Campral

Campral

Werkzame stof: acamprosaat

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof acamprosaat.

Trefwoord
naar medicijnen

acamprosaat

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over acamprosaat

 • Acamprosaat vermindert de behoefte aan alcohol.
 • Hulpmiddel bij ontwenningskuur om van de alcohol af te komen.
 • Na 4 weken weet u of dit medicijn bij u werkt. Als het werkt, moet u het meestal een jaar gebruiken.
 • Ga door met het gebruik van acamprosaat, ook al drinkt u toch een keer alcohol.
 • Bijwerkingen: maagdarmklachten, zoals diarree, buikpijn en misselijkheid.
 • Neem het middel in met wat voedsel. Dan heeft u minder last van maagdarmklachten.

Wat doet acamprosaat en waarbij gebruik ik het?

Acamprosaat is een ontwenningsmiddel.

Artsen schrijven het voor als hulpmiddel bij verslaving aan alcohol.

Verslaving

Hoe acamprosaat bij verslaving aan alcohol werkt, kunt u lezen in de tekst over alcoholontwenning.

Lees meer over verslaving

Alcoholontwenning

Dit medicijn wordt gebruikt om de behoefte te verminderen aan alcohol.

Verschijnselen
U bent verslaafd aan alcohol als u meer dan 21 glazen alcohol per week drinkt (mannen) of meer dan 14 glazen (vrouwen). Ook als u drinkt om spanningen, somberheid of angst kwijt te raken of als u op ongepaste momenten drinkt zoals voor u naar uw werk gaat. Tenslotte gaat (de behoefte) aan alcohol een heel belangrijke plek in uw leven innemen.

Als u wilt stoppen kunnen ontwenningsverschijnselen (afkickverschijnselen) ontstaan, zoals  een ziek gevoel, klamme en koude huid, kippenvel, zweten en misselijkheid. Als u dan alcohol gebruikt verdwijnen deze verschijnselen weer. De behoefte om alcohol te gebruiken om ontwenningsverschijnselen tegen te gaan wordt lichamelijke afhankelijkheid genoemd.

Er is ook een grote geestelijke afhankelijkheid. Dat wil zeggen dat u heel sterk naar alcohol blijft verlangen, soms nog jaren nadat men is gestopt. Hierdoor is de kans dat u weer te veel gaat drinken vrij groot.

Behandeling
De behandeling van een alcoholverslaving begint vaak in een ontwenningskliniek. Onder begeleiding stopt men met alcohol en krijgt men hulp om de eerste dagen met ontwenningsverschijnselen door te komen. Om deze verschijnselen te bestrijden kan de arts rustgevende medicijnen voorschrijven, zoals chloordiazepoxide of lorazepam. Ook andere medicijnen zoals clonidine of bepaalde middelen tegen epilepsie kunnen de eerste dagen nuttig zijn.  Deze periode wordt wel detoxificatie of ontgifting genoemd.

Daarna krijgt men medicijnen om te voorkomen dat men weer verslaafd raakt, zoals naltrexon of acamprosaat of beide.

Soms zijn de ontwenningsverschijnselen niet zo erg, dat opname in de ontwenningskliniek nodig is. U kunt dan thuis met behulp van medicijnen zoals acamprosaat en begeleiding van een psychotherapeut zelf proberen van de alcohol af te komen of het gebruik te minderen.

Werking
Acamprosaat vermindert de behoefte aan alcohol. Het beïnvloedt bepaalde lichaamseigen boodschapperstoffen (neurotransmitters) in de hersenen, waardoor u minder zin in alcohol krijgt.

U start acamprosaat direct na het stoppen met alcohol, soms ook kort voor het einde van een ontwenningskuur.

Effect
Dit middel heeft niet bij iedereen evenveel effect. Bovendien is het heel belangrijk goed gemotiveerd te zijn om af te kicken. Bij het gebruik van acamprosaat hoort psychotherapie en sociale begeleiding. Ook is het belangrijk dit middel consequent te blijven gebruiken. Ook als u tussentijds een terugval krijgt en weer tijdelijk alcohol gebruikt.
 

Lees meer over alcoholontwenning

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals diarree. Zelden buikpijn, misselijkheid en braken. Als u dit medicijn inneemt tijdens het eten of met wat voedsel, heeft u er minder last van.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Huiduitslag met jeuk. Zeer zelden wijst dit op overgevoeligheid (zie Zeer zelden).
 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, minder zin in vrijen of, zeer zelden, meer zin in vrijen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk,galbulten, benauwdheid, duizeligheid of flauwvallen, Ook kunt u last krijgen van zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. In deze gevallen moet u onmiddellijk een arts opzoeken of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor acamprosaat. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het in de toekomst niet meer krijgt.

Als u epilepsie heeft en gaat stoppen met alcohol
Raadpleeg eerst uw arts. U kunt in de eerste 2 dagen na stoppen epileptische aanvallen krijgen. Uw arts zal u extra controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Zonder kauwen met een half glas water innemen. Als u het tijdens het eten of met wat voedsel inneemt, heeft u minder kans op maagdarmklachten.

Hoe lang?

 • Na 4 weken moet u merken of het medicijn voldoende werkt. Als u na 4 weken gebruik nog altijd te veel behoefte heeft aan alcohol, heeft verdere toepassing van acamprosaat meestal weinig zin.
 • Als dit medicijn voldoende werkt, moet u het meestal gedurende 1 jaar gebruiken. Na 1 jaar kunt u proberen of u ook zonder dit medicijn geen alcohol gebruikt.
 • Mocht u tijdens dit jaar toch een keer alcohol gebruiken, dan moet u wel doorgaan met dit middel.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

U gebruikt dit medicijn 3 keer per dag. Bent u een dosis vergeten en duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis moet nemen? Neem de tablet dan alsnog in. Duurt het minder dan 2 uur voor u de volgende dosis moet nemen? Sla in dat geval de vergeten dosis over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alcohol drinken?
Dit medicijn is bedoeld om de behoefte aan alcohol tegen te gaan. Gebruik daarom geen alcohol.

Mag ik acamprosaat gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit medicijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Alcoholgebruik tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de baby. Het is niet bekend of acamprosaat veilig is voor de baby. Overleg met uw arts of de risico's van dit medicijn opwegen tegen de risico's van alcoholgebruik.Als u dit medicijn al gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
Het geven van borstvoeding bij een alcoholverslaving is schadelijk voor de baby. Het is niet bekend of acamprosaat in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik dit medicijn gebruiken als de werking van mijn nieren of lever minder is?

Nieren

Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden. Of dat een ander medicijn geschikter is.

Lever

Heeft u lichte of matige levercirrose? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij levercirrose is nog weinig bekend. Bij de (weinige) mensen met lichte of matige levercirrose die dit medicijn gebruikten, zijn tot nu toe nog geen veranderingen gezien in de werking van de lever, en in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

Heeft u ernstige levercirrose? Gebruik dit medicijn dan alleen na overleg met uw arts. Het is niet zeker of dit medicijn gevolgen heeft voor de werking van uw lever, of dat levercirrose invloed heeft op de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema “Verminderde nierfunctie en medicijnen” lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de invloed van een verminderde nierfunctie is op uw medicijnen. En leest u hoe uw apotheker u kan helpen bij veilig medicijngebruik als uw nieren niet goed werken.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elke moment in één keer stoppen met dit medicijn. Overleg eerst met uw arts voordat u wilt stoppen.

Onder welke namen is acamprosaat verkrijgbaar?

De werkzame stof acamprosaat zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Acamprosaat is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Campral in tabletten.

Acamprosaat is soms niet te verkrijgen in Nederland. In dat geval kan de apotheker het soms importeren uit het buitenland als het merkloze Acamprosate.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 05-09-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

acamprosaat is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

14 September 2019

ik gebruik campral nou een paar dagen , en ik heb helemaal geen zin meer in drank , de behoefte om wat te gaan drinken (Alcohol) , dat heb ik nog...

14 November 2018

nu werkt het echt niet meer

4 January 2015

Ik ben op wilskracht gestopt en kreeg Campral toen ik al een aantal weken niet meer dronk. Dan heeft het middel ook nog tijd nodig om aan te slaan. Ik drin...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!