Medicijnenmoxonidine

moxonidine

Medicijnenmoxonidine

moxonidine

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Moxonidine verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
  • Bij hoge bloeddruk.
  • Het effect komt binnen 3 weken tot stand. Dan is te meten hoeveel uw bloeddruk is gedaald.
  • Gebruikt u het 1 keer per dag? Neem het dan 's ochtends. Gebruikt u het 2 keer per dag? Neem het dan 's ochtends en 's avonds.
  • U kunt suf, slaperig, draaierig en duizelig worden. Rijd de eerste paar dagen geen auto. Na een paar dagen is het meestal over en kunt u weer autorijden. Rijd na elke dosisverhoging een paar dagen niet, totdat de bijwerking over is.
  • Andere bijwerkingen: droge mond, hoofdpijn, misselijkheid, diarree, rugpijn.
  • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan moxonidine. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.
  • Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.
  • Moxonidine verlaagt de bloeddruk. Het zorgt ervoor dat de bloedvaten zich verwijden.

   Artsen schrijven het voor bij een te hoge bloeddruk.

   • Verschijnselen
    Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier meestal niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

    Als de bloeddruk verhoogd is, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten vergroten de kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

    Behandeling
    Bij de behandeling van hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende soorten medicijnen voorschrijven. Bijvoorbeeld plasmiddelen, ACE-remmers of calciumblokkers. Als deze onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken, kan uw arts moxonidine voorschrijven. Uw arts kan moxonidine ook in combinatie met andere bloeddrukverlagers voorschrijven om het effect te versterken.

    Werking
    Moxonidine remt de zenuwen die de wand van de bloedvaten op spanning houden. De bloedvaten worden hierdoor slapper en wijder. Het bloed kan dan beter doorstromen. Hierdoor daalt de bloeddruk.

    Na 3 weken daalt de bloeddruk niet verder. Zelf merkt u hier niet veel van. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk moxonidine elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn u optimaal beschermen tegen hart- en vaatziekten.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Droge mond en in een enkel geval ook pijnlijke speekselklieren.

     Dit komt vooral voor in het begin van de behandeling. Als u last heeft van een droge mond, kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Hoofdpijn, draaierig gevoel.

    • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

     In zeldzame gevallen kunt u hierdoor flauwvallen. Duizeligheid gaat meestal over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel, zolang u hier last van heeft. Wordt u toch duizelig? Ga dan even liggen en leg de benen wat hoger, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.

    • Sufheid en slaperigheid.

     Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste paar dagen van de behandeling, als u nog aan het medicijn moet wennen. Daarna heeft u er minder last van.

    • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, buikpijn, diarree of verstopping.

    • Huiduitslag, jeuk.

     In zeldzame gevallen wijst dit op overgevoeligheid (Zie Zeer zelden: overgevoeligheid).

    • Zwak gevoel, rugpijn, zeer zelden nekpijn.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Trage hartslag. Heeft u een hartritmestoornis? Raadpleeg dan uw arts.

     Mogelijk is dit medicijn niet geschikt voor u.

    • Slaapproblemen, zoals slapeloosheid en psychische klachten, zoals angst, depressiviteit of nervositeit. Verder kunt u veranderingen merken in uw manier van denken.

     Als u te veel last heeft van deze bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts.

    • Oorsuizen

    • Doof of tintelend gevoel in handen of voeten.

    • Krampen of pijn in de benen of vingers door een verminderde bloeddoorstroming.

     Raadpleeg dan uw arts.

    • Verlies van eetlust.

    • Droge ogen, pijnlijke of jeukende ogen. Draagt u contactlenzen? De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren.

     Houd ze minder lang in, of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

    • Vasthouden van vocht (oedeem). U merkt dat onder meer aan dikke enkels of aan benauwdheid. Gebruik dit medicijn niet als u hartfalen heeft. Mensen met hartfalen kunnen meer last van hun aandoening krijgen.

     Overleg hierover met uw arts.

    • Seksuele klachten, zoals een moeilijker erectie en minder zin in vrijen.

    • Borstvorming bij mannen.

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk.

     Gebruik dit medicijn dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.
     In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor moxonidine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of soortgelijke medicijnen niet opnieuw krijgt.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Wanneer?
      Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis. Als u het 1 keer per dag gebruikt: `s ochtends innemen. Als u het 2 keer per dag gebruikt: `s ochtends en `s avonds.

      Hoelang?
      Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig.

      • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

       • Als u moxonidine 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • Als u moxonidine 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, slaperigheid, draaierig gevoel en duizeligheid. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

        Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt heeft, en geen last meer heeft van de bijwerkingen, mag u weer autorijden.

        Let op: een ernstige verhoogde bloeddruk kan een reden zijn dat uw rijbewijs minder lang geldig is. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        Pas op met alcohol. Alcohol kan de duizeligheid en slaperigheid in het begin van de behandeling versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

        alles eten?
        Er zijn voor dit medicijn geen beperkingen.

        • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Andere hart- en vaatmiddelen die de bloeddruk verlagen. Deze medicijnen kunnen de duizeligheid door moxonidine versterken. Deze wisselwerking is alleen belangrijk wanneer u al moxonidine gebruikt en nu voor het eerst een andere bloeddrukverlager erbij gaat gebruiken. Of wanneer u al een andere bloeddrukverlager gebruikt en u krijgt nu moxonidine erbij. Uw arts zal de dosering geleidelijk opbouwen, zodat de bloeddruk niet te laag wordt.
         • Zwangerschap
          Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

          Borstvoeding
          Geeft u borstvoeding? Of wilt u borstvoeding geven? Overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is, dat u het veilig kunt gebruiken.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • U kunt niet in één keer stoppen met het gebruik van dit medicijn. Na plotseling stoppen krijgen sommige mensen last van onrust, slapeloosheid, trillen en hartkloppingen. Dit komt omdat de bloeddruk weer snel omhoog kan gaan na plotseling stoppen. Uw arts zal daarom de dosering geleidelijk verminderen. Dit duurt meestal 2 weken. Overleg hierover met uw arts.

           • De werkzame stof moxonidine zit in de volgende producten:
            • Moxonidine is sinds 1992 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten als het merkloze Moxonidine.

             Laatst bijgewerkt op 31-08-2020

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: