Medicijnenganciclovir

ganciclovir

Medicijnenganciclovir

ganciclovir

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik door man met kinderwensGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Ganciclovir remt de groei van het cytomegalovirus (CMV).
  • Bij infectie met het cytomegalovirus, waarbij longen, hersenvlies, lever of netvlies zijn aangedaan.
  • U krijgt ganciclovir per infuus. In het begin meestal 2 keer per dag. Na enkele weken 1 keer per dag.
  • Belangrijke bijwerking: veranderingen in het bloed. Dit merkt u aan ernstige vermoeidheid door bloedarmoede, vaker infecties en aan bloedingen, zoals bloedneuzen. Tijdens de behandeling zal uw arts uw bloed daarom regelmatig controleren.
  • Andere bijwerkingen zijn: kortademigheid, hoesten en maagdarmklachten. Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Raadpleeg dan uw arts.
  • Vrouwen: niet gebruiken als u zwanger bent. Zorg ook dat tijdens het gebruik van ganciclovir niet zwanger wordt.
   Mannen: zorg dat u geen kinderen verwekt als u ganciclovir gebruikt tot minstens 3 maanden na stoppen. Goede anticonceptie is belangrijk. Overleg hierover met uw arts.
  • Ganciclovir is een virusremmer.

   Artsen schrijven het voor bij virusinfecties, namelijk bij een infectie met CMV (cytomegalovirus).

   • Bij personen met een verminderde weerstand kan contact met virussen veel sneller een ernstige infectie veroorzaken dan bij gezonde personen. Een verminderde weerstand treedt bijvoorbeeld op bij mensen met hiv en aids, na transplantaties en bij behandeling van leukemie.
     

    Infectie met cytomegalovirus
    Het cytomegalovirus (CMV) is een virus dat bij mensen met een verminderde weerstand een ernstige infectie kan veroorzaken. Veel mensen dragen dit virus bij zich. Het virus wordt overgedragen via speeksel, urine, moedermelk, bloed of door seksueel contact. Besmetting treedt meestal al op in de kindertijd door knuffelen en nauw contact. Het is vrijwel niet mogelijk het virus uit te roeien. Na de eerste infectie blijft het virus levenslang in het lichaam.

    Verschijnselen
    Als gezonde mensen in aanraking komen met CMV, merken ze daar meestal weinig van. Soms krijgen ze koorts, vergrote lymfeklieren en voelen zich ziek. Dit verdwijnt vanzelf.

    Tijdens de zwangerschap is een besmetting gevaarlijk voor het ongeboren kind. In sommige gevallen krijgt het kind problemen met zien of horen, of ontstaan geestelijke of lichamelijke beperkingen.

    Bij mensen met een verminderde weerstand verloopt een infectie met CMV soms ernstig. Het virus kan zich in verschillende organen nestelen en daar een infectie veroorzaken. Bijvoorbeeld in de longen, hersenvlies, lever of het netvlies van de ogen. Dit kan leiden tot blindheid of zelfs levensbedreigend zijn.

    Behandeling
    Artsen schrijven ganciclovir voor bij infecties met CMV bij mensen met een verminderde afweer, zoals hiv-patiënten, of mensen die een transplantatie hebben ondergaan. Het kan ook worden gebruikt om een infectie met het virus te voorkomen.

    Als een zwangere met het virus is besmet kan zij haar baby infecteren. Bij een zwangere is geen behandeling mogelijk om dit te voorkomen. De gynaecoloog zal de ontwikkeling van de ongeboren baby dan extra goed in de gaten houden.

    Effect
    Ganciclovir remt de groei van het virus en bestrijdt zo de oorzaak van de infectie. Het virus gaat  niet dood, maar blijft in het lichaam aanwezig en kan opnieuw klachten geven.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Ernstige bloedarmoede, een verhoogde kans op infecties en een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met uw arts: onverklaarbare koorts of keelpijn, blaasjes in de mond en keel, bloedneuzen, onverklaarbare blauwe plekken en extreme vermoeidheid.

     Deze bijwerkingen ontstaan doordat het lichaam minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes aanmaakt. Tijdens de behandeling zal de arts daarom regelmatig het bloed controleren. Neem ook contact op met uw arts bij infecties zoals verkoudheid, keelontsteking, griep, steenpuisten en andere huidinfecties.

    • Kortademigheid en hoesten.

     Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

    • Maagdarmklachten, zoals diarree.

     Zelden komen voor misselijkheid, braken, zuurbranden, buikpijn, verstopping, winderigheid, verminderde eetlust, gewichtsverlies. Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Roodheid of irritatie op de plaats van infusie.

     Dit gaat meestal snel weer over.

    • Hoofdpijn, slapeloosheid en duizeligheid.

    • Verwardheid, neerslachtigheid, angst, onrust, abnormaal denken, stuipen en hallucinaties.

     Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

    • Oorpijn

     Zeer zelden doofheid. Raadpleeg uw arts bij oorpijn of als uw gehoor achteruit gaat.

    • Rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn of spierkrampen.

    • Slap en zwak gevoel, koorts, griepverschijnselen, pijn op de borst en nachtelijk zweten.

    • Zenuwbeschadiging, te merken aan een doof of tintelend gevoel van de huid.

     Raadpleeg uw arts als u dit merkt. Na stoppen van het gebruik verdwijnt dit weer.

    • Huiduitslag, galbulten en jeuk.

     Deze bijwerkingen verdwijnen weer als u stopt met dit medicijn. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts. Huiduitslag kan door overgevoeligheid komen maar dat hoeft niet (zie Zeer zelden: overgevoeligheid).

    • Oogklachten, zoals pijn in het oog, verminderd zicht, oogontsteking en loslaten van het netvlies.

     Raadpleeg uw arts bij deze klachten.

    • Mond- en keelklachten, zoals smaakveranderingen, schimmelinfectie in de mond, pijnlijke mond, tong of keel, moeite met slikken.

     Raadpleeg uw arts als u hier veel last van heeft.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Verminderde werking van de lever of nieren of een ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts bij klachten als pijn boven in de buik, geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit), koorts, verlies aan eetlust, misselijkheid of bloed in de urine.

    • Haaruitval

    • Versnelde of juist tragere hartslag of te lage bloeddruk, waardoor u sneller kunt flauwvallen.

     Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

    • Bij mannen en vrouwen: onvruchtbaarheid.

     Dit is soms blijvend.

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit kunt u merken aan jeuk, huiduitslag of galbulten.

     In zeldzame gevallen kunt u benauwdheid worden of flauwvallen. Waarschuw altijd een arts zodra u huiduitslag bemerkt. Ga bij ernstige verschijnselen direct naar een arts of Eerste-Hulpdienst.
     Blijkt u overgevoelig, dan mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Hoe?
      Een arts of verpleegkundige zal het infuus aanbrengen. Het inlopen van het infuus duurt ongeveer 1 uur.

      Hoe vaak?
      In het begin van de behandeling krijgt u het infuus meestal 2 keer per dag. Na een of meer weken krijgt u het infuus 1 keer per dag, of kan de arts u tabletten voorschrijven met valganciclovir, een medicijn met ongeveer dezelfde werking.

      • Dit infuus wordt meestal in het ziekenhuis toegediend. Als u niet in het ziekenhuis verblijft, maar voor het infuus een afspraak maakt, is het belangrijk dat u zich aan de afspraak houdt.

       Bent u de afspraak vergeten? Neem dan contact op met het ziekenhuis om een nieuwe afspraak te maken.

       • autorijden?
        Dit medicijn kan duizeligheid of verwardheid als bijwerking geven. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van heeft.

        alcohol drinken en alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

         Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort zwanger wilt worden.

          Tijdens de behandeling mag u niet zwanger worden. Vrouwen moeten betrouwbare anticonceptie gebruiken tijdens de kuur tot en met 30 dagen na stoppen. Er is een grote kans dat dit medicijn aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaakt.

          Overleg in al deze gevallen met uw arts voor u met dit medicijn begint.

          Borstvoeding
          Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt. Als het in de moedermelk komt, kan het schadelijk zijn voor de baby. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Misschien kunt u tijdelijk met dit medicijn stoppen. Of misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Overleg met uw arts voor u met dit medicijn begint. Dit medicijn kan de zaadcellen beschadigen. U kunt hierdoor tijdelijk of blijvend onvruchtbaar worden. Verder kan ganciclovir schadelijk zijn voor de ongeboren baby als u seks heeft met een vrouw die zwanger kan worden. Daarom moet u condooms gebruiken tijdens het gebruik van ganciclovir. Ga hiermee door tot 90 dagen na stoppen met de behandeling.

           • Nieren

            Werken uw nieren minder goed? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat de dosering van uw medicijn aangepast moet worden.

            Dialyseert u? Overleg dan met uw apotheker. Het kan zijn dat aanpassing van uw medicijngebruik nodig is. Bijvoorbeeld:

            • een andere dosering;
            • een andere dag of ander tijdstip waarop u uw medicijn moet innemen;
            • een ander medicijn.

            Lever

            Het is niet bekend of mensen met levercirrose dit medicijn veilig kunnen gebruiken.

            • De behandeling is een kuur. Als de kuur niet wordt afgemaakt, is het virus waarschijnlijk nog actief en kunt u opnieuw geïnfecteerd raken.

             Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, zal u wel moeten stoppen met de kuur.

             • De werkzame stof ganciclovir zit in de volgende producten:
              • Ganciclovir is sinds 1988 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cymevene en als het merkloze Ganciclovir in poeder voor infusie.

               Laatst bijgewerkt op 08-07-2019

               Disclaimer

               Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

               Vond u deze informatie nuttig?

               Vind een apotheek

               Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
               Vind een apotheek blob

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Vraag het de webapotheker

               Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

               Meldpunt medicijnen

               Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

               Geen ervaringen gevonden

               Informatie wordt bijgewerkt: