Eletriptan

Eletriptan

Werkzame stof: eletriptan

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof eletriptan.

Trefwoord
naar medicijnen

eletriptan

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over eletriptan

 • Eletriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
 • Het stopt of vermindert een aanval van migraine.
 • De tablet werkt binnen ongeveer een half uur.
 • Gebruik eletriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
 • Komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede dosis nemen, maar niet eerder dan 2 uur na de eerste.
 • U kunt opvliegers krijgen of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel in borst of keel. Dit gaat vanzelf over binnen 2 uur. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
 • Door eletriptan kunt u slaperig en duizelig zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden.
 • Gebruik eletriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. U hebt juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
 • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg dan met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijn die de aanvallen kunnen voorkomen.
 • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend.

Wat doet eletriptan en waarbij gebruik ik het?

Eletiptan behoort tot de groep triptan-antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Ook remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken. En zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine.

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Migraine is hoofdpijn die in aanvallen komt. De hoofdpijn komt meestal plotseling op. De pijn kan stekend of bonzend zijn en zit meestal aan één kant van uw hoofd. Ook heeft u vaak last van misselijkheid en braken. En bent u overgevoelig voor licht en geluid.

Sommige mensen zien een halfuur tot een uur voor de aanval schitteringen, flitsen of golvende beelden. Dit zijn auraverschijnselen. Soms gaat dit samen met tintelingen of een doof gevoel aan één kant van het gezicht of lichaam.

Andere mensen voelen de migraineaanval een paar uur tot een dag vóór de aanval aankomen. Bijvoorbeeld door stemmingsveranderingen, u bent opgewekt of juist somber, heel actief of juist sloom. U gaapt vaker of u heeft zin in lekker eten.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook 4 uur tot 3 dagen duren. Hoe vaak iemand een aanval heeft verschilt per persoon. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.


Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet duidelijk. Wel weten we dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen wijder worden door zenuwprikkels. Vervolgens wordt via de zenuwen een ‘pijnbericht’ naar de hersenen gestuurd. En er worden in de hersenen bepaalde stoffen afgegeven die ontstekingen kunnen veroorzaken. Mogelijk veroorzaakt dit de pijn bij migraine.


Behandeling
Mensen met migraine reageren verschillend op medicijnen tegen migraine. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus een kwestie van proberen.

De klachten van een migraineaanval zijn meestal goed te behandelen. Met paracetamol in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid. Als paracetamol niet voldoende werkt, kan de arts frovatriptan voorschrijven. Ook in combinatie met een medicijn tegen misselijkheid.

Heeft u 2 of meer migraineaanvallen per maand? Dan kunt u misschien een medicijn gebruiken dat de aanvallen voorkomt, zoals de bètablokker metoprolol of propranolol.


Effect
Na gebruik van eletriptan nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang.

Eletriptan begint na ongeveer een half uur te werken. Het effect is maximaal na ongeveer anderhalf uur. 

Eletriptan werkt alleen tijdens een aanval. U kunt het dus niet gebruiken om aanvallen te voorkomen.

Lees meer over migraine

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, klachten van de maag en zeer zelden braken, verstopping en minder eetlust.
 • Pijn en beklemd of drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Deze verschijnselen gaan meestal binnen 2 uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.
  Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Doof of tintelend gevoel in handen of voeten, verminderd gevoel bij aanraking.
 • Hartkloppingen en een versnelde harstslag of zeer zelden juist vertraagde hartslag. Raadpleeg uw arts als u last van heeft van een van deze bijwerkingen.
 • Hoofdpijn, spierpijn, rugpijn en zeer zelden pijn in gewrichten.
 • Droge mond en zeer zelden dorst en smaakstoornissen.
 • Duizeligheid, gevoel van zwakte, spierzwakte, slaperigheid en zeer zelden juist niet kunnen slapen. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.
 • Opvliegers, warmtegevoel, blozen, zweten en koude rillingen. Dit gaat binnen enkele uren over.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Bewegingsstoornissen. U kunt onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
 • Beven, flauwvallen.
 • Wazig zien, pijn in het oog en gevoeligheid voor licht. Raadpleeg uw arts wanneer u hier last van heeft.
 • Psychische klachten, zoals verwardheid, zenuwachtigheid of depressie. Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met het middel.
 • Verhoogde bloeddruk. Mensen met een verhoogde bloeddruk kunnen extra gevoelig zijn voor het vaatvernauwende effect van dit middel. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als u dit medicijn toch moet gebruiken, dan zal uw arts uw bloeddruk regelmatig controleren.
 • Hart- en vaataandoeningen, zoals meer risico op een hartaanval of beroerte. Het risico hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval of beroerte hebben gehad. Heeft u plotseling klachten als verlammingen in het gezicht (scheve mond bijvoorbeeld), verward spreken en denken, verlammingen aan arm of been, verlies van gezichtsvermogen, tintelingen, plotselinge ernstige hoofdpijn, duizeligheid of plotselinge pijn op de borst? Waarschuw dan onmiddelijk een arts.
 • Benauwdheid. Raadpleeg uw arts als u hier last van krijgt.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts.
  Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. In zeer zeldzame gevallen ontstaat er een ernstige huidaandoening met blaren op de huid. Waarschuw in al deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
  Als u overgevoelig bent voor eletriptan, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.

Bij mensen die eletriptan te vaak gebruiken

 • Hoofdpijn. Sommige mensen nemen hiertegen weer rizatriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan waarbij u steeds weer eletriptan nodig heeft. Heeft u vaker dan 2 keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Neem de tabletten zonder kauwen in met een half glas water.

Wanneer?
Gebruik eletriptan zodra u last krijgt van de eerste hoofpijnverschijnselen van migraine. U kunt dit medicijn ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Gebruik eletiptan niet als u alleen last heeft van aura.

 • Helpt de eerste dosis goed, maar komt de migraine binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minimaal 2 uur zijn. Gebruik niet meer dan 2 doses per 24 uur. En gebruik niet meer dan 80 mg per 24 uur.
 • Helpt de eerste dosis niet? Dan heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander antimigrainemiddel.

Hoe lang?
U gebruikt dit medicijn alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Is de aanval voorbij? Dan heeft u dit medicijn niet meer nodig. Gebruik eletriptan pas weer bij een volgende migraineaanval.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het medicijn nog nodig? Gebruik de dosis dan alsnog. Houd er wel rekening mee dat de tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis minimaal 4 uur moet zijn. En gebruik niet meer dan 2 doses per 24 uur. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid en vermoeidheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor.

U mag vanaf 4 uur na de laatste inname weer autorijden. Meestal heeft dit medicijn dan geen invloed meer op het autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.


alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een migraineaanval heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een migraineaanval krijgt nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u eletriptan wel gebruiken.


alles eten?
Bij dit medicijn mag u alles eten.

Mag ik eletriptan gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Bij migraine tijdens de zwangerschap kunt u beter paracetamol gebruiken. Met paracetamol is meer ervaring bij gebruik tijdens de zwangerschap. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Overleg dan met uw arts.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in een kleine hoeveelheid in de moedermelk, maar is niet schadelijk voor het kind.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Onder welke namen is eletriptan verkrijgbaar?

De werkzame stof eletriptan zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Eletriptan is sinds 2000 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Relpax en als het merkloze Eletriptan.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 19-05-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

eletriptan is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

22 March 2020

Deze pillen werken pas een beetje na 4 uur; relpax werkt daarentegen binnen een half uur tot één uur. En relpax neemt de hoofdpijn echt weg voor 24 uur: de...

28 October 2019

Ik ben eletriptan van merk Relpax gewend. Sinds kort krijg ik van de apotheek ineens Aurobindo eletriptan mee. Merk al vanaf het begin dat de werking veel ...

19 May 2016

Relpax heeft mijn kwaliteit van leven sinds een jaar of 10 sterk verbeterd. Ik ben 59 en sinds mijn 13e migrainepatiënt. Toen ik jong was, gebruikte ik zet...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!