Fromirex

Fromirex

Werkzame stof: frovatriptan

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof frovatriptan.

Trefwoord
naar medicijnen

frovatriptan

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over frovatriptan

 • Frovatriptan werkt op de bloedvaten en zenuwen in de hersenen.
 • Het stopt of vermindert een aanval van migraine.
 • De tablet werkt binnen 1 tot 4 uur.
 • Gebruik frovatriptan bij de eerste hoofdpijnverschijnselen van een migraineaanval.
 • Komt de aanval binnen 24 uur terug? Dan kunt u een tweede dosis nemen, maar niet eerder dan 2 uur na de eerste.
 • U kunt opvliegers krijgen of een pijnlijk, beklemmend of tintelend gevoel in borst of keel. Dit gaat vanzelf over binnen 2 uur. Houdt het wel aan? Overleg dan met uw arts.
 • Door frovatriptan kunt u slaperig en duizelig zijn. Daarom mag u tot 4 uur na inname niet autorijden .
 • Gebruik frovatriptan niet vaker dan 10 dagen per maand. U hebt juist kans op extra hoofdpijn als u het te vaak gebruikt (medicijnafhankelijke hoofdpijn).
 • Heeft u meer dan 2 keer per maand migraine? Overleg met uw arts of u in aanmerking komt voor medicijn die de aanvallen kunnen voorkomen.

Wat doet frovatriptan en waarbij gebruik ik het?

Frovatriptan behoort tot de groep triptan-antimigrainemiddelen. Het vernauwt de bloedvaten in de hersenen die bij migraine zijn verwijd. Bovendien remt het de afgifte van stoffen die ontstekingen kunnen veroorzaken en zorgt het ervoor dat een 'pijnbericht' via de zenuwen niet of minder sterk in de hersenen aankomt.

Artsen schrijven het voor bij migraine.

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Tien tot vijftien van de honderd migrainepatiënten zien ongeveer dertig minuten voor de aanval vreemde sterretjespatronen of zwarte vlekken. Dit worden de zogenaamde auraverschijnselen genoemd.

Ongeveer een kwart van de migrainepatiënten voelt de aanval enkele uren tot dagen van te voren aankomen door stemmingsveranderingen, zoals prikkelbaarheid of een depressief gevoel, een verandering van eetlust, zoals trek in zoetigheid, of het vaker moeten geeuwen.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren (tussen de 4 en 72 uur). Het aantal aanvallen kan sterk variëren. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn. In sommige gevallen treedt de migraine altijd vlak voor of tijdens de menstruatie op.

Oorzaak
De oorzaak van migraine is niet bekend, waarschijnlijk gaat het om een combinatie van factoren. Wel weet men dat tijdens een migraineaanval de bloedvaten in de hersenen korte tijd zijn vernauwd en daarna sterk verwijd.

Behandeling
Mensen met migraine blijken heel verschillend op migrainemiddelen te reageren. Wat bij de een werkt, werkt bij de ander niet. Het is dus meestal een kwestie van proberen.

Artsen schrijven een middel als frovatriptan voor als pijnstillers gecombineerd met middelen die de misselijkheid bestrijden onvoldoende helpen.

Als u meer dan twee aanvallen per maand heeft, kunt u medicijnen proberen die de aanvallen voorkomen. Eerste-keuzemiddelen zijn dan bètablokkers.

Bij migraine voor of tijdens de menstruatie schrijft de arts soms tijdelijk frovatriptan voor.

Effect
Frovatriptan werkt tijdens een aanval. Na gebruik nemen de klachten geleidelijk af en duurt de aanval minder lang. Bij migraine voor of tijdens de menstruatie kan frovatriptan de aanval vóórkomen.

De tablet begint na één tot vier uur te werken, ongeveer vier uur na inname is het effect maximaal. Het kan gedurende 24 uur werken.

Het effect van frovatriptan verschilt per persoon. Als frovatriptan niet goed werkt bij u, kan een ander triptan-antimigrainemiddel wel effect hebben.

Lees meer over migraine

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Pijn en een tintelend, beklemd en een drukkend gevoel in verschillende delen van uw lichaam, zoals borst en keel. Deze verschijnselen kunnen heel intens zijn, maar gaan meestal binnen twee uur over. Blijft u last houden of maakt u zich hierover zorgen, raadpleeg dan uw arts.
 • Opvliegers, blozen en zweten. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over.
 • Maagdarmklachten, zoals buikpijn, misselijkheid, diarree, winderigheid en verstopping.
 • Duizeligheid, vermoeidheid, hoofdpijn en slaperigheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Mensen met epilepsie kunnen in zeldzame gevallen een epilepsieaanval krijgen door het gebruik van dit middel. Overleg hierover met uw arts.
 • Psychische klachten zoals angst, verwardheid, zenuwachtigheid en geïrriteerdheid.
 • koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit medicijn extra last van deze aandoening krijgen. Neem contact op met uw arts als deze bijwerking te veel last geeft.
 • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken. Waarshuw uw arts als u hier last van krijgt.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.

Bij mensen die frovatriptan te vaak gebruiken

 • Hoofdpijn. Sommige mensen nemen hiertegen weer frovatriptan, waardoor deze hoofdpijn opnieuw ontstaat. Hierdoor kan een vicieuze cirkel ontstaan, waarbij u dit middel steeds weer nodig heeft. Heeft u vaker dan twee keer per maand een migraineaanval, overleg dan met uw arts of een behandeling om aanvallen te voorkomen misschien beter voor u is.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Zonder kauwen innemen met een half glas water.

Wanneer?

 • Migraine. Gebruik dit middel zodra u last krijgt van de eerste hoofdpijnverschijnselen van migraine. Frovatriptan kunt u ook nog gebruiken als de aanval al enkele uren aan de gang is. Frovatriptan heeft geen effect op de auraverschijnselen. Helpt de eerste dosis goed, maar keert de aanval binnen 24 uur terug? U kunt dan een tweede dosis nemen. Zorg ervoor dat u de dosis niet te snel achter elkaar neemt. De tussenpoos tussen de eerste en tweede dosis moet minstens 2 uur zijn. Als de eerste dosis niet helpt, heeft het geen zin een tweede dosis te nemen. Overleg dan met uw arts voor een ander migrainemiddel.
 • Migraine voor of tijdens menstruatie. Gebruik dit middel 1 tot 2 keer per dag.

Hoe lang?

 • Migraine. Gebruik dit middel alleen om de klachten tijdens een aanval van migraine te verminderen. Zodra de aanval voorbij is, heeft u het niet meer nodig, totdat de volgende aanval opkomt.
 • Migraine voor of tijdens menstruatie. Gebruik dit middel vanaf twee dagen voor uw verwachte menstruatie. U moet dit middel vervolgens zes dagen lang gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Heeft u het middel nog nodig, gebruik de dosis dan alsnog. Houd rekening met de minimale tussenpoos die tussen twee doses moet zitten en met het aantal doses die u per 24 uur mag gebruiken. Zie ook 'Hoe gebruik ik dit medicijn' onder het kopje 'Wanneer'.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en verwardheid. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste 4 uur na gebruik voor. U gedurende deze 4 uur niet autorijden.

Hierna mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.


alcohol drinken?
Drink liever geen alcohol als u net een aanval van migraine heeft gehad. Alcohol kan een nieuwe aanval uitlokken.

Als u een aanval van migraine heeft gehad nadat u alcohol heeft gebruikt, kunt u frovatriptan wel gebruiken.

alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik frovatriptan gebruiken met andere medicijnen?

Er zijn van dit middel geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? U kunt dan beter paracetamol tegen uw migraine gebruiken. Paracetamol is een veiligere pijnstiller tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding. Werkt paracetamol niet voldoende tegen uw migraine? Lees dan hieronder het advies voor frovatriptan.

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Als u na overleg met uw arts, toch frovatriptan blijft gebruiken, let dan op het volgende. Geef na het gebruik van frovatriptan 24 uur geen borstvoeding. Kolf gedurende deze periode de moedermelk af en gooi deze weg. Geef de baby in de tussentijd flesvoeding.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Onder welke namen is frovatriptan verkrijgbaar?

De werkzame stof frovatriptan zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Frovatriptan is sinds 2001 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Fromirex en als het merkloze Frovatriptan in tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 09-01-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

frovatriptan is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

18 March 2020

Fromirex heb ik al jaren als medicijn tegen mijn migraine en het werkt geweldig. Vandaag kreeg ik Migralin ook van Menarini. Dus ging ik kijken wat het ver...

13 January 2018

Fromirex werkt bij mij traag. Stipt, na 5 uur wachten ,begin ik me wederom hoofdpijn vrij te voelen.Dat is echt zeer vervelend. Het duurt nogal lang en m...

18 May 2016

9 van de 10 keer werkt het middel super. Soms net te laat met innemen en dan moet ik echt naar bed. Sinds ik dit middel gebruik kan ik redelijk functionere...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!