Medicijnenchlooramfenicol in het oog bij kinderen

chlooramfenicol in het oog bij kinderen

Medicijnenchlooramfenicol in het oog bij kinderen

chlooramfenicol in het oog bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Chlooramfenicol is een antibioticum. Het werkt tegen veel soorten bacteriën.

  Artsen schrijven chlooramfenicol in het oog voor bij kinderen met ontstoken ogen door een infectie met bacteriën of om onstoken ogen te voorkomen, bijvoorbeeld na een operatie.

  • Bacteriën kunnen een ontsteking van het oog veroorzaken. Vaak gaat het om het bindvlies van het oog. Dit is het slijmvlies op het oogwit en aan de binnenkant van de oogleden.

   Verschijnselen
   Meestal is een dergelijke infectie te zien aan een rood oog en wat pus dat vrijkomt. Bij het wakker worden zitten de oogleden aan elkaar geplakt. Soms heeft het kind ook last van een branderig gevoel.

   Behandeling
   Een lichte ontsteking van het oog door een bacterie-infectie gaat meestal binnen 1 tot 2 weken vanzelf over. Haal regelmatig het pus uit het oog weg met een nat watje met vers kraanwater. Wanneer uw kind contactlenzen draagt, kan het deze beter uitlaten zolang het klachten heeft.

   Als de klachten na 3 dagen nog hetzelfde zijn of als het kind er veel last van heeft, schrijven artsen soms een antibioticum voor om in het oog aan te brengen.
   Meestal zijn dat oogdruppels of oogzalf met chlooramfenicol.

   • Het oog kan ontstoken en geïnfecteerd raken. Bijvoorbeeld na een operatie of beschadiging van het oog. Zoals na een  operatie van het hoornvlies.

    Artsen schrijven dit medicijn voor om te gebruiken na een oogoperatie.

   • Chlooramfenicol in het oog is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant chlooramfenicol in het oog bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht.

    Het advies is om geen chlooramfenicoloogdruppels te gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar. Chlooramfenicoloogdruppels bevatten boorzuur. Boorzuur kan in de toekomst mogelijk een nadelig effect hebben op de vruchtbaarheid. Als er toch chlooramfenicol in het oog nodig is, dan is er een een voorkeur voor chlooramfenicoloogzalf. De oogzalf bevat namelijk geen boorzuur.

    Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen vanaf 2 jaar werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is en dat kinderen het mogen gebruiken.

    • Chlooramfenicol bestrijdt veel soorten bacteriën. U merkt dat het werkt doordat de klachten bij uw kind afnemen.

     • De werking begint meteen na het aanbrengen. Na enkele dagen nemen de klachten af of is de infectie verdwenen. Maak wel de hele kuur af. Ook al merkt het kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

      • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek. Download het instructieblad oogdruppels toedienen bij een (jong) kind, het instructieblad oogdruppels toedienen bij een ander en het instructieblad oogzalf toedienen.

       Hoe?

       Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

       Oogdruppels

       Toedienen bij een ouder kind: zie voor de instructie de informatie over chlooramfenicol in het oog bij volwassenen. Zie ook het instructiefilmpje 'Oogdruppels bij een ander: volwassene of ouder kind'

       Druppelt het kind zelf en is het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Dit is een houdertje waarmee het kind gemakkelijker in het oog kan druppelen.

       Toedienen bij een jonger kind: deze methode is geschikt als uw kind de ogen moeilijk open kan houden en nog niet zelfstandig kan zitten.

       Voorbereiding

       1. Moet uw kind meerdere soorten oogdruppels gebruiken? Wacht dan minstens 3 minuten tussen het indruppelen van verschillende oogdruppels. Begin met de oogdruppels waar uw kind het minste last van heeft.
       2. Als u het flesje in de koelkast moet bewaren, kunt u de druppels het beste vóór gebruik op lichaamstemperatuur brengen door het flesje enkele minuten in de hand te houden of tussen de handpalmen te wrijven. Het druppelen van koude oogdruppels in het oog kan namelijk pijnlijk zijn.
       3. Raak de druppelaar van het flesje nooit aan! Niet met de handen, maar ook niet met oog, het ooglid of de wimpers. Bij aanraking bederft de oogdruppel sneller en kan de ooginfectie erger worden.
       4. Was uw handen met warm water en zeep. Droog ze af met een schone doek.
       5. Laat het kind op de rug liggen.
       6. Verwijder eventuele schilfers en korsten van de oogleden met een watje met kraanwater.
       7. Schroef de dop van het flesje en leg het dopje op de zijkant.
       8. Neem het flesje in de hand alsof u een pen vasthoudt.

       Toedienen van de druppels

       1. Laat het kind de ogen sluiten.
       2. Steun met de hand op de slaap en houd het flesje boven de binnenste ooghoek.
       3. Knijp in het flesje en laat een druppel in de ooghoek vallen.
       4. Laat het kind de ogen openen en een paar keer met de ogen knipperen. Voorkom dat het kind in de ogen gaat wrijven.
       5. Laat het kind de ogen weer sluiten.
       6. De werkzame stof in deze oogdruppels kan via het traankanaaltje in de neusholte komen. Dat kan een bittere smaak geven. Probeer daarom minimaal 1 minuut de traanbuis dicht te houden. Dit kan door zachtjes de vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen (net onder het bobbeltje in de ooghoek).
       7. Laat het kind daarna rustig de ogen openen. Voor het kind is de behandeling nu klaar.

       Na het toedienen van de druppels

       1. Schroef de dop terug op het flesje.
       2. Was de handen nogmaals met warm water en zeep. Droog ze af met een schone doek.

       Zie ook het instructiefilmpje 'Oogdruppels bij een ander: jong kind'.

       Oogzalf
       Voorbereiding

       1. Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf? Gebruik dan eerst de druppel en 3 minuten later de oogzalf.
       2. Raak de tuit van de tube oogzalf nooit aan! Niet met de handen, maar ook niet met oog, het ooglid of de wimpers. Bij aanraking bederft de oogzalf sneller en kan de ooginfectie erger worden.
       3. Was uw handen met warm water en zeep. Droog ze af met een schone doek.
       4. Zorg het kind eventuele contactlezen uitlaat gedurende de hele kuur. Is dit bezwaarlijk? Overleg dan met de (oog)arts.
       5. Verwijder eventuele schilfers en korsten van de oogleden met een watje met kraanwater.
       6. Draai het dopje van de tube en leg het dopje op de zijkant.
       7. Neem de tube in uw hand alsof u een pen vasthoudt.

       Aanbrengen van de zalf

       1. Laat het kind het hoofd een beetje achterover buigen en naar boven kijken.
       2. Trek voorzichtig met de vingertoppen het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat. Eventueel kan het kind zelf het gootje maken.
       3. Zet de hand met de tube op de hand die het gootje maakt.
       4. Breng de tube boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje).
       5. Knijp in de tube en laat een sliertje zalf van ongeveer 1 cm in het gootje vallen.
       6. Laat het kind het hoofd terugbuigen en een paar keer met het oog knipperen.
       7. Door de oogzalf kan uw kind tijdelijk wazig zien. Dit verdwijnt vanzelf.
       8. Is het moeilijk de zalf bij het kind aan te brengen en gaat druppelen beter? Overleg met uw arts.

       Na het aanbrengen van de zalf

       1. Draai de dop weer op de tube.
       2. Was de handen nogmaals met water en zeep. Droog ze af met een schone doek.
       3. Breng contactlenzen pas 8 uur ná het aanbrengen van de zalf weer in. Is dit bezwaarlijk voor uw kind, overleg dan met de (oog)arts.

       Bewaaradvies en houdbaarheid
       Bewaar de oogdruppels of oogzalf zoals op het etiket is aangegeven. De meeste oogdruppels en oogzalven zijn na openen nog 1 maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft aangebroken.
       Gooi eventuele restanten weg. Het restant van de oogdruppels voor eenmalig gebruik (herkenbaar aan de naam 'Minims') moet u direct na gebruik weggooien.

       Wanneer?

       Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag om een constant effect te verkrijgen.

       De oogdruppels zijn vaak bedoeld om overdag te gebruiken en de oogzalf om voor het slapen aan te brengen. De oogzalf werkt langer door, maar heeft het nadeel dat het kind er wazig van ziet.
       Als het kind geen oogzalf gebruikt, maar alleen de oogdruppels: probeer ook een moment in de nacht te vinden om de druppels toe te dienen. Bijvoorbeeld als u zelf naar bed gaat.

       Hoelang?

       Uw arts bepaalt de duur van de kuur aan de hand van het soort en de ernst van de infectie. Meestal moet uw kind met de oogdruppels doorgaan tot 2 dagen nadat de klachten helemaal verdwenen zijn. Normaal gesproken is dit enkele dagen tot niet meer dan 2 weken. Als chlooramfenicol-oogzalf na een operatie wordt gegeven, hoeft het maar 1 keer te worden gebruikt.

       Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en moet voortzetten zolang de arts het nodig vindt. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer. Dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

       Merkt u na 3 dagen nog geen verbetering, of zijn de klachten juist erger geworden? Neem dan contact op met de arts.

       • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over chlooramfenicol in het oog bij volwassenen

        Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

        • Prikkend, geïrriteerd of branderig gevoel in de ogen, direct na gebruik

         Deze bijwerkingen treden zelden op.

        • Wazig of troebel zicht

         Deze bijwerkingen treden zelden op.

        • Waterige of tranende ogen

         Dit treedt zeer zelden op.

        • Gezwollen oogleden of verergering van de ontsteking

         Dit treedt zeer zelden op. Raadpleeg dan uw arts.

        • Overgevoeligheid voor het medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten, zwelling van mond en gezicht. Dit komt zeer zelden voor. Waarschuw meteen een arts bij deze verschijnselen.


        Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

        • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
         Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
         Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
         Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
         • Chlooramfenicol is voor kinderen te verkrijgen in:

          • oogdruppels;
          • oogzalf.
          • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij chlooramfenicol in het oog bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

           • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
           • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
           • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

           Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

           Laatst bijgewerkt op 26-09-2023

           Disclaimer

           Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

           Vond u deze informatie nuttig?

           Vind een apotheek

           Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
           Vind een apotheek blob

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
           Informatie wordt bijgewerkt: