glucagon bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

glucagon bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Glucagon verhoogt het bloedglucose.

Artsen schrijven glucagon voor bij kinderen met diabetes mellitus, voor het geval ze een te laag bloedglucose krijgen (een hypo) en niet meer in staat zijn de hypo met wat voedsel op te heffen.

Het wordt ook gebruikt in het ziekenhuis om bij kinderen te onderzoeken:

 • of de bijnieren goed werken;
 • of het lichaam voldoende groei- en stresshormoon kan aanmaken.

Deze tekst gaat alleen over het gebruik van glucagon bij diabetes mellitus.

Diabetes mellitus

Bij diabetes mellitus (suikerziekte) heeft het lichaam onvoldoende of geen insuline om koolhydraten (zoals suikers) uit de voeding op natuurlijke wijze om te zetten in energie. Diabetes wordt onderverdeeld in 2 soorten: type 1 en type 2.

 • Bij type 1 maakt de alvleesklier (vrijwel) geen insuline aan; dan moet men kunstmatige insuline inspuiten. Type-1-diabetes heet daarom ook wel insulineafhankelijke diabetes. Type-1-diabetes begint bijna altijd al op kinderleeftijd.
 • Bij type 2 maakt de alvleesklier nog wel insuline, maar dit is te weinig of het lichaam reageert er niet meer goed op. Type-2-diabetes begint meestal op volwassen leeftijd.

Hypoglykemie (hypo)
Het kan gebeuren dat het effect van de insuline doorschiet. Bijvoorbeeld omdat men:

 1. onverwacht minder koolhydraten heeft gegeten;
 2. door beweging meer koolhydraten heeft verbrand;
 3. per ongeluk te veel insuline heeft ingespoten.

De hoeveelheid glucose in het bloed wordt dan te laag (minder dan 3 mmol per liter). Dit noemt men een hypoglykemie ofwel een hypo.

Een hypo is te herkennen aan honger, bleekheid, beven en zweten, wazig zien, verwardheid, vermoeidheid en hoofdpijn. Een hypo moet snel worden behandeld omdat uw kind anders het bewustzijn kan verliezen.

Behandeling van een hypo
Het beste kunt u een hypo behandelen met wat voedsel in de vorm van snel beschikbare koolhydraten, zoals druivensuiker (6 tabletten `Dextro`) of aangelengde limonadesiroop. Als er geen glucose of limonadesiroop voorhanden is, kan men uitwijken naar bijvoorbeeld 5 suikerklontjes, een eetlepel suiker opgelost in water, een paar biscuitjes, een snee brood of een groot glas vruchtensap.

Mocht uw kind al suf worden en het bewustzijn verliezen, dan is het vaak niet mogelijk nog wat te eten. In dat geval kan de hypo worden opgeheven als iemand de glucagon injecteert.

Onderzoek
Glucagon wordt soms ook in het ziekenhuis gebruikt bij onderzoek naar diabetes, om het functioneren van de alvleesklier te testen.

Lees meer over diabetes mellitus

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat glucagon wordt gebruikt bij:

 • kinderen met diabetes mellitus bij een hypo.

Glucagon is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant glucagon bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Glucagon zorgt dat glucose die in de lever is opgeslagen, vrijkomt in het bloed en zorgt ook dat glucose uit andere stoffen wordt aangemaakt. Hierdoor neemt de hoeveelheid bloedglucose toe.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Het effect van de toename van de bloedglucose merkt uw kind na 5 tot 20 minuten. Na 1 tot 2 uur is de bloedglucose meestal weer normaal.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Meestal kan het kind met een hypo niet meer zelf glucagon toedienen. Iemand uit zijn omgeving zal dat moeten doen. Zorg daarom dat u en de verzorgers in de omgeving van uw kind vooraf weten hoe zij moeten inspuiten, zodat zij uw kind kunnen helpen als het buiten bewustzijn is.

Vraag hen ook altijd zo snel mogelijk een arts te waarschuwen als uw kind buiten bewustzijn raakt. Als 10 minuten na de injectie nog geen effect merkbaar is, zal een arts glucose per infuus moeten toedienen.

Gebruiksaanwijzing

 1. Een GlucaGen-verpakking bevat een flesje met glucagonpoeder en een flesje of spuitje met water. Heeft u een verpakking met een flesje met water en een losse injectiespuit? U moet dan eerst het water uit het flesje opzuigen in de injectiespuit.
 2. Verwijder de plastic dop van het flesje met poeder.
 3. Prik de naald van de spuit door de rubberen dopje van het flesje en spuit het water in het flesje. Laat de spuit in het flesje zitten.
 4. Zwenk het flesje enkele malen om, totdat het poeder is opgelost en de oplossing helder is. Haal de naald daarbij NIET uit het flesje.
 5. Controleer of de zuiger van de spuit helemaal is ingedrukt.
 6. Houd het flesje op zijn kop. Zuig daarna de vloeistof weer in de spuit door de zuiger naar beneden te trekken. Pas op dat u niet de zuiger uit de spuit trekt.
 7. Houd de spuit met de naald naar boven. Druk de luchtbel die bovenin zit uit de spuit. Soms moet u even tikken tegen de spuit om de luchtbelletjes boven in de spuit te verzamelen.
 8. Spuit de vloeistof in. Bijvoorbeeld in het bovenbeen, maar het kan ook in de bil, buik of bovenarm.
 9. Leg het bewusteloze kind op zijn of haar zij, omdat het zo het makkelijkst kan ademhalen.
 10. Zodra het kind bij bewustzijn komt moet het glucose innemen (bij voorkeur in de vorm van druivensuiker (6 tabletten 'Dextro') of een groot glas aangelengde limonadesiroop. Als er geen glucose of limonadesiroop voorhanden is, kunt u ook uitwijken naar bijvoorbeeld 5 suikerklontjes, een eetlepel suiker opgelost in water, een paar biscuitjes, een snee brood of een groot glas vruchtensap.

Geef NOOIT voedsel of drank aan een bewusteloos persoon: het kan per ongeluk in de luchtpijp komen en zo verstikking of longontsteking veroorzaken!

Bewaar GlucaGen in een koelkast. Controleer regelmatig de uiterste gebruiksdatum, zodat u altijd een bruikbare spuit in huis heeft.

Wanneer?

Het is belangrijk bij een hypo snel te handelen. Glucagon moet worden toegediend als de persoon met de hypo geen suiker of ander voedsel meer tot zich kan nemen of als verwacht wordt dat het effect hiervan te lang op zich zal laten wachten.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over glucagon bij volwassenen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Glucagon is voor kinderen te verkrijgen in injecties.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij glucagon bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 07-12-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

glucagon bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!