Medicijnenlactulose bij kinderen

lactulose bij kinderen

Medicijnenlactulose bij kinderen

lactulose bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Lactulose is een laxeermiddel.

  Artsen schrijven lactulose voor bij kinderen met:

  • verstopping (obstipatie);
  • een ernstige leverziekte met bewusteloosheid (hepatisch coma);
  • een stofwisselingsziekte (hyperammoniëmie).
  • Verschijnselen
   Bij verstopping lukt het niet goed om te poepen. De ontlasting komt minder vaak dan 3x per week. De ontlasting is hard, droog of keutelig en kan pijn doen.

   Oorzaak
   Een verstopping kan bijvoorbeeld ontstaan door:

   • de ontlasting te lang op te houden;
   • te weinig vezels in de voeding;
   • te weinig drinken;
   • te weinig lichaamsbeweging;
   • stress of spanning.

   Bij baby's kan verstopping ontstaan als het kind van borstvoeding overgaat op flesvoeding. Of als de flesvoeding te veel poeder of te weinig water bevat.

   Behandeling
   De klachten kunnen minder worden als uw kind vezelrijk eet, voldoende drinkt, voldoende lichaamsbeweging heeft en stress vermijdt. Als dit niet genoeg helpt, kan uw kind laxerende limonadesiroop proberen. Geef uw kind geen laxeermiddelen zonder overleg met de huisarts. De oorzaak van de verstopping moet eerst worden onderzocht.

   • Als de werking van de lever erg achteruit gaat, kan de lever de afvalstoffen niet meer voldoende uit het bloed verwijderen. Deze afvalstoffen kunnen de hersenen vergiftigen, vooral de afvalstof `ammoniak`. Het kind raakt dan buiten bewustzijn. Deze situatie noemt men wel hepatisch coma of levercoma. Als deze situatie dreigt, kunnen artsen dit middel voorschrijven. De dosering is meestal veel hoger dan bij de toepassing als laxeermiddel.

    • Hyperammoniëmie 
     Dit is een aangeboren stofwisselingsziekte. Hierbij maakt het lichaam te veel van de afvalstof ammoniak aan. Er is dan te veel ammoniak in het bloed. Bij kinderen kan een te veel aan ammoniak in het bloed zorgen voor bijvoorbeeld: voedingsproblemen met braken, verminderde alertheid, verstoring van bewegingen, beven, trillen, wisselende kracht in de spieren, aanvallen met spierschokken en spierkrampen en coma. De arts kan bij te veel ammoniak in het bloed lactulose voorschrijven. De dosering is meestal veel hoger dan bij de toepassing als laxeermiddel.

    • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat lactulose wordt gebruikt bij kinderen met verstopping.

     Lactulose is bij deze aandoening officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant lactulose bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. En dat kinderen het mogen gebruiken.

     Er is ook onderzoek gedaan naar lactulose bij:

     • kinderen met een ernstige leverziekte (hepatisch coma);
     • kinderen met een stofwisselingsziekte (hyperammoniëmie).

     Deze ziektes staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen werkt lactulose en is het veilig. Daarom schrijft de arts lactulose ook voor bij kinderen met deze ziektes. Dit heet off-label-gebruik.

      • Verstopping: lactulose verteert niet in de maag en bereikt onveranderd de dikke darm. De darmbacteriën zetten het om in natuurlijke zuren, zoals melkzuur en azijnzuur. Deze zuren houden water in de darmen vast. Daardoor neemt het volume van de ontlasting toe. Door de zuren zelf en door het grotere volume van de ontlasting worden de darmen geprikkeld om harder te werken. Ook wordt de ontlasting zachter.
      • Ernstige leverziekte, stofwisselingsziekte: lactulose verlaagt de hoeveelh eid ammoniak in het bloed. Het laat de darmbacteriën minder ammoniak aanmaken. Ook zorgt het dat het bloed minder ammoniak uit de darm opneemt.
       • Verstopping: het werkt na 1 tot 2 dagen.
       • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

        Hoe?

        • Drank: meet de goede hoeveelheid drank af in een maatbekertje(/maatlepel/doseerspuit). Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken. Spoel het maatbekertje na met wat water en laat uw kind dat ook opdrinken.
         • Bij baby's: Heeft u voor uw baby een doseerspuitje gekregen? Spuit de vloeistof dan voorzichtig in de wangzak van uw baby.

        Wanneer?

        Uw kind kan dit laxeermiddel het beste innemen tijdens het eten. Bij buikpijn die snel opkomt, moet u niet meteen aan een verstopping denken en een laxeermiddel proberen. Laat eerst de oorzaak van de acute pijn onderzoeken. Het zou bijvoorbeeld ook om een blindedarmontsteking kunnen gaan.

        Hoe lang?

        • Verstopping:
         • De arts zal u vertellen hoelang uw kind dit middel moet gebruiken. Meestal zal uw kind dit middel minstens 2 maanden moeten gebruiken. Sommige kinderen hebben dit middel echter gedurende langere tijd nodig.
         • Als er na 3 dagen gebruik geen enkele verbetering optreedt in de stoelgang, of als uw kind aanhoudende buikpijn of diarree krijgt, moet u de arts en/of apotheker raadplegen.
        • Ernstige leverziekte, stofwisselingsziekte: de arts zal u vertellen hoe lang uw kind dit middel moet gebruiken. Uw kind zal het meestal langdurig nodig hebben.
        • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over lactulose bij volwassenen.Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

         • Winderigheid, braken en misselijkheid.

          Dit verdwijnt meestal na een paar dagen. Of na het verlagen van de dosering. U kunt deze bijwerkingen voorkomen door uw kind veel te laten drinken.

         • Buikpijn en diarree.

          bij gebruik van hoge doseringen. Raadpleeg de arts als uw kind hier last van krijgt.


         Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

         • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
          Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
          Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
          Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
          • Lactulose is voor kinderen te verkrijgen in een drank.

           • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij lactulose bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

            • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
            • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
            • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

            Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

            Laatst bijgewerkt op 08-06-2022

            Disclaimer

            Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

            Vond u deze informatie nuttig?

            Vind een apotheek

            Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
            Vind een apotheek blob

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
            Informatie wordt bijgewerkt: