MedicijnenThyrax

Thyrax | levothyroxine

Werkzame stof: levothyroxine


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof levothyroxine.

MedicijnenThyrax

Thyrax

Werkzame stof: levothyroxine


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof levothyroxine.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Levothyroxine is een schildklierhormoon. Het is belangrijk voor bijvoorbeeld de groei, stofwisseling en het verstand.
  • Bij een traag werkende schildklier. Hierbij bent u traag, krijgt u het snel koud, voelt u zich lusteloos en wordt u zwaarder. En als u medicijnen slikt die de schildklier remmen. Levothyroxine vult dan uw schildklierhormoon aan.
  • Het duurt een paar dagen voordat u iets voelt. Meestal slikt u dit medicijn levenslang.
  • Slik dit medicijn op een vast tijdstip in en op een lege maag. Bijvoorbeeld een half uur voor het ontbijt of 2 uur na het avondeten. Dan werkt dit medicijn beter.
  • Als u de goede hoeveelheid (dosis) van dit medicijn gebruikt, zijn er bijna geen bijwerkingen. Het kan een paar maanden duren voor de arts de juiste dosering voor u heeft gevonden.
  • Krijgt u hartkloppingen, een onrustig gevoel, diarree of zweet u veel en valt u af? Dan is de dosis misschien te hoog. Uw arts controleert uw bloed om te kijken of de dosis nog goed is.
  • Levothyroxine en sommige andere medicijnen hebben invloed op elkaar. Ook medicijnen die u zonder recept koopt. Wilt u medicijnen gebruiken van de supermarkt of drogist? Overleg dan eerst met uw apotheker of u deze medicijnen veilig kunt gebruiken met levothyroxine.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u zwanger bent. Of als u zwanger wilt worden.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.

  Download de samenvatting

   

  • Levothyroxine is een schildklierhormoon.

   Artsen schrijven het voor bij een te trage schildklierwerking en als toevoeging op de medicijnen die worden gebruikt bij een te snelle schildklierwerking.

   • Schildklierhormonen zijn noodzakelijk voor de lichaamsgroei en voor de ontwikkeling van het verstandelijk vermogen. Ook regelen ze vele stofwisselingsprocessen in het lichaam.

    Bij bepaalde aandoeningen van de schildklier is er een tekort aan schildklierhormoon (dit heet hypothyreoïdie). Er ontstaan klachten als traagheid, lusteloosheid, kouwelijkheid en een geringe gewichtstoename.

    Behandeling
    Met levothyroxine vult u het tekort aan schildklierhormoon aan. Het vaststellen van de voor u optimale dosering is maatwerk. U begint meestal met een lage dosering en uw arts zal deze net zo lang bijstellen totdat u klachtenvrij bent. Dit instellen kan enkele maanden duren. U zult regelmatig bij uw arts op controle moeten en bloed moeten laten prikken.

    Effect
    Omdat levothyroxine in het lichaam eerst moet worden omgezet in een actiever hormoon, duurt het enkele dagen voordat u iets merkt.

    • Verschijnselen
     Als de schildklier te hard werkt, maakt hij te veel schildklierhormoon aan. Hierdoor ontstaan klachten als hartkloppingen, kortademigheid, zweten, diarree en vermagering bij een normale eetlust. Een te hoge schildklierwerking wordt ook wel hyperthyreoïdie genoemd.

     Behandeling
     Een te snel werkende schildklier wordt vaak behandeld met medicijnen die de aanmaak van schildklierhormonen remmen.

     Schildklierhormonen zijn echter wel nodig om goed te functioneren. Daarom combineren artsen de behandeling met de remmers vaak met het schildklierhormoon levothyroxine. Zo heeft men de hoeveelheid schildklierhormoon dat in het lichaam vrijkomt, beter in de hand.

    • Bij een optimale dosering treden in het algemeen geen bijwerkingen op, omdat dit middel uw eigen schildklierhormoon vervangt. Uw arts zal continu meten of de dosering correct is.

     De belangrijkst bijwerkingen zijn de volgende:

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Te traag werkende schildklier

      Dit kan betekenen dat de dosering te laag is. Neem in dat geval contact op met uw arts.

     • Te snel werkende schildklier, een gejaagd gevoel, hartkloppingen, transpireren of diarree.

      Dit kan betekenen dat de dosering te hoog is. Neem in dat geval contact op met uw arts.

     • Pijn op de borst bij inspanning. Bij mensen met hartkramp (angina pectoris) kan dit medicijn een aanval uitlokken door een te hoge dosering.

      Waarschuw uw arts als u hier last van krijgt.

     • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval bij een te hoge dosering. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad.

      Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.

     • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en jeuk.

      Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit of soortgelijke middelen niet opnieuw krijgt.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Hoe?
       Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

       • Tabletten en capsules: innemen met een half glas water.

       Wanneer?
       Het is belangrijk het medicijn elke dag op een vast tijdstip en op een lege maag in te nemen. Bijvoorbeeld ten minste een halfuur voor het ontbijt of minstens 2 uur na het avondeten. Dit medicijn wordt namelijk slecht opgenomen als er ook voedsel in de maag zit. Door een vast tijdstip te kiezen voorkomt u te grote schommelingen van de hoeveelheid levothyroxine in het bloed. Dit is belangrijk voor een continu effect.

       Hoe lang?

       • Te traag werkende schildklier: in de meeste gevallen moet u dit medicijn uw leven lang gebruiken.
       • Te snel werkende schildklier: hoe lang u dit medicijn moet gebruiken is afhankelijk van de oorzaak van de schildklierziekte. In de meeste gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon uw leven lang gebruiken. In enkele gevallen moet u de combinatie van een schildklierremmer met dit schildklierhormoon een jaar tot anderhalf jaar slikken en wordt daarna gekeken of u ook zonder medicijnen kunt.
       • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen.

        Mocht u toch een dosis vergeten zijn: sla de dosis dan over. Het is namelijk niet zo erg als u een enkele keer een dosis mist, omdat de werking lang aanhoudt.

        • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
         Ja, dat kan. U mag autorijden, en u mag eten en drinken zoals u normaal doet.

         • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in de bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u levothyroxine gaat gebruiken. Ook als de dosering van levothyroxine wijzigt of als u stopt met levothyroxine, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
          • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
          • Sommige medicijnen tegen epilepsie. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking van levothyroxine kan afnemen. Laat na 4 tot 6 weken bloed prikken.
          • Rifampicine, een medicijn tegen tuberculose. De werking van levothyroxine kan afnemen. Laat na 4 tot 6 weken bloed prikken.
          • Semaglutide, een medicijn tegen diabetes en overgewicht, kan ervoor zorgen dat levothyroxine sterker werkt. Dit geldt alleen als u de tabletten met semaglutide gebruikt. Laat na 4 tot 6 weken bloed prikken.

          Gebruik levothyroxine NIET tegelijkertijd met de volgende medicijnen. Ze verminderen de opname van levothyroxine.

          • Maagzuurbinders. Dit zijn meestal zonder recept verkrijgbare medicijnen, met bijvoorbeeld algeldraat, calciumcarbonaat of magnesiumhydroxide als werkzame stof. Deze medicijnen verminderen de opname van levothyroxine in het lichaam. Overleg met uw arts. Misschien is een ander medicijn geschikter. U kunt ook levothyroxine ten minste 2 uur vóor de maagzuurbinder nemen of 4 uur na de maagzuurbinder.
          • Medicijnen die calcium of magnesium bevatten. Neem levothyroxine ten minste 2 uur vóor of 4 uur na het medicijn met calcium of magnesium.
          • Sucralfaat: een medicijn tegen maag- of darmzweer en slokdarmontsteking. Neem sucralfaat ten minste 2 uur na de levothyroxine.
          • Colestyramine en colesevelam, galzuurbindende medicijnen, die worden gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte. Neem deze medicijnen minimaal 4 uur na de levothyroxine.
          • IJzer en vitamine-mineralenpreparaten met ijzer. Zorg dat u deze medicijnen minimaal 2 uur na levothyroxine inneemt. Een ijzerpreparaat met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met levothyroxine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan 'MGA' of 'retard'. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
          • Orlistat, een medicijn tegen overgewicht. Overleg hierover met uw arts.
          • Patiromeer, gebruikt bij nierziekten, als er te veel kalium in het bloed zit (hyperkaliëmie). Neem levothyroxine minimaal 3 uur vóór of na patiomeer.
          • Sevelameer, een medicijn dat gebruikt wordt door hemodialysepatiënten. Neem sevelameer een paar uur voor of na de levothyroxine in.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Bovendien is behandeling van een te traag werkende schildklier belangrijk. Een traag werkende schildklier kan een risico zijn voor de zwangerschap en het kind. 

           Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts. De arts zal bij een vermoeden van een zwangerschap meteen de dosering van dit medicijn verhogen. Tijdens de zwangerschap kan de hoeveelheid schildklierhormoon in uw bloed namelijk lager worden. 

           N.B. Gebruikt u levothyroxine in combinatie met carbimazol, propylthiouracil of thiamazol, waarschuw dan direct uw arts zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Deze combinatie kan ongunstige effecten hebben op uw kind. Het kan zijn dat u gedurende de zwangerschap de therapie moet staken. Dat zal uw arts bepalen.

           Borstvoeding
           U kunt veilig borstvoeding geven als u dit medicijn in de normale dosering gebruikt. Het komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Dit medicijn wordt echter al jarenlang gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven, zonder nadelige gevolgen voor het kind.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Nee, u kunt beter niet zomaar stoppen met dit medicijn. De kans is groot dat uw klachten terugkeren. Stop daarom alleen in overleg met uw arts.

            • De werkzame stof levothyroxine zit in de volgende producten:
             • Ja, u heeft een recept nodig.

              Levothyroxine is sinds 1956 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Eltroxin, Euthyrox, Thyrax, Thyrofix, Tirosint en als het merkloze Levothyroxine in tabletten en capsules.

              Levothyroxine wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Novothyral. Dit combinatiepreparaat is officieel niet in Nederland in de handel, maar is op speciaal verzoek van de voorschrijvend arts door de fabrikant te leveren. De arts moet in dit verzoek verklaren waarom hij dit medicijn voor een bepaalde patiënt wil voorschrijven (de zogenaamde artsenverklaring). Het wordt dan via de apotheek geleverd.

              Laatst bijgewerkt op 23-04-2024

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: