Medicijnenhepatitis-B-vaccin bij kinderen

hepatitis-B-vaccin bij kinderen

Medicijnenhepatitis-B-vaccin bij kinderen

hepatitis-B-vaccin bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • In het hepatitis-B-vaccin zitten bestanddelen van hepatitis-B-virussen. Het beschermt tegen infecties met het hepatitis B-virus.

  Het wordt gegeven als vaccinatie aan alle baby's. Verder aan groepen kinderen die meer kans hebben met het hepatitis-B-virus te worden besmet.

  Het is een van de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma.

  • Hepatitis B is een leverontsteking veroorzaakt door een virus. Er bestaan verschillende soorten hepatitisvirussen. Ze worden met letters benoemd: A, B en C. Hier gaat het om virustype B en de ziekte hepatitis B.

   Verschijnselen
   Een infectie met hepatitis B geeft niet bij iedereen klachten. De infectie kan ook zonder verschijnselen verlopen. Ongeveer 4 van de 10 mensen krijgen wel ziekteverschijnselen.

   Verschijnselen van hepatitis B beginnen meestal met gebrek aan eetlust en een algemeen ziektegevoel. Verder met moe zijn, misselijkheid en overgeven, buikklachten, koorts en gewrichtsklachten. Soms ontstaat na een paar dagen een gele verkleuring van de huid (geelzucht). Dit wordt na een paar weken weer minder. Deze klachten houden een paar weken tot maanden aan.

   Sommige kinderen worden daarna drager van de ziekte. Dan zijn de klachten verdwenen, maar is het virus nog wel in het lichaam aanwezig. Ook is uw kind dan nog wel besmettelijk. Sommige kinderen houden hun leven lang last van hun lever, omdat deze door de infectie beschadigd is geraakt.

   Oorzaak
   Hepatitis B is een besmettelijke ziekte. Zwangere vrouwen die met het virus zijn besmet, kunnen hun kind tijdens de geboorte besmetten. Uw kind kan de ziekte krijgen door seksueel contact of door contact met bloed van een besmet persoon. Ook als deze persoon al lang geen verschijnselen meer heeft van de leverontsteking, kan hij nog wel besmettelijk zijn.

   Ook kan een kind deze ziekte oplopen doordat hij zich prikt aan besmette voorwerpen. Of bij het zetten van tatoeages en piercings en bij het scheren met een gebruikt mesje. Bijvoorbeeld bij de kapper.

   • Vanaf 2011 worden alle baby’s met het hepatitis-B-vaccin gevaccineerd. Dit wordt gedaan door het consultatiebureau in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinaties vinden plaats op de leeftijd van 3, 5 en 11 maanden. En soms een extra prik op de leeftijd van 2 maanden. Hierbij wordt het hepatitis-B-vaccin gecombineerd met de inenting tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib. 

    Kinderen van moeders die draagster zijn van het hepatitis B-virus worden direct na de geboorte met het hepatitis-B-vaccin gevaccineerd.

    Verder wordt het hepatitis-B-vaccin ook gegeven aan kinderen die extra risico op Hepatitis B lopen. Dat zijn:

    • kinderen die door een wond in aanraking zijn gekomen met bloed dat besmet zou kunnen zijn;
    • kinderen die een orgaantransplantatie krijgen, vaak bloedtransfusies krijgen of medicijnen gebruiken die gemaakt zijn van bloed;
    • dialysepatienten;
    • kinderen met een chronische leverziekte;
    • dragers van hepatitis C-virus, omdat zij meer kans hebben op infectie met hepatitis B;
    • verstandelijk gehandicapte kinderen in tehuizen, omdat zij kans hebben op bijtwonden;
    • kinderen die samenleven met besmette personen of met mensen die een grote kans hebben op besmetting;
    • kinderen die hebben gewoond in gebieden waar hepatitis-B heerst.

    Wilt u meer weten over waar hepatitis B vooral voorkomt? Apotheken, maar ook reisorganisaties, GGD’en, huisartsen en het Landelijk Centrum Reizigersinformatie (www.lcr.nl) kunnen u informeren.

    Voor de reizigersvaccinaties kan uw kind terecht bij GGD’en huisartsen en ziekenhuizen met een reizigerszorg-afdeling.

   • Het hepatitis-B-vaccin is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant het hepatitis-B-vaccin bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is.

    • Tegen hepatitis B kan uw kind worden gevaccineerd met een injectie. Na injectie maakt het lichaam afweerstoffen tegen het virus. Als uw kind dan te maken heeft met levende virussen, kan zijn lichaam ze goed doden.

     • Meestal zijn er 3 of 4 vaccinaties nodig verspreid over een half jaar. Maar dit is hangt af van de situatie.

      Na een serie van 3 of 4 vaccinaties beschermt het vaccin na 1-3 maanden tegen hepatitis-B. De bescherming houdt waarschijnlijk levenslang aan. Niet iedereen reageert op het vaccin: 9 op de 10 mensen zijn beschermd.

      • Hoe?

       De arts of verpleegkundige geeft de injectie in de spier van de bovenarm of dijbeen.

       Wanneer?

       Houd er rekening mee dat de inenting pas na 1-3 maanden tegen de ziekte beschermt.

       • Baby's: via het Rijksvaccinatieprogramma krijgen baby's 3 of 4 keer een prik tegen hepatitis B. Normaal is met 3, 5 en 11 maanden in 1 prik samen met het DKTP-Hib-vaccin. En soms met 2 maanden in 1 prik met het DKTP-Hib-vaccin. Kinderen van besmette moeders krijgen ook vlak na de geboorte een hepatitis-B-vaccinatie en hepatitis-B-immunoglobuline. De andere vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma, zijn terug te vinden in het complete inentingsschema.
       • Kinderen die op reis gaan moeten zich minimaal een half jaar voor de reis laten inenten.

       Heeft uw kind hoge koorts op het moment van injectie, bijvoorbeeld door een infectie? Stel de vaccinatie dan als dit mogelijk is, uit tot uw kind weer beter is. De koorts kan namelijk erger worden.

       • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over hepatitis-B-vaccin bij kinderen bij volwassenen.

        Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen onder de 5 jaar kunnen voorkomen, zijn:

        • Stokkende ademhaling, waardoor het kind blauw kan aanlopen en flauwvallen.

         Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Dit kan er heel beangstigend uitzien. Maar het is niet ernstig omdat het kind vanzelf weer gaat ademen op het moment dat het flauwvalt.

        • Huilerigheid en abnormaal huilen.

         Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Dit gaat vanzelf over.

        • Stuipen, soms met koorts.

         Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Waarschuw dan de arts.

        • Blauw-rode verkleuring van de benen, een paar uren na de injectie.

         Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Dit gaat vanzelf over.


        Sommige ouders zijn bang dat vaccinaties kans geven op ernstige ziekte, autisme, of zelfs overlijden. Hier is onderzoek naar gedaan. Het blijkt dat deze ziektes niet vaker voorkomen bij gevaccineerde kinderen dan bij kinderen die niet gevaccineerd zijn. Wel heeft een kind dat niet is gevaccineerd een veel grotere kans op schade die niet meer weggaat. En zelfs op overlijden. Dit als het de ziekte krijgt waartegen het vaccin beschermt.

        Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

        • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
         Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
         Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
         Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
         • Het hepatitis-B-vaccin is voor kinderen te verkrijgen in injecties.

          Het hepatitis-B-vaccin wordt bij kinderen ook gebruikt in combinatie met het DKTP-vaccin en Hib-vaccin, en in combinatie met het hepatitis-A-vaccin.

          • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij hepatitis-B-vaccin bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

           • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
           • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
           • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

           Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

           Laatst bijgewerkt op 25-04-2016

           Disclaimer

           Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

           Vond u deze informatie nuttig?

           Vind een apotheek

           Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
           Vind een apotheek blob

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
           Informatie wordt bijgewerkt: