Over Apotheek.nlDisclaimer

Disclaimer

Over Apotheek.nlDisclaimer

Disclaimer

  Apotheek.nl is een website met onafhankelijke informatie over onder andere medicijnen. De website is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de beroeps- en brancheorganisatie van Nederlandse apothekers.

  • Apotheek.nl is bedoeld voor iedereen die betrouwbare informatie zoekt over medicijnen of iets wil weten over de apotheek. De auteurs van de medicijninformatie zijn allen apothekers. De auteurs hebben geprobeerd de informatie zo toegankelijk mogelijk te maken. Er is daarom een selectie gemaakt van alle beschikbare informatie over medicijnen. Dat betekent dat de medicijninformatie geen vervanging kan zijn van een medische consult of de bijsluiter, maar een aanvulling daarop vormt. Tevens kan het voorkomen dat een medicijn (nog) niet is opgenomen op apotheek.nl. Indien dit het geval is, wordt het betreffende medicijn ook niet genoemd bij de beschrijvingen van klachten en ziektes. Hieruit mag niet geconcludeerd worden dat dit medicijn dan geen aangeraden behandeloptie betreft.

   • De inhoud van de medicijninformatie wordt gecontroleerd en actueel gehouden door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Omdat het erg belangrijk is dat de medicijnbeschrijvingen actuele informatie bevatten, is bij elke beschrijving aangegeven op welke datum de tekst voor het laatst herzien is.

    • De meeste informatie over klachten en ziektes die u onder ‘Medische informatie’ kunt vinden, is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Een aantal klachten en ziektes waarbij vrij verkrijgbare medicijnen te gebruiken zijn, zijn geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP.

     • De KNMP heeft het auteursrecht op de content van deze site. De content van deze site mag niet worden gekopieerd, bewerkt of vertaald, tenzij er vooraf  schriftelijke toestemming is verleend door de KNMP.

       • Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan de KNMP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie over medicijnen op deze site.
       • Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen apotheker, arts of specialist.
       • Apotheek.nl bevat links naar websites of webpagina’s van derden. De KNMP heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
       • Apotheek.nl wordt uitsluitend gefinancierd door de KNMP. Op Apotheek.nl vindt u geen commerciële boodschappen in de vorm van reclame of anderszins.

        • De KNMP gaat zorgvuldig om met uw privacy. (E-mail)adressen of andere persoonlijke informatie zullen niet worden verspreid. Uw e-mailadres zal niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Wij zullen voldoen aan de wettelijke eisen omtrent privacy.

         Laatst gewijzigd: 19 september 2017

        Informatie wordt bijgewerkt: