Medicijnenclonazepam

clonazepam

Medicijnenclonazepam

clonazepam

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Clonazepam zorgt ervoor dat zenuwen in uw hersenen veel minder geprikkeld worden. En het maakt u rustiger, minder angstig en ontspant uw spieren.
  • Bij epilepsie en soms bij paniekstoornissen, sociale fobie (angst) en bij spierkrampen door sterke pijnstillers.
  • Bij epilepsie: u merkt pas na een paar weken of het goed bij u werkt.
  • Bij een epilepsie-aanval: de injectie stopt binnen een paar minuten de aanval.
  • Bij paniekstoornissen, sociale fobie en spierkrampen: het werkt binnen een half uur tot 1 uur. Het werkt 6 tot 12 uur.
  • U kunt suf, slaperig of moe worden.
  • Andere bijwerkingen: minder snel reageren op dingen, duizelig zijn en slappe spieren krijgen. U kunt hierdoor makkelijker vallen.
  • U begint met een lage dosis en bouwt langzaam op. Hierdoor heeft u minder kans op bijwerkingen.
  • Gebruikt u dit medicijn elke dag? Nadat u 1 week lang dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden.
  • Gebruikt u clonazepam af en toe? Dan mag u steeds 72 uur (3 dagen) niet autorijden nadat u clonazepam heeft gebruikt.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
  • Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.
  • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.
  • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

  Download de samenvatting

  • Clonazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Het werkt ook rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens.

   Artsen schrijven het voor bij epilepsie. Ze schrijven het soms voor bij paniekstoornissen, sociale fobie (angst) en spierkrampen.

   • Verschijnselen
    Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij men het bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. De spierschokken kunnen meer of minder hevig zijn. Soms zijn er geen spierschokken en is men alleen een paar seconden afwezig (absences).
    Er zijn ook lichtere aanvallen zonder bewusteloosheid. Daarbij voelt u alleen tintelingen in een arm, hoort of ziet u dingen die er niet zijn, of maakt u lichte bewegingen (friemelen, smakken).

    Oorzaak
    Bij een aanval van epilepsie verloopt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed. Prikkels in de hersenen kunnen hierdoor epileptische aanvallen veroorzaken.

    Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan maar begint meestal op de kinderleeftijd.

    Behandeling
    Er zijn verschillende medicijnen tegen epilepsie. Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt uw arts meestal een schema, waarbij medicijnen in een vaste volgorde worden uitgeprobeerd. Artsen schrijven clonazepam voor als andere epilepsiemedicijnen niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden.

    Het wordt ook gebruikt in combinatie met andere medicijnen tegen epilepsie.

    Werking
    Clonazepam beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.

    Effect
    Het werkt niet bij iedereen. Na een aantal weken zal duidelijk zijn of het medicijn voldoende bij u werkt. U merkt dat doordat de epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.

    Status epilepticus
    Van een status epilepticus is sprake als een epilepsieaanval langer dan 5 minuten duurt. Er zijn verschillende medicijnen die in deze situatie worden gebruikt om de aanval te stoppen. Vaak zijn dit medicijnen die een gezinslid kan toedienen via een zetpil, klysma, neusspray of druppels via de wangzak. Clonazepam wordt bij status epilepticus soms gegeven als injectie of infuus in een ader, als andere medicijnen niet werken.
     

    • Verschijnselen
     Bij een paniekstoornis hebben mensen ongewoon sterke aanvallen van paniek. U krijgt dan allerlei lichamelijke verschijnselen, zoals zweten, trillen, duizeligheid, misselijkheid, slappe benen, pijn op de borst en hartkloppingen. U kunt tijdens de aanvallen het gevoel hebben dat u dood gaat of gek wordt.

     Van paniek heeft iedereen wel eens in geringe mate last, maar bij een paniekstoornis heeft u ongewoon sterke aanvallen van paniek. De aanvallen beheersen dan uw leven.

     Ook kunt u voortdurende angst hebben om opnieuw een paniekaanval te krijgen. Sommige mensen proberen de situatie waarin een paniekaanval ontstaat te vermijden. Soms lukt het niet meer te gaan werken of naar buiten te gaan (straatvrees) uit angst voor een nieuwe aanval.

     Behandeling
     Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze uw welzijn en dat van de mensen in uw omgeving sterk verminderen.

     De behandeling van paniekstoornis bestaat uit gesprekken met een arts of psycholoog (gesprekstherapie). Vaak wordt deze gesprekstherapie gecombineerd met een antidepressivum.

     Clonazepam wordt soms gegeven aan het begin van de behandeling met een antidepressivum. Het duurt namelijk enkele weken voordat een antidepressivum voldoende effect heeft. In de tussentijd zorgt clonazepam dat het aantal paniekaanvallen vermindert. Een enkele keer werkt het antidepressivum toch na enkele weken niet voldoende. Dan schrijft de arts daarvoor in de plaats ook wel eens clonazepam voor.

     Werking
     Clonazepam werkt rustgevend en vermindert angstgevoelens. Hierdoor raakt u minder snel in paniek. Het werkt binnen een half uur tot één uur na inname. Dit effect houdt 8 tot 12 uur aan.
      

     • Verschijnselen
      Bij een sociale fobie hebben mensen een extreme en ongezonde angst voor kritiek van anderen. Men heeft daarbij last van lichamelijke verschijnselen, zoals trillen, zweten, blozen en hartkloppingen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

      Behandeling
      Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, kunnen ze uw welzijn sterk verminderen. Gesprekken met een psychiater of psycholoog vormen de basis van de behandeling. Wanneer u ook last heeft van angstgevoelens kan uw arts u adviseren ook een medicijn uit de groep antidepressiva te gebruiken. Mocht dit onvoldoende effect hebben, dan kan de arts clonazepam voorschrijven.

      Effect
      Clonazepam werkt rustgevend en vermindert angstgevoelens. Hierdoor reageert u minder heftig op sociale situaties die u bedreigend vindt.

      Het werkt binnen een halfuur na inname. Het effect houdt 8 tot 12 uur aan.
       

      • Clonazepam wordt soms gebruikt bij spierkrampen die kunnen ontstaan door het gebruik van sterke pijnstillers, zoals morfine.

       Oorzaak
       De hersenen sturen de spieren aan via zenuwen. Deze zenuwen lopen vanuit de hersenen via het ruggenmerg naar de spieren. Als deze zenuwen geprikkeld raken, bijvoorbeeld door een hoge dosering van sterke pijnstillers, geven ze onbedoeld bericht aan de spieren om samen te trekken. Hierdoor ontstaan spierkrampen of snelle spiertrekkingen.

       Werking
       Clonazepam beïnvloedt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel berichten kunnen sturen aan de spieren. Hierdoor kan het helpen bij spierkrampen.

       Het spierontspannende effect begint binnen een half tot één uur na inname. Het effect houdt 6 tot 12 uur aan.
        

      • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

       Om de kans op bijwerkingen aan het begin van de behandeling te verkleinen, moet u starten met een lage dosering. De dosering wordt daarna geleidelijk opgebouwd.

       De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

       Zelden bijwerkingen, vooral de eerste dagen van het gebruik. U heeft hier minder last van als u de dosering geleidelijk opbouwt.

       Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

       • Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid.

        De slaperigheid gaat meestal over als u een week lang dezelfde dosering gebruikt. Uw lichaam went er dan aan. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kunt u last hebben van deze bijwerking.
        Voorkom ongelukken bij activiteiten thuis, op het werk en in het verkeer. Bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert.
        Zeer zelden ontstaat juist slapeloosheid of andere slaapstoornissen, zoals levendiger dromen of nachtmerries.

       Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

       • Traag of onduidelijk spreken.

       • Moeite met concentreren en de oriëntatie, trager denken en geheugenproblemen.

        Dit kan bij gebeurtenissen van lang geleden als van kort geleden.

       • Verminderde coördinatie

        Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren). Na een injectie kan deze bijwerking enkele dagen aanhouden.

       • Dubbelzien, wazig zien, moeilijk scherp kunnen stellen, trillend beeld door kleine oogbewegingen en andere problemen met zien.

       • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren.

        Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg dan uw arts.

       • Verslappen van de spieren in de huig.

        Mensen met slaapapneu (stokkende ademhaling tijdens het slapen) kunnen meer last krijgen door verslappen van de spieren in de huig. Raadpleeg dan uw arts.

       • Bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, evenwichtsproblemen, duizeligheid, neiging tot vallen en moeite met de coördinatie

       Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

       • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, verstopping of diarree.

        U kunt misselijkheid voorkomen door het medicijn met wat voedsel in te nemen.

       • Hoofdpijn

       • De plas niet kunnen ophouden (urine-incontinentie).

       • Ademhalingsproblemen

        Mensen met de longziekte COPD kunnen meer klachten krijgen. Raadpleeg dan uw arts.

       • Huiduitslag, jeuk, galbulten en huidverkleuring.

        In zeldzame gevallen is er sprake van overgevoeligheid voor dit medicijn (zie Zeer zelden Overgevoeligheid). Raadpleeg bij huiduitslag en galbulten uw arts.

       • Overgevoeligheid voor dit medicijn.

        U merkt dit aan huiduitslag of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Ook kunt u duizelig of benauwd worden, of flauwvallen. Waarschuw dan een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
        Als u overgevoelig bent voor clonazepam, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt. Waarschuw dan direct een arts.

       • Minder zin in seks, impotentie.

        Dit gaat weer over als u stopt met het medicijn.

       • Epileptische aanvallen

        Als u last heeft van epileptische aanvallen die niet lijken op de oorspronkelijke. Waarschuw dan meteen uw arts.

       • Psychische klachten

        Psychische klachten, zoals nervositeit, depressieve gevoelens, angstgevoelens, verwardheid, hallucinaties. Zeer zelden onrust, prikkelbaarheid, agressief gedrag, zelfmoordgedachten. Overleg met uw arts, als u dit merkt. Een psychose (ernstige verwardheid) komt vaker voor bij ouderen of bij een hoge dosering.

       • Afhankelijkheid

        U kunt ontwenningsverschijnselen krijgen als u stopt met het gebruik. Mensen die dit medicijn langer dan 2 maanden achtereen gebruiken hebben hier een grote kans op. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit medicijn langer dan 2 maanden heeft gebruikt.

       • Bloedingen, onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen.

        Dit komt door ​​​​​minder bloedplaatjes in het bloed. U heeft hierdoor meer kans op bloedingen. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen.

        • Na injectie of infuus in een ader.

         ntsteking op de plaats van de injectie. U merkt dat aan pijn, zwelling en roodheid.


        Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


        Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

        • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
         Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
         Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
         Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
         • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

          Hoe?

          • Tabletten: innemen met een half glas water.
          • Druppels:
           • Controleer elke keer als u het flesje opent of de druppelaar goed vast zit in het flesje.
           • Doe het aantal druppels dat u moet innemen op een lepel. Meng met water, thee of vruchtensap en drink op.
          • Injecties: deze worden toegediend in een ader door een arts of verpleegkundige.

          Wanneer? 
          Neem dit medicijn verdeeld over de dag in. Kies hiervoor vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis.

          • Als u het 1 keer per dag gebruikt: 's avonds voor u gaat slapen. Dan heeft u minder last van slaperigheid overdag.
          • Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij het avondeten.
          • Als u het 3 keer per dag gebruikt: bij ontbijt, lunch en voor u gaat slapen.


          Epilepsieaanval
          Bij een epilepsieaanval krijgt u dit medicijn als injectie toegediend als de aanval langer dan 5 minuten duurt.

          Hoelang?

          Epilepsie
          U zult dit medicijn waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

          Epilepsieaanval
          Meestal stopt de aanval na 1 injectie. Soms is een tweede injectie nodig.

          Paniekstoornis of sociale fobie
          Na 3 maanden moet duidelijk zijn of dit medicijn goed bij u werkt. De behandeling duurt vaak een half jaar tot een jaar. Daarna moet u de dosering gedurende 3 maanden afbouwen

          Spierkrampen door sterke pijnstillers
          Gebruik dit medicijn zolang u de pijnstiller gebruikt.

          • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

           • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt. Duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
           • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt. Duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
           • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt. Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
           • autorijden?
            Let op: bij bepaalde aandoeningen mag u vaak niet autorijden. Bijvoorbeeld bij epilepsie of bij psychiatrische aandoeningen, zoals ernstige paniekaanvallen. Of u met uw aandoening mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts.

            Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR. Ook heeft het Epilepsiefonds meer informatie over het deelnemen aan het verkeer met epilepsie.

            Heeft uw arts bepaald dat u met uw aandoening mag autorijden? Ook clonazepam heeft invloed op uw rijvaardigheid. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

            Clonazepam verkeersdeelname

            Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

            alcohol drinken?
            Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kan uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen.

            alles eten?
            Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

            • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

             De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

             • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Rijd geen auto als u behalve clonazepam nog een medicijn gebruikt dat het reactievermogen vermindert.
             • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

             Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

             • Zwangerschap

              Bij epilepsie:
              Bespreek met uw arts uw kinderwens voordat u zwanger bent. Bent u al zwanger? Neem dan direct contact op met uw arts. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Maar een epilepsieaanval kan ook schadelijk voor de baby zijn. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

              Goede controle tijdens de zwangerschap is belangrijk. Soms is het nodig dat de arts de hoeveelheid van het medicijn in uw bloed meet om de dosering daarop aan te passen.

              Gebruik in elk geval foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot en met week 10 van de zwangerschap. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

              Het gebruik van een injectie bij een epilepsieaanval is wel veilig. Overleg hierover met uw arts.

              Bij paniekstoornissen, sociale fobie en spierkrampen:
              Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Of als u dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. En bij gebruik in een hoge dosis vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft met ademhalen. Gebruik dit medicijn daarom alleen als het echt nodig is. Zo kort mogelijk en in een lage dosis. Weeg samen met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

              Borstvoeding
              Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts.

              • Gebruikt u dit medicijn voor lange tijd? Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.
              • Gebruikt u dit medicijn af en toe? Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Hierdoor is er een klein risico op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u doordat uw baby suf wordt en minder goed drinkt. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: let dan goed op deze bijwerkingen. Als deze bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts.

              Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

              • Bij epilepsie:
               U kunt niet zomaar stoppen. Overleg altijd met uw arts als u wilt stoppen. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd omdat anders ernstige epilepsieaanvallen ontstaan. Dit afbouwen kan enkele weken tot maanden duren.

               Moet u stoppen omdat u overgevoelig bent of ernstige bijwerkingen heeft? Stop dan wel direct en waarschuw meteen een arts.

               Ook als u een ander epilepsiemedicijn gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit medicijn stoppen. Eerst zult u het tweede medicijn ernaast gebruiken in geleidelijk oplopende dosering. Als dit allemaal goed gaat, kunt u in overleg met de arts het eerste medicijn geleidelijk afbouwen.

               Bij paniekaanvallen, sociale fobie en spierkrampen door pijnstillers:

               • Als u dit medicijn slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen.
               • Gebruikt u dit medicijn enkele weken tot maanden? Bouw dan langzaam af. Bij plotseling stoppen heeft u kans dat binnen enkele dagen ontwenningsverschijnselen ontstaan. Bijvoorbeeld hartkloppingen, slapeloosheid, angst, prikkelbaarheid, een gejaagd gevoel, spierkrampen, trillen en overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking.
               • Gebruikte u dit medicijn tegen angst- en spanningklachten? Deze ontwenningsverschijnselen zijn hier moeilijk van te onderscheiden. Het lijkt dan alsof de klachten waar u dit medicijn oorspronkelijk voor kreeg terugkomen. Start dan niet opnieuw met het medicijn, maar probeer op een andere manier van uw klachten af te komen. U heeft anders kans in een vicieuze cirkel terecht te komen.
               • Als u de dosis gedurende enkele weken tot maanden verlaagt, heeft u geen of minder last van ontwenningsverschijnselen. Vraag uw arts of apotheker om advies over een goed afbouwschema. Soms kunt u beter eerst overstappen op een ander kalmeringsmiddel, waar makkelijker mee is af te bouwen.
               • De werkzame stof clonazepam zit in de volgende producten:
                • Ja, u heeft een recept nodig.

                 Clonazepam is sinds 1973 internationaal op de markt. Het is op recept te krijgen onder de merknaam Rivotril en als het merkloze Clonazepam in tabletten, druppels en injecties.

                 Laatst bijgewerkt op 26-04-2023

                 Disclaimer

                 Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

                 Vond u deze informatie nuttig?

                 Vind een apotheek

                 Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
                 Vind een apotheek blob

                 Vraag het de webapotheker

                 Vraag het de webapotheker

                 Vraag het de webapotheker

                 Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

                 Meldpunt medicijnen

                 Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
                 Informatie wordt bijgewerkt: