnen ook lezingen in een buurthuis of voor een vereniging geven.

        Innameschema, doseerdoos en medicijnrol
        Vindt u het moeilijk te onthouden wat u wanneer moet gebruiken? Uw apotheek kan een innameschema voor u maken. Daar staat precies op welk medicijn u wanneer moet gebruiken.

        Ook een handig hulpmiddel is de doseerdoos. Dat is een doos met vakjes voor alle dagen van de week. Dit doosje heeft aparte vakjes voor ochtend, middag of avond. U kunt uw medicijnen voor de hele week in de doseerdoos doen. Zo wordt het voor u gemakkelijker om de medicijnen iedere dag op het juiste moment in te nemen. En u kunt dan zien of u de medicijnen al hebt ingenomen.

        Soms is het voor mensen niet meer goed mogelijk om zelf de medicijnen op de juiste manier in te nemen. Uw apotheek kan dan een medicijnrol leveren. De medicijnrol bestaat uit zakjes per tijdstip met hierin de juiste medicijnen. Bijvoorbeeld een zakje voor zaterdagochtend 8.00 uur, een zakje voor zaterdagavond om 17.00 uur, een zakje voor zondagochtend om 8.00 uur, enzovoort. U weet dan precies wanneer u de medicijnen in het zakje in moet nemen.

        Op maat gemaakte medicijnen
        De meeste medicijnen kan de apotheek kant en klaar bestellen. Maar niet alle medicijnen. Als u een speciaal medicijn krijgt, kunnen apothekers en assistenten uw medicijnen op maat maken voor u: oor- en oogdruppels, medicinale crèmes, zalf en allerlei aangepaste medicijnen zoals een medicijn in een drank of zetpil voor een oudere die niet goed tabletten of capsules kan slikken.

        Oude medicijnen inleveren bij de apotheek
        Uw apotheek is er ook voor het inleveren van oude medicijnen of middelen die u niet meer gebruikt. Die horen namelijk niet in de vuilnisbak of de afvoer.

        Op medicijnen staat een uiterste gebruikdatum. Bij stripverpakkingen staat die datum op elke strip. Er staat bijvoorbeeld: 'exp.' 'of houdbaar tot...'.

        Twijfelt u of een medicijn nog bruikbaar is? Vraag het even in de apotheek.
        Vraag voor gebruikte injectienaalden in de apotheek naar een naaldencontainer. In verband met de veiligheid van de medewerkers in de apotheek, kunnen gebruikte naalden alleen worden ingeleverd in een goed afgesloten naaldencontainer.

        De apotheek laat de medicijnen vernietigen als chemisch afval. Verwijder zelf de etiketjes met uw persoonsgegevens voordat u de medicijnen inlevert. U kunt uw oude medicijnen natuurlijk ook zelf inleveren bij het milieudepot van uw gemeente.

        Thuiszorg
        Patiënten die thuis worden verpleegd, kunnen rekenen op de zorg van de apotheek. De apotheek werkt samen met de arts en de thuiszorgorganisatie.
        De apotheek kan adviseren en begeleiden als het gaat om medicijnen, voeding, medische hulpmiddelen zoals inhalatoren of incontinentiemateriaal en wondverzorging.

        Projecten
        U kunt altijd bij uw apotheek terecht met vragen. Verder organiseren apotheken speciale informatieprojecten voor mensen met een bepaalde aandoening, zoals diabetes of astma. De apotheek zet dan verschillende activiteiten op touw, samen met hulpverleners op het terrein van die ziekte. Patiënten krijgen bijvoorbeeld een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek over hun medicijnen, of voor een informatiebijeenkomst.

        • Laatst bijgewerkt op 12-04-2022

         Disclaimer

         description

         Vind een apotheek

         Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
         Vind een apotheek blob

         Vraag het de webapotheker

         Vraag het de webapotheker

         Vraag het de webapotheker

         Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
         Informatie wordt bijgewerkt: