Medicijnenfluvoxamine bij kinderen

fluvoxamine bij kinderen

Medicijnenfluvoxamine bij kinderen

fluvoxamine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenMeer informatie
 • Fluvoxamine behoort tot de serotonineheropnameremmers ofwel SSRI's. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. SSRI's verbeteren de stemming en verminderen angsten.

  Artsen schrijven fluvoxamine voor bij kinderen met:

  • dwangstoornis;
  • angststoornissen, zoals:
   • separatieangststoornis
   • sociale fobie.
  • Verschijnselen
   Een dwangstoornis, zoals smetvrees, is een angststoornis waarbij kinderen de drang voelen om voortdurend bepaald handelingen uit te voeren, zoals overdreven vaak schoonmaken en wassen. Een medische term voor een dwangstoornis is een 'obsessief-compulsieve stoornis'.

   Behandeling
   Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) vormen de basis van de behandeling. Wanneer uw kind ook last heeft van angstgevoelens kan de arts uw kind adviseren ook fluvoxamine te gebruiken.

   • Verschijnselen
    Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

    Soms is een kind angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is: bijvoorbeeld als het kind niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.

    Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

    Separatieangststoornis
    Vooral zeer jonge kinderen kunnen angstig zijn om van huis weg te zijn of bij scheiding van personen waaraan het gehecht is. Enige 'verlatingsangst' is normaal. Het is een separatieangststoornis wanneer de angst veel groter is dan het zou moeten zijn.

    Behandeling
    Angstgevoelens en gespannenheid worden meestal behandeld met psychotherapie (gesprekken), met medicijnen, zoals fluvoxamine of met een combinatie van beide. De arts zal samen met uw kind afwegen welke aanpak het beste is in de situatie van uw kind.

    • Verschijnselen
     Bij een sociale fobie hebben kinderen een extreme en ongegronde angst voor kritiek van anderen. Uw kind heeft daarbij last van lichamelijke verschijnselen, zoals trillen, zweten, blozen en hartkloppingen. Hiervan heeft iedereen wel eens in geringe mate last.

     Behandeling
     Als de klachten extreem vaak voorkomen en zeer heftig zijn, dan kunnen ze de welzijn van uw kind sterk verminderen.

     Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) vormen de basis van de behandeling. Wanneer uw kind ook last heeft van angstgevoelens kan de arts uw kind adviseren ook fluvoxamine te gebruiken.

    • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat fluvoxamine wordt gebruikt bij:

     • kinderen vanaf 8 jaar met dwangstoornis.

     Fluvoxamine is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant fluvoxamine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt. Het mag bij kinderen alleen voorgeschreven worden door een kinder-of jeugdpsychiater en het mag alleen gegeven worden in combinatie met psychotherapie.

     Er is ook onderzoek gedaan naar fluvoxamine bij:

     • kinderen vanaf 8 jaar met angststoornissen, zoals separatieangststoornis en sociale fobie.

     Deze aandoeningen en leeftijd staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt fluvoxamine te werken. Daarom schrijft de arts fluvoxamine ook voor bij kinderen met deze aandoeningen en van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd. Fluvoxamine mag alleen worden voorgeschreven door een specialist in de kinder-en jeugdpsychiatrie en het mag alleen gegeven worden in combinatie met psychotherapie.

     Bij kinderen die dit medicijn gebruiken, kunnen ernstige bijwerkingen voorkomen. Daarom schrijven artsen dit medicijn niet zo vaak voor, maar alleen als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind. De arts houdt uw kind dan extra goed in de gaten.

     • Fluvoxamine regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine. Deze lichaamseigen stof speelt een rol bij emoties en stemmingen. Fluvoxamine vermindert vooral de angstverschijnselen zoals piekeren, slaapproblemen, prikkelbaarheid en trillen.

       • Dwangstoornis, angststoornissen: het kan 1 tot 3 maanden duren voordat uw kind het effect van fluvoxamine merkt.
       • Sociale fobie: uw kind merkt het effect van fluvoxamine niet meteen. Dit kan 3 tot 4 maanden duren.

       De eerste weken kan uw kind wel last krijgen van de bijwerkingen en angstgevoelens. Laat uw kind dan niet stoppen met het gebruik, meestal verminderen de bijwerkingen als uw kind gewend is geraakt aan het medicijn. Vaak verdwijnen ze zelfs.

       • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

        Hoe?

        • Tabletten: laat uw kind de tablet heel innemen met een half glas water, zonder te kauwen. De tabletten smaken namelijk erg vies.
         • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
         • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
         • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.

        Wanneer?

        Het maakt niet uit op welk tijdstip van de dag uw kind dit medicijn neemt. Als uw kind veel last heeft van de versuffende werking, laat uw kind het dan 's avonds voor het slapengaan innemen. Heeft uw kind juist veel last van onrust en kan hij er slecht van slapen, dan kan hij het beter 's ochtends innemen.

        Hoe lang?

        • Dwangstoornis. Als het medicijn na 3 maanden nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met de arts. Als het goed werkt moet uw kind het meestal meerdere jaren blijven gebruiken.
        • Angstgevoelens en gespannenheid. Als het medicijn na 3 maanden geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met de arts. Na verbetering van de klachten moet uw kind het meestal een jaar blijven gebruiken.
        • Sociale fobie. Als het medicijn na 4 maanden nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Spreek hierover met de arts. Na verbetering van de klachten moet uw kind het meestal nog een jaar blijven gebruiken.

        Bespreek gedurende de hele behandeling alle veranderingen in het gedrag of stemming van uw kind steeds met de arts. Het kan zijn dat uw kind niet goed of onvoldoende op dit medicijn reageert, en misschien meer baat zal vinden bij een ander medicijn.

        • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over fluvoxamine bij volwassenen.

         Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

         • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid

          En minder goed kunnen reageren, concentreren en coördineren. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij kinderen moeten opletten. Zoals bij het fietsen, spelen, leren of op school.

         • Slapeloosheid

          Heeft uw kind hier last van, laat uw kind het medicijn dan altijd 's ochtends innemen.

         • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree, verstopping, krampen en verminderde eetlust (anorexie)

          Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als uw kind gewend is geraakt aan het medicijn. Uw kind heeft minder last van deze bijwerkingen als hij het medicijn met wat voedsel inneemt. Ook kunt u de arts vragen een dosering voor te schrijven waarmee uw kind langzamer opbouwt.
          Heeft uw kind ooit een maag- of darmzweer gehad, of een andere ernstige maag- of darmaandoening, zoals een maag- of darmbloeding? Uw kind heeft dan meer kans op bijwerkingen op maag en darmen. Overleg met de arts. Mogelijk schrijft de arts behalve dit medicijn ook een maagbeschermend medicijn voor.

         • Hoofdpijn

          Dit treedt vooral op aan het begin van de behandeling en wordt vanzelf minder.

         • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in het gebit van uw kind ontwikkelen.

          Poets en flos daarom extra goed bij uw kind als u merkt dat hij last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

         • Moeilijk kunnen stilzitten, opgewondenheid en rusteloosheid

          Raadpleeg de arts als dit gebeurt, mogelijk moet de dosering van dit medicijn worden verlaagd.

         • Gewichtsverandering

          Vraag de huisarts om een verwijzing naar een diëtist als de gewichtsverandering te groot en ongewenst is.

         • Huiduitslag en jeuk

          Raadpleeg in dat geval de arts. Zeer zelden komt dit door een allergische reactie op het medicijn en moet uw kind met het medicijn stoppen.

         • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Uw kind kan dit merken aan huiduitslag, jeuk en galbulten. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is er sprake van een allergische reactie op het medicijn en moet uw kind met het medicijn stoppen. In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan: koorts, ernstige benauwdheid, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, huiduitslag, overgevoeligheid voor zonlicht, ademhalingsproblemen, flauwvallen, blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Stop dan meteen het gebruik en raadpleeg de arts.

          Bij allergie mag uw kind dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat uw kind overgevoelig is voor fluvoxamine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat uw kind het medicijn niet opnieuw krijgt

         • Meer kans op infecties, zoals keelonsteking of ontsteking van het neusslijmvlies

          Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Overleg met de arts als uw kind last krijgt van een ontsteking.

         • Zich zwak voelen

          Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Raadpleeg de arts als uw kind hier last van heeft.

         • Moeilijk kunnen plassen

          Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Neem contact op met de arts als u dit merkt.

         • Stemmingsverandering, toename van depressieve gedachten, vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord.

          Neem contact met de arts op als depressieve gevoelens juist toenemen of verergeren. Jongeren onder de 18 jaar hebben meer kans op deze bijwerkingen dan volwassenen. Artsen schrijven dit medicijn daarom meestal niet aan hen voor.


         Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

         • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
          Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
          Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
          Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
          • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij fluvoxamine bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

           • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
           • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
           • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

           Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

           Laatst bijgewerkt op 23-03-2020

           Disclaimer

           Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

           Vond u deze informatie nuttig?

           Vind een apotheek

           Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
           Vind een apotheek blob

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
           Informatie wordt bijgewerkt: