Spedra

Spedra

Werkzame stof: avanafil

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof avanafil.

Trefwoord
naar medicijnen

avanafil

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over avanafil

 • Avanafil zorgt dat de penis beter stijf wordt en ook langer stijf blijft.
 • Bij erectieproblemen.
 • Na een half uur na inname wordt de penis stijf door seksuele prikkeling. De werking verdwijnt na enkele uren.
 • Gebruik avanafil niet vaker dan 1 keer per dag, anders heeft u te veel bijwerkingen.
 • Grapefruit(sap) vergroot de kans op bijwerkingen. Lees in de folder hoeveel grapefruit(sap) u veilig kunt gebruiken.
 • Meest voorkomende bijwerkingen: hoofdpijn, opvliegers en een verstopte neus. Ook kunt u duizelig worden of wazig zien. Waarschuw uw arts, als u plotseling minder goed ziet.
 • Ouderen met een hart- of vaatziekte (zoals hartkramp, na een hartinfarct of beroerte) kunnen weer klachten krijgen. Krijgt u pijn op de borst? Waarschuw dan direct een arts.

Wat doet avanafil en waarbij gebruik ik het?

Avanafil bevordert de erectie.

Artsen schrijven het voor bij seksuele stoornissen (erectieproblemen).

Seksuele stoornissen

Een erectie ontstaat doordat bij seksuele prikkeling de bloedvaten in de penis wijder worden. Zo kunnen de zogenaamde zwellichamen in de penis vol bloed stromen. De bloedvaten die het bloed weer moeten afvoeren worden tijdelijk dichtgedrukt. Hierdoor blijft de penis stijf tijdens seksuele stimulatie.

Oorzaak
Bij een erectiestoornis kan de penis niet stijf worden of niet lang genoeg stijf blijven tijdens seksuele prikkeling. Oorzaken hiervoor kunnen zijn:

 • leeftijd: het erectievermogen neemt op oudere leeftijd geleidelijk af;
 • psychische oorzaken zoals angst, stress of depressiviteit;
 • ziekten zoals diabetes, hormoonziekten, hart- en vaatziekten, prostaataandoeningen;
 • bepaalde geneesmiddelen of overmatig alcohol- en drugsgebruik.

Werking
De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele prikkeling in de penis vrijkomen. Avanafil remt de afbraak van deze bloedvatverwijdende stoffen. Ze blijven daardoor langer en in grotere hoeveelheden aanwezig in de penis. De penis kan hierdoor beter stijf worden en blijft ook langer stijf. Voor de werking is wel seksuele prikkeling nodig.

De werking begint na ongeveer een half uur en verdwijnt na enkele uren.

Lees meer over seksuele stoornissen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, opvliegers, blozen. Dit komt doordat ook in het hoofd de bloedvaten iets verwijden. Bij de hogere dosering komt dit vaker voor dan bij de lagere. Het gaat vanzelf weer over.
 • Verstopte neus. Zeer zelden verschijnselen van griep of verkoudheid, zoals verstopte bijholten of voorhoofdsholte, keelpijn, loopneus.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid, buikpijn, brandend maagzuur, braken, diarree. Bij de hogere dosering vaker dan bij de lagere. Misselijkheid en maagklachten kunt u voorkomen door de tablet met wat voedsel in te nemen. Daardoor kan de werking wel langer op zich laten wachten. In plaats van een half tot 1 uur kan het dan wel 1 tot 2 uur duren.
 • Duizeligheid. Vooral mensen ouder dan 75 jaar kunnen duizelig worden. Dit komt door de lagere bloeddruk. Dit trekt vanzelf weer weg.
 • Benauwdheid, vooral bij inspanning.
 • Rugpijn, spierpijn, pijn in de zij, gespannen spieren, spierkramp.
 • Slaperigheid, vermoeidheid, slapeloosheid, zwak gevoel.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel vaak gebruikt.
 • Huiduitslag. In zeldzame gevallen wijst dit op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet.
 • Oogklachten, zoals wazig zien, een blauwgroene waas voor de ogen, dubbelzien, gezwollen oogleden, pijnlijke rode ogen, lichtovergevoeligheid, verlies van gezichtsveld. Ook deze bijwerking komt vaker voor bij de hoge dosering. De meeste oogklachten verdwijnen vanzelf. Het gezichtsveldverlies kan echter blijvend zijn. Waarschuw uw arts als u plotseling minder goed ziet. Als u een erfelijke aandoening aan het netvlies van uw ogen heeft, raadpleeg dan voor gebruik uw arts.
 • Vaak kleine beetjes moeten plassen, jeuk aan de geslachtsorganen.
 • Langdurige en soms pijnlijke erectie, bloeding van de penis of bloed in urine of sperma. Waarschuw uw arts als de erectie langer dan 4 uur duurt of als u bloed in urine of sperma opmerkt. Er bestaat een kleine kans op beschadiging van de zwellichamen in de penis.
 • Hartkramp, hartkloppingen, hoge bloeddruk. Dit geeft meer kans op een hartinfarct of beroerte. Dit is een enkele keer voorgekomen bij mannen ouder dan 60 jaar met een hart- of vaatziekte, diabetes of hoge bloeddruk. Bespreek vóór gebruik met uw arts of uw lichaam de inspanning van de seksuele activiteit aankan. Krijgt u tijdens de seksuele activiteit pijn op uw borst: waarschuw onmiddellijk een arts. Neem in dit geval geen middel tegen hartkramp in, zoals een pufje uit een spuitbusje of een tabletje voor onder de tong. Dit kan juist een averechts effect hebben.
  Als u het laatste halfjaar een hartinfarct of beroerte heeft doorgemaakt, mag u dit middel niet gebruiken.
 • Een sikkelcelcrisis bij mensen met sikkelcelziekte. Sikkelcelziekte is een aangeboren afwijking van de rode bloedcellen. Bij een sikkelcelcrisis verslechtert de ziekte plotseling. U merkt dit aan hevige pijn en zwelling rond botten en gewrichten, buikpijn, pijn op de borst en kortademigheid. Als u dit merkt, neem dan direct contact op met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Neem de tablet een half uur vóór de seksuele activiteit in.
Als u misselijk wordt, kunt u de tablet met wat voedsel innemen. U heeft dan minder last van misselijkheid. Neem dan de tablet 1 uur voor de seks in, omdat het lichaam de werkzame stof minder snel opneemt als er ook voedsel in uw maag zit.

Hoelang?
Gebruik het medicijn niet vaker dan één keer per dag, om bijwerkingen te voorkomen. Als avanafil goed bij u werkt, kunt u het gebruiken zolang u het nodig heeft.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer zolang u hier last van heeft.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor meer last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. Meestal is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.
Veel alcohol drinken vermindert ook het vermogen om een erectie te krijgen. Gebruik daarom niet te veel alcohol in combinatie met dit medicijn.

alles eten?
Als u de tablet inneemt met wat voedsel, kan het lichaam de werkzame stof langzamer opnemen. Houd hier rekening mee, omdat het dan langer dan een uur kan duren voor het werkt.

Bij dit medicijn kunt u beter niet te veel grapefruit eten, of grapefruitsap drinken. Dan is de kans op bijwerkingen namelijk groter.

Advies: niet meer dan 2 dagen per week grapefruit (sap) met ten minste 3 dagen ertussen.

 • Wilt u grapefruitsap drinken? Drink niet meer dan 2 dagen per week een glas grapefruitsap. En wacht elke keer dat u grapefruitsap heeft gedronken ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruitsap drinkt.
 • Wilt u grapefruit eten? Eet niet meer dan 2 dagen per week 1 of 2 grapefruits. En wacht na elke keer dat u grapefruit hebt gegeten ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruit eet.
  Dus: als u op maandag grapefruit eet, wacht dan tot donderdag met het opnieuw eten van grapefruit.

Bent u gewend om veel of vaak grapefruits te eten, of grapefruitsap te drinken? Bespreek dit dan met uw apotheker of arts. Misschien is er een ander medicijn dat u kunt gebruiken dat wel goed samengaat met grapefruit(sap). Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

Mag ik avanafil gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antibiotica claritromycine en erytromycine, de medicijnen tegen schimmelinfecties itraconazol en voriconazol, en het medicijn tegen de ziekte van Cushing ketoconazol. De hoeveelheid avanafil in het bloed kan door deze medicijnen stijgen. Hierdoor zijn de bijwerkingen sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.
 • Bloedvatverwijders met nitraat, zoals nitroglycerine, isosorbidemononitraat, isosorbidedinitraat en nicorandil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met avanafil gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Let op: zogenaamde 'poppers', soms gebruikt bij seksuele activiteit, bevatten eveneens nitraten. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
  • Heeft u een van deze medicijnen gebruikt en wilt u nu avanafil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u avanafil gebruikt.
  • Heeft u avanafil gebruikt en wilt u nu een van deze medicijnen gebruiken? Wacht ten minste 12 uur voor u dit gebruikt.
 • De medicijnen tegen een vergrote prostaat alfuzosine, doxazosine en terazosine. Door de combinatie kan uw bloeddruk tijdelijk extra dalen. U merkt dit aan duizeligheid. Dit gaat vanzelf weer voorbij. Ga niet plotseling staan als u duizelig bent.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Ook als u dit medicijn regelmatig heeft gebruikt, kunt u zonder meer stoppen.

Onder welke namen is avanafil verkrijgbaar?

De werkzame stof avanafil zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Avanafil is sinds 2012 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Spedra.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 13-11-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

avanafil is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

28 July 2019

Werkt goed, maakt spontane seks weer mogelijk, omdat het na 10-15 minuten al werkt! In tegenstelling tot Viagra, bij Spedra geen bonzend hoofd en geen vers...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!