omeprazol bij kinderen

naar medicijnen

omeprazol bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Omeprazol is een maagzuurremmer. Het behoort tot de protonpompremmers. Het vermindert de aanmaak van zuur in de maag.

Artsen schrijven omeprazol voor bij kinderen met:

 • maagklachten;
 • maag- of darmzweer.

Maagklachten

Er zijn verschillende soorten maagklachten. Het meest komen voor brandend maagzuur, refluxklachten en misselijkheid of een opgeblazen gevoel.

Brandend maagzuur of zuurbranden

Brandend maagzuur of zuurbranden merkt het kind aan een zeurderige of scherpe pijn. Deze pijn voelt het kind vooral vlak na het eten, omdat dan de aanmaak van maagzuur het grootst is. Maagzuur is een vloeistof in de maag die nodig is om voedsel te verteren. Bij te veel maagzuur of bij wondjes op het maagslijmvlies kan uw kind last krijgen van dit zuur.

Refluxklachten

Bij refluxklachten sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag niet goed, waardoor maagzuur in de slokdarm komt. Vooral als uw kind ligt of voorover buigt. De slokdarm kan dan geïrriteerd raken. Dit is vooral te merken aan een flinke pijn hoog in de buik of achter het borstbeen.

Refluxklachten komen bij baby’s vrij vaak voor. Omdat het lichaam van baby’s nog groeit, sluit het klepje tussen de slokdarm en de maag nog niet goed. Hierdoor kan maagzuur in de slokdarm komen. Refluxklachten zijn bij baby’s meestal onschuldig. Het klepje ontwikkelt zich tijdens het eerste levensjaar. In de meeste gevallen heeft uw kind na het eerste levensjaar weinig of geen klachten meer.

Misselijkheid en een opgeblazen gevoel

Maagpijn met misselijkheid en een opgeblazen gevoel wordt ook wel dyspepsie genoemd. Hierbij kan  het kind last hebben van zuurbranden, pijn in de bovenbuik, misselijkheid, een opgeblazen gevoel en snelle verzadiging bij het eten.

Er is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen, meestal gaat het om een combinatie van factoren. Eetgewoonten (te veel, te vet, te snel) en vooral bij jongeren overmatig gebruik van koffie, alcohol of sigaretten en stress kunnen een rol spelen.

Behandeling

Als uw kind maagpijn (pijn in de bovenbuik) heeft, ga dan naar de huisarts.

Soms helpt het de eetgewoonten aan te passen. Laat uw kind bijvoorbeeld regelmatig kleine hoeveelheden eten en drinken. Vermijd voedsel en drank waar het kind snel last van krijgt, zoals voedsel met scherpe kruiden. Denk bij jongeren ook aan het stoppen met roken en het vermijden van alcohol.

Ook medicijnen die uw kind gebruikt kunnen maagklachten geven. Overleg met de arts als u denkt dat de maagklachten door medicijnen komen.

Lees meer over maagklachten

Maagzweer en darmzweer

Kinderen met een maag- of darmzweer (ulcus) hebben vaak een zeurende pijn in de bovenbuik. Meestal is de pijn ’s nachts het ergst en neemt de pijn af door wat te eten. Soms treedt de pijn echter juist op vlak na het eten. Ook een opgeblazen gevoel, misselijkheid en braken komen voor.

Een maag- of darmzweer kan ontstaan als het slijmvlies dat de maagwand bekleedt onvoldoende beschermt tegen het maagzuur. Hierdoor kan maagzuur inwerken op de maagwand en kunnen zweren ontstaan. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn:

 • een infectie met een bacterie (Helicobacter pylori). Deze kan zich in de maagwand nestelen en op den duur het maagslijmvlies zodanig irriteren dat een zweertje ontstaat. Omeprazol wordt dan in combinatie met antibiotica gebruikt bij een maag- of darmzweer door de Helicobacter- bacterie;
 • maagbeschadigende geneesmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn de ontstekingsremmende pijnstillers van het NSAID-type (zoals ibuprofen, naproxen, diclofenac en indometacine);
 • bijnierschorshormonen (corticosteroïden) kunnen bij kinderen die eerder een maag- of darmzweer hebben gehad opnieuw een zweer veroorzaken;
 • gedurende lange tijd te veel maagzuur in de maag. Dit gebeurt weleens bij jongeren die roken. 
 • na bijvoorbeeld een grote operatie of verwonding, kunnen maagzweren ontstaan door stress. Dit wordt ook wel stress-ulcera genoemd. Omeprazol kan uit voorzorg worden gegeven om deze maag- of darmzweren door stress te voorkomen.   
Lees meer over maagzweer en darmzweer

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat omeprazol wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 1 jaar met maagklachten;
 • kinderen vanaf 4 jaar met een maag- of darmzweer door een infectie met de bacterie Helicobacter pylori.

Omeprazol is bij deze aandoeningen en leeftijden officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant omeprazol bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar omeprazol bij:

 • kinderen jonger dan 1 jaar met maagklachten;
 • kinderen jonger dan 4 jaar met een maag- of darmzweer door een infectie met de bacterie Helicobacter pylori;
 • kinderen met een maag- of darmzweer met een andere oorzaak;
 • het voorkomen van een maag- of darmzweer bij kinderen;
 • kinderen met een bloedende maag- of darmzweer.

Deze aandoeningen en leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt omeprazol te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts omeprazol ook voor bij kinderen met deze aandoeningen en leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Omeprazol remt de aanmaak van maagzuur. Doordat er minder zuur in de maag komt, kan het maagslijmvlies genezen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Maagklachten: uw kind merkt binnen enkele dagen dat het minder last heeft van de maag.
 • Maagzweer en darmzweer: uw kind merkt binnen enkele dagen dat het minder last heeft van de maag. Het kan echter 4 tot 8 weken duren voor een zweer is genezen.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen zonder te kauwen.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de tablet het beste kan innemen.
  • Als uw kind moeite heeft met slikken, mag uw kind de tablet in een half glas water uit elkaar laten vallen. Het valt dan uiteen in kleine korreltjes die allemaal voorzien zijn van een beschermende laag. Roer de vloeistof om voordat uw kind het opdrinkt. Spoel het glas daarna om met een beetje water en laat uw kind zo ook achtergebleven korrels opdrinken.
  • Heeft u voor uw baby een doseerspuit gekregen? Laat de tablet dan in wat water uiteenvallen. Schud de doseerspuit goed, zodat de korreltjes niet onderin de spuit blijven. Spuit de vloeistof dan voorzichtig in de wangzak van uw baby.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Capsules: laat uw kind de capsule innemen zonder te kauwen.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.
  • U mag de capsule eventueel openmaken. Geef uw kind de korreltjes met een half glas water of vruchtensap of een lepel yoghurt of appelmoes. Yoghurt of appelmoes kan uw kind soms makkelijker doorslikken. Uw kind mag de korreltjes niet kauwen of fijnmalen. Als uw kind de korrels uit de capsule stuk kauwt, gaat het beschermende laagje kapot. Hierdoor komt het medicijn al in de maag vrij in plaats van in de darmen. Omeprazol wordt dan afgebroken door het maagzuur en zal minder goed werken.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en spoel het bekertje om. Heeft u voor uw baby een doseerspuit gekregen? Trek de juiste hoeveelheid drank op in een doseerspuit. Spuit de vloeistof dan voorzichtig in de wangzak van uw baby.

Wanneer?

Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

Uw kind mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u voor uw kind vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

 • Als uw kind het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's ochtends.
 • Als uw kind het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

Hoe lang?

De duur van het gebruik hangt af van de aandoening/klachten waarvoor uw kind dit medicijn gebruikt.

 • Een maag- of darmzweer kan in 4 tot 8 weken genezen.
 • Soms schrijft de arts het medicijn langdurig voor om een terugkomst van de zweer te verhinderen.
 • Als uw kind het medicijn gebruikt om maagklachten te voorkomen die ontstaan door ontstekingsremmende pijnstillers of bijnierschorshormonen, moet uw kind omeprazol blijven gebruiken zolang hij deze medicijnen slikt.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over omeprazol bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Problemen met de ademhaling, vooral bij kinderen jonger dan 2 jaar. Neem als uw kind hier last van heeft contact op met uw arts. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
 • Koorts, vooral bij kinderen jonger dan 2 jaar. Raadpleeg de arts bij hoge koorts of als uw kind ernstig ziek is. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
 • Verhoogde kans op infecties, zoals van het maagdarmkanaal. Dit merkt u aan braken, diarree, buikkramp, koorts en slechte eetlust. Let erop dat het kind niet uitdroogt. Zorg dat hij voldoende drinkt. Neem als uw kind hier last van heeft contact op met de arts. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.
 • Paarse verkleuring van de maaginhoud, vooral bij kinderen jonger dan 1 jaar. Neem als uw kind hier last van heeft contact op met uw arts. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Omeprazol is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • capsules;
 • drank.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij omeprazol bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 20-04-2018

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

omeprazol bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.