Medicijnenbupropion met naltrexon

bupropion met naltrexon

Medicijnenbupropion met naltrexon

bupropion met naltrexon

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverGebruik bij ernstig overgewicht of na maagverkleiningMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Bupropion en naltrexon onderdrukken de eetlust.
  • Bij (ernstig) overgewicht.
  • Slik de tabletten heel door met een half glas water. Kauw niet op de tabletten.
  • Neem dit medicijn in met wat eten. Dan heeft u minder last van maagdarmklachten.
  • U gebruikt dit medicijn minimaal 16 weken.
  • Mogelijke bijwerkingen: hoofdpijn. U kunt ook last krijgen van uw maag of darmen, zoals misselijk voelen, overgeven en verstopping.
  • Uw arts zal de dosering langzaam opbouwen, zodat u aan de bijwerkingen kunt wennen.
  • U kunt de eerste tijd duizelig, moe en in de war zijn en problemen hebben met uw aandacht. Rijd daarom geen auto als u begint met dit medicijn. U mag pas weer autorijden als u minimaal 1 week de onderhoudsdosering heeft gebruikt. Overleg hierover met uw apotheker of arts.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer en duizeliger maken.
  • Stop niet zomaar met dit medicijn. Overleg eerst met uw apotheker of arts. Dit medicijn kunt u het beste stap voor stap afbouwen.
  • Niet gebruiken als u zwanger bent. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby in uw buik.
  • Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan bijwerkingen geven bij het kind.
  • Bupropion verlaagt de activiteit van dopamine, waardoor u minder eetlust heeft. Naltrexon zorgt dat u minder behoefte heeft om te eten.

   Artsen schrijven de combinatie voor bij (ernstig) overgewicht.

   • Verschijnselen
    Bij ernstig overgewicht heeft u meer kans op schade aan uw gezondheid, zoals hart- en vaatziekten. Door overgewicht te verminderen, verlaagt u de kans op deze ziektes.

    Behandeling
    De beste manier om overgewicht tegen te gaan, is minder energierijk, dus minder calorieën, te eten en meer te bewegen. Als een caloriearm dieet en meer bewegen onvoldoende werken, kunnen artsen bupropion met naltrexon voorschrijven.

    Artsen schrijven dit medicijn voor bij mensen met een ernstig overgewicht (BMI vanaf 30). Of bij een BMI tussen de 28 en 30 met daarnaast nog een of meerdere ziektes die door overgewicht kan verergeren, zoals hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes type 2) of te veel vet in het bloed.

    Werking
    Bupropion verlaagt de activiteit van dopamine, waardoor de eetlust minder wordt. Naltrexon zorgt dat u minder behoefte heeft om te eten.

    Effect
    Het kan 16 weken (4 maanden) duren voor u het effect van bupropion met naltrexon merkt. De eerste weken kunt u wel last krijgen van maagdarmklachten.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Maagdarmklachten, zoals misselijk voelen, overgeven en verstopping.

     Zelden buikpijn en zeer zelden oprispingen. Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Neem dit medicijn in met wat voedsel. Dan heeft u hier minder last van. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

    • Hoofdpijn

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Psychische klachten, zoals angst en moeite met slapen.

     Zeer zelden abnormale dromen, stemmingswisselingen, zenuwachtig of geïrriteerd voelen. Heeft u veel last van de psychische klachten? Vraag dan uw arts om advies.

    • (Draai)duizelig, slaperig, moe of sloom zijn

     Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij u moet opletten, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Doe geen risicovolle activiteiten in de eerste week van het gebruik en ook niet als u daarna last heeft van deze bijwerkingen.

    • Hartklachten, zoals hartkloppingen en versnelde hartslag. Zeer zelden pijn op de borst. Mensen met het Brugada-syndroom, een erfelijke hartaandoening, hebben mogelijk een grotere kans op hartritmestoornissen.

     Overleg met uw arts als u hier last van heeft. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u dit medicijn toch moet gebruiken, zal uw arts u extra controleren.

    • Overmatig zweten, opvliegers, verhoogde bloeddruk.

     Overleg met uw arts als uw hoge bloeddruk niet goed onder controle is.

    • Droge mond en veranderde smaak

     Zeer zelden dorst. Door een droge mond kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

    • Oorsuizen

     Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.

    • Trillende handen of voeten

    • Kaalheid

     Heeft u hier veel last van, raadpleeg dan uw arts.

    • Huiduitslag en jeuk. Zeer zelden overgevoeligheid en galbulten.

     • Raadpleeg in dat geval uw arts. Mogelijk is er sprake van een allergische reactie op het medicijn. Zeer zelden ontstaat er huiduitslag met blaren, uitgebreide roodheid, loslaten van de huid, koorts, opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid of flauwvallen. Stop dan meteen het gebruik en waarschuw uw arts.
     • Bij allergie mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor bupropion of naltrexon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Mensen met epilepsie hebben kans op een toename van het aantal aanvallen.

     Overleg hierover met uw arts. Ook in de volgende situaties is het risico op een epileptische aanval groter: bij een tumor in het hoofd of ander hoofdletsel, bij mensen die ooit een eetstoornis, zoals anorexia of boulimia gehad hebben en mensen met diabetes, bij wie het bloedglucose niet goed onder controle is.

    • Mensen met bipolaire stoornis (extreme stemmingswisselingen). U mag dit medicijn niet gebruiken.

    • Evenwichtsstoornis en reisziekte

    • Geheugenverlies

    • Verhoogde leverenzymen of ontsteking van de galblaas.

    • Moeite met het krijgen van een erectie (impotentie).


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Hoe?
      Slik de tabletten heel door met een half glas water. De tabletten niet kauwen of fijnmaken, anders worden bupropion en naltrexon onbedoeld in één keer afgegeven. De tabletten zijn namelijk zo gemaakt dat de werkzame stoffen langzaam vrijkomen, zodat ze langer werken.

      Neem dit medicijn in met wat eten. Dan heeft u minder last van maagklachten en darmklachten.

      Wanneer?

      Gebruik het medicijn zoals uw arts dat voorschrijft. Verdeel de hoeveelheid medicijn zo goed mogelijk over de dag. Het beste kunt u een vaste tijd kiezen, dan vergeet u het minder snel.

      • als u het 1 keer per dag gebruikt: 's ochtends;
      • als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en ’s avonds.

      Hoe lang?
      U moet dit medicijn minimaal 16 weken gebruiken. Na 16 weken zal uw arts bepalen of u moet doorgaan met dit medicijn. Als u dit medicijn langer gaat gebruiken, dan zal uw arts elke jaar opnieuw bepalen of dit medicijn nog goed werkt bij u of dat u moet stoppen met dit medicijn.

      • Het is belangrijk dat u dit medicijn consequent blijft slikken. Bent u toch een dosis vergeten? Sla deze dan over en neem de volgende dosis op de normale tijd. Neem geen dubbele hoeveelheid om een vergeten dosis in te halen.

       • Autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizelig voelen, in de war zijn, moeite met concentreren en wazig zien. Daarom mag u niet autorijden als u begint met dit medicijn. Uw arts zal de dosering langzaam in 4 weken opbouwen tot de onderhoudsdosering, zodat u aan de bijwerkingen kunt wennen. Pas nadat u minimaal 1 week de onderhoudsdosering heeft gebruikt, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen. Overleg hierover met uw apotheker of arts.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        Alcohol drinken?
        Alcohol in combinatie met bupropion vergroot de kans op concentratiestoornissen en op epileptische aanvallen. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Mensen die overmatig alcohol gebruiken of ontwennen van alcohol mogen geen bupropion gebruiken.

        Alles eten?
        U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

        • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         Bupropion:

         • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Rijd geen auto als u naast bupropion een ander medicijn gebruikt dat het reactievermogen beïnvloedt.
         • Sommige medicijnen tegen depressie, namelijk amitriptyline, clomipramine, dosulepine, doxepine, imipramine en nortriptyline. Bupropion remt de afbraak van deze medicijnen. Hierdoor stijgt de hoeveelheid van deze medicijnen in het bloed. U kunt meer last krijgen van bijwerkingen, zoals sufheid, duizeligheid, verstopping, droge mond of moeilijk kunnen plassen. Ook kan een ernstige bijwerking optreden als u deze medicijnen tegelijk met bupropion gebruikt. U kunt dan last krijgen van spiertrekkingen, trillen, koorts, zweten, opgewonden en in de war zijn. Ga naar uw arts.
         • Vortioxetine, een medicijn tegen depressie. De hoeveelheid vortioxetine in het bloed neemt toe. Uw arts verlaagt mogelijk de dosering.
         • Venlafaxine, een medicijn tegen depressie. Dit medicijn remt de afbraak van venlafaxine. U kunt meer last krijgen van bijwerkingen zoals slaperigheid, nervositeit, maagdarmklachten, trillen, hartkloppingen en duizeligheid. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Uw arts zal u extra controleren of een ander medicijn voorschrijven.
         • Atomoxetine, een medicijn bij ADHD, metoprolol, een medicijn tegen hoge bloeddruk, en aripiprazol, brexpiprazol, perfenazine en risperidon, medicijnen tegen psychose. De hoeveelheid van deze medicijnen in het bloed neemt toe. Uw arts verlaagt mogelijk de dosering of u krijgt een ander medicijn.
         • Flecaïnide, een medicijn bij hartritmestoornissen. De hoeveelheid flecaïnide in het bloed neemt toe. Uw arts zal de hoeveelheid flecaïnide in uw bloed controleren.
         • Tamoxifen, gebruikt bij sommige vormen van borstkanker. Bupropion vermindert mogelijk het effect van tamoxifen. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.
         • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

         Naltrexon:

         • Morfineachtige pijnstillers of opiaten. Deze hebben minder effect gedurende ongeveer 3 dagen nadat u de laatste tablet met naltrexon heeft ingenomen. Het is belangrijk een waarschuwing bij u te dragen als u naltrexon gebruikt. Als u plotseling sterke pijnstilling nodig heeft werken deze sterke pijnstillers onvoldoende. In geval van nood kan uw arts rekening daarmee houden. Als u nog morfineachtige pijnstillers, heroïne, of methadon gebruikt en u gebruikt er naltrexon bij, kunt u erge ontwenningsverschijnselen krijgen. Overleg met uw arts.
          Na afloop van de behandeling met naltrexon bent u tijdelijk gevoeliger voor opiaten. Als u dan sterke pijnstilling in een noodsituatie nodig heeft, zal de arts de dosering heel geleidelijk instellen.
         • Nalmefeen, een ander ontwenningsmiddel. Natrexon kan de werking van nalmefeen tegengaan. Het kan juist om deze reden worden gebruikt bij overdosering. Overleg hierover met uw arts.

         Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

          Borstvoeding
          Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Hierdoor is er een klein risico op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u doordat uw baby verschijnselen krijgt die horen bij een epileptische aanval. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: let dan goed op deze bijwerkingen. Als deze bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Nieren

           Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven.

           Lever

           Heeft u levercirrose? Overleg met uw arts. U mag dit medicijn NIET gebruiken. Levercirrose verhoogt de hoeveelheid van dit medicijn in uw bloed. Hierdoor kan dit medicijn meer bijwerkingen veroorzaken. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

           • Maagverkleining

            Heeft u een maagverkleining gehad? Overleg dan met uw arts of apotheker. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Het kan zijn dat uw arts de dosering aanpast.

            Ernstig overgewicht

            Heeft u ernstig overgewicht? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

            Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

            • Stop niet zomaar zelf met dit medicijn. Overleg altijd eerst met uw arts of apotheker. Houd er rekening mee dat u dit medicijn minimaal 16 weken moet innemen voor het effect maximaal is.

             Gaat u na overleg stoppen met dit medicijn? Stop dan liever langzaam, dus stap voor stap. Uw apotheker of arts zal u hierin helpen. Als u in één keer stopt, heeft u kans op ontwenningsverschijnselen.

             • De werkzame stof bupropion met naltrexon zit in de volgende producten:
              • Ja, u heeft een recept nodig.

               Bupropion en naltrexon zijn sinds 1985 internationaal op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Mysimba in tabletten met gereguleerde afgifte.

               Laatst bijgewerkt op 10-01-2024

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
               Informatie wordt bijgewerkt: