alprazolam bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

alprazolam bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Alprazolam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens.

Artsen schrijven alprazolam voor bij kinderen met:

 • angstgevoelens en gespannenheid;
 • onrust, bij onderzoeken of kleine ingrepen;
 • slapeloosheid.

Angstgevoelens en gespannenheid

Verschijnselen
Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

Soms is een kind angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is: bijvoorbeeld als het kind niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.

Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

Behandeling
Bij angstgevoelens en gespannenheid door hevige gebeurtenissen kan de arts uw kind gedurende enkele dagen tot weken alprazolam voorschrijven. Houden de angstgevoelens en gespannenheid langer aan of is er een psychische oorzaak voor? Dan worden ze meestal behandeld met psychotherapie of met antidepressiva.

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid

Onrust

Bij onderzoeken of kleine ingrepen
Onderzoeken of kleine ingrepen kunnen soms zo onaangenaam zijn dat uw kind er zeer onrustig onder is. Dat bemoeilijkt de ingreep en verhoogt de pijn en het ongemak.

Met dit medicijn kan uw kind een onderzoek of ingreep ontspannener ondergaan en staat het kind er onverschilliger tegenover. Dit medicijn werkt bovendien spierverslappend wat een bijkomend voordeel is bij bepaalde ingrepen. Bijvoorbeeld als een slang moet worden ingebracht bij een endoscopie.

Kinderen kunnen dit medicijn ook krijgen voorafgaand aan een verdoving (anesthesie). Hierdoor worden ze kalm en slaperig. Of kinderen krijgen dit medicijn juist om ze te verdoven. Het medicijn brengt en houdt ze dan in slaap.

Lees meer over onrust

Slapeloosheid

Verschijnselen
Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert. Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

Behandeling
Als uw kind met slaapklachten bij de arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als uw kind last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als uw kind vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn:

 • Laat uw kind overdag of vroeg in de avond sporten.
 • Laat uw kind een uur voor het slapen iets ontspannends doen.
 • Laat uw kind geen dutjes nemen overdag.
 • Laat uw kind een vast ritme aanhouden in de tijd dat hij naar bed gaat en opstaat.
 • Laat uw kind geen koffie drinken 's avonds.
 • Laat uw kind 2 tot 3 uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel innemen.
 • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
 • Laat uw kind de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer gebruiken.
 • Als het slapen niet lukt, laat uw kind dan opstaan en in een andere kamer iets anders doen. Laat uw kind pas weer naar bed gaan als hij moe is.

Als deze maatregelen bij uw kind niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

Lees meer over slapeloosheid

Ervaring bij kinderen

Alprazolam is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant alprazolam niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar alprazolam bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen vanaf 6 maanden veilig is. Artsen schrijven alprazolam in sommige situaties kortdurend voor aan kinderen. Artsen doen dit als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Alprazolam werkt rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens.

 • Angstgevoelens en gespannenheid: alprazolam dempt emoties en werkt daardoor kalmerend als uw kind angstig of gespannen is. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren, die vaak met angst en spanning gepaard gaan. Dit medicijn is een tijdelijke hulp bij deze verschijnselen. Het lost de oorzaak van de gespannenheid van uw kind echter niet op. Bij zeer heftige emoties en gedurende een korte periode kan het nuttig zijn.
 • Onrust: met dit medicijn kan uw kind een onderzoek of ingreep meer ontspannen ondergaan. Dit medicijn werkt bovendien spierverslappend wat een bijkomend voordeel is bij bepaalde ingrepen.
 • Slapeloosheid: alprazolam werkt spierontspannend, rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat uw kind in slaap valt en beter doorslaapt. Dit medicijn is vooral geschikt als uw kind moeite heeft met inslapen en u verwacht dat hij gedurende de nacht vaak wakker wordt.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Binnen een aantal uren na inname wordt uw kind rustiger. Dit effect houdt 8 tot 12 uur aan.

Na enkele weken is er kans dat uw kind afhankelijk wordt van het medicijn. Uw kind merkt dat aan ontwenningsverschijnselen als hij niet meer slikt, zoals angst, hoofdpijn, spierpijn, slapeloosheid, rusteloosheid en geïrriteerdheid. Gebruik dit medicijn daarom niet langer dan enkele weken.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Laat uw kind de tabletten innemen met een half glas water.

 • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
 • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
 • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.

Wanneer?

Angst en spanning
Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag. Dus bij 3 keer per dag om de 8 uur. Gebruikt uw kind dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vliegangst? Laat uw kind het dan ongeveer 1 uur van tevoren innemen.

Medische ingrepen of onderzoeken
Uw arts heeft aangegeven hoeveel tijd van te voren uw kind dit medicijn moet innemen.

Slapeloosheid
Laat uw kind het medicijn ten minste een halfuur tot 1 uur voor hij wil gaan slapen innemen. Laat uw kind het alleen innemen als hij minstens 8 uur de tijd heeft om te slapen. Als uw kind voor die tijd wakker moet worden, zal hij nog te veel last van de versuffende werking hebben.

Hoe lang?

Angst, spanning en Slapeloosheid
Gebruik langer dan 2 maanden achter elkaar wordt sterk afgeraden. Er is dan te veel kans dat uw kind afhankelijk wordt van dit medicijn. Dit betekent dat uw kind ontwenningsverschijnselen krijgt als hij stopt met het gebruik. Probeer ook op een andere manier de angst en spanning van uw kind te verminderen. Vraag de arts om advies.

Medische ingrepen of onderzoeken
Uw kind gebruikt alprazolam alleen voor de ingreep of het onderzoek.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over alprazolam bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
 • Bewegingsstoornissen, zoals plotselinge spiertrekkingen in hoofd, mond of gezicht. Het is een stoornis in de aansturing van de spieren.
 • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid en veranderde eetlust, namelijk meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
 • Hoofdpijn. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als uw kind gewend is geraakt aan het medicijn.
 • Afhankelijkheid. Uw kind kan last krijgen van ontwenningsverschijnselen als hij stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan 2 maanden achtereen gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Laat uw kind daarom altijd geleidelijk afbouwen als hij dit medicijn langer dan 2 maanden heeft gebruikt.
 • Psychische klachten, zoals onrust, prikkelbaarheid, woede-aanvallen, nachtmerries, waandenkbeelden (het geloven of denken van dingen die niet kloppen), hallucinaties (het zien, voelen of horen van dingen die er niet zijn) of ernstig in de war zijn (verwardheid). Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander medicijn nodig.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Alprazolam is voor kinderen te verkrijgen in tabletten.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij alprazolam bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 09-03-2020

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

alprazolam bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!