DTP-vaccin bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

DTP-vaccin bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Het DTP-vaccin bevat onschadelijk gemaakte gifstoffen van de difterie- en tetanusbacteriën en onschadelijk gemaakt poliovirus.

Het beschermt tegen infectie met difterie- en tetanusbacterie en met het polio-virus. Het is een van de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen.

Vaccinaties

Rijksvaccinatieprogramma
Alle kinderen worden via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen difterie, tetanus en polio. Het consultatiebureau voert de inenting meestal uit.

Deze inenting vindt plaats op de leeftijd van:

 • soms bij 2 maanden;
 • 3, 5 en 11 maanden;
 • 4 en 9 jaar.
Lees meer over vaccinaties

Infecties met bacteriën

Difterie en tetanus worden veroorzaakt door bacteriën.

Uw kind kan tegen difterie en tetanus worden gevaccineerd met een injectie. Kinderen krijgen deze injectie via het Rijksvaccinatieprogramma.

Difterie
Difterie of ‘kroep’ is een ernstige ziekte waarbij het lichaam reageert op de gifstoffen van de difterie-bacterie. Deze bacterie wordt via hoesten van mens op mens overgebracht.

De ziekte begint meestal met ernstige keelpijn, een ziek gevoel en soms koorts. De slijmvliezen van de keel kunnen opzwellen, waardoor het ademen moeilijk wordt en kinderen zelfs kunnen stikken.

De difteriebacterie kan ook de hartspier en het zenuwstelsel beschadigen. De ziekte verloopt vaak zeer ernstig, waardoor behandeling soms te laat komt. Onbehandeld verloopt de ziekte vaak dodelijk. Daarom is vaccinatie nodig. In Nederland komt difterie nauwelijks meer voor, omdat de meeste mensen als kind gevaccineerd zijn tegen deze ziekte.

Tetanus
Tetanus is een ernstige spierziekte veroorzaakt door de gifstoffen van de tetanus-bacterie. Uw kind tetanus krijgen door besmetting met deze bacterie. Deze komt voor in aarde, straatvuil en mest van dieren. De bacterie kan via een verwonding in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden en bij dierenbeten.

Tetanus begint meestal met hoofdpijn en spierkrampen in de kaken. Een andere naam voor tetanus is daarom kaakklem. Binnen enkele dagen nemen de spierkrampen toe. Ze verplaatsen zich dan over het hele lichaam. Ook de ademhalingsspieren kunnen verkrampen, waardoor ademen moeilijker gaat. Zonder behandeling is tetanus dodelijk, daarom is vaccinatie nodig.

Lees meer over infecties met bacteriën

Infecties met virussen

Polio (kinderverlamming) is de afkorting van poliomyelitis. Polio wordt veroorzaakt door het poliomyelitis-virus.

Kinderen worden tegen deze ziekte gevaccineerd met een injectie via het Rijksvaccinatieprogramma.

Polio kan geheel zonder ernstige verschijnselen verlopen en alleen maar diarree als klacht hebben. Maar bij ongeveer 1 procent van de besmette personen treden blijvende spierverlammingen op. Er bestaat geen behandeling tegen polio. Daarom is vaccinatie nodig.

Uw kind kan de ziekte krijgen als het dit virus binnenkrijgt via sporen van menselijke ontlasting. Dit kan door gebruik van besmet water of voedsel.

Lees meer over infecties met virussen

Ervaring bij kinderen

Het DTP-vaccin is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 5 jaar. Registratie betekent dat de fabrikant DTP-vaccin bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Kinderen krijgen het DTP-vaccin als zij 9 jaar zijn. Intenting tegen difterie, tetanus en polio vindt ook plaats op jongere leeftijd. Hiervoor wordt een ander vaccin gebruikt. Dit vaccin beschermt niet alleen tegen difterie, tetanus en polio, maar ook tegen kinkhoest, en soms tegen Haemofilus influenzae B en Hepatitis B.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

 • Difterie en tetanus: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen de gifstoffen van deze bacteriën en tegen de bacteriën zelf. Als uw kind dan in aanraking komt met die gifstoffen kan zijn lichaam deze effectiever onschadelijk maken.
 • Polio: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het poliovirus. Als uw kind dan in aanraking komt met dit virus kan zijn lichaam dit effectiever onschadelijk maken.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Difterie en tetanus: Na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen deze ziektes 10 jaar aan. Het kind is dan ongeveer tot het negentiende jaar beschermd tegen deze ziekten. Na die tijd is een nieuwe vaccinatie nodig, als het extra kans loopt op een van deze ziekten.
 • Polio: Na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen deze ziekte 15 jaar aan.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Hoe?

De arts of de verpleegkundige geeft de injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.

Wanneer?

 • Het Rijksvaccinatieprogramma start bij kinderen in het eerste levensjaar met DKTP-Hib-HepB-prikken. Dit vaccin is behalve tegen difterie, tetanus en polio ook nog tegen kinkhoest, Haemofilus influenzae B en Hepatitis B. Na 3 of 4 DKTP-Hib-HepB-prikken in het eerste jaar, krijgen kinderen in het vierde jaar een DKTP-prik en in het negende jaar nog een DTP-prik. De overige vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma zijn terug te vinden in het volledige inentingsschema.
 • De bescherming tegen tetanus duurt minstens 10 jaar. Als na die tijd een verwonding met bijvoorbeeld straatvuil optreedt, moet opnieuw worden gevaccineerd.
 • Reist uw kind naar een land waar deze infectieziekten vaker voorkomen en heeft hij langer dan 10 jaar geleden de laatste DTP-prik gehad? Dan is het aan te raden de DTP-prik te herhalen.Dat moet minstens 3 dagen voor vertrek. Als uw als kind niet de volledige serie DTP-injecties heeft gehad, of helemaal niet tegen DTP is ingeënt, is het nodig 3 injecties te krijgen. Denk er aan dat het vaccin pas voldoende beschermt vanaf 2-3 weken na de laatste inenting.

Heeft het kind hoge koorts op het moment van injectie, bijvoorbeeld door een infectie? Stel de vaccinatie dan indien mogelijk uit tot het kind weer beter is. De koorts kan namelijk verergeren.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over DTP-vaccin bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen onder de 5 jaar kunnen voorkomen, zijn:

 • Huilerigheid en abnormaal huilen. Dit gaat vanzelf over.
 • Stokkende ademhaling, waardoor het kind blauw kan aanlopen en flauwvallen. Dit kan er heel beangstigend uitzien. Maar het is niet ernstig omdat het kind vanzelf weer gaat ademen op het moment dat het flauwvalt.
 • Stuipen, soms met koorts. Waarschuw dan de arts.
 • Blauw-rode verkleuring van de benen, enkele uren na de injectie. Dit gaat vanzelf over.

Deze bijwerkingen komen zeer zelden voor.

Sommige ouders zijn bang dat vaccinaties kans geven op ernstige ziekte, autisme, of zelfs overlijden. Hier is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat deze ziektes niet vaker voorkomen bij gevaccineerde kinderen dan bij kinderen die niet gevaccineerd zijn. Wel heeft een kind dat niet is gevaccineerd een veel grotere kans op blijvende schade of overlijden als het de ziekte krijgt waartegen het vaccin beschermt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Het DTP-vaccin is voor kinderen te verkrijgen in injecties.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij DTP-vaccin bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 13-12-2019

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

DTP-vaccin bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!