budesonide voor in de anus bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

budesonide voor in de anus bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Budesonide is een bijnierschorshormoon. Dit wordt ook wel een corticosteroïd genoemd. Natuurlijke bijnierschorshormonen remmen ontstekingen en overgevoeligheidsreacties en zijn nodig om energie, mineralen en zouten vrij te maken en op te slaan.

Artsen schrijven budesonide klysma voor bij kinderen met de ziekte van Crohn.

Ziekte van Crohn

Verschijnselen
Bij de ziekte van Crohn zijn delen van de darm chronisch ontstoken. De ontsteking veroorzaakt buikpijn, koorts, diarree, moeheid en gewichtsverlies. Periodes met weinig klachten worden afgewisseld met periodes waarin de ziekte opvlamt.

Oorzaak
De precieze oorzaak van de ziekte van Crohn is niet bekend. Waarschijnlijk is het afweersysteem in de war en valt deze goede bacteriën in de darm aan. Hierdoor ontstaat een ontsteking die de darmen verder beschadigt. De ontsteking dringt diep door tot de spierlagen van de darmen. Meestal is het laatste deel van de dunne darm en het eerste deel van de dikke darm aangedaan. Door de chronische ontsteking ontstaan verdikkingen in de darm, waar de ontlasting moeilijk langs kan. Ook ontstaan verbindingsbuisjes (fistels) van de darm naar andere organen, zoals de blaas, de vagina en tussen delen van de darm onderling.

Behandeling
Het is belangrijk de ontstekingen zoveel mogelijk te voorkomen en als ze wel optreden te remmen. Hierdoor neemt de buikpijn af en ontstaan er geen verdikkingen of fistels.

De behandeling van de ziekte van Crohn is afhankelijk van de ernst van de klachten. De arts zal in eerste instantie starten met voedingstherapie en azathioprine bij kinderen met de ziekte van Crohn. Indien dit niet voldoende helpt of als uw kind deze behandeling niet kan of mag gebruiken, kan de arts een bijnierschorshormoon voorschrijven, zoals budesonide.

Budesonide is een bijnierschorshormoon dat ter plaatse in de darm werkt. Budesonide klysma wordt alleen gebruikt bij een ontsteking in het laatste deel van de darm bij de ziekte van Crohn. Bij ernstiger vormen van de ziekte van Crohn, of als de ontsteking zich hoger in de darm bevindt, stapt men over op sterkere bijnierschorshormonen, zoals prednisolon.

Uw kind moet dit medicijn een aantal weken gebruiken om de ziekte weer rustig te krijgen. Als de opvlamming voorbij is, kan uw kind het gebruik weer stoppen.

Lees meer over ziekte van crohn

Ervaring bij kinderen

Budesonide klysma is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant budesonide klysma niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar budesonide klysma bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts budesonide klysma ook voor bij kinderen vanaf 10 jaar met de ziekte van Crohn. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Budesonide remt de ontsteking in het laatste deel van de darm. Het werkt dus vooral in het deel van de darm waar het klysma terechtkomt. Budesonide komt maar in geringe mate in de rest van het lichaam. In verhouding tot andere bijnierschorshormonen, zoals prednisolon, heeft het daardoor betrekkelijk weinig bijwerkingen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Meestal merkt uw kind binnen een paar uur dat de klachten verminderen, maar het kan enkele weken duren voor de ziekte weer rustig is

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Klysma

 1. Zorg ervoor dat de endeldarm leeg is voordat u het klysma inbrengt. Laat uw kind dus vooraf naar het toilet gaan.
 2. Maak het klysma vlak voor inbrengen klaar. Doe de tablet in de flacon met vloeistof en schud de flacon daarna gedurende 10 seconden stevig tot de tablet volledig is opgelost.
 3. Heeft de arts bij uw kind een halve of een kwart klysma voorgeschreven? Haal dan van tevoren de niet te gebruiken hoeveelheid uit de verpakking en gooi dat weg.
 4. Laat uw kind op de zij liggen, omdat in deze houding de vloeistof goed doordringt in de darmen. Laat uw kind het onderste been gestrekt en het bovenste gebogen houden.
 5. Schud het klysma nogmaals goed. Breng de tuit van het klysma voorzichtig in de anus. Breng bij uw kind niet verder dan de helft van de tuit in.
 6. Knijp de fles zo veel mogelijk leeg en trek deze weer uit de anus. Houd de fles ingedrukt als u hem terugtrekt. Hiermee voorkomt u dat de vloeistof weer terugvloeit in de fles. Er blijft altijd een beetje vloeistof achter in de verpakking. Dit is normaal, de ingebrachte hoeveelheid is voldoende voor de werking.
 7. Laat uw kind op zijn buik rollen en ongeveer 5 minuten zo liggen om te voorkomen dat de vloeistof er weer uit komt.
 8. Laat uw kind proberen een paar uur na het inbrengen te blijven liggen, zodat het medicijn lang genoeg in de darm kan blijven om te werken. Dat hoeft niet op zijn buik.

Wanneer?

Gebruik het medicijn 's avonds voor uw kind gaat slapen. Het kan dan de hele nacht in de darm blijven en op die manier lang doorwerken.

Hoe lang?

Meestal moet uw kind het medicijn gedurende 4 tot 8 weken achter elkaar dagelijks gebruiken.

Merkt uw kind na 2 tot 3 weken nog geen verbetering of verergeren de klachten, neem dan contact op met de arts.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over budesonide voor in de anus bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

Bijwerkingen die uw kind meteen vanaf het begin kan krijgen:

 • Maag- of darmklachten, zoals maagpijn, misselijkheid, diarree en winderigheid. Als uw kind dit medicijn vlak voor de maaltijd inneemt, kunt u deze klachten meestal voorkomen.
 • Huidreacties.

Als uw kind het meer dan 3 weken achter elkaar gebruikt of meerdere kuren per jaar nodig heeft: uw kind heeft meer kans op onderstaande bijwerkingen. Ze treden soms pas na maanden op, of als uw kind al is gestopt.

 • Verminderde werking van de bijnierschors. Vooral kinderen zijn gevoelig voor deze bijwerking. Hier heeft uw kind tijdens de behandeling geen last van, maar na het stoppen heeft de bijnierschors tijd nodig om op gang te komen om weer zelf bijnierschorshormonen aan te maken. Dit kan meerdere maanden duren. Moet uw kind tijdens of binnen halfjaar na beëindiging van de behandeling een medische ingreep ondergaan? Vertel dan altijd dat uw kind een bijnierschorshormoon gebruikt, of gebruikt heeft. Na operaties heeft het lichaam extra bijnierschorshormoon nodig. Omdat de bijnierschors van uw kind deze op dit moment zelf niet kan aanmaken moet de dosering vaak worden aangepast.

Bij kinderen vanaf 12 jaar is ook gemeld:

 • Verhoogde druk in de hersenen en zwelling van de oogzenuw. Neem in elk geval contact op met de arts als uw kind last heeft van hoofdpijn, misselijkheid en braken, dubbelzien of wazig zien.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Budesonide is voor kinderen te verkrijgen in een klysma.

Budesonide is ook te verkrijgen in capsules, tabletten en korrels. Zie hiervoor de tekst budesonide om in te nemen bij kinderen.

Budesonide is ook te verkrijgen voor inhalatie. Zie hiervoor de tekst budesonide inhalatie bij kinderen.

Budesonide is ook te verkrijgen in een neusspray. Zie hiervoor de tekst budesonide neusspray bij kinderen.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij budesonide voor in de anus bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 10-07-2018

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

budesonide voor in de anus bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!