MedicijnenDTP-vaccin bij kinderen

DTP-vaccin bij kinderen

MedicijnenDTP-vaccin bij kinderen

DTP-vaccin bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • In DTP-vaccin zitten ongevaarlijk gemaakte gifstoffen van de difterie- en tetanusbacteriën en ongevaarlijk gemaakt poliovirus.

  Het beschermt tegen infectie met difterie- en tetanusbacterie en met het polio-virus. Het is een van de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma bij kinderen.

  • Rijksvaccinatieprogramma
   Alle kinderen worden via het Rijksvaccinatieprogramma ingeënt tegen difterie, tetanus en polio. Het consultatiebureau voert de inenting meestal uit.

   Deze inenting vindt plaats op de leeftijd van:

   • soms bij 2 maanden;
   • 3, 5 en 11 maanden;
   • 4 en 9 jaar.
   • Difterie en tetanus worden veroorzaakt door bacteriën.

    Uw kind kan tegen difterie en tetanus worden gevaccineerd met een injectie. Kinderen krijgen deze injectie via het Rijksvaccinatieprogramma.

    Difterie
    Difterie of ‘kroep’ is een ernstige ziekte. Hierbij reageert het lichaam op de gifstoffen van de difterie-bacterie. Deze bacterie wordt via hoesten van mens op mens overgebracht.

    De ziekte begint meestal met ernstige keelpijn, een ziek gevoel en soms koorts. De slijmvliezen van de keel kunnen opzwellen. Hierdoor wordt het ademen moeilijk en kunnen kinderen zelfs stikken.

    De difteriebacterie kan ook de hartspier en het zenuwstelsel beschadigen. De ziekte verloopt vaak heel ernstig, waardoor behandeling soms te laat komt. Onbehandeld verloopt de ziekte vaak dodelijk. Daarom is vaccinatie nodig. In Nederland komt difterie nauwelijks meer voor, omdat de meeste mensen als kind gevaccineerd zijn tegen deze ziekte.

    Tetanus
    Tetanus is een ernstige spierziekte veroorzaakt door de gifstoffen van de tetanus-bacterie. Uw kind tetanus krijgen door besmetting met deze bacterie. Deze komt voor in aarde, straatvuil en mest van dieren. De bacterie kan via een wond in het lichaam komen en zich daar gaan vermenigvuldigen. Dat gebeurt vooral in kleine, diepe wonden en bij dierenbeten.

    Tetanus begint meestal met hoofdpijn en spierkrampen in de kaken. Een andere naam voor tetanus is daarom kaakklem. Binnen een paar dagen nemen de spierkrampen toe. Ze verplaatsen zich dan over het hele lichaam. Ook de ademhalingsspieren kunnen verkrampen, waardoor ademen moeilijker gaat. Zonder behandeling is tetanus dodelijk, daarom is vaccinatie nodig.

    • Polio (kinderverlamming) is de afkorting van poliomyelitis. Polio wordt veroorzaakt door het poliomyelitis-virus.

     Kinderen worden tegen deze ziekte gevaccineerd met een injectie via het Rijksvaccinatieprogramma.

     Polio kan zonder ernstige verschijnselen verlopen en alleen maar diarree als klacht hebben. Maar bij ongeveer 1 procent van de besmette personen komen spierverlammingen op. Deze verlammingen gaan niet over. Er bestaat geen behandeling tegen polio. Daarom is vaccinatie nodig.

     Uw kind kan de ziekte krijgen als het dit virus binnenkrijgt via sporen van menselijke poep. Dit kan door gebruik van besmet water of eten.

    • Het DTP-vaccin is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 5 jaar. Registratie betekent dat de fabrikant DTP-vaccin bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is.

     Kinderen krijgen het DTP-vaccin als zij 9 jaar zijn. Intenting tegen difterie, tetanus en polio vindt ook plaats op jongere leeftijd. Hiervoor wordt een ander vaccin gebruikt. Dit vaccin beschermt niet alleen tegen difterie, tetanus en polio. Maar ook tegen kinkhoest, en soms tegen Haemofilus influenzae B en Hepatitis B.

      • Difterie en tetanus: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen. Dit zijn afweerstoffen tegen de gifstoffen van deze bacteriën en tegen de bacteriën zelf. Als uw kind dan in aanraking komt met die gifstoffen kan zijn lichaam deze beter onschadelijk maken.
      • Polio: na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het poliovirus. Als uw kind dan in aanraking komt met dit virus kan zijn lichaam dit beter onschadelijk maken.
       • Difterie en tetanus: De laatste vaccinatie is op het negende jaar. De bescherming tegen deze ziektes houdt dan 10 jaar aan. Het kind is dan ongeveer tot het negentiende jaar beschermd tegen deze ziekten. Na die tijd is een nieuwe vaccinatie nodig, als uw kind extra kans heeft op een van deze ziekten.
       • Polio: Na de laatste vaccinatie op het negende jaar houdt de bescherming tegen deze ziekte 15 jaar aan.
       • Hoe?

        De arts of de verpleegkundige geeft de injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.

        Wanneer?

        • Het Rijksvaccinatieprogramma start bij kinderen in het eerste levensjaar met DKTP-Hib-HepB-prikken. Dit vaccin is tegen difterie, tetanus en polio. Verder is het ook nog tegen kinkhoest, Haemofilus influenzae B en Hepatitis B. Na 3 of 4 DKTP-Hib-HepB-prikken in het eerste jaar, krijgen kinderen in het vierde jaar een DKTP-prik en in het negende jaar nog een DTP-prik. De overige vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma zijn terug te vinden in het inentingsschema.
        • De bescherming tegen tetanus duurt minstens 10 jaar. Als na die tijd een verwonding met bijvoorbeeld straatvuil optreedt, moet opnieuw worden gevaccineerd.
        • Reist uw kind naar een land waar deze infectieziekten vaker voorkomen. En heeft hij langer dan 10 jaar geleden de laatste DTP-prik gehad? Dan is het aan te raden de DTP-prik te herhalen. Dat moet minstens 3 dagen voor vertrek. Heeft u als kind niet de volledige serie DTP-injecties gehad? Of bent u helemaal niet tegen DTP ingeënt? Dan is het nodig om 3 injecties te krijgen. Denk er aan dat het vaccin pas voldoende beschermt vanaf 2-3 weken na de laatste inenting.

        Heeft het kind hoge koorts op het moment van injectie, bijvoorbeeld door een infectie? Stel de vaccinatie dan, als dit mogelijk is, uit tot het kind weer beter is. De koorts kan namelijk erger worden.

        • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. Deze ontstaan vooral doordat het afweersysteem van uw kind denkt dat er een echte infectie is. De bijwerkingen zijn dus een signaal dat het vaccin werkt.

         Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

         • Huilerigheid en abnormaal huilen. 
           

          Dit gaat vanzelf over.

         • Stokkende ademhaling, waardoor het kind blauw kan aanlopen en flauwvallen.

          Dit kan er heel beangstigend uitzien. Maar het is niet ernstig omdat het kind vanzelf weer gaat ademen op het moment dat het flauwvalt.

         • Stuipen, soms met koorts.

          Waarschuw dan de arts.

         • Blauw-rode verkleuring van de benen, een paar uur na de injectie.

           Dit gaat vanzelf over.


         Raadpleeg de arts als uw kind veel last heeft van bovengenoemde bijwerkingen of als uw kind andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

         Sommige ouders zijn bang dat vaccinaties kans geven op ernstige ziekte, autisme, of zelfs overlijden. Hier is onderzoek naar gedaan en het blijkt dat deze ziektes niet vaker voorkomen bij gevaccineerde kinderen dan bij kinderen die niet gevaccineerd zijn. Wel heeft een kind dat niet is gevaccineerd een veel grotere kans op blijvende schade of overlijden als het de ziekte krijgt waartegen het vaccin beschermt.

         Wilt u meer weten over welke bijwerkingen wel en welke bijwerkingen niet voorkomen na vaccineren? Hier kunt u meer informatie vinden per bijwerking.

         Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden.

         • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
          Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
          Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
          Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
          • Het DTP-vaccin is voor kinderen te verkrijgen in injecties.

           • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij DTP-vaccin bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

            • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
            • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
            • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

            Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

            Laatst bijgewerkt op 13-12-2019

            Disclaimer

            Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

            Vond u deze informatie nuttig?

            Vind een apotheek

            Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
            Vind een apotheek blob

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
            Informatie wordt bijgewerkt: