lactulose bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

lactulose bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Lactulose is een laxeermiddel.

Artsen schrijven lactulose voor bij kinderen met:

 • verstopping (obstipatie);
 • een ernstige leverziekte met bewusteloosheid (hepatisch coma);
 • een stofwisselingsziekte (hyperammoniëmie).

Verstopping bij kinderen

Bij verstopping lukt het niet goed om te poepen. De ontlasting komt minder vaak dan 3x per week. De ontlasting is hard, droog of keutelig en kan pijn doen.

Een verstopping kan onder andere ontstaan door:

 • de ontlasting te lang op te houden;
 • te weinig vezels in de voeding;
 • te weinig drinken;
 • te weinig lichaamsbeweging;
 • stress of spanning.

Bij baby's kan verstopping ontstaan als het kind van borstvoeding overgaat op flesvoeding. Of als de flesvoeding te veel poeder of te weinig water bevat.

De klachten kunnen afnemen als je kind vezelrijke voeding gebruikt, voldoende drinkt, voldoende lichaamsbeweging heeft en stress vermijdt. Als dit niet genoeg helpt, kan uw kind laxerende limonadesiroop proberen. Geef uw kind geen laxeermiddelen zonder overleg met de huisarts. De oorzaak van de verstopping moet eerst worden onderzocht.

Lees meer over verstopping bij kinderen

Ernstige leverziekte

Als de werking van de lever erg achteruit gaat, kan deze de afvalstoffen niet meer voldoende uit het bloed verwijderen. Deze afvalstoffen kunnen de hersenen vergiftigen, met name de afvalstof `ammoniak`. Men raakt dan buiten bewustzijn. Deze situatie noemt men wel hepatisch coma of levercoma. Als deze situatie dreigt, kunnen artsen dit middel voorschrijven. De dosering is meestal veel hoger dan bij de toepassing als laxeermiddel.

Lees meer over ernstige leverziekte

Stofwisselingsziekte

Hyperammoniëmie 
Bij deze aangeboren stofwisselingsziekte maakt het lichaam te veel van de afvalstof ammoniak aan. Er is dan te veel ammoniak in het bloed. Bij kinderen kan een te veel aan ammoniak in het bloed zorgen voor bijvoorbeeld voedingsproblemen met braken, verminderde alertheid, verstoring van bewegingen, beven, trillen, wisselende kracht in de spieren, aanvallen met spierschokken en spierkrampen en coma. De arts kan bij te veel ammoniak in het bloed lactulose voorschrijven. De dosering is meestal veel hoger dan bij de toepassing als laxeermiddel.

Lees meer over stofwisselingsziekte

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat lactulose wordt gebruikt bij kinderen met verstopping.

Lactulose is bij deze aandoening officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant lactulose bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar lactulose bij:

 • kinderen met een ernstige leverziekte (hepatisch coma);
 • kinderen met een stofwisselingsziekte (hyperammoniëmie).

Deze aandoening staat niet in de bijsluiter. Maar ook in dit geval blijkt lactulose te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts lactulose ook voor bij kinderen met deze aandoeningen en van deze leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

 • Verstopping: lactulose verteert niet in de maag en bereikt onveranderd de dikke darm. De darmbacteriën zetten het om in natuurlijke zuren, zoals melkzuur en azijnzuur. Deze zuren houden water in de darmen vast, zodat het volume van de ontlasting toeneemt. Door de zuren zelf en door het grotere volume van de ontlasting worden de darmen geprikkeld om harder te werken. Bovendien wordt de ontlasting zachter.
 • Ernstige leverziekte, stofwisselingsziekte: lactulose verlaagt de hoeveelheid ammoniak in het bloed. Het laat de darmbacteriën minder ammoniak aanmaken. Ook vermindert het de opname van ammoniak uit de darm in het bloed.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Verstopping: de werking begint na 1 tot 2 dagen.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en het bekertje omspoelen.
  • Bij baby's: Heeft u voor uw baby een doseerspuitje gekregen? Spuit de vloeistof dan voorzichtig in de wangzak van uw baby.
 • Poeder: meng het poeder met voedsel of met vocht, zoals water, vruchtensap of yoghurt. Laat uw kind dit vervolgens innemen.

Wanneer?

Uw kind kan dit laxeermiddel het beste innemen tijdens het eten. Bij plotseling opkomende buikpijn moet u niet meteen aan een verstopping denken en baat zoeken bij een laxeermiddel. Laat eerst de oorzaak van de acute pijn onderzoeken. Het zou bijvoorbeeld ook om een blindedarmontsteking kunnen gaan.

Hoe lang?

 • Verstopping:
  • De arts zal u vertellen hoelang uw kind dit middel moet gebruiken. Meestal zal uw kind dit middel minstens 2 maanden moeten gebruiken. Sommige kinderen hebben dit middel echter gedurende langere tijd nodig.
  • Als er na 3 dagen gebruik geen enkele verbetering optreedt in de stoelgang, of als uw kind aanhoudende buikpijn of diarree krijgt, moet u de arts en/of apotheker raadplegen.
 • Ernstige leverziekte, stofwisselingsziekte: de arts zal u vertellen hoe lang uw kind dit middel moet gebruiken. Uw kind zal het meestal langdurig nodig hebben.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over lactulose bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Winderigheid, braken en misselijkheid. Na een paar dagen of na het verlagen van de dosering verdwijnt dit meestal. U kunt deze bijwerkingen voorkomen door uw kind veel te laten drinken.
 • Buikpijn en diarree bij gebruik van hoge doseringen. Raadpleeg de arts als uw kind hier last van krijgt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Lactulose is voor kinderen te verkrijgen in:

 • drank;
 • poeders.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij lactulose bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 20-08-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

lactulose bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!