oxybutynine bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

oxybutynine bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Oxybutynine ontspant de spieren van de blaas en urinewegen.

Artsen schrijven oxybutynine voor bij kinderen met urine-incontinentie, zoals bij bedplassen.

Urine-incontinentie

Bij urine-incontinentie kan men de plas niet ophouden. Een bepaalde vorm van urine-incontinentie heet aandrangincontinentie. Men noemt dit ook wel urge-incontinentie.

Oorzaak
De oorzaak van aandrangincontinentie is een overactieve blaasspier. Deze trekt op willekeurige momenten samen. Uw kind voelt dan aandrang, terwijl de blaas nog lang niet vol is. Daardoor moet uw kind vaak plassen, ook 's nachts. Omdat uw kind zo vaak moet plassen, zijn het vaak maar kleine beetjes.

Het blijkt uit onderzoek dat teveel caffeïne (koffie, thee, cola), overgewicht en chronische verstopping een overactieve blaas kunnen veroorzaken. Ook kan de zenuw die de blaas aanstuurt beschadigd zijn, bijvoorbeeld na een blaasontsteking of na een ingreep aan de urinebuis.

Behandeling
Door verandering van leefstijl, zoals afvallen en vermindering van caffeïne, kunnen de klachten afnemen. Daarnaast kan uw kind de blaasspier trainen door elke keer als hij moet plassen, te proberen het plassen 5 minuten uit te stellen. Probeer daarbij de tijd geleidelijk op te voeren tot 15 minuten. Uw kind kan hulp krijgen bij de blaastraining door een gespecialiseerde fysiotherapeut, continentieverpleegkundige of huisarts. Met een dagboek waarin uw kind schrijft hoe vaak hij moet plassen en hoe veel (mictie-dagboek), kan hij beoordelen of de training voldoende helpt. Als na 3 maanden het effect onvoldoende is, heeft verdere training geen zin.

Artsen schrijven oxybutynine voor als blaastraining niet of onvoldoende helpt.

Ook kunnen artsen oxybutynine voorschrijven aan kinderen bij nachtelijk bedplassen. Oxybutynine wordt dan alleen voorgeschreven wanneer andere behandelingen niet goed genoeg hebben gewerkt.

Lees meer over urine-incontinentie

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat oxybutynine wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 5 jaar met urine-incontinentie, zoals bij bedplassen.

Oxybutynine is bij deze leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant oxybutynine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar oxybutynine bij:

 • kinderen jonger dan 5 jaar met urine-incontinentie, zoals bij bedplassen.

Deze leeftijd staat niet in de bijsluiter. Maar ook in dit geval blijkt oxybutynine te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts oxybutynine ook voor bij kinderen van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Oxybutynine wordt ook in bepaalde (ziekenhuis)apotheken bereid als blaasspoeling. De arts kan deze blaasspoeling off-label voorschrijven bij kinderen vanaf 1 jaar met urine-incontinentie, zoals bij bedplassen. Ook in dit geval blijkt oxybutynine te werken en is het veilig.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Oxybutynine remt de onwillekeurige samentrekking van de blaaswand en ontspant de blaasspier. De blaas kan daardoor meer urine bevatten voordat aandrang ontstaat.

Oxybutynine is zinvol bij kinderen met aandrangincontinentie en bij nachtelijk bedplassen. Het is niet bij iedereen even effectief. Als bijvoorbeeld een blaasontsteking de oorzaak is, helpt oxybutynine niet. Het werkt bovendien niet bij kinderen die last hebben van inspanningsincontinentie, waarbij ze scheuten urine kunnen verliezen bij lichte inspanning als hoesten, bukken, tillen of lachen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Oxybutynine werkt maar bij een deel van de kinderen met de genoemde vormen van urine-incontinentie. Of het bij uw kind werkt weet u na 4-6 weken gebruik.
De werking begint binnen een half uur na inname en houdt 6 uur aan.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een glas water. Bij maagklachten kan uw kind het ook innemen tijdens de maaltijd of met een glas melk.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • ​Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en het bekertje omspoelen.
 • Blaasspoeling: de arts legt u uit hoe u de vloeistof het beste in de blaas kan inbrengen. Laat uw kind na het inbrengen proberen om de plas zo lang mogelijk op te houden, zodat de vloeistof voldoende tijd heeft om zijn effect op de blaasspier uit te oefenen.

Wanneer?

Tabletten en drank

 • Gebruikt uw kind het medicijn 2 keer per dag? Laat uw kind het dan 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij de avondeten of voor het slapengaan innemen.
 • Gebruikt uw kind het medicijn 3 keer per dag? Laat uw kind het dan bij elke maaltijd innemen.
 • Gebruikt uw kind het medicijn 4x per dag? Laat uw kind het dan bij elke maaltijd innemen en voor het slapengaan.

Hoe lang?

Hoe lang uw kind dit medicijn moet gebruiken hangt af van het effect en of uw kind veel last heeft van bijwerkingen. Het beste is het 4 weken te proberen. Als het na 4 weken geen effect heeft, is verder gebruik niet zinvol.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over oxybutynine om in te nemen bij volwassenen.

Kinderen zijn gevoeliger voor de bijwerkingen van dit medicijn dan volwassenen. Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Rusteloosheid, verwardheid, hallucinaties, angst, depressie en problemen met oriëntatie. Raadpleeg de arts, als uw kind hier last van heeft.
 • Epilepsieaanvallen. Deze bijwerking komt zelden voor.

De blaasspoeling geeft minder bijwerkingen dan de tabletten en de drank.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Oxybutynine is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • drank.

Oxybutynine wordt ook in bepaalde (ziekenhuis)apotheken bereid als:

 • blaasspoeling.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij oxybutynine om in te nemen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 17-08-2018

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

oxybutynine bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!