Latanoprost

Latanoprost

Werkzame stof: latanoprost oogdruppels

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof latanoprost oogdruppels.

Trefwoord
naar medicijnen

latanoprost oogdruppels

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over latanoprost oogdruppels

 • Latanoprost verbetert de afvoer van water uit de oogbol. Hierdoor neemt de druk in het oog af.
 • Bij de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk). Door glaucoom kunnen netvlies en oogzenuw beschadigen.
 • Als u latanoprost elke avond gebruikt, vermindert u de kans op blindheid.
 • De oogboldruk vermindert binnen 4 weken.
 • U kunt last krijgen van rode ogen. Gaat dit niet weg of gaan uw ogen jeuken? Raadpleeg dan uw arts. Een lichte irritatie na het druppelen is normaal. Dit verdwijnt meestal vanzelf.
 • Oogdruppelen is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website.
 • Draagt u contactlenzen? Vraag bij uw apotheek na of de oogdruppels uw contactlenzen kunnen beschadigen.

Wat doet latanoprost oogdruppels en waarbij gebruik ik het?

Latanoprost behoort tot de prostaglandines. In oogdruppels verlaagt het de druk in het oog.

Artsen schrijven het voor bij glaucoom (verhoogde oogboldruk).

Glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Glaucoom is een beschadiging van de oogzenuw in het netvlies. De oorzaak is meestal een verhoogde druk in de oogbol. Deze ligt normaal tussen de 10 en 22 millimeter kwikdruk.

Verschijnselen
In het begin merkt u niets van glaucoom. Na verloop van tijd kunt u aan de randen van het gezichtsveld steeds minder zien. Als de oogboldruk plotseling toeneemt spreekt men van acuut glaucoom. U heeft dan een heftige pijn, roodheid van het oog en soms misselijkheid.
Onbehandeld leidt glaucoom meestal tot een pijnlijk oog met steeds meer gezichtsverlies, waarbij het lijkt of u door een koker kijkt. Glaucoom kan uiteindelijk tot blindheid leiden.

Behandeling
Glaucoom wordt meestal behandeld met oogdruppels. Artsen schrijven meestal eerst oogdruppels met een bètablokker voor, zoals timolol. Uw arts kan latanoprost voorschrijven als deze medicijnen onvoldoende werken. Uw arts kan latanoprost ook in combinatie met andere medicijnen voorschrijven. 

Effect
Latanoprost bevordert de afvoer van het vocht uit de oogbol en verlaagt zo de druk in de oogbol. Na een aantal weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw oogboldruk. De verslechtering van het gezichtsveld wordt door de lagere oogboldruk tot staan gebracht. Het is daarom belangrijk het middel consequent te blijven gebruiken.

Lees meer over glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Brandend gevoel vlak na het indruppelen, jeukende ogen en het gevoel dat er iets in het oog zit. Dit gaat meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als deze klachten blijven bestaan.
 • Rode geïrriteerde ogen. Raadpleeg dan uw arts.
 • Verandering van de oogwimpers. Toename van het aantal wimpers, de dikte, de lengte en de kleur van de wimpers.
 • Bij gemengde kleur ogen kan de kleur veranderen, vooral een mengkleur met bruin, zoals grijs-, groen-, blauw- of geelbruine ogen kunnen donkerder worden. Dit effect kan optreden na enkele maanden tot jaren gebruik en kan blijvend zijn.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Zwellingen of ontstekingen van delen van het oog. Neem contact op met uw arts bij gezwollen ogen, roodheid, jeuk of irritatie.
 • Pijn in de ogen en last van fel licht. Neem contact op met uw arts als u hier veel last van heeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Slecht zien of wazig zien. Raadpleeg uw arts als u slechter gaat zien.
 • Veranderingen van het uiterlijk rond het oog, zoals donkere verkleuringen, haargroei en een diepere ooglidplooi. De verkleuringen zijn tijdelijk. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van deze bijwerkingen.
 • Droge ogen. Vooral mensen die contactlenzen dragen, kunnen hier last van krijgen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

Bijwerkingen in de rest van het lichaam

De oogdruppels kunnen ook in de rest van het lichaam terechtkomen. Via de traanbuisjes bestaat er namelijk een verbinding tussen de oogslijmvliezen en de neusholte. Vanuit de neusholte wordt het medicijn opgenomen in het bloed en kan zich zo verspreiden. Het heeft dan een werking in de rest van het lichaam.

Heeft u last van onderstaande bijwerkingen, laat dan in de apotheek controleren of u goed druppelt. U vermindert namelijk de kans op deze bijwerkingen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?' Neem contact op met uw arts al u toch last blijft houden van deze bijwerkingen. Mogelijk helpt het dichtdrukken van de traankanaaltjes bij u onvoldoende.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, duizeligheid, huiduitslag, benauwdheid, pijn op de borst, hartkloppingen, problemen met ruiken en pijn in de spieren en/of gewrichten.

Raadpleeg uw arts als u andere bijwerkingen opmerkt waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Als u het flesje op een koele plaats moet bewaren, kunt u de druppels het beste vóór gebruik op lichaamstemperatuur brengen door het flesje enkele minuten in de hand te houden of tussen de handpalmen te wrijven. Het druppelen van koude oogdruppels in uw oog kan namelijk pijnlijk zijn.
 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
 • Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiter van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u na toedienen van de druppels weer indoen. Verpakkingen voor eenmalig gebruik bevatten geen conserveermiddel. U kunt na toedienen van de oogdruppels voor eenmalig gebruik zowel harde als zachte contactlezen weer indoen.
 • Neem plaats op een stoel of een bank.
 • Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant. Bij verpakking voor eenmalig gebruik: draai de bovenkant van het plastic tubetje af.
 • Neem het flesje of plastic tubetje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
 • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
 • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
 • Zet de hand met het flesje of plastic tubetje op de hand die het gootje maakt.
 • Breng het flesje of tubetje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
 • Knijp in het flesje of tubetje en laat één druppel in het gootje vallen.
 • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
 • Om bijwerkingen in de rest van het lichaam te voorkomen, kunt u na het indruppelen de traankanaaltjes één minuut dichtdrukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt zo dat de werkzame stof in het bloed komt.
 • Doe uw oog weer open.
 • Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje. Gooi het tubetje met restant weg.
 • Was uw handen nogmaals met water en zeep.

Vindt u het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

Bewaar de oogdruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste flesjes met oogdruppels zijn na openen nog 1 maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft geopend.

Wanneer?
Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen om te druppelen. Hierdoor is de kans op vergeten kleiner. Gebruik de oogdruppels bij voorkeur 's avonds, omdat het dan sterker werkt.

Hoe lang?
Het gebruik van deze oogdruppels is meestal langdurig, gedurende vele jaren. Alleen door een operatie kan er een nieuwe situatie ontstaan waarbij deze oogdruppels misschien niet meer nodig zijn. U kunt dit met uw arts overleggen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de druppels normaal gebruikt? Druppel dan zo snel mogelijk. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Druppel de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Druppel geen dubbele dosis.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Na het indruppelen is het mogelijk dat u even wat wazig ziet. Dit gaat meestal binnen enkele minuten voorbij. Daarna kunt u autorijden. Als u last heeft van fel licht, kunt u een zonnebril dragen tijdens het rijden.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik latanoprost oogdruppels gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens 5 minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels.

Gebruikt u zowel oogdruppels als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppels en 5 minuten later de oogzalf of ooggel.

Als u twee soorten oogdruppels moet gebruiken: gebruik eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en daarna de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uittraant'.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Misschien kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is niet verstandig in één keer met dit middel te stoppen. De druk in uw oog kan dan plotseling toenemen. Als u aan uw oog geopereerd moet worden, moet u meestal met dit middel stoppen. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Onder welke namen is latanoprost oogdruppels verkrijgbaar?

De werkzame stof latanoprost oogdruppels zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Latanoprost is sinds 1996 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in oogdruppels onder de merknamen Monoprost, Vizilatan, Xalatan, Xalmono en Xalof en als het merkloze Latanoprost.

Latanoprost wordt in oogdruppels ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Xalacom en als het merkloze Latanoprost/Timolol.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 16-09-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

latanoprost oogdruppels is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

23 November 2016

Ik heb ongeveer 6 weken last gehad van hartkloppingen, ook had ik in het begin last van prikkeling van het gehemelte en het was net of er dampen in mijn mo...

11 December 2015

Droge ogen, lichtgevoelig, geïrriteerde ogen. Traanbuisje moet echt 3 min dichtgehouden worden anders geeft het mij hartkloppingen en soms een beklemmend g...

21 December 2014

Ik heb opwellingen van hitteaanvallen soms met een algeheel niet goedvoelen, versnellen van mijn hartslag en misselijkheid, alle onderzoeken naar de oorzaa...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!