ethambutol

ethambutol

Trefwoord
naar medicijnen

ethambutol

vergroot
terug naar boven

Wat doet ethambutol en waarbij gebruik ik het?

Ethambutol is een tuberculose-antibioticum. Tuberculose-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven het voor bij tuberculose (tbc) en soms bij infecties met bacteriën, zoals MAC-infecties.

Tuberculose

Oorzaak
Tuberculose is een infectie door de bacterie Mycobacterium tuberculosis, de tuberkelbacterie. Iemand die 'open' tbc heeft kan door hoesten, niezen of praten de bacterie in de lucht verspreiden. Door inademen van deze lucht kan men besmet worden.

Verschijnselen
Als u voldoende afweer heeft, kan een longontsteking ontstaan die meestal binnen enkele weken geneest. Meestal verloopt de infectie zo licht, dat u deze niet eens opmerkt. De bacterie kan echter wel aanwezig blijven en soms jaren later weer de kop opsteken.

Als uw weerstand onvoldoende is, kan de ontsteking van de longen blijven bestaan in een 'gesloten' (niet besmettelijke) vorm, ofwel een open wond vormen, de 'open' (besmettelijke) tbc. Via de lymfe en het bloed kan de ontsteking zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam, zoals de klieren, botten en hersenvliezen.

Behandeling
Als u ('gesloten' of 'open') longtuberculose heeft, moet u gedurende minstens 6 maanden een combinatie van antibiotica gebruiken. Als de tuberculose ook in andere organen zit of als u een verminderde weerstand heeft kan de kuur een jaar of langer duren. Deze lange kuur is nodig om alle achtergebleven bacteriën te bestrijden.

Artsen schrijven ethambutol altijd voor in combinatie met andere antibiotica, zoals rifampicine, pyrazinamide of isoniazide. Door de combinatie van antibiotica is de kans kleiner dat de bacterie ongevoelig wordt.

Ethambutol remt de groei van tuberkelbacteriën. Het duurt enkele maanden voordat de infectie is genezen.

Lees meer over tuberculose

Infecties met bacteriën

 • Bij een infectie

Ethambutol wordt vooral toegepast bij een infectie met Mycobacterium Avium Complex (MAC-bacterie).

Oorzaak
Mycobacterium Avium Complex ofwel MAC is een infectie met bacteriën van de Mycobacterium-soort. De bacterie lijkt op de bacterie die verantwoordelijk is voor tuberculose, maar is meestal onschadelijk voor gezonde mensen.

Verschijnselen
Als de weerstand heel laag is, zoals bij hiv-patiënten, kunnen deze bacteriesoorten wel ziekteverschijnselen geven. De eerste verschijnselen zijn hoge koorts, koude rillingen, gewichtsverlies, maagpijn, vermoeidheid en bloedarmoede. Als de infectie zich uitbreidt in het lichaam ontstaan leverontsteking, longontsteking en bloedvergiftiging.

Bij een normale weerstand veroorzaakt de bacterie nauwelijks problemen en is een behandeling niet nodig.

Behandeling
Bij hiv-patiënten en andere mensen met een verlaagde afweer is een behandeling met antibiotica nodig. Ethambutol remt de groei van bacteriën die MAC infecties veroorzaken.

Artsen schrijven ethambutol altijd voor in  combinatie met andere antibiotica, zoals rifabutine, azitromycine of claritromycine. Hierdoor wordt voorkomen dat de bacteriën ongevoelig worden voor de antibiotica.

Lees meer over infecties met bacteriën

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)
Vooral bij ouderen, diabetespatiënten, mensen met een sterk verminderde nierwerking, bij langdurig gebruik en bij hoge dosis ethambutol.

 • Ontsteking van de oogzenuw. Verschijnselen hiervan zijn wazig zien, verstoring in kleuren zien (vooral rood en groen) en gedeeltelijke uitval van het gezichtveld. Krijgt u één van deze klachten, stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. De verschijnselen verdwijnen meestal als u stopt met dit medicijn.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Als u aanleg voor jicht heeft: u kunt sneller last krijgen van een jichtaanval. Dit komt omdat ethambutol het urinezuurgehalte in het bloed laat stijgen. Hierdoor ontstaan urinezuurkristallen in gewrichten, wat jicht tot gevolg heeft.
 • Maagdarmklachten, zoals maagpijn, misselijkheid, buikpijn en braken. Bij maagklachten kunt u het medicijn het beste na het eten innemen.
 • Duizeligheid, hoofdpijn en problemen met oriëntatie. Raadpleeg uw arts als u hier te veel last van heeft.
 • Psychische klachten, zoals verwardheid en hallucinaties (wanen).
 • Gevoelloosheid en vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebelingen, jeuk en tintelingen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, een ernstige huidafwijking of kunt u benauwd worden of flauwvallen. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor ethambutol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Leveraandoeningen. U kunt dit merken aan een gevoelige, opgezwollen buik of een gele verkleuring van het oogwit of van de huid. Waarschuw dan uw arts.
 • Bloedafwijkingen. Als u onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid krijgt kan dat duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts. Bij een behandeling van meer dan twee weken zal uw arts uw bloed wekelijks op deze bijwerking controleren.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Kies wel een vast tijdstip, bijvoorbeeld 's ochtends bij het ontbijt, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u last krijgt van maagklachten door dit middel kunt u het het best na het eten of met wat voedsel innemen.

Hoe lang?
Gebruikt u dit medicijn bij tuberculose? Dan duurt de behandeling meestal 2 tot 6 maanden, soms langer.

Gebruikt u dit medicijn tegen een MAC-infectie? Uw arts bepaalt de duur aan de hand van de ernst van de infectie.

Houd er rekening mee dat u deze kuren niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen. Duurt het minder dan 12 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema. De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Problemen met zien en duizeligheid komen soms voor bij dit medicijn. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft. Verder is autorijden geen probleem.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik ethambutol gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De antistollingsmedicijnen acenocoumarol en fenprocoumon. Ethambutol kan de werking hiervan versterken. Zowel bij aanvang als bij stoppen van de medicijnen moet de trombosedienst extra controleren.
 • Buiktyfusvaccin (capsule). Het buiktyfusvaccin dat u via de mond kunt innemen, mag u niet gebruiken. Het is wel mogelijk het vaccin via een injectie te krijgen. Neem hierover contact op met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Ethambutol kan tijdens de zwangerschap tegen tuberculose en MAC-infecties worden gebruikt. Deze ziektes zijn namelijk een grotere bedreiging voor het ongeboren kind dan het gebruik van de medicijnen.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht, maar is niet schadelijk voor het kind.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik dit medicijn gebruiken als de werking van mijn nieren of lever minder is?

Nieren

Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

Lever

Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema “Verminderde nierfunctie en medicijnen” lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de invloed van een verminderde nierfunctie is op uw medicijnen. En leest u hoe uw apotheker u kan helpen bij veilig medicijngebruik als uw nieren niet goed werken.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt, is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw ziek worden.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen met de kuur. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

Onder welke namen is ethambutol verkrijgbaar?

De werkzame stof ethambutol zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Ethambutol is sinds 1961 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Myambutol in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 08-10-2018

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

ethambutol is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!