imipramine bij kinderen

naar medicijnen

imipramine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Imipramine behoort tot de groep tricyclische antidepressiemiddelen. Het regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

Artsen schrijven imipramine voor bij kinderen:

 • die bedplassen;
 • met angststoornissen.

Angstgevoelens en gespannenheid

Verschijnselen
Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

Soms is een kind angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is: bijvoorbeeld als het kind niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis. Sommige kinderen weigeren bovendien om naar school te gaan.

Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen. Soms zijn kinderen niet alleen angstig, maar ook depressief. Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen kinderen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite hebben met inslapen of doorslapen.

Behandeling
Gesprekken met een psychiater of psycholoog (gedragstherapie) vormen de basis van de behandeling. Als dit onvoldoende helpt, en uw kind angstig en depressief is en weigert om naar school te gaan, kan de arts tevens imipramine voorschrijven.

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat imipramine wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 5 jaar die bedplassen.

Imipramine is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant imipramine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt.

Er is ook onderzoek gedaan naar imipramine bij:

 • kinderen vanaf 12 jaar met angststoornissen.

Deze aandoening en leeftijd staat niet in de bijsluiter. Maar ook in dit geval blijkt imipramine te werken. Daarom schrijft de arts imipramine ook voor bij kinderen met deze aandoening en van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd. Imipramine mag bij deze aandoening alleen worden voorgeschreven door een specialist in de kinder-en jeugdpsychiatrie en het mag alleen gegeven worden in combinatie met gedragstherapie.

Bij kinderen die dit medicijn gebruiken, kunnen ernstige bijwerkingen voorkomen. Daarom schrijven artsen dit medicijn niet zo vaak voor, maar alleen als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind. De arts houdt uw kind dan extra goed in de gaten.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

 • Bedplassen: het is niet bekend hoe imipramine werkt bij bedplassen. Het blijkt lang niet bij alle kinderen effect te hebben.
 • Angststoornissen: imipramine regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline, twee van nature voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemming en emoties. Hierdoor verminderen de gevoelens van angst, depressie en verbetert de stemming.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Bedplassen: als imipramine werkt, is het effect meestal na enkele dagen merkbaar.
 • Angststoornissen: uw kind merkt het effect van imipramine niet meteen. Dit kan weken tot maanden duren. De eerste weken kan uw kind wel last krijgen van de bijwerkingen en angstgevoelens. Laat uw kind dan niet stoppen met het gebruik, meestal verminderen de bijwerkingen als uw kind gewend is geraakt aan het medicijn. Vaak verdwijnen ze zelfs.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Omhulde tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.

Wanneer?

Laat uw kind de dagdosis imipramine in 1 keer na het avondeten innemen. Krijgt uw kind dit medicijn vanwege bedplassen en plast uw kind vroeg in de nacht in bed? Dan moet uw kind een deel van de dagdosis eerder innemen, namelijk rond 4 uur 's middags.

In het begin van de behandeling kan het nodig zijn de dagdosis te verdelen over de dag om bijwerkingen te verminderen. Overleg dit met de arts.

Hoe lang?

Bedplassen
Dit medicijn is slechts een hulpmiddel bij het begin van een plastraining. Het is dus niet bedoeld om altijd door te gebruiken.

Angststoornissen
Als het medicijn na de afgesproken tijd nog geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Wanneer het effect heeft hangt af van de angststoornis. Spreek hierover met de arts. Hoe lang uw kind imipramine moet blijven gebruiken, hangt ook af van de angststoornis.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over imipramine bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

Vooral de eerste tijd dat uw kind dit medicijn gebruikt

 • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school. Laat uw kind geen risicovolle activiteiten ondernemen, zeker niet de eerste 2 weken van de behandeling, als uw kind nog aan het medicijn moet wennen.
 • Droge mond, doordat uw kind minder speeksel aanmaakt. Als uw kind in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kan hij de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in het gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed bij uw kind als u merkt dat hij last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit kan het gevolg zijn van een lagere bloeddruk. In het algemeen gaat de duizeligheid in enkele dagen tot weken over als het lichaam van uw kind zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk. Kinderen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Als uw kind zich duizelig voelt, laat hem dan niet te snel opstaan uit bed of van een stoel. Uw kind kan het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft uw kind last houden, overleg dan met de arts. Voordat uw kind met imipramine begint en tijdens de behandeling, zal de arts de bloeddruk van uw kind controleren.
 • Hartkloppingen. Voordat uw kind met imipramine begint en tijdens de behandeling, zal de arts de bloeddruk, hartslag en het hartfilmpje van uw kind controleren.
 • Maagdarmstoornissen, zoals verstopping (obstipatie), diarree en misselijkheid. Laat uw kind vezelrijke voeding eten en veel drinken. Neem contact op met de arts als uw kind veel last blijft houden van verstopping.

Na enkele maanden

 • Gewichtstoename. Let daarom goed op wat en hoeveel uw kind eet. Vraag de huisarts om een verwijzing naar een diëtist als uw kind te veel aankomt.
 • Depressieve gedachten of gedachten aan zelfmoord. Neem contact met de arts op als depressieve gevoelens bij uw kind ontstaan. Jongeren onder de 25 jaar hebben meer kans op deze bijwerkingen. Kinderen met depressie mogen dit medicijn niet gebruiken.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Uw kind merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als hij even wegraakt. Vooral kinderen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Laat uw kind dit medicijn NIET gebruiken als hij deze hartritmestoornis heeft. Voordat uw kind met imipramine begint en tijdens de behandeling, zal de arts de bloeddruk, hartslag en het hartfilmpje van uw kind controleren.
 • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. Waarschuw de arts, als uw kind plotseling pijn op de borst krijgt. Voordat uw kind met imipramine begint en tijdens de behandeling, zal de arts de bloeddruk, hartslag en het hartfilmpje van uw kind controleren.

Bijwerkingen waarvan niet bekend is hoe vaak ze voorkomen

 • Slaapstoornissen. Overleg hierover met de arts.
 • Moeite met zien. Overleg met de arts als u merkt dat uw kind minder goed ziet.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Imipramine is voor kinderen te verkrijgen in omhulde tabletten.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij imipramine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 20-01-2016

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

imipramine bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.