Medicijnenbuspiron

buspiron

Medicijnenbuspiron

buspiron

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Buspiron vermindert angstgevoelens en gespannenheid.
  • Bij angstgevoelens en gespannenheid. Alleen als andere medicijnen niet helpen of gebruikt kunnen worden en als u het waarschijnlijk meerdere weken moet gaan gebruiken.
  • Na enkele weken merkt u dat u minder angstig en gespannen bent.
  • Verdeel de innames over de dag. Bij 2 keer per dag: 's ochtends en 's avonds. Bij 3 keer per dag: om de 6 tot 8 uur.
  • Pas op met grapefruit. Eet of drink niet te veel grapefruit(sap). Dan is de kans op bijwerkingen namelijk groter. Vraag om informatie bij uw apotheek. Of lees hier meer informatie.
  • De eerste dagen kunt u duizelig, suf of slaperig worden en hoofdpijn of een licht gevoel in het hoofd krijgen. Dit gaat vanzelf over als u aan het medicijn gewend bent. Rijd geen auto zolang u duizelig of suf bent.
  • Andere bijwerkingen: zweten, rusteloosheid, misselijkheid en droge mond.
  • Gebruikt u buspiron al enkele maanden? Stop dan niet in een keer. Bouw het langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.
  • Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geeft u borstvoeding? Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Buspiron vermindert angstgevoelens.

   Artsen schrijven het voor bij angstgevoelens en gespannenheid.

   • Verschijnselen
    Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

    Soms is iemand angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is, bijvoorbeeld als u niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.

    Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

    Behandeling
    Bij angstgevoelens en gespannenheid door hevige gebeurtenissen kunt u gedurende enkele dagen tot weken een medicijn gebruiken. Meestal schrijft de arts dan een ‘benzodiazepine’ voor, zoals oxazepam. Een arts schrijft buspiron alleen voor als een benzodiazepine onvoldoende werkt of niet kan worden gebruikt en als wordt verwacht dat u nog enkele weken voor angst moet worden behandeld. Buspiron is namelijk een medicijn dat niet heel snel werkt, maar pas na een of meer weken zijn werking heeft.

    Houden de angstgevoelens en gespannenheid langer aan of is er een psychische oorzaak voor? Dan worden ze meestal behandeld met psychotherapie of met antidepressiva.

    Effect
    Het effect merkt u na ongeveer tien dagen, maar kan ook vier weken op zich laten wachten.
     

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Vooral in het begin van het gebruik als u nog niet aan het medicijn bent gewend: duizeligheid, hoofdpijn en een licht gevoel in het hoofd

    • Vooral in het begin van het gebruik als u nog niet aan het medicijn bent gewend: sufheid en slaperigheid. Zelden vermoeidheid, verwardheid, coördinatiestoornissen, een verminderd concentratie- en reactievermogen of wazig zien.

     Deze bijwerkingen zijn vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree, verstopping en braken

    • Rusteloosheid, opwinding en nervositeit

    • Depressie, slapeloosheid, moeilijk in slaap komen en vreemd dromen

    • Zweten en klamheid

    • Droge mond

    • Oorsuizen

    • Spierpijn en zwak gevoel

    • Tintelingen, doof gevoel en trillen

    • Pijn op de borst en hartkloppingen

    • Keelpijn en een verstopte neus

    • Huiduitslag. Een enkele keer wijst dit op overgevoeligheid (zie Zeer zelden)

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Moeite met bewegen en onrustig gevoel, waardoor u niet stil kunt blijven zitten

    • Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties) en het gevoel jezelf niet te zijn.

    • Verminderd zicht (alsof u door een tunnel kijkt)

    • Haaruitval

    • Moeilijk kunnen plassen

    • Melkafscheiding uit de borsten

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten, jeuk of 'angio-oedeem': een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.

     Als dit ontstaat, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-hulpdienst gaan. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor buspiron. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

      Wanneer?
      U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds. Als u het 3 keer per dag gebruikt: verdeel de tabletten dan gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 6 tot 8 uur.

      Hoelang?
      U merkt binnen 4 weken of dit medicijn uw klachten vermindert. Raadpleeg uw arts als u na die periode te weinig effect merkt. Meestal gebruikt u buspiron enkele weken of maanden.

      • Slikt u 2 of 3 keer per dag een tablet en heeft u er een vergeten? Neem de vergeten tablet in en neem de volgende tablet minstens 2 uur later. Neem nooit een dubbele dosis.

       • autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

        buspiron verkeersdeelname

        Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) wilt autorijden.

        alcohol drinken?
        Alcohol kan net als dit medicijn versuffend werken. Hierdoor kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Probeer het drinken van alcohol daarom eerst met mate.

        alles eten?
        Bij dit medicijn kunt u beter niet te veel grapefruit eten, of grapefruitsap drinken. Dan is de kans op bijwerkingen namelijk groter.

        • Wilt u grapefruitsap drinken? Drink niet meer dan 2 dagen per week een glas grapefruitsap. En wacht elke keer dat u grapefruitsap heeft gedronken ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruitsap drinkt.
         Dus: als u op maandag grapefruitsap drinkt, wacht dan tot donderdag met het opnieuw drinken van grapefruitsap.
        • Wilt u grapefruit eten? Eet niet meer dan 2 dagen per week 1 of 2 grapefruits. En wacht na elke keer dat u grapefruit hebt gegeten ten minste 3 dagen totdat u weer grapefruit eet.
         Dus: als u op maandag grapefruit eet, wacht dan tot donderdag met het opnieuw eten van grapefruit.

        Bent u gewend om veel of vaak grapefruits te eten, of grapefruitsap te drinken? Bespreek dit dan met uw apotheker of arts. Misschien is er een ander medicijn dat u kunt gebruiken dat wel goed samengaat met grapefruit(sap). Lees hier meer informatie over grapefruit en medicijnen.

        • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke middelen gebruikt.
         • Rifampicine, een middel tegen tuberculose. De werking van buspiron kan minder worden. Raadpleeg uw arts. Meestal zal deze een ander middel voorschrijven.

         Door de volgende medicijnen kunt u meer last krijgen van bijwerkingen door buspiron. Bespreek dit met uw arts. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Waarschuw de arts bij de volgende bijwerkingen: duizeligheid, misselijkheid, slaperigheid, depressief gevoel of een tintelend gevoel in uw armen en benen.

         • De antibiotica claritromycine en erytromycine.
         • De medicijnen bij hart- en vaatziekten verapamil en diltiazem,
         • De middelen tegen schimmelinfecties itraconazol en ketoconazol.

         De volgende medicijnen zorgen ervoor dat buspiron minder goed werkt. Overleg hierover met uw arts. Als u stopt met het medicijn duurt het een paar weken totdat dit effect op buspiron weg is.

         • Hypericum (sint-janskruid), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten.
         • De medicijnen tegen tuberculose rifampicine en rifabutine.
         • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressie.
         • Mitotaan, een medicijn tegen de ziekte van Cushing en bijnierschorskanker.
         • Enzalutamide, een medicijn tegen prostaatkanker.
         • Sommige medicijnen tegen hiv. Hiv is het virus dat aids veroorzaakt. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

          Borstvoeding
          Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk komt en of het slecht voor de baby is. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Als u in één keer stopt heeft u een kleine kans dat u last krijgt van ontwenningsverschijnselen, zoals moeite met inslapen, angstgevoelens, opwinding, tintelingen en soms een gevoel van vervreemding. Raadpleeg in dat geval uw arts en stop geleidelijker met het medicijn.

           • De werkzame stof buspiron zit in de volgende producten:
            • Buspiron is sinds 1985 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Buspiron.

             Laatst bijgewerkt op 04-05-2022

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: