clioquinol om in te nemen bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

clioquinol om in te nemen bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Clioquinol werkt tegen infecties met sommige parasieten, zoals amoeben.

Artsen schrijven clioquinol voor bij kinderen met infecties met amoeben die diarree kunnen veroorzaken.

Infecties met amoeben

Oorzaak en verschijnselen
Clioquinol wordt bij kinderen gebruikt bij dientamoebiase. Dit is een infectie met amoeben. Veel mensen dragen deze amoebe bij zich, zonder er last van te hebben. Een enkele keer krijgen ze hier wel diarree en buikpijn van. Vooral kinderen tussen 5 en 14 jaar zijn dragers van deze amoebe. De ziekte komt dus vooral bij kinderen voor. Het is niet duidelijk hoe je deze infectie oploopt, en waarom het ene kind geen last heeft van deze amoebe en het andere kind wel.

Behandeling
Bij ernstige dientamoebiase kan de arts proberen of een behandeling met een parasietdodend medicijn helpt. Meestal schrijft de arts dan het medicijn metronidazol voor. Als dit niet goed helpt, kan de arts clioquinol voorschrijven. Clioquinol doodt de amoeben die dientamoebiase veroorzaken.

Lees meer over infecties met amoeben

Diarree bij kinderen

Oorzaak
Diarree kan ontstaan door voedsel of drinken dat met bacteriën of amoeben is besmet, bijvoorbeeld op reis in een warm land, de zogenaamde 'reizigersdiarree'.
Heeft het kind niet alleen diarree, maar valt het ook sterk af en moet het veel overgeven? Dit kan een aanwijzing zijn dat het een darminfectie heeft, zoals dientamoebiase.

Behandeling
Meestal gaat 'reizigersdiarree' na korte tijd vanzelf weer over. Wel moet uw kind veel drinken, eventueel een glucose-zoutoplossing (ORS), om uitdroging te voorkomen. Dit is speciaal van belang bij kinderen en ouderen, omdat zij gevoeliger zijn voor uitdroging.
Bij ernstige diarree, moet u de arts raadplegen. In deze gevallen moet de parasiet worden bestreden.

Lees meer over diarree bij kinderen

Infecties van het maagdarmkanaal

Infecties van het maagdarmkanaal

Clioquinol werkt tegen sommige parasieten, zoals amoeben. Het wordt bij kinderen gebruikt bij de infectieziekte dientamoebiase.
Kijk voor meer informatie over dientamoebiase bij infecties door amoeben.

Lees meer over infecties van het maagdarmkanaal

Ervaring bij kinderen

Clioquinol om in te nemen is niet bij de overheid als geneesmiddel geregistreerd. De fabrikant heeft het in 1985 geleden uit de handel gehaald, omdat er ernstige bijwerkingen kunnen optreden. Bij sommige infecties werkt clioquinol wel beter dan andere medicijnen. Bijvoorbeeld bij infecties met amoeben die diarree kunnen veroorzaken. Daarom kan de arts clioquinol om in te nemen voorschrijven aan kinderen vanaf 1 maand met infecties met amoeben die diarree kunnen veroorzaken. Dit wordt off-label-gebruik genoemd. De apotheek kan dan een drank met clioquinol maken.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Clioquinol doodt de amoeben die dientamoebiase veroorzaken.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Schud de fles voor het gebruik. Meet de juiste hoeveelheid af met de bijgeleverde doseerspuit. Laat uw kind het medicijn innemen. Geef een slokje water na. Vraag de apotheek om voor te doen hoeveel drank u precies per keer moet geven.

Zorg dat u niet een druppel drank morst op huid, kleding of beddengoed. Hij is sterk geel gekleurd en dat kan vlekken geven op kleding of beddengoed. Deze vlekken zijn vrijwel niet uit te wassen. Ook de huid kan geel verkleuren.

Wanneer?

Uw kind kan de drank zowel voor, tijdens als na het eten innemen. Als uw kind maagdarmklachten krijgt van clioquinol kan uw kind de drank het beste vlak na het eten innemen.

Hoelang?

Meestal is de behandeling met clioquinol een kuur, die uw kind niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. In totaal mag uw kind clioquinol niet langer dan 10 dagen gebruiken. Overleg daarom met de art als uw kind clioquinol al eerder heeft gebruikt. Er is namelijk een grens aan de totale hoeveelheid clioquinol die uw kind veilig kan gebruiken.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over clioquinol om in te nemen bij volwassenen.

De bijwerking die de reden is dat het medicijn door de fabrikant van de markt is gehaald, is:

  • Aantasting van het zenuwstelsel. Uw kind merkt dit aan plotselinge of langer aanhoudende buikpijn en diarree, gevolgd door tintelingen en een doof gevoel in de armen of benen, problemen met bewegen, wazig zien en blindheid. Deze bijwerking komt alleen, en dan nog zeer zelden, voor bij gebruik van hoge doseringen of gebruik gedurende langere tijd. Om deze bijwerking te voorkomen, is er een grens aan de totale hoeveelheid clioquinol die uw kind veilig kan gebruiken. Laat daarom altijd aan de arts weten of uw kind clioquinol ooit eerder gebruikt heeft.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Clioquinol om in te nemen is voor kinderen te verkrijgen in drank. Deze drank moet door de apotheek gemaakt worden.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij clioquinol om in te nemen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 08-01-2018

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

clioquinol om in te nemen bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!