isosorbidedinitraat voor onder de tong

isosorbidedinitraat voor onder de tong

Trefwoord
naar medicijnen

isosorbidedinitraat voor onder de tong

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over isosorbidedinitraat voor onder de tong

 • Isosorbidedinitraat verwijdt de bloedvaten. Vooral de bloedvaten die naar het hart toe leiden. Hierdoor stroomt het bloed minder krachtig het hart binnen. Het hart hoeft dan niet zo hard te werken.
 • Bij angina pectoris (hartkramp), als u een aanval van pijn op de borst heeft.
 • Laat de tablet smelten onder de tong. De pijn verdwijnt binnen enkele minuten. Verdwijnt de pijn niet? Dan mag u na 5 minuten nog een tablet onder de tong leggen, en eventueel na 5 minuten nog eens. Als u na 3 keer een tablet nog steeds pijn heeft, moet u snel een arts waarschuwen.
 • Is de tablet nog niet helemaal gesmolten, maar heeft u geen klachten meer? Spuug de rest van de tablet dan uit.
 • Raadpleeg uw arts als u vaker dan 2 keer per week een aanval heeft.
 • Meest voorkomende bijwerkingen: bonzende hoofdpijn, opvliegers en blozen. Deze klachten verdwijnen binnen een kwartier.
 • Andere bijwerkingen: duizeligheid, hartkloppingen, misselijkheid en vermoeidheid.

Wat doet isosorbidedinitraat voor onder de tong en waarbij gebruik ik het?

Isosorbidedinitraat is een vaatverwijder.

Artsen schrijven het voor bij angina pectoris (hartkramp).

Angina pectoris

Bij hartkramp komt er te weinig bloed in de hartspier. De hartspier krijgt hierdoor een tekort aan zuurstof. Dit zuurstofgebrek veroorzaakt aanvallen van pijn of benauwdheid op de borst.

Behandeling
Bij een aanval moet u een medicijn voor onder de tong gebruiken. Dit kan met een tablet met isosorbidedinitraat voor onder de tong. Het medicijn wordt snel uit de tablet via het mondslijmvlies in het bloed opgenomen.

Werking
Isosorbidedinitraat heft binnen enkele minuten een aanval van hartkramp op. Het verwijdt de bloedvaten, met name de vaten die het bloed náár het hart toe leiden. Daardoor staat er minder druk op het bloed dat het hart binnenstroomt. Het hart hoeft minder hard te werken en verbruikt minder zuurstof.

Effect
U merkt dat de benauwdheid of pijn op de borst binnen twee tot vijf minuten afneemt. De werking houdt maximaal twee uur aan.

Wanneer gebruiken?
Dit medicijn is geschikt bij een acute aanval van angina pectoris. Het wordt ook wel gebruikt om een aanval te voorkomen als u verwacht binnen enkele minuten een aanval te krijgen, bijvoorbeeld vanwege extra inspanning of emotie. Raadpleeg uw arts als u vaker dan twee keer per week een aanval heeft.


Er zijn ook tabletten met isosorbidedinitraat die bedoeld zijn om aanvallen van angina pectoris te voorkomen. Dit zijn tabletten met een hogere dosis. U moet die gewoon doorslikken en elke dag gebruiken. Zie hiervoor de tekst isosorbidedinitraat tabletten.

Lees meer over angina pectoris

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Kloppende, bonzende hoofdpijn, blozen en een rode huid. Bij mensen met aanleg voor migraine kan dit medicijn een aanval uitlokken. Deze bijwerking gaat meestal binnen een kwartier voorbij.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, neiging tot flauwvallen, hartkloppingen, vooral bij te snel opstaan. Dit komt doordat de bloeddruk daalt. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op van een stoel. U kunt dan het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze bijwerking gaat binnen een kwartier over.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, zeer zelden braken.
 • Vermoeidheid en een gevoel van zwakte.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Zuurbranden, doordat het maagzuur makkelijker in de slokdarm komt. Mensen die al last hebben van slokdarmontsteking hebben meer kans op klachten. Raadpleeg uw arts als deze klachten toenemen.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, rode plekken en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of zwellingen in het gezicht, de mond, lippen, keel en tong. Waarschuw dan onmiddellijk een arts of ga naar de Eerste-Hulppost. Ook kan er een ernstige huidaandoening ontstaan met blaren op de huid, waarschuw dan ook direct een arts. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het niet opnieuw krijgt.
 • Bent u van negroïde afkomst of komt u uit het Middellandse-Zeegebied, dan kán het zijn (maar dat hoeft niet) dat u een aangeboren enzymgebrek heeft (G6PD-deficiëntie), waardoor dit middel bij u een ernstige bloedafwijking teweeg kan brengen. Stop meteen met het gebruik bij klachten als vermoeidheid of duizeligheid. Neem contact op met uw arts. Meld het enzymgebrek ook altijd in uw apotheek!

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Neem bij een aanval rust. Mogelijk nemen de klachten dan al meteen af. Is dit niet het geval, gebruik dan de tablet.
 • Ga indien mogelijk zitten, dan heeft u minder last van een eventuele duizeligheid door de werking van de tablet.
 • Leg een tablet onder de tong en laat die smelten. De tablet lost op in het speeksel en wordt direct via het mondslijm in het bloed opgenomen.
 • Blijf hierna rustig zitten tot de aanval over is.
 • Als het nodig is, kunt u na vijf minuten nog een tablet onder de tong laten smelten. Waarschuw direct een arts als de pijn na drie keer gebruiken en na vijftien minuten nog niet is verdwenen. Dit zou kunnen duiden op een hartinfarct.
 • Als de aanval over is, neem dan het eventuele restje van de tablet weer uit uw mond. Zo voorkomt u onnodige bijwerkingen.

Wanneer?

 • U kunt dit medicijn gebruiken zodra u een aanval van benauwdheid of pijn op de borst heeft.
 • U kunt ook een aanval voorkomen door de tablet te gebruiken voorafgaand aan een situatie waarin u verwacht een aanval te krijgen, zoals lichamelijk inspanning, emotionele spanningen of blootstelling aan koude. Neem de tablet dan enkele minuten voor de te verwachten aanval.

Hoe lang?
Raadpleeg uw arts als dit medicijn bij een aanval steeds minder lijkt te werken of als u steeds vaker tabletten nodig heeft. Mogelijk moet u overstappen op een ander medicijn of op een andere behandeling.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Gebruik dit medicijn zo snel mogelijk bij een aanval of als u verwacht een aanval te krijgen.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
De eerste keren kunt u na het gebruik nog enige tijd duizelig zijn doordat de bloeddruk snel afneemt. Pas daarom op met activiteiten die extra aandacht vergen, zoals deelname aan het verkeer.

alcohol drinken?
Alcohol verwijdt de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor meer last krijgen van duizeligheid. Pas daarom op met alcohol.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik isosorbidedinitraat voor onder de tong gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De medicijnen sildenafil, avanafil, tadalafil en vardenafil. Als u deze medicijnen tegelijkertijd met isosorbidedinitraat gebruikt kunt u plotselinge en lang aanhoudende lage bloeddruk krijgen. Neem bij pijn op de borst contact op met uw arts.
  Als u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt voor erectiestoornissen:
  • Heeft u isosorbidedinitraat gebruikt en wilt u nu sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil gebruikt.
  • Heeft u sildenafil of vardenafil gebruikt en wilt u nu isosorbidedinitraat gebruiken? Wacht ten minste 24 uur voor u isosorbidedinitraat gebruikt.
  • Heeft u avanafil gebruikt en wilt u nu isosorbidedinitraat gebruiken? Wacht ten minste 12 uur voor u isosorbidedinitraat gebruikt.
  • Heeft u tadalafil gebruikt en wilt u nu isosorbidedinitraat gebruiken? Wacht ten minste 48 uur voor u isosorbidedinitraat gebruikt.
   Gebruikt u sildenafil, avanafil, tadalafil of vardenafil voor een andere aandoeningen, zoals pulmonale hypertensie (verhoogde bloeddruk in de longen) of een vergrote prostaat? Overleg met uw arts. Mogelijk schrijft hij een ander medicijn voor.

Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap is nog te weinig bekend om met zekerheid te kunnen stellen dat het veilig is. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment stoppen met dit medicijn, als u het af en toe gebruikt.

Onder welke namen is isosorbidedinitraat voor onder de tong verkrijgbaar?

De werkzame stof isosorbidedinitraat voor onder de tong zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Isosorbidedinitraat is sinds 1946 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Cedocard en Isordil en als het merkloze Isosorbidedinitraat. Het is te verkrijgen in tabletten voor onder de tong, gewone tabletten (met een hogere dosering dan de tabletten voor onder de tong) en in een crème.

Deze tekst gaat alleen over de tabletten voor gebruik onder de tong. Zie voor de gewone tabletten de tekst Isosorbidedinitraat tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 02-03-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

isosorbidedinitraat voor onder de tong is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

14 March 2018

Sinds kort andere leverancier: Teofarma. Piepkleine tabletjes. Heel moeilijk te openen. Lastig, omdat je het snel moet kunnen gebruiken.

1 January 2017

2 minuten na inname extreem kloppende hoofdpijn, acuut vermoeid, hartkramp nam af na ong. 4 minuten. Werkt goed, bijwerkingen stevig.

29 December 2016

Helpt wel maar is bij acuut gevaar idd moeilijk uit de verpakking te krijgen, snap nog steeds niet hoe dat zit met voor inspanning gebruiken.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!