Medicijnenalfuzosine

alfuzosine

Medicijnenalfuzosine

alfuzosine

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Alfuzosine ontspant de spieren van blaas en prostaat.
  • Bij problemen met plassen door een vergrote prostaat. En soms bij klachten bij het plassen of als u 's nachts vaak moet plassen.
  • Tabletten met gereguleerde afgifte (te herkennen aan SR, XR, of MGA): heel doorslikken na een maaltijd. Niet kauwen of fijnmaken. Gewone tabletten: doorslikken met water.
  • Bijwerkingen: duizeligheid door een te lage bloeddruk, griepachtige verschijnselen zoals hoofdpijn en moeheid, maagdarmklachten en een droge mond.
  • Heeft u last van duizeligheid? Neem alfuzosine dan in voor u gaat slapen.
  • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan alfuzosine. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.
  • Alfuzosine behoort tot de alfablokkers. Het ontspant de spieren van de blaashals en de prostaat. Het verbetert de doorstroming van urine door de plasbuis en vermindert klachten als vaak moeten plassen.

   Artsen schrijven het voor bij een vergrote prostaat. En soms bij klachten bij het plassen en 's nachts vaak moeten plassen.

   • Verschijnselen
    De prostaat is een klier die bij mannen vlakbij de blaas rondom de urinebuis zit. Als de prostaat is vergroot kan deze gaan drukken op de urinebuis. De afvoer van de urine kan dan minder vlot verlopen. U merkt dit doordat u niet meer krachtig kunt plassen, vaak kleine beetjes moet plassen en soms last heeft van nadruppelen.
    Prostaatvergroting kan zich vanaf de leeftijd van dertig jaar ontwikkelen, op tachtigjarige leeftijd hebben negen op de tien mannen een vergrote prostaat. Het is dus een normaal ouderdomsverschijnsel. De helft van deze mannen krijgen op den duur plasproblemen.

    Werking
    Alfuzosine ontspant de spieren van prostaat en blaashals. Hierdoor vermindert de vernauwing van de urinebuis en kan de urine beter doorstromen. De prostaatvergroting zelf verandert echter niet. Alfuzosine werkt niet bij iedereen even goed. Als dit medicijn bij u aanslaat kunt u binnen een week een verbetering van de klachten verwachten. Het effect is maximaal na ongeveer zes weken.

    Behandeling
    Met eenvoudige leefregels zijn veel problemen te verminderen: op tijd plassen als u aandrang voelt, bij voorkeur zittend plassen, voldoende drinken en niet te veel alcoholische drank gebruiken. Artsen schrijven dit medicijn voor als eenvoudige leefregels niet voldoende helpen en als een operatie nog niet nodig is of u niet geopereerd wilt of kunt worden.

    • Verschijnselen
     Veel mannen hebben plasklachten, zoals met name 's nachts vaak uit bed moeten om te plassen. Dit is het gevolg van overmatige productie van urine gedurende de nacht. De oorzaak van deze klachten is vaak onduidelijk.

     Behandeling
     Soms kunt u door het bijhouden van een “plasdagboek” erachter komen of er oorzaken zijn voor de plasklachten. Zo kan te veel drinken ’s avonds meer aandrang in de nacht geven. Als dit niet werkt en u erg veel last heeft van 's nachts vaak moeten plassen, kan uw arts medicijnen voorschrijven, zoals alfuzosine.

     Werking
     Alfuzosine vermindert de urineproductie in de nacht wanneer u het voor het slapengaan gebruikt. U zou hierdoor 's nachts minder vaak moeten plassen. Een effect is meestal na enkele dagen merkbaar. Na stoppen met het medicijn keren de plasklachten vaak terug.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel.

      Dit gaat over het algemeen over als uw lichaam is gewend aan dit medicijn, binnen enkele dagen tot weken. Bent u duizelig? Sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Neem dit medicijn de eerste paar keer 's avonds in op de rand van uw bed, zodat u bij duizeligheid kunt gaan liggen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

     • Griepachtige verschijnselen, zoals hoofdpijn, zwak gevoel en moeheid. Zeer zelden slaperigheid.

     • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en maagpijn. Zeer zelden diarree en overgeven.

      Meestal helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

     • Droge mond, doordat u minder speeksel aanmaakt.

      Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door op ijsblokjes te zuigen. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. In zeer zeldzame gevallen ontstaat er een ernstige huidaandoening met blaren op de huid. Waarschuw in al deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.

      Bent u overgevoelig voor dit medicijn? Dan mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

     • Verstopte neus en blozen.

      Dit komt doordat de bloedvaten iets verwijden, waardoor uw bloeddruk wat kan dalen. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

     • Seksuele stoornissen een langdurige en pijnlijke erectie.

      Overleg hierover met uw arts. Als de erectie langer dan 4 uur duurt moet u uw arts waarschuwen. Er bestaat dan een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.

     • Verandering van het gezichtsvermogen. Bij patiënten die een staaroperatie ondergaan, kan het Floppy Iris Syndroom (slappe iris) ontstaan. Hierdoor kunnen tijdens de operatie complicaties aan het oog optreden.

      Meld het aan uw arts als u een staaroperatie moet ondergaan.

     • Vochtophoping rond de enkels (oedeem)

      Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

     • Hartkloppingen, een snelle hartslag en meer kans op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of dat u even wegraakt. Mensen met aangeboren verlengd QT-interval hebben meer kans op hartritmestoornissen. Heeft u deze hartritmestoornis? Dan mag u dit medicijn NIET gebruiken. Overleg met uw arts.

       Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

     • Pijn op de borst bij inspanning. Dit medicijn kan hartkloppingen geven en de bloeddruk verlagen. Dit kan bij mensen met hartkramp (angina pectoris) een aanval uitlokken. Overleg hierover met uw arts.

     • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan een arts. Mensen met een ernstig verminderde leverwerking mogen dit medicijn niet gebruiken.

     • Bijwerkingen in het bloed, zoals minder bloedplaatjes en te weinig witte bloedcellen in het bloed. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen en kunt u sneller ziek worden. Waarschuw uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken, bloedneuzen, keelpijn, koorts en kleine wondjes in de mond.

     • Moeite de plas op te houden (urine-incontinentie)


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

       Hoe?

       • De tabletten met vertraagde afgifte, te herkennen aan SR, XR of MGA, moet u heel doorslikken met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, omdat dan onbedoeld al het werkzame bestanddeel tegelijk vrijkomt. De tabletten zijn zo gemaakt, dat ze langzaam oplossen, waardoor ze minder bijwerkingen geven en langer werken.
       • Gewone tabletten: doorslikken met een half glas water.


       Wanneer?
       Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen om dit medicijn in te nemen. Neem dit medicijn na een maaltijd. Bijvoorbeeld na het avondeten als u dit medicijn 1 keer per dag neemt. Dan vergeet u minder snel een dosis. Heeft u last van duizeligheid? Neem dit medicijn dan voordat u gaat slapen.

       Hoe lang?

       • Vergrote prostaat: uw arts bepaalt hoe lang u dit medicijn moet gebruiken. Dat ligt aan hoe goed het voor u werkt.
       • Algemene plasklachten en 's nachts veel moeten plassen: het beste is om het 6 weken te proberen. Als het na 6 weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol. Heeft dit medicijn wel effect, dan is het raadzaam om na 3 tot 6 maanden het gebruik te onderbreken om te kijken of u het medicijn nog nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.
       • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen.

        • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over.
        • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten tablet dan over.
        • Autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?
         Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • Hart- en vaatmedicijnen die de bloeddruk verlagen kunnen de duizeligheid door dit middel versterken. Deze wisselwerking is alleen van belang wanneer u al een bloeddrukverlagend medicijn gebruikt en u nu voor het eerst alfuzosine hierbij krijgt. De bloeddruk kan de eerste keren dat u alfuzosine gebruikt teveel dalen, waardoor u erg duizelig kunt worden of zelfs flauw kunt vallen. De arts moet hiermee rekening houden bij het bepalen van de dosering, zodat de bloeddruk niet te laag wordt. Neem de alfuzosine de eerste keren 's avonds voor het slapengaan in op de rand van uw bed en blijf daarna liggen. U zult dan geen last krijgen van duizeligheid.
          • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
          • Erectiemedicijnen, zoals sildenafil, tadalafil en vardenafil. Uw bloeddruk kan tijdelijk extra dalen als u een erectiemedicijn neemt. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • U kunt op elk moment in 1 keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

           Denkt u erover na om te stoppen met dit medicijn? Lees voor meer informatie het thema 'Kan ik stoppen met mijn medicijnen tegen plasklachten?'.

           • De werkzame stof alfuzosine zit in de volgende producten:
            • Alfuzosine is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Xatral en als het merkloze Alfuzosine in tabletten.

             Laatst bijgewerkt op 19-01-2023

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: