Medicijnenindacaterol met glycopyrronium en mometason

indacaterol met glycopyrronium en mometason

Medicijnenindacaterol met glycopyrronium en mometason

indacaterol met glycopyrronium en mometason

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij slechte nieren of leverMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Dit medicijn bevat indacaterol, glycopyrronium en mometason. Indacaterol en glycopyrronium zijn luchtwegverwijders. Mometason is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd).
  • Bij astma. Indacaterol en glycopyrronium voorkomen aanvallen van benauwdheid. Mometason maakt de zwelling en ontsteking van de longen minder.
  • U kunt last krijgen van schimmelinfectie in de mond en keel, en heesheid. Dit komt doordat het medicijn achterblijft in mond en keel. Voorkom deze bijwerking door uw mond te spoelen met water en dat uit te spugen. Neem daarna nog een slok water, gorgel daarmee en slik dat door.
  • Andere bijwerkingen: moeite met ademhalen, hoesten, hoofdpijn en een snellere hartslag,
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.
  • Dit medicijn bevat indacaterol, glycopyrronium en mometason. Indacaterol en glycopyrronium zijn luchtwegverwijders. Mometason is een bijnierschorshormoon (corticosteroïd).

   Artsen schrijven het voor bij astma.

   • Verschijnselen
    Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze aanvallen van benauwdheid ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Soms bent u gevoeliger voor deze prikkels dan op andere momenten.

    Wanneer uw longen in aanraking komen met prikkels die u benauwd maken, ontstaan er ook ontstekingen in de longen. De slijmvliezen van de longen zwellen hierbij op en maken meer slijm aan.

    Oorzaak
    Gezonde mensen worden niet benauwd door deze prikkels, maar mensen met astma zijn hier wel gevoelig voor. Bij mensen met astma reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

    Werking
    Indacaterol en glycopyrronium voorkomen aanvallen van benauwdheid. Het werkt binnen 5 minuten. De werking houdt ongeveer 24 uur aan. Indacaterol en glycopyrronium zijn daarom langwerkende luchtwegverwijders. Ze worden niet gebruikt om snel een benauwdheidsaanval te stoppen, maar om benauwdheid te voorkomen.

    Mometason is een bijnierschorshormoon. Het maakt de zwelling en ontsteking van de longen minder. Hierdoor kunt u beter ademhalen. Ook voorkomt mometason astma aanvallen.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Keelpijn

    • Loopneus

    • Plots moeite hebben met ademhalen, hoesten en een drukkend gevoel op de borst.

     Heeft u hier veel last van en gaan de klachten niet weg? Waarschuw dan uw arts.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Schimmelinfectie van de mond en keel en heesheid

     • Dit ontstaat als de medicijn vaak in de mond en keel achterblijft. Een schimmelinfectie in de mond merkt u aan een witte aanslag in de mond. Raadpleeg dan uw arts.
     • Vaak helpt het dan om anders te inhaleren. Dit zodat er minder van dit medicijn in de keel en mond terechtkomt. Vraag aan uw apotheker of arts om uw manier van inhaleren te controleren. Bekijk ook het instructiefilmpje op deze site.
     • Voorkom deze klachten door na het inhaleren uw mond te spoelen met een slok water. Spuug deze slok water daarna uit. Neem daarna nog een slok water, gorgel daarmee en slik dat door. Na het inhaleren kunt u iets te eten of uw tandenpoetsen. Hierdoor zullen alle restjes medicijn in uw mond en keel verdwijnen.
     • Blijft u last houden van heesheid? Raadpleeg dan uw arts.
    • Droge mond

    • Blaasontsteking en pijn of een branderig gevoel tijdens het plassen.

     Vooral ouderen en mensen met een vergrote prostaat kunnen hier meer last van krijgen. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.

    • Hoofdpijn

    • Snellere hartslag

    • Een hoger risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of even buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor ouderen en mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn. Als dat niet mogelijk is, dan zal de arts uw hart extra controleren.

    • Maagdarmklachten, zoals diarree, buikkramp, misselijk zijn en overgeven.

    • Pijn, zoals spierpijn, botpijn, gewrichtspijn.

    • Spierspasmen

    • Koorts

    • Vertroebeling van de ooglens (cataract).

     Neem contact op met uw arts als u slechter, wazig of dubbel ziet.

    • Een hogere bloedsuiker.

    • Huiduitslag en jeuk.

     Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg bij huiduitslag uw arts.

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts. 

     • Een erge overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Waarschuw in al deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
     • Bent u overgevoelig voor dit medicijn? Dan mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Hoe?
      Om goed te kunnen inhaleren moet u veel oefenen. De werkzame stoffen in dit medicijn moeten diep in uw longen terechtkomen. Vraag uw apotheker of arts om het voor te doen. Oefen een keer waar uw apotheker of arts bij is. Uw apotheker of arts kan dan controleren of u de inhalator goed gebruikt. Laat regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw apotheker of arts om advies.

      • De verpakking van dit medicijn zit een inhalator (Breezehaler) en capsules die de werkzame stoffen bevatten.
      • Gebruik alleen de Breezehaler die in de verkapping zit. Andere inhalatoren mogen NIET worden gebruikt.
      • Haal vlak voor gebruik een capsule uit de strip. Scheur een vakje van de strip af. Haal de folie van de achterkant af en neem de capsule uit het vakje. Druk de capsule NIET door de folie heen! Slik de capsule NIET in!
      • Verwijder het beschermkapje van de inhalator.
      • Houd de onderkant van de inhalator vast en klap het mondstuk open. U ziet nu een holte waar de capsule in past. Stop de capsule daar in.
      • Klap het mondstuk weer terug, u hoort een klik als de inhalator correct gesloten is.
      • Houd de inhalator met het mondstuk naar boven en druk de beide knoppen aan de zijkant tegelijk in. U hoort een klik, zodat u weet dat de capsule is doorgeprikt. Druk maar één keer op de knoppen! Laat daarna de knoppen los.
      • Adem uit en plaats het mondstuk in uw mond. Blaas NIET in de inhalator! Sluit uw lippen stevig om het mondstuk.
      • Adem rustig en volledig in. Het poeder komt zo dieper in de longen.
      • Tijdens het inhaleren hoort u een zoemend geluid. Dit is een teken dat u juist inhaleert.
      • Hou na inhalatie de adem in voor 5 seconden. Adem daarna uit.
      • Spoel uw mond na gebruik met water en spuug het uit.
      • Open het mondstuk en maak de capsule voorzichtig los door op de bodem van de inhalator te tikken. Druk niet op de knoppen aan de zijkant.
      • Controleer of alle poeder uit de capsule weg is. Zo niet, inhaleer het overgebleven poeder uit de capsule nog een keer.
      • Gooi de lege capsule weg, sluit de inhalator en zet het beschermkapje er weer op.
      • Bij elke verpakking zit een inhalator. Gooi de oude inhalator weg, meteen als u een nieuwe verpakking gebruikt.

      Let op: soms breken stukjes van de capsulewand af bij het doorprikken van de capsule. U voelt het dan op uw tong. Inademen of doorslikken van stukjes capsule kan geen kwaad. De kans op afbreken is groter als u de capsule vaker dan één keer doorprikt. Druk de knoppen aan de zijkant dus altijd maar één keer in.

      Wanneer?
      U gebruikt dit medicijn 1 keer op een dag. Neem dit medicijn elke dag op hetzelfde tijdstip. Dan heeft u overdag en in de nacht minder last van astma.

      Gebruik dit medicijn elke dag, ook als u geen last heeft van astma klachten.

      Hoe lang?
      U gebruikt dit medicijn meestal voor een lange tijd. Het kan een paar weken duren voor uw klachten minder zijn. Worden uw klachten niet minder of wordt het zelfs erger? Raadpleeg dan uw arts.

      • Bent u een inhalatie vergeten en herinnert u zich dat dezelfde dag? Neem de inhalatie dan alsnog in. Herinnert u zich de volgende dag pas dat u een inhalatie bent vergeten? Sla de vergeten dosis dan over.

       • Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

        • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Sommige bètablokkers. Bètablokkers worden gebruikt bij hart- en vaatziekten, migraine, schildklierziekten en examenvrees. Bètablokkers kunnen het effect van indacaterol tegengaan. Hierdoor kunt u meer last van benauwdheid krijgen. Merkt u dat u meer benauwd bent? Raadpleeg dan uw arts. Gebruikt u een bètablokker? Geef dit dat door aan uw arts. Mogelijk is een ander medicijn beter geschikt voor u. De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn carvedilol, labetalol, oxprenolol, propranolol en sotalol.

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

          Borstvoeding
          U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt (vanuit uw longen) in zeer kleine hoeveelheden in uw bloed. Hierdoor kan er maar weinig in de moedermelk komen.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Nieren
           Werken uw nieren minder goed of dialyseert u? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven.

           Lever
           Het is niet bekend of mensen met levercirrose (ernstige leverziekte) dit medicijn veilig kunnen gebruiken. Overleg met uw arts als u levercirrose heeft.

           • U kunt op elk moment in één keer stoppen met dit medicijn. Bedenk wel dat het enkele dagen tot weken kan duren voor u het effect merkt. Stop dus niet te snel.

            • De werkzame stof indacaterol met glycopyrronium en mometason zit in de volgende producten:
             • Indacaterol is sinds 2010, glycopyrronium inhalatie sinds 2013 internationaal op de markt. Deze werkzame stoffen zijn in combinatie met mometason op recept verkrijgbaar onder de merknaam Enerzair Breezhaler als inhalatiepoeder.

              Laatst bijgewerkt op 07-06-2022

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

              Geen ervaringen gevonden

              Informatie wordt bijgewerkt: