levomepromazine

naar medicijnen

levomepromazine

Belangrijk om te weten over levomepromazine

 • Levomepromazine werkt in de hersenen. Het versterkt het effect van pijnstillers. Verder remt het braakneigingen en vermindert het onrust.
 • Bij pijn. Bij ernstig zieke mensen die op sterven liggen, om onrust, misselijkheid en verwardheid te verminderen. In een infuus ook samen met een slaapmiddel om hen in een kunstmatige slaap te brengen.
 • Levomepromazine werkt bij pijn en misselijkheid na ongeveer een uur. Bij kunstmatig in slaap brengen werkt het binnen anderhalf uur.
 • Tabletten: neem in met een half glas water.
 • U kunt suf, slaperig en duizelig worden en uw reactievermogen kan verminderen. Ook kunt u wazig zien. Rijd geen auto zolang u dit middel gebruikt.
 • Andere bijwerkingen: droge mond en droge ogen. Door de droge mond heeft u meer kans op gaatjes in uw gebit. Poets en flos dan extra goed. Draagt u contactlenzen en heeft u last van droge ogen? Raadpleeg dan uw arts.
 • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.

Wat doet levomepromazine en waarbij gebruik ik het?

Levomepromazine vermindert in de hersenen de effecten van meerdere natuurlijk voorkomende stoffen die belangrijk zijn voor verschillende hersenfuncties.

Artsen schrijven het voor bij hevige pijn, misselijkheid en braken en bij ernstig zieke mensen om onrust, misselijkheid en verwardheid te verminderen (palliatieve zorg).

Pijn

 • Bij pijn

Levomepromazine wordt soms gebruikt om het effect van pijnstillers te versterken bij mensen met hevige pijn.

Lees meer over pijn

Misselijkheid en braken

 • Bij misselijkheid en overgeven

Oorzaak
Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen afkomstig zijn uit het evenwichtsorgaan, ergens vanuit de hersenen, of van de maag en darmen.

Behandeling
Levomepromazine wordt gebruikt als andere medicijnen tegen misselijkheid onvoldoende effect hebben. Bijvoorbeeld bij ernstige misselijkheid na een operatie, bij chemotherapie of bij mensen die op sterven liggen, als andere middelen niet voldoende helpen.

Werking
Levomepromazine blokkeert de prikkeling van het braakcentrum. Hierdoor neemt misselijkheid en braakneiging af. De werking begin na ongeveer een uur.

Lees meer over misselijkheid en braken

Palliatieve zorg

Ernstig zieke mensen of mensen die op sterven liggen, kunnen zeer angstig, onrustig of verward zijn of veel pijn hebben. Een kunstmatige slaap kan deze periode verlichten.

Behandeling
Levomepromazine zorgt voor een kunstmatige  slaap. Het wordt gebruikt om het effect van het slaapmiddel midazolam te versterken als dit onvoldoende werkt.
Het wordt meestal toegediend via een infuus of injectie.

Werking
De werking begint binnen anderhalf uur.  

Lees meer over palliatieve zorg

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

Lang niet iedereen ervaart bijwerkingen en niet iedereen krijgt dezelfde. Dit is afhankelijk van uw eigen gevoeligheid voor iedere specifieke bijwerking.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Sufheid, slaperigheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, apparaten bedient en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen.
  Deze bijwerkingen worden minder na verloop van enkele weken, maar verdwijnen in het algemeen niet. Misschien heeft levopromazine door deze versuffende werking ook te maken met wiegendood. Geef dit middel daarom NIET aan kinderen onder de 2 jaar.
 • Droge mond doordat u minder speeksel aanmaakt. Als u veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Droge ogen, doordat u minder traanvocht aanmaakt. Vooral mensen met contactlenzen hebben hier snel last van. Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het medicijn. Dit is meestal binnen enkele dagen tot weken. Mensen met hartfalenkunnen hier meer last van hebben. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft u last houden, bespreek dit dan met uw arts.
 • Gewichtstoename door en toename van de eetlust en een veranderde stofwisseling. Raadpleeg uw arts of een diëtist als u hier veel last van heeft.
 • Pijnlijke borsten of melkafscheiding uit de borsten bij vrouwen. Zeer zelden borstgroei bij mannen na langdurig gebruik van dit medicijn. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
 • Huiduitslag en jeuk. Dit kan komen door overgevoeligheid voor levomepromazine, maar dat hoeft niet.
 • Hartkloppingen of onregelmatige hartslag. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Zeer zelden kans op ernstige hartritmestoornissen. Vooral mensen met de aangeboren vorm van de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze aangeboren hartritmestoornis heeft.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Verstopping (obstipatie). Eet vezelrijke voeding en drink veel.
 • Plasproblemen, door minder controle over de spieren van de blaas. Daardoor kunt u last krijgen van ongewild urineverlies, maar ook moeite met plassen of om de blaas helemaal leeg te maken. Dit is vooral van belang als u al moeite met plassen heeft door een vergrote prostaat. Door achterblijven van urine in de blaas heeft u ook meer kans op blaasontsteking. Neem contact op met uw arts als u problemen krijgt met plassen. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.
 • Onregelmatige menstruatie of wegblijven van de menstruatie.
 • Minder zin in seks en moeilijker krijgen van een erectie of een orgasme. Deze bijwerking kan ook pas optreden bij verhoging van de dosering.
 • Te veel glucose (suiker) in het bloed. Raadpleeg uw arts als u ongewoon veel dorst heeft en veel moet plassen. Als u diabetes heeft, is het belangrijk vaker uw bloedglucose te controleren, omdat dit medicijn de hoeveelheid glucose in het bloed kan verhogen.
 • Maligne neurolepticasyndroom. Dit is te merken aan onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met uw arts. Als het optreedt, is dat meestal tijdens de eerste twee weken van het gebruik of binnen twee weken na een verhoging van de dosering.
 • Psychische klachten, zoals angst, opwinding, depressie en verwardheid.
 • Bewegingsstoornissen, zoals rusteloosheid, plotselinge spiertrekkingen en spierstijfheid. Dit kan zich uiten in: niet stil kunnen zitten, wiebelen met voet of hand, onrustgevoelens ('akathisie'), spiertrekkingen in hoofd of gezicht ('acute dystonie'), stijve spieren waardoor u moeite heeft met bewegen, lopen of spreken ('parkinsonisme'). Sommige bewegingsstoornissen beginnen binnen enkele dagen na de eerste dosis of na een dosisverhoging. Het kan ook na langdurig gebruik ontstaan, of pas na stoppen. Soms verdwijnt het binnen een paar dagen. Door deze bijwerkingen kunt u ook spier- of gewrichtspijn krijgen.
  Overleg met uw arts als u bewegingsstoornissen merkt. Soms kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven waar u minder last van krijgt. Ook zijn medicijnen mogelijk die de bewegingsstoornissen tegengaan.
  Late bewegingsstoornissen ('tardieve dyskinesie'). Als deze bijwerkingen ontstaan, is dat meestal na langdurig gebruik (meerdere maanden). U merkt ze in eerste instantie aan zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht. Neem contact op met uw arts zodra u dit merkt. Tardieve dyskinesie kan zich ook uiten in buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken. Deze bijwerkingen kunnen soms pas aan het licht komen als u met levomepromazine bent gestopt. Na stoppen met het medicijn nemen de verschijnselen na verloop van tijd af, maar bij een deel van de mensen gaat deze bijwerking niet meer helemaal over.
  Raadpleeg uw arts als u lijdt aan de ziekte van Parkinson of als u al een bewegingsstoornis heeft. De verschijnselen kunnen door dit medicijn verergeren.
 • Overgevoeligheid. U merkt dit aan huiduitslag en jeuk. Dit gaat vanzelf over als u met dit middel stopt. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor levomepromazine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt. Deze huidverschijnselen kunnen ook ontstaan onder invloed van UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Merkt u dat u huidklachten krijgt door blootstelling aan zonlicht? Blijf dan uit direct zonlicht, met name tussen 10.00 en 15.00 uur, draag beschermende kleding, waaronder hoed en zonnebril, smeer een zonnebrandmiddel met minimaal factor 15 op, gebruik lippenbalsem met minstens factor 15, ga niet onder de zonnebank. Als u een ernstige reactie op de zon krijgt, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met uw arts. U moet dan overstappen op een ander medicijn.
 • Bloedarmoede, een verhoogde kans op infecties en eenverhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen. Deze bijwerkingen kunnen ontstaan als het lichaam minder rode en witte bloedcellen en minder bloedplaatjes aanmaakt. Neem bij deze verschijnselen meteen contact op met uw arts.
 • Donkergrijs grauwe vlekken op de huid en in de ogen kunnen ontstaan na langdurig gebruik van hoge doseringen. Raadpleeg in dat geval uw arts. Als u stopt met dit medicijn, verdwijnen deze vlekken meestal vanzelf.
 • Bij mensen met epilepsie kan een aanval worden uitgelokt. Overleg met uw arts of u dit medicijn kunt gebruiken.
 • Bloedstolsels in de bloedbaan (trombose). De verschijnselen van een trombosebeen kunnen zijn pijnlijke zwelling van het been, plotselinge pijn op de borst en kortademigheid. Waarschuw in deze gevallen onmiddellijk een arts, of ga meteen naar de Eerste-Hulpdienst.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Tabletten: neem deze in met een half glas water.
 • Injecties: deze worden door een arts of verpleegkundige toegediend.
 • Oplossing: in sommige gevallen adviseert de arts om een beetje van een oplossing (afkomstig van een injectievloeistof) van levomepromazine in de wangzak te doen. Het kan dan van daaruit in het bloed wordt opgenomen.

Wanneer

 • Misselijkheid en braken. Meestal voor de nacht een tablet of injectie.

Hoe lang?
Hoe lang u dit medicijn moet blijven gebruiken, is afhankelijk van uw situatie. Overleg hierover met uw arts.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal neemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 4 keer per dag of vaker gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over en neem de volgende eventueel wat eerder.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het is gevaarlijk aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid en wazig zien. U mag NIET autorijden zolang u dit medicijn gebruikt!

Moet u absoluut kunnen autorijden? Overleg dan met uw arts. Mogelijk bestaat er een ander medicijn waarmee u wel mag rijden.

Voor meer algemene informatie kunt het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) wilt autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u hier niets meer van merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit middel, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik levomepromazine gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar.
 • Medicijnen tegen de ziekte van Parkinson en levomepromazine verminderen elkaars werking. Overleg met uw arts of u beide medicijnen kunt gebruiken.Mogelijk kan de arts de dosering van een van beide medicijnen verlagen of een ander medicijn kiezen dat deze wisselwerking minder heeft. Als u wel beide medicijnen gaat gebruiken: Raadpleeg uw arts als u (weer) last krijgt van wanen en hallucinaties of als de verschijnselen van de ziekte van Parkinson verergeren.
 • Veel andere medicijnen. Bijvoorbeeld sommige medicijnen tegen schimmelinfecties, antibiotica en medicijnen met invloed op het hartritme. U kunt dan last krijgen van meer ritmestoornissen, plotselinge duizelingen of u kunt kortdurend buiten bewustzijn raken. Deze medicijnen mag u daarom NIET samen met levomepromazine gebruiken.
  Uw arts en apotheker controleren of u levomepromazine veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen. Zorg er daarom voor dat uw arts en apotheker weten welke medicijnen u gebruikt.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact opmet uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Na de geboorte kan het kind last hebben van bewegingsstoornissen en ontwenningsverschijnselen. Dit is bijvoorbeeld te merken aan slecht drinken en veel huilen. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt namelijk in de moedermelk terecht. Het kan dan ernstige bijwerkingen bij het kind geven. Met name jonge kinderen zijn zeer gevoelig voor deze bijwerkingen. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

 • Als u dit medicijn meerdere werken heeft gebruikt en u gaat stoppen, moet u langzaam afbouwen over een periode van minimaal vier weken. Als u geleidelijk afbouwt voorkomt u daarmee ontwenningsverschijnselen, zoals zweten, misselijkheid, gebrek aan eetlust, diarree, angst, slapeloosheid, onrust, loopneus, spierpijn en vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebels.
 • De ontwenningsverschijnselen treden vaak pas één tot vier dagen na plotseling stoppen op en zijn na twee weken meestal over. Niet iedereen heeft even veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert.
 • Ook nadat u bent gestopt kunnen de 'late bewegingsstoornissen' aan het licht komen of verergeren. U krijgt dan last van zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong, grimassen en tics van het gezicht, buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken. Deze verschijnselen nemen in de loop van de maanden af en zijn na een aantal jaar meestal verdwenen.

Onder welke namen is levomepromazine verkrijgbaar?

De werkzame stof levomepromazine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Levomepromazine is sinds 1957 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten en injecties onder de merknaam Nozinan en als het merkloze Levomepromazine.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 10-05-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

levomepromazine is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

21 November 2017

in combi met promethazine perfect 3 tabletten nozinan 25 mg en 3 tabletten promethazine 25mg voor het slapen gaan

9 November 2017

Nozinan 25 MG volle doos 100 stuks kost hier 15,21 euro De laatste tijd krijg ik ook andere verpakkingen maar het is wel degelijk Nozinan Nozinan IS GÉÉN O...

28 March 2016

Ik gebruik Nozinan om beter te kunnen slapen, ik slaap maar enkele uren per nacht en heb veel last van nare dromen. Na gebruik van Nozinan slaap ik aanzien...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.