Medicijnenlormetazepam

lormetazepam

Medicijnenlormetazepam

lormetazepam

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Lormetazepam is een slaapmiddel.
  • Bij problemen met slapen.
  • U wordt binnen 15 tot 30 minuten slaperig en rustig. Het werkt minimaal 10 uur lang.
  • Lormetazepam werkt het best als u het af en toe gebruikt. Bijvoorbeeld niet vaker dan één keer in de 3 dagen.
  • Als u lormetazepam elke dag gebruikt, dan kan het moeilijk worden om hiermee te stoppen.
  • Heeft u het langer dan 2 weken achter elkaar gebruikt? Bouw dan langzaam af in overleg met uw arts of apotheker.
  • U kunt suf, slaperig of moe worden. Ook reageert u minder snel. Dat kan tot de volgende dag duren.
  • Andere bijwerkingen: hoofdpijn, duizelig voelen, slappe spieren en problemen met uw geheugen. Ook kan uw coördinatie minder worden, waardoor u eerder kunt vallen.
  • Gebruikt u 1 mg of minder per keer? Dan mag u steeds 10 uur niet autorijden nadat u lormetazepam heeft gebruikt.
  • Gebruikt u af en toe meer dan 1 mg? Dan mag u steeds 24 uur niet autorijden nadat u lormetazepam heeft gebruikt.
  • Gebruikt u elke dag meer dan 1 mg? Dan mag u niet autorijden.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
  • Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Dit medicijn kan slecht zijn voor de baby.
  • Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. U kunt dit medicijn beter NIET voor lange tijd gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven.

  Download de samenvatting
   

  • Lormetazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend en vermindert angstgevoelens.

   Artsen schrijven het voor bij slapeloosheid.

   • Verschijnselen
    Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert.

    Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

    Behandeling
    Als u met slaapklachten bij uw arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen, bijvoorbeeld met een pijnstiller als u last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als u vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn.

    • Ga overdag of vroeg in de avond sporten.
    • Doe een uur voor het slapen iets ontspannends.
    • Doe geen dutjes overdag.
    • Houd een vast ritme aan in de tijd dat u naar bed gaat en opstaat.
    • Neem geen koffie 's avonds.
    • Neem geen alcohol om in te slapen.
    • Neem twee tot drie uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel.
    • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
    • Gebruik de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer.
    • Als het slapen niet lukt, sta dan op en ga in een andere kamer iets anders doen. Ga pas weer naar bed als u moe bent.

    Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

    Werking
    Lormetazepam werkt spierontspannend, rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat u in slaap valt en beter doorslaapt.

    Dit medicijn is vooral geschikt als u moeite heeft met inslapen en als u verwacht gedurende de nacht vaak wakker te worden.

    Effect
    Binnen vijftien tot dertig minuten na inname wordt u slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat u thuis bent, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en uw bed makkelijk kunt bereiken. De werking houdt ongeveer tien tot twaalf uur aan.
    Dit slaapmiddel werkt alleen goed als u het af en toe gebruikt, bijvoorbeeld om de drie dagen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af, omdat uw lichaam aan het effect went.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Hoofdpijn en zelden duizelig zijn.

     Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Slaperig, suf en moe zijn, zeer zelden ook nog de volgende dag.

     Hierdoor reageert u trager en kunt u zich minder goed concentreren, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden. U heeft bijvoorbeeld ook meer kans te vallen als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan.

    • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren.

     Zeer zelden heeft u hier de volgende dag ook nog last van. Deze bijwerking kan andere klachten veroorzaken, zoals wazig zien of dubbelzien door een tijdelijk effect op de oogspieren, incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen; deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier, vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert; vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op, en mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).

    • Trager denken, moeilijker kunnen concentreren en minder alert zijn

     Zeer zelden heeft u hier de volgende dag ook nog last van. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.

    • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, braken, verstopping, pijn in bovenbuik en droge mond. 

     Deze bijwerkingen treden vooral in het begin van de behandeling op. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.

    • Zweten en hartkloppingen

    • Huiduitslag en jeuk

     Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.

    • Afhankelijkheid

     U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan 2 weken elke dag gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Bouw daarom altijd langzaam af als u dit medicijn langer dan 2 weken elke dag heeft gebruikt.

    • Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel.

     Verminderde werkzaamheid als slaapmiddel als u dit medicijn gedurende meer dan 2 weken elke dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal 2 weken.

    • Geheugenverlies

     Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht.

    • Minder zin in seks

    • Problemen met ademhalen

     Bij mensen met de longziekte COPD kunnen de ademhalingsklachten toenemen. Overleg hierover met uw arts.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Nachtmerries, onrust en prikkelbaarheid.

     Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander medicijn nodig.

    • Waandenkbeelden en hallucinaties.

     U kunt dingen gaan denken of geloven die niet kloppen (waandenkbeelden). Verder kunt u dingen gaan zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander medicijn nodig.

    • Depressieve gevoelens

     Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

      Wanneer? 
      Neem het middel ten minste een halfuur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens acht uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden, zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.

      Hoe lang?
      Als u dit middel af en toe eens gebruikt kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties.

      Bij dagelijks gebruik gedurende meer dan twee weken, heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan vier weken achter elkaar.

      • Kunt u 's nachts niet slapen en wilt u dit slaapmiddel alsnog innemen? Dit kan, maar houd er rekening mee dat het slaapmiddel lang blijft werken. U kunt dan moeilijk wakker worden en hebt overdag een verminderd reactievermogen.
       Er bestaan slaaptabletten die korter werken. Raadpleeg uw arts, mogelijk kan hij u een korterwerkend slaapmiddel voorschrijven voor deze situaties.

       • autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

        *Let op: Dit slaapmiddel werkt alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af. Uw lichaam went dan aan het effect.

        Gebruikt u ook andere medicijnen die de hierboven genoemde bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

        Alcohol kan de bijwerkingen van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra suf of slaperig worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        Alcohol kan de bijwerkingen van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra suf of slaperig worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

        alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan lormetazepam nog langer doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.

         Twijfelt u eraan of bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent. Of als u dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat bij gebruik voor lange tijd tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap (3e trimester) kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan. En bij gebruik in een hoge dosis vlak voor de bevalling kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft met ademhalen. Gebruik dit medicijn daarom alleen als het echt nodig is. Zo kort mogelijk en in een lage dosis. Weeg samen met uw arts de ernst van uw ziekte af tegen het risico voor het kind. Mogelijk kunt u (tijdelijk) een ander medicijn gebruiken.

          Borstvoeding
          Wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts.

          • Gebruikt u dit medicijn voor lange tijd? U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Er kunnen ontwenningsverschijnselen ontstaan bij de baby zodra u met dit medicijn stopt. Misschien kan uw arts u tijdelijk een ander medicijn voorschrijven, dat wel veilig is voor de baby. Of u kunt kunstvoeding geven.
          • Gebruikt u dit medicijn af en toe? Het medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Hierdoor is er een klein risico op bijwerkingen bij het kind. Dit merkt u doordat uw baby suf wordt en minder goed drinkt. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: let dan goed op deze bijwerkingen. Als deze bijwerkingen optreden, neem dan contact op met uw arts.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Als u dit slaapmiddel slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan in het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op.

           Heeft u het langere tijd gebruikt? Dan is de volgende informatie voor u belangrijk.

           Heeft u dit slaapmiddel meer dan twee weken achter elkaar gebruikt, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin gaat het slapen daardoor weer moeilijker. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Bouw de dosering dan langzaam af.

           • De werkzame stof lormetazepam zit in de volgende producten:
            • Lormetazepam is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Lormetazepam.

             Laatst bijgewerkt op 14-09-2022

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: