Medicijnenomalizumab

omalizumab

Medicijnenomalizumab

omalizumab

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Omalizumab onderdrukt allergische afweerreacties van het lichaam.
  • Bij astma en bij netelroos, als deze komen door allergie en andere medicijnen niet voldoende helpen.
  • Meestal merkt u binnen 3 tot 4 maanden dat u minder aanvallen van astma of netelroos (galbulten) heeft. Merkt u na 4 maanden geen effect? Dan zal uw arts een ander medicijn voor u zoeken.
  • De arts of verpleegkundige geeft de injectie(s) vlak onder de huid van uw bovenarm, of eventueel dij. U krijgt de injectie elke 2 tot 4 weken.
  • De plaats van de injectie kan rood, gezwollen en pijnlijk worden. Dit trekt vanzelf weer weg.
  • Meest voorkomende bijwerking is hoofdpijn. Dit ontstaat enkele uren na de injectie. U kunt daarvoor een pijnstiller nemen, zoals paracetamol.
  • In zeldzame gevallen ontstaat een ernstige allergie. Waarschuw een arts bij koorts, zwelling van gezicht, lippen, tong of keel, ernstige duizeligheid, kortademigheid, paarse vlekken op de huid of gezwollen klieren.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • U mag dit medicijn gebruiken als u borstvoeding geeft.
    
  • Omalizumab onderdrukt afweerreacties van het lichaam die het gevolg zijn van allergie. Omalizumab is een zogenaamde biological. Dit betekent dat het door levende cellen in celkweken wordt gemaakt.

   Artsen schrijven het voor bij ernstige astma en netelroos (galbulten).

   • Verschijnselen
    Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Op sommige momenten bent u gevoeliger voor deze prikkels dan op andere momenten.

    Oorzaak
    Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

    Behandeling
    Artsen schrijven luchtwegverwijders en luchtwegbeschermers voor bij astma. Luchtwegverwijders zorgen dat u beter kunt ademen; luchtwegbeschermers voorkomen dat er ontstekingen ontstaan.

    Artsen kunnen bij ernstig astma omalizumab voorschrijven. Zij doen dat alleen als u astma krijgt doordat u allergisch reageert op bepaalde prikkels. Bovendien moeten luchtwegverwijders en –beschermers onvoldoende helpen.

    Behalve omalizumab moet u ook deze andere astmamedicijnen door blijven gebruiken.

    Werking
    Omalizumab verhindert het vrijkomen van stoffen die de luchtwegen laten samentrekken. Als u in contact komt met prikkels die de benauwdheid veroorzaken, krijgt u zo minder snel een aanval.

    Effect
    Het duurt 3 tot 4 maanden voor u merkt dat het aantal en de ernst van de aanvallen afnemen. De werking van elke injectie houdt 2 tot 4 weken aan.

    • Verschijnselen
     Netelroos is een jeukende huiduitslag met bleekroze, licht gezwollen vlekken. Het wordt ook wel galbulten of urticaria genoemd. De uitslag lijkt veel op de bultjes die u krijgt als u brandnetels heeft aangeraakt. De uitslag ontstaat plotseling en verdwijnt meestal binnen enkele uren tot dagen.

     Oorzaak
     Netelroos ontstaat door allergie voor bepaalde prikkels, zoals huisstofmijt, schimmels, huidschilfers van huisdieren, insectensteken of bepaalde voedingsmiddelen of medicijnen.
     Bij de allergische reactie op de prikkel maakt uw huid histamine aan. Dit veroorzaakt jeuk, roodheid en bultjes.

     Behandeling
     Meestal schrijft uw arts een medicijn tegen allergie (antihistaminicum) voor, zoals cetirizine of loratadine. Deze medicijnen voorkomen dat er histamine ontstaat. Als deze medicijnen niet werken en de netelroos ernstig is, kan uw arts omalizumab voorschrijven. U gebruikt dit in combinatie met een antihistaminicum.

     Het is niet precies bekend hoe omalizumab werkt bij netelroos. Waarschijnlijk verhindert omalizumab het vrijkomen van histamine in de huid, waardoor er geen netelroos kan ontstaan.

     Effect
     Het duurt 3 tot 4 maanden voor u een effect merkt. De werking van een injectie houdt ongeveer 4 weken aan.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Pijn, zwelling en roodheid van de injectieplaats.

      Raadpleeg uw arts als u last blijft houden.

     • Hoofdpijn, de eerste uren na de injectie.

      Tegen de hoofdpijn kunt u paracetamol gebruiken.

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Griepachtige verschijnselen, zoals koorts, koude rillingen, misselijkheid en spierpijn.

      Raadpleeg bij koorts uw arts.

     • Keelpijn

     • Draaierig gevoel, slaperigheid en vermoeidheid.

     • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

      Dit komt doordat dit medicijn de bloeddruk kan verlagen. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.

     • Benauwdheid en hoesten.

      Waarschuw bij benauwdheid uw arts.

     • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, diarree, buikpijn en een opgeblazen gevoel.

     • Gewichtstoename

     • Tintelingen of een doof gevoel in handen of voeten.

      Raadpleeg uw arts bij deze verschijnselen.

     • Gezwollen armen

     • Blozen

     • Spierpijn, pijn in de gewrichten.

     • Haaruitval

     • Huiduitslag, jeuk en galbulten.

      Dit kan wijzen op overgevoeligheid, maar dat hoeft niet. Raadpleeg bij huiduitslag uw arts.
      Ook kan uw huid extra gevoelig worden voor de zon. U heeft daardoor eerder zonnebrand. Ga niet in de zon of onder de zonnebank als u hier last van heeft.

     • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, jeuk of galbulten.

      Raadpleeg dan uw arts.
      Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid, ernstige duizeligheid, flauwvallen of een opgezwollen gezicht, lippen, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden.
      Ook kunt u 1 tot 5 dagen na de injectie huiduitslag, pijn in de gewrichten, koorts en gezwollen klieren krijgen. Deze 'langzame' allergische reactie kan na elke injectie ontstaan, ook als u het medicijn al lang gebruikt.
      In zeldzame gevallen ontstaan ontstekingen in de bloedvaten in de huid en slijmvliezen. U merkt dat aan paarse vlekjes of zweren op de huid, een verstopte neus, kortademigheid, een doof gevoel of tintelingen in vingers en tenen en koorts.
      Bij al deze verschijnselen moet u onmiddellijk een arts waarschuwen of naar de Eerste-hulpdienst gaan.
      Als u overgevoelig bent voor omalizumab, mag u dit medicijn niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

     • Tekort aan bloedplaatjes. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen.

      Door tekort aan bloedplaatjes heeft u meer kans op bloedingen.

     • Meer kans op lupus erytematodes (LE). U merkt dit aan koorts, een opvallende roodheid van de huid, overgevoeligheid voor zonlicht en gewrichtsklachten.

     • Meer kans op bepaalde worminfecties.

      Dit komt omdat omalizumab de afweer tegen deze soorten wormen kan verminderen. Dit kan belangrijk zijn als u wilt reizen naar gebieden waar deze wormen veel voorkomen. Overleg hierover met uw arts.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • U krijgt dit medicijn altijd toegediend door een arts of verpleegkundige, meestal in het ziekenhuis of de polikliniek.

       Hoe?
       U krijgt de injectie ingespoten vlak onder de huid van bovenarm of dij. Soms is meer dan 1 injectie per keer nodig.

       Wanneer?
       Astma: u krijgt de injectie meestal elke 2 tot 4 weken.
       Netelroos: u krijgt de injectie meestal elke 4 weken.

       Hoelang?
       Astma: na 4 maanden zult u samen met uw arts beoordelen of dit medicijn voldoende effect heeft om met de behandeling door te gaan.
       Netelroos: u beoordeelt samen met uw arts regelmatig of dit medicijn voldoende effect heeft om met de behandeling door te gaan.

       • Bent u de afspraak vergeten? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de arts of verpleegkundige voor een nieuwe afspraak.

        • autorijden
         Bij sommige mensen beïnvloedt dit medicijn het reactievermogen als het slaperigheid, duizeligheid of flauwvallen veroorzaakt. Rijd geen auto als u last heeft van deze bijwerkingen.

         alcohol drinken en alles eten?
         Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

         • Van dit medicijn zijn geen belangrijke wisselwerkingen met andere medicijnen bekend.

          • Zwangerschap
           Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. 
           Samen kunt u bespreken wat het risico voor de baby is als u doorgaat met het medicijn. Of wat het risico voor u of uw baby is als u met het medicijn stopt. Soms kan het namelijk ook schadelijk voor u of voor de baby zijn als uw astma niet zo goed mogelijk behandeld wordt. Overleg daarom met uw arts over de voor-en nadelen. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

           Borstvoeding
           U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of omalizumab in de moedermelk terecht komt. Maar, de kans dat dit medicijn in de moedermelk komt is klein. Er zijn tot nu toe geen bijwerkingen bij het kind gemeld.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • Als u de injecties niet meer krijgt, kunnen uw klachten terugkomen. Overleg met uw arts, als u wilt stoppen.

            • De werkzame stof omalizumab zit in de volgende producten:
             • Omalizumab is sinds 2003 internationaal op de markt. Het is verkrijgbaar in injecties onder de merknaam Xolair.

              Laatst bijgewerkt op 09-03-2022

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

              Geen ervaringen gevonden

              Informatie wordt bijgewerkt: