oxycodon bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

oxycodon bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Oxycodon is een morfineachtige pijnstiller (opiaat). Het heeft een sterke pijnstillende werking.

Artsen schrijven oxycodon voor bij kinderen met hevige pijn, zoals:

 • pijn na een operatie;
 • pijn bij kanker.

Pijn

Oorzaak
Pijn bestaat in verschillende vormen. Pijn kan komen door een beschadiging in het lichaam van een kind of als iets niet werkt zoals het hoort. De zenuwen in het beschadigde lichaamsdeel geven een seintje naar de hersenen van het kind en het kind voelt pijn. De hersenen reageren hierop door beweging, bijvoorbeeld door de handen weg te trekken van een hittebron, en met emoties, zoals angst. In veel situaties zijn deze reacties nuttig, maar bij ziekte, operaties en eerdere verwondingen is dat vaak niet meer zo. Soms heeft pijn geen duidelijke oorzaak en weten we niet waar de pijn vandaan komt.

Pijn kan acuut zijn, zoals pijn na een operatie. Dit is een kortdurende (enkele dagen), zeer hevige pijn. Pijn kan ook gedurende een lange periode (enkele maanden) aanhouden. Dit noemen we chronische pijn.

Pijnbestrijding
Pijnbestrijding gaat meestal via een stappenplan. Paracetamol vormt hierin de eerste stap. In de meeste gevallen is paracetamol de veiligste manier om pijn te bestrijden. Dit heeft de minste bijwerkingen en werkt meestal goed. In sommige gevallen werkt een ontstekingremmende pijnstiller beter, zoals ibuprofen. Bijvoorbeeld bij ontstekingen of wanneer uw kind last heeft van pijnlijke zwellingen na een operatie of tandheelkundige ingreep. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts morfineachtige pijnstillers (opiaten) voor. Deze hebben een sterke pijnstillende werking. De zwak werkende morfineachtige pijnstillers, zoals tramadol, vormen hierin de eerste stap. Als deze niet voldoende (meer) werken, schrijft de arts sterk werkende morfineachtige pijnstillers voor, zoals oxycodon.

Als heftige pijn wordt verwacht, zoals na sommige operaties, zal de arts meteen een sterke pijnstiller voorschrijven. Dit wordt dan na enkele dagen afgebouwd en vervangen door een minder sterke pijnstiller.

Lees meer over pijn

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat oxycodon wordt gebruikt bij kinderen vanaf 12 jaar met hevige pijn. Oxycodon is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant oxycodon bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar oxycodon bij kinderen vanaf 6 jaar met hevige pijn na een operatie. Deze ziekte en leeftijd staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt oxycodon te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts oxycodon ook voor bij kinderen met deze ziekte en van deze leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Oxycodon zorgt ervoor dat het 'bericht' in de hersenen niet of minder sterk aankomt. Hierdoor voelt uw kind de pijn minder en reageert hij er rustiger op.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De werking van de tabletten, drank en capsules begint binnen 1 uur en houdt 4 tot 6 uur aan.

De werking van de tabletten met verlengde afgifte ('MVA') houdt langer aan, ongeveer 12 uur.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

 • Capsules: laat uw kind de capsule innemen met een half glas water.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige capsules ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige capsules mag u openmaken. Maar let op: er zijn ook capsules die u niet mag openmaken omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het openmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Drank: meet de voorgeschreven hoeveelheid drank af met een druppelpipet, maatlepel, maatbekertje of doseerspuitje. U mag het mengen met een beetje frisdrank. Laat uw kind dit opdrinken.
 • Smelttabletten ('orodispergeerbaar'): laat uw kind de tablet in de mond smelten voordat hij hem doorslikt.
 • Tabletten met verlengde afgifte (retard of MGA): laat uw kind de tablet geheel innemen met een half glas water. Niet kauwen of fijnmaken. Ze zijn zo gemaakt dat ze langzaam oplossen waardoor ze 12 uur werken.
  • Als de tablet een breukstreep heeft, mag u de tablet op de breukstreep doormidden breken. De beide helften moet uw kind heel doorslikken met een half glas water.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.

Wanneer?

Het maakt niet uit welke tijdstippen uw kind voor dit medicijn kiest. Wel raadt de arts u meestal aan dit medicijn altijd op dezelfde tijden door uw kind te laten innemen en niet te wachten tot de pijn weer toeneemt.

Hoelang?

Uw kind kan het medicijn gebruiken zolang hij hevige pijn heeft. Indien de situatie het toelaat, zal de arts met u overleggen of afbouwen mogelijk is en of uw kind kan overgaan naar een minder sterke pijnstiller. Als uw kind dit medicijn gedurende meerdere weken gebruikt, is er een kans dat zijn lichaam er gewend aan raakt. Uw kind mag dan niet plotseling stoppen met oxycodon. Als uw kind dit medicijn al enkele weken gebruikt, kan hij beter geleidelijk afbouwen. Dan heeft uw kind minder last van ontwenningsverschijnselen.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over oxycodon bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Oxycodon is voor kinderen te verkrijgen in:

 • capsules;
 • drank;
 • smelttabletten;
 • tabletten met gereguleerde afgifte.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij oxycodon bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 16-03-2020

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

oxycodon bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!