Medicijnenmoclobemide

moclobemide

Medicijnenmoclobemide

moclobemide

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingGebruik bij ernstig overgewicht of na maagverkleiningMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Moclobemide behoort tot de groep geneesmiddelen die MAO-remmers wordt genoemd. Moclobemide regelt in de hersenen de hoeveelheid serotonine en noradrenaline. Dit zijn twee natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

  Artsen schrijven het voor bij depressie.

  • Bij depressiviteit is er sprake van een sombere stemming, geen interesse en plezier meer in de dingen van het leven. Iemand die depressief is, voelt zich vaak waardeloos en heeft schuldgevoelens. Ook kunnen mensen met depressiviteit snel geïrriteerd zijn en moeite met inslapen of doorslapen hebben.

   Moclobemide verbetert deze verschijnselen bij ongeveer zes op de tien mensen. U voelt zich energieker en uw stemming verbetert. Het kan echter wel twee tot vier weken duren voor u dit effect merkt. Het is belangrijk om het middel dan nog ongeveer een half jaar te blijven gebruiken. Daarmee verkleint u de kans dat de depressie terugkomt. Bij ouderen en mensen die eerder een depressie hebben gehad adviseren artsen vaak om dit medicijn langer te gebruiken.

   Hoewel de werking tegen depressiviteit pas na een aantal weken inzet, kunt u wel meteen na begin van de behandeling last krijgen van bijwerkingen. Stop dan niet, want meestal verminderen de bijwerkingen als u gewend bent geraakt aan het middel. Vaak verdwijnen ze zelfs.

  • Of er bijwerkingen optreden, en in welke mate, hangt af van hoeveel en hoe lang u dit middel gaat gebruiken. Bovendien zullen bijwerkingen niet bij iedereen optreden, maar alleen bij personen die daarvoor gevoelig zijn.

   Veel bijwerkingen zijn in de eerste week het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs. Ze gaan weer over als u met het middel stopt.

   De belangrijkste bijweringen zijn de volgende:

   Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

   • Duizeligheid, vooral bij het opstaan. Vooral de eerste tijd dat u dit medicijn gebruikt.

    Heeft u hier last van of bent u licht in het hoofd, dan kan dit erop wijzen dat uw bloeddruk is verlaagd. Overleg dan met uw arts. Uw arts kunt u adviseren te beginnen met een lage dosering en deze langzaam te verhogen, om deze bijwerking verminderen.

   • Moeite om in of door te slapen. Vooral de eerste tijd dat u dit medicijn gebruikt.

   Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

   • Droge mond

    Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

   • Lichte hoofdpijn en zelden hoge bloeddruk.

   Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

   • Beven of trillen.

   • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, verstopping en zeer zelden een verminderde eetlust en smaakstoornissen.

    Dit gaat meestal binnen enkele dagen over, als u gewend bent geraakt aan het middel. U heeft minder last van deze bijwerkingen als u het middel met wat voedsel inneemt.

   • Slaperigheid

   • Huiduitslag en jeuk.

   • Onrust en angst en zeer zelden verwardheid. Vooral mensen die zelf al verward zijn of die lijden aan manische depressiviteit zijn hier gevoelig voor.

   Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

   • Wazig zien

   • Bij mensen met epilepsie kan een aanval worden uitgelokt.

    Overleg hierover met uw arts.

   • Stemmingsveranderingen, toename van depressieve gedachten, vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Jongeren onder de 18 jaar hebben meer kans op deze bijwerkingen.

    Neem contact met uw arts op als depressieve gevoelens juist toenemen of vereregeren. Artsen schrijven dit middel meestal niet aan jongeren onder de 18 jaar voor.

   • Dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem).


   Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.

   Veel bijwerkingen verdwijnen na verloop van tijd. Bedenk dat ook de depressie bepaalde klachten kan geven. Het is dus niet altijd duidelijk of de klachten door het middel komen, of door de depressie.

   Bespreek gedurende de hele behandeling alle veranderingen in uw gedrag of stemming steeds met uw arts. Het kan zijn dat u niet goed of onvoldoende op dit middel reageert, en misschien meer baat zult vinden bij een ander middel.

   Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden.

   • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
    Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
    Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
    Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
    • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

     Wanneer?
     Verdeel uw doses zo goed mogelijk over de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, om de kans op vergeten zo klein mogelijk te houden. U kunt moclobemide het beste innemen na het eten, u heeft dan de minste kans op misselijkheid.

     Hoe lang?
     Na 2 tot 4 weken kunt u een stemmingsverbetering verwachten. Merkt u na die periode te weinig effect, dan kan uw arts de dosis verhogen of u over laten stappen op een ander middel. Na verbetering van de klachten moet u het meestal 6 maanden blijven gebruiken. Dan heeft u minder kans dat de depressiviteit terugkomt.

     • Het is belangrijk dit middel consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

      • Als u dit middel 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
      • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
      • autorijden?
       Dit medicijn kan bijwerkingen veroorzaken, zoals slaperig zijn. Heeft u hier last van? Dan mag u niet autorijden. Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen zo lang u last heeft van deze bijwerkingen. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste week van het gebruik voor. Ook als de dosering omhoog of omlaag gaat, kunt u (extra) last hebben van deze bijwerkingen.

       Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

       Let op: ook depressie kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde ziektes? Kijk dan op de website van het CBR.

       Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

       alcohol drinken?
       Alcohol kan de bijwerking van dit medicijn sterker maken. Hierdoor kunt u extra suf of slaperig worden. Gebruik daarom liever geen alcohol of drink minder alcohol als u dit medicijn krijgt.

       alles eten?
       U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

       • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

        De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

        • Sommige andere middelen tegen depressie, namelijk citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline, clomipramine, imipramine, duloxetine, venlafaxine en vortioxetine. Als u deze middelen tegelijk met moclobemide gebruikt, kan een ernstige bijwerking optreden. U kunt dan last krijgen van spiertrekkingen, trillen, koorts, zweten, opgewondenheid en verwardheid. Raadpleeg uw arts. Na stoppen met moclobemide duurt het één dag voor u met deze medicijnen mag beginnen. Na staken van deze medicijnen duurt het 5 dagen tot 5 weken voordat u moclobemide mag gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
        • Sommige middelen bij ADHD, narcolepsie (slaapziekte) en sommige afslankmiddelen kunnen in combinatie met moclobemide een plotseling ernstig verhoogde bloeddruk veroorzaken. Dit betreft middelen met amfetamine, dexamfetamine of methylfenidaat. Gebruik deze medicijnen niet. Vraag uw arts of apotheker eventueel om advies over de samenstelling van een (afslank)middel.
        • Gelijktijdig gebruik met de middelen tegen Parkinson, safinamide, selegiline en rasagiline, verhoogt de kans op een ernstige bloeddrukstijging. Raadpleeg uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel. Als dat niet mogelijk is, mag u GEEN tyraminerijk voedsel of drank nuttigen.
         Tyraminerijk voedsel is bijvoorbeeld oude gerijpte kaas, camembert, brie, biergist en marmite. Tyraminerijke drank is bijvoorbeeld witbier, zware bieren zoals Belgisch bier en tapbier, champagne en chiantiwijn. Overleg hierover met uw diëtist. Uw diëtist kunt u een compleet voedingsadvies geven.
         Ook na staken van deze medicijnen duurt het enige tijd voordat u weer tyraminerijk voedsel of drank mag nuttigen.
         • Als u stopt met moclobemide mag u na 1 dag weer tyraminerijk voedsel of drank nuttigen.
         • Als u stopt met safinamide mag u pas na 1 week weer tyraminerijk voedsel of drank nuttigen.
         • Als u stopt met selegiline of rasagiline mag u pas na 2 weken weer tyraminerijk voedsel of drank nuttigen.
        • Gebruik GEEN hoestmiddel met het hoestprikkeldempende middel dextromethorfan. De combinatie kan ernstige bijwerkingen geven. Ook na stoppen met dextromethorfan duurt het één dag voordat u moclobemide kan gebruiken.
        • De pijnstiller pethidine. In combinatie met moclobemide is er een kleine kans op een ernstige bijwerking, het serotoninesyndroom. Overleg hierover met uw arts. Als u de combinatie gebruikt let dan op de verschijnselen, zoals trillen, beven, bewegingsdrang, spiertrekkingen, opgewondenheid, verwardheid, angst, koorts, zweten, versnelde hartslag en een verminderd bewustzijn. Er is bij deze verschijnselen niet altijd sprake van het serotoninesyndroom. Sommige van deze bijwerkingen kunnen ook bij uw ziekte horen of vanzelf weer weg gaan. Raadpleeg bij twijfel wel uw arts, omdat het een ernstige bijwerking is. Vertel ook aan mensen uit uw naaste omgeving over deze bijwerkingen, omdat u ze door de verwardheid en het verminderde bewustzijn mogelijk niet altijd merkt. Zij kunnen dan contact opnemen met de huisarts.

        Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts. Vertel uw arts altijd dat u moclobemide gebruikt.

        • Zwangerschap
         Gebruik dit medicijn alleen in overleg met uw arts. Weeg met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico van dit medicijn voor het kind. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Wel is bekend dat bij gebruik van dit medicijn tot aan de bevalling het kind ontwenningsverschijnselen kan krijgen na de geboorte. Dit merkt u aan trillen, een onregelmatige ademhaling, slecht drinken en hard huilen. Maar soms kan het ook schadelijk voor de baby of voor u zijn, als uw aandoening niet zo goed mogelijk behandeld wordt. Zo kunnen depressieve klachten ook schadelijk zijn voor de moeder en het kind. Stoppen met dit medicijn als u al zwanger bent wordt dan meestal niet aangeraden. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

         Heeft u een kinderwens? Overleg dan eerst met uw arts. Misschien kan uw arts u een ander medicijn voorschrijven, waarmee meer ervaring is bij zwangeren.

         Borstvoeding
         U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt in de moedermelk terecht en kan zo schadelijk voor de baby zijn. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts.

         Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

         • Maagverkleining

          Heeft u een maagverkleining gehad? Overleg dan met uw arts of apotheker. Over het gebruik van dit medicijn na een maagverkleining is nog weinig bekend. Het kan zijn dat uw arts de dosering aanpast.

          Ernstig overgewicht

          Heeft u ernstig overgewicht? U mag dit medicijn gebruiken, zoals uw arts heeft voorgeschreven. Over het gebruik van dit medicijn bij ernstig overgewicht is nog weinig bekend. Maar er worden geen veranderingen verwacht in de werking en bijwerkingen van dit medicijn.

          Als u niet weet of u ernstig overgewicht heeft, dan kunt u dit uitrekenen. Namelijk door uw BMI (Body Mass Index) te berekenen. Dit getal geeft aan of uw gewicht past bij uw lengte. Ga hiervoor naar de BMI-meter en vul uw gewicht en lengte in. Is uw BMI 40 of meer? Of is uw BMI 35 of meer en heeft u ook andere problemen met uw gezondheid, zoals een hoge bloeddruk of diabetes type 2 (suikerziekte). Dan heeft u ernstig overgewicht.

          • Nee, u mag niet plotseling met dit middel stoppen. De dosering moet u geleidelijk afbouwen, anders kunt u last krijgen van duizeligheid, hevig zweten, slaapproblemen, prikkelbaarheid, angst en andere gedrags- en gevoelsproblemen. Gaat u stoppen, dan zal uw arts een afbouwschema opstellen.

           Als u dit middel gebruikt tegen een depressie: wees erop bedacht dat het effect van moclobemide pas na een aantal weken maximaal is en dat het middel daarna nog minstens 6 maanden moet blijven gebruiken. Als u eerder stopt, heeft u meer kans dat de depressie terugkomt.

           • De werkzame stof moclobemide zit in de volgende producten:
            • Moclobemide is sinds 1991 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Aurorix en als het merkloze Moclobemide.

             Laatst bijgewerkt op 07-07-2023

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: