Medicijnenclonazepam bij kinderen

clonazepam bij kinderen

Medicijnenclonazepam bij kinderen

clonazepam bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Clonazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Het werkt ook rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens.

  Artsen schrijven clonazepam voor bij kinderen met:

  • epilepsie;
  • angstgevoelens en gespannenheid.
  • Verschijnselen
   Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij het kind het bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. De spierschokken kunnen meer of minder hevig zijn. Soms zijn er geen spierschokken en is het kind alleen een paar seconden afwezig (absences).

   Er zijn ook lichtere aanvallen zonder bewusteloosheid. Daarbij voelt het kind alleen tintelingen in een arm, hoort of ziet het dingen die er niet zijn, of zijn er lichte bewegingen (friemelen, smakken) merkbaar.

   Sommige pasgeboren kinderen hebben stuipen, soms al tijdens de eerste dagen. Deze stuipen lijken op epileptische aanvallen, maar hebben vaak een andere oorzaak. De baby heeft dan kortdurende schokjes die alleen voorkomen in bijvoorbeeld een handje of voetje. Ook kan de baby blauw worden rond de mond. Dit komt omdat de baby de adem inhoudt tijdens een aanval.

   Oorzaak
   Bij een aanval van epilepsie verloopt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed. Prikkels in de hersenen kunnen hierdoor epileptische aanvallen veroorzaken.

   Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal op de kinderleeftijd.

   Stuipen bij pasgeboren baby’s kunnen ontstaan door onvoldoende ademhaling, door koorts bijvoorbeeld door een infectie, of een bloeding in de hersenen.

   Behandeling
   Er zijn verschillende medicijnen tegen epilepsie. Bij de behandeling van epilepsie volgt de arts meestal een schema. Clonazepam wordt pas gebruikt als andere medicijnen bij epilepsie onvoldoende werken of te veel bijwerkingen geven.

   Het kan worden gecombineerd met andere medicijnen tegen epilepsie.

   Artsen schrijven clonazepam voor bij pasgeboren kinderen met stuipen, als het epilepsiemedicijn fenobarbital niet goed werkt.

   Status epilepticus
   Van een status epilepticus is sprake als een epilepsieaanval langer dan 5 minuten duurt. Er zijn verschillende medicijnen die in deze situatie worden gebruikt om de aanval te stoppen. Vaak zijn dit medicijnen die u aan uw kind kunt geven met een zetpil, klysma, neusspray of druppels via de wangzak. Clonazepam wordt bij status epilepticus soms gegeven als injectie in een ader, als andere medicijnen niet werken.

   • Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

    Soms is een kind angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is: bijvoorbeeld als het kind niet naar buiten durft, of naar school, of met andere kinderen durft te spelen. We spreken dan van een angststoornis.

    Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

    Clonazepam wordt kortdurend gebruikt bij kinderen met plotseling optredende angstgevoelens en gespannenheid.

   • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat clonazepam wordt gebruikt bij:

    • kinderen met epilepsie.

    Clonazepam is bij deze aandoening officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant clonazepam bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is en dat kinderen het mogen gebruiken.

    Er is ook onderzoek gedaan naar clonazepam bij:

    • pasgeboren kinderen met stuipen;
    • kinderen vanaf 6 jaar met angstgevoelens en gespannenheid.

    Deze aandoeningen en leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt clonazepam te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts clonazepam ook voor bij kinderen met deze aandoeningen en van deze leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

    • Clonazepam beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Het werkt ook rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens.

     • Epilepsie: clonazepam helpt bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen. Epilepsieaanvallen treden minder vaak op en zijn minder heftig of verdwijnen. Het werkt niet bij iedereen.
     • Angstgevoelens en gespannenheid: clonazepam werkt rustgevend en vermindert angstgevoelens. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten van angst, spanning en onrust, zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren.
      • Tabletten, druppels: tabletten en druppels werken binnen een halfuur tot 1 uur na inname. De werking houdt bij kinderen 6 tot 8 uur aan. Als clonazepam wordt gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen, is binnen een aantal weken duidelijk of het voldoende werkt. De epilepsieaanvallen treden dan minder vaak op en zijn minder heftig of verdwijnen helemaal.
      • Injectie: een injectie werkt meteen. De werking houdt 2 tot 3 uur aan.
      • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

       Hoe?

       Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

       • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
        • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
        • Heeft uw kind moeite met het doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
        • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
        • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
       • ​Druppels: tel de druppels uit op een lepel. Meng daarna eventueel met wat water, thee of vruchtensap en laat uw kind dit opdrinken.
       • Injecties: deze worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

       Wanneer?

       Laat uw kind de tabletten of druppels verdeeld over de dag innemen. Dan werkt het het best.

       Epilepsieaanval
       Bij een epilepsieaanval die langer dan 5 minuten duurt, kan uw kind een injectie met clonazepam krijgen.

       Hoelang?

       Epilepsie
       Uw kind zal dit medicijn waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal de arts met u en uw kind bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

       Epilepsieaanval
       Meestal stopt de aanval na 1 injectie. Soms is een tweede injectie nodig .

       Angstgevoelens en gespannenheid
       Dit medicijn is bedoeld om een paar dagen te gebruiken. Dan zijn de plotselinge angstaanvallen meestal over.

       • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over clonazepam bij volwassenen.

        Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

        Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

        • Sufheid, slaperigheid, verwardheid en duizeligheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
         De slaperigheid gaat meestal over als uw kind een week lang dezelfde dosering gebruikt. Het lichaam went er dan aan. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kan uw kind last hebben van deze bijwerking.
        • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Het kind kan hierdoor eerder vallen, vooral omdat de coördinatie ook minder is. Vooral kinderen met spierziekten hebben hier kans op. Raadpleeg de arts bij verergering van de klachten.
        • Kinderen met slaapapneu (stokkende ademhaling tijdens het slapen) kunnen hier meer last van krijgen, waarschuw dan de arts.
        • Bij baby's en kleuters: extra speekselvorming en benauwdheid. Dit komt door slijm in de luchtwegen. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Neem contact op met de arts als uw kind benauwd wordt.
        • Dubbel zien, wazig zien.
        • Onrust en prikkelbaarheid. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Kinderen zijn extra gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander medicijn nodig.
        • Te vroege ontwikkeling van geslachtskenmerken die nog niet in de puberteit horen te zijn. Zoals haargroei onder oksels, schaamhaar, ontwikkeling van de borsten bij meisjes. Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Raadpleeg de arts bij verschijnselen hiervan. Bij stoppen met dit medicijn zal dit zich meestal weer herstellen.

        Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

        • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
         Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
         Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
         Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
         • Clonazepam is voor kinderen te verkrijgen in:

          • tabletten;
          • druppels;
          • injecties.
          • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij clonazepam bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

           • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
           • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
           • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

           Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

           Laatst bijgewerkt op 12-10-2017

           Disclaimer

           Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

           Vond u deze informatie nuttig?

           Vind een apotheek

           Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
           Vind een apotheek blob

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
           Informatie wordt bijgewerkt: