Kinidinesulfaat

Kinidinesulfaat

Werkzame stof: kinidine

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof kinidine.

Trefwoord
naar medicijnen

kinidine

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over kinidine

 • Vertraagt de hartslag en zorgt dat het hart regelmatiger klopt.
 • Bij hartritmestoornissen, bijvoorbeeld boezemfibrilleren. Alleen als andere medicijnen onvoldoende helpen.
 • U krijgt eerst een proefdosis. Uw arts kan dan controleren of u allergisch bent voor kinidine. Bij allergie mag u het niet gebruiken.
 • Tabletten: innemen met een half glas water. Heeft u moeite met slikken? U mag de tablet ook oplossen in een half glas water. Dit duurt minstens 5 minuten. Heeft u slokdarmvernauwing? Los de tablet dan altijd op in water.
 • Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u het minder snel. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in bij de maaltijd.
 • U merkt binnen 1 tot 2 uur dat de hartkloppingen afnemen.
 • Grapefruit(sap) vergroot de kans op bijwerkingen. Vraag om informatie bij uw apotheek. Of lees hier de folder.
 • U kunt duizelig worden of hoofdpijn krijgen. Ook kunt u wazig zien, slechter horen of oorsuizen krijgen. Waarschuw uw arts bij problemen met horen en zien.
 • Bij sommige mensen neemt de hartritmestoornis juist toe. Uw arts zal u hierop controleren. Overleg met uw arts, als u merkt dat uw klachten vergeren.
 • Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag uw apotheker of u kinidine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept hebt gekocht.

Wat doet kinidine en waarbij gebruik ik het?

Kinidine laat het hart langzamer en regelmatiger kloppen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

Hartritmestoornissen

 • Bij hartproblemen

Het hart is een spier die regelmatig samentrekt. Bij elke samentrekking (hartslag) pompt het hart het bloed door het lichaam. Zenuwen in de hartspier zorgen dat het hart regelmatig klopt. Ze vertrekken vanuit een punt op de hartwand, het ‘prikkelcentrum’. Als er iets mis is in het prikkelcentrum of bij deze zenuwen, zal het hart onregelmatig kloppen.

Verschijnselen
Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en belemmert het u in het dagelijks werk of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

U merkt een afwijkende hartslag niet altijd zelf op. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen van enkele seconden tot uren voorkomen en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis voortdurend aanwezig.

Oorzaken
Het prikkelcentrum op de hartwand kan te traag of te snel werken. Ook kan het signaal niet goed door de zenuw komen, bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven bij een hartinfarct. Verder kunnen bepaalde delen van het hart heel snel samentrekken. Als dit bij de boezems van het hart (de bovenste hartkamers) gebeurt, heet het ‘boezemfibrilleren’of  ‘atriumfibrilleren`. Het hart gaat dan onvoorspelbaar en onregelmatig kloppen, soms veel te snel of juist erg langzaam.

Werking
Kinidine laat de zenuwen in de hartspier langzamer werken. Hierdoor reageert de hartspier er minder snel op, zodat de hartslag langzamer en regelmatiger wordt. U merkt het effect binnen 1 tot 2 uur.

Behandeling
Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok (elektrische cardioversie) toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

Artsen schrijven kinidine voor als delen van het hart te snel samentrekken, zoals bij boezemfibrilleren. Uw arts schrijft kinidine pas voor als andere medicijnen tegen hartritmestoornissen onvoldoende helpen. Er is namelijk kans op een ernstige allergie door kinidine. Daarom schrijft uw arts u eerst een proefdosis voor om te zien of u allergisch bent. Pas als u dat goed verdraagt, kunt u het blijven gebruiken.

Lees meer over hartritmestoornissen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en diarree. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in tijdens of vlak na het eten.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hartkloppingen, andere ritmestoornissen of verergering van de hartritmestoornis. Dit kan voorkomen bij mensen die eerder voortdurend hartkloppingen hadden, een hartinfarct gehad hebben en bij mensen met hartfalen. Gebruik dit middel niet als u hartfalen heeft. U kunt namelijk meer last krijgen van uw klachten, zoals vasthouden van vocht (oedeem). Overleg met uw arts.
  Mensen met de hartritmestoornis verlengde QT-intervalsyndroom: u hebt meer kans op ernstige storingen in het hartritme. Gebruik kinidine NIET als u deze ritmestoornis heeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Bijwerkingen op het zenuwstelsel (cinchonisme). De verschijnselen hiervan zijn divers. Waarschuw uw arts als u minder goed hoort, last krijgt van oorsuizen, wazig zien, gevoeligheid voor zonlicht, ernstige verwardheid of hallucinaties.
 • Hoofdpijn, duizeligheid.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk, galbulten en koorts. Zeer zelden kan een ernstige overgevoeligheid optreden. Ook kunt u benauwd worden, blaren op de huid of ernstige zonnebrand krijgen. Verder ook leverontsteking met geelzucht. Uw arts zal u eerst een proefdosis geven. Pas als blijkt dat u dit medicijn verdraagt, mag u verder gaan met dit middel.
  Als blijkt dat u overgevoelig bent mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor kinidine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Moeilijk kunnen plassen. Heeft u een vergrote prostaat? U kunt meer moeite met plassen krijgen. Raadpleeg dan uw arts.
 • Spierpijn, gewrichtspijn, zwak gevoel, vermoeidheid. Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Minder aanmaak van rode of witte bloedcellen of van bloedplaatjes. U merkt dat aan extreme moeheid, bleke huid en slijmvliezen, bloedingen (zoals bloedneuzen), koorts, keelpijn en blaasjes in de mond. Waarschuw dan uw arts.
 • Ernstige bloedafwijking bij mensen met een aangeboren tekort van het enzym G6PD. U merkt deze bloedafwijking aan vermoeidheid, duizeligheid, bleekheid, gele huid, donkere verkleuring van de urine of kortademigheid. Waarschuw dan direct een arts.
  Weet u dat u een G6PD-tekort heeft? Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere medicijnen met problemen bij G6PD niet meer krijgt.
 • Bloedpropjes in de bloedvaten van de slagaders (arteriële trombose). U heeft daardoor meer kans op een hartinfarct of beroerte.
 • Beschadiging van de slokdarm. Dit geldt vooral voor mensen met een vernauwing van de slokdarm (slokdarmstenose). Overleg hierover met uw arts. Als u dit medicijn toch nodig heeft, kunt u de bijwerking voorkomen door de tablet in een half glas water uiteen laten vallen en daarna op te drinken. Het oplossen in water duurt meer dan 5 minuten.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Bijvoorbeeld bij het eten.

Hoelang?
Als u kinidine gebruikt om ritmestoornissen te voorkomen, moet u het meestal langdurig gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

U gebruikt dit medicijn 3 of 4 keer per dag. Duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten en drinken?
Wanneer u grapefruitsap drinkt of grapefruits eet tijdens het gebruik van kinidine, heeft u extra kans op bijwerkingen. Vooral als u veel grapefruitsap drinkt of veel grapefruits eet. De kans op bijwerkingen is klein, als u:

 • niet meer dan op 1 of 2 dagen per week 1 glas grapefruitsap drinkt;
 • niet meer dan op 1 of 2 dagen per week 1 of 2 grapefruits eet;
 • na elk gebruik minstens 3 dagen wacht voor u weer grapefruit(sap) eet of drinkt.

Als u bijwerkingen krijgt die u niet eerder heeft gehad, moet u contact opnemen met uw arts of apotheker. Voor meer informatie kunt u hier de folder downloaden.

Mag ik kinidine gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Onderstaande medicijnen kunnen de werking van kinidine verminderen. Overleg voor gebruik met uw arts of apotheker.

 • De medicijnen tegen epilepsie: carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, primidon en fenobarbital.
 • Flucloxacilline, een antibioticum.
 • De medicijnen tegen tuberculose: rifampicine en rifabutine
 • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten.

Onderstaande medicijnen kunnen de bijwerkingen van kinidine versterken. Gebruik deze medicijnen daarom niet. Vraag uw arts om een ander medicijn dat deze wisselwerking niet heeft.

 • De medicijnen tegen schimmelinfecties: itraconazol, ketoconazol en voriconazol.
 • Acetazolamide, onder andere gebruikt bij epilepsie en glaucoom.

Onderstaande medicijnen kunnen meer bijwerkingen hebben door kinidine. Overleg voor gebruik met uw arts of apotheker.

 • De antistollingsmiddelen: acenocoumarol, fenprocoumon, dabigatran en edoxaban.
 • Het hartmedicijn digoxine.
 • De bètablokker metoprolol (onder meer bij hart- en vaatziekten en migraine).
 • De medicijnen tegen psychose: aripiprazol, perfenazine en risperidon.
 • De medicijnen tegen depressie: amitriptyline, clomipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, maprotiline, nortriptyline, venlafaxine en vortioxetine.
 • Het medicijn bij ADHD atomoxetine.

Onderstaande medicijnen kunnen de kans op hartritmestoornissen door kinidine versterken. Gebruik ze daarom NIET als u kinidine gebruikt. Overleg daarover met uw arts of apotheker.

 • amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, ciprofloxacine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, fluconazol, haloperidol, ibutilide, ketanserine, levofloxacine, methadon, moxifloxacine, ondansetron, pentamidine, pimozide, propofol, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. In hogere doseringen kan dit medicijn schadelijk zijn voor het kind. Weeg met uw arts de risico's van het gebruik van kinidine af tegen de ernst van uw aandoening. Moet u het medicijn toch gebruiken, omdat er geen ander medicijn voor u is? Uw specialist zal u tijdens de zwangerschap nauwlettend controleren.

Borstvoeding
Gebruik dit middel NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit middel komt in kleine hoeveelheid in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of dit schadelijk is voor uw kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Stop niet zomaar. Uw oorspronkelijke klachten kunnen terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop alleen in overleg met uw arts.

Denkt u dat u bijwerkingen heeft? Neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

Zodra uw arts het gebruik van kinidine niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

Onder welke namen is kinidine verkrijgbaar?

De werkzame stof kinidine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Kinidine is sinds vele tientallen jaren internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als merkloze Kinidine in dragees.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 03-04-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

kinidine is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord