Medicijnenprimidon

primidon

Medicijnenprimidon

primidon

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Primidon brengt overprikkelde zenuwen in de hersenen tot rust.
  • Bij epilepsie. Soms ook bij trillen en beven (essentiële tremor).
  • Het duurt enkele weken voordat u het effect merkt. Bij epilepsie merkt u dat aanvallen minder optreden of verdwijnen. Bij essentiële tremor merkt u dat uw handen minder beven.
  • Bijwerkingen: slaperigheid, sufheid, lusteloosheid, duizeligheid en problemen met zien. Door deze bijwerkingen kunt u het eerste jaar dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Overleg met uw arts, als u auto moet kunnen rijden. Lees voor meer informatie over autorijden de tekst hieronder.
  • Verder: hoofdpijn, misselijkheid en psychische klachten, zoals opgewonden gedrag.
  • U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage dosis begint en de dosering daarna langzaam opbouwt.
  • Pas op met alcohol. Dit kan u nog suffer maken.
  • Stop niet in een keer met dit medicijn: bouw langzaam af. Overleg eerst met uw arts.
  • Primidon heeft wisselwerkingen met veel andere middelen. Vraag uw apotheker of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.
  • Bent u zwanger? Overleg dan met uw arts over de voor- en nadelen van primidon.
  • Primidon beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

   Artsen schrijven het voor bij epilepsie en soms bij essentiële tremor (beven en trillen).

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    Om de kans op bijwerkingen aan het begin van de behandeling te verkleinen, moet u starten met een lage dosering. De dosering wordt daarna geleidelijk opgebouwd.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

    • Slaperigheid, sufheid en lusteloosheid.

     Dit treedt vooral in het begin van de behandeling op en wordt minder als u gewend bent aan het medicijn.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of jeuk.

     Raadpleeg dan uw arts.
     In zeer zeldzame gevallen ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan: koorts, ernstige benauwdheid, opgezwollen mond, tong, keel of gezicht, huiduitslag, ademhalingsproblemen, flauwvallen, blaren op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Stop in deze gevallen met dit medicijn en waarschuw meteen een arts of ga naar de Eerstehulpdienst.
     Als u overgevoelig bent, mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Hoofdpijn en duizeligheid.

    • Dubbelzien en andere problemen met zien.

    • Bij kinderen: opgewonden gedrag, slaapstoornissen.

    • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en braken.

     U kunt dit voorkomen door het medicijn met wat voedsel in te nemen.

    • Bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, evenwichtsproblemen, neiging tot vallen.

     Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

    • Psychische klachten, zoals prikkelbaarheid of agressie, concentratieproblemen.

     Zeer zelden verwardheid of hallucinaties, vooral bij ouderen. Overleg met uw arts, als u dit merkt.

    • Bloedarmoede, doordat u minder rode bloedcellen aanmaakt. Raadpleeg uw arts bij onverklaarbare moeheid en een bleke huid. Waarschuw een arts bij infecties die niet overgaan, koorts, keelpijn, blaren in de mond, blauwe plekken of bloedneuzen.

     In zeer zeldzame gevallen komen andere bloedafwijkingen voor.

    • Botafwijkingen, zoals botontkalking, broos worden van botten en botbreuken.

     Dit treedt voornamelijk op bij langdurig gebruik.

    • Gewrichtspijn

     In zeer zeldzame gevallen kan in de handpalmen een pees zich verharden, waardoor de vingers op den duur krom gaan staan.

    • Minder zin in vrijen.

    • Huiduitslag

     Dit kan wijzen op overgevoeligheid (zie 'Overgevoeligheid').

    • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen krijgt: dit medicijn kan een aanval uitlokken.

     Geef aan de apotheker door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende medicijnen niet krijgt.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Wanneer?

      U mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.
      Als u het 1 keer per dag gebruikt: bij voorkeur 's avonds bij de avondmaaltijd. Dan heeft u minder last van de sufheid en slaperigheid overdag.
      Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends bij het ontbijt en 's avonds bij de avondmaaltijd.
      Als u het 3 keer per dag gebruikt: 's ochtends bij het ontbijt, 's middags bij de lunch en 's avonds bij de avondmaaltijd.

      Hoelang?

      • Bij epilepsie: u zult dit medicijn waarschijnlijk langdurig moeten gebruiken. Na enkele weken tot maanden zal uw arts met u bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.
      • Bij essentiële tremor: overleg met uw arts hoe lang u dit medicijn moet gebruiken.
      • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn, neem de vergeten dosis dan zo snel mogelijk in. Neem echter nooit een dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Bij dit medicijn heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen. U kunt eventueel de volgende dosis verschuiven. Vraag advies aan uw arts.

       • autorijden?
        Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals suf zijn, slaperig zijn, moeheid, en (draai)duizeligheid.

        U mag het eerste jaar dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Heeft u dit medicijn minimaal 1 jaar lang in dezelfde dosering gebruikt? Dan mag u autorijden als het CBR u rijgeschikt verklaart. Overleg met uw arts of dit voor u geldt.

        Moet u absoluut kunnen autorijden? Overleg dan met uw arts. Mogelijk bestaat er een andere medicijn waarmee u wel mag rijden.

        Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook heeft het Epilepsiefonds meer informatie over het deelnemen aan het verkeer met epilepsie. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        Door alcohol kunt u extra suf worden van dit medicijn. Ook als u niets van deze bijwerking merkt omdat u gewend bent geraakt aan dit medicijn, kunt u door het gebruik van alcohol erg suf worden en uw coördinatie- en beoordelingsvermogen kunnen sterk afnemen. Beperk daarom het gebruik van alcohol en drink het liever niet.

        alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

         In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • Anticonceptiepil. Primidon vermindert de betrouwbaarheid van de pil en de meeste andere hormoonbevattende anticonceptiemethoden. Hierdoor stijgt de kans op een zwangerschap. Overleg met uw arts of u een spiraaltje of de prikpil kunt gebruiken. Als dit niet mogelijk is, moet u condooms gebruiken naast de pil tot en met 4 weken nadat u met primidon bent gestopt.
          Ook de betrouwbaarheid van de morning-afterpil met levonorgestrel of ulipristal kan verminderd zijn. Dit geldt ook als u primidon in de afgelopen 4 weken heeft gebruikt. Overleg hierover met uw arts.
         • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Als u 2 of meer van dergelijke medicijnen gebruikt, mag u ook na een jaar gebruik nog niet autorijden.
         • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
         • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking en bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

         Primidon vermindert de werking van de onderstaande medicijnen. Overleg met uw arts voordat u een van deze medicijnen gaat gebruiken. Uw arts zal u eventueel een ander medicijn voorschrijven of de hoeveelheid van dit medicijn extra controleren. Het effect van primidon op deze medicijnen kan nog enkele weken aanhouden nádat u bent gestopt met primidon.

         • het medicijn tegen ADHD guanfacine;
         • de afweeronderdrukkende medicijnen ciclosporine, sirolimus, tacrolimus en temsirolimus;
         • de antipsychotica aripiprazol, brexpiprazol, broomperidol, cariprazine, clozapine, haloperidol, lurasidon, quetiapine, risperidon en sertindol;
         • de antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u primidon gaat gebruiken. Ook als de dosering van primidon wijzigt of als u stopt met primidon, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
         • de antistollingsmedicijnen apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban en ticagrelor;
         • de antischimmelmedicijnen isavuconazol en voriconazol;
         • bedaquiline, een medicijn tegen tuberculose;
         • bijnierschorshormonen (corticosteroïden), zoals cortison, dexamethason, hydrocortison, fluticason, prednison en prednisolon. Dit is alleen van belang als u het bijnierschorshormoon meerdere weken moet gebruiken;
         • de cholesterolverlagende medicijnen atorvastatine en simvastatine;
         • de medicijnen tegen depressie amitriptyline, buspiron, imipramine, nortriptyline en mirtazapine;
         • digoxine, een medicijn tegen hartritmestoornissen;
         • doxycycline, een antibioticum;
         • ebastine, een anti-allergiemedicijn;
         • andere epilepsiemedicijnen lamotrigine, perampanel, topiramaat en zonisamide;
         • fesoterodine, een medicijn tegen urine-incontinentie;
         • de medicijnen bij hartklachten disopyramide, ivabradine en kinidine;
         • macitentan, een middel tegen pulmonale arteriële hypertensie (hoge bloeddruk in de longen);
         • mefloquine, een medicijn tegen malaria;
         • methadon, een sterke pijnstiller;
         • de medicijnen tegen misselijkheid en braken aprepitant, fosaprepitant en netupitant;
         • de medicijnen tegen reuma of andere chronische ontstekingen tofacitinib en upadacitinib;
         • de schildklierhormonen levothyroxine en liothyronine;
         • de slaap- en rustgevende medicijnen alprazolam, midazolam, zolpidem en zopiclon;
         • theofylline, een medicijn tegen longklachten;
         • tolvaptan, een medicijn gebruikt bij nierziekte;
         • ulipristal, een medicijn bij vleesbomen in de baarmoeder.

         Onderstaande medicijnen kunnen de bijwerkingen van primidon versterken. Overleg met uw arts voordat u een van deze medicijnen gaat gebruiken. Uw arts zal u eventueel een ander medicijn voorschrijven of de hoeveelheid van dit medicijn extra controleren.

         • de epilepsiemedicijnen stiripentol en valproïnezuur. Als u toch een van deze medicijnen in combinatie met primidon moet gebruiken, zal uw arts de werking en dosering nauwkeurig controleren.

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap

          Bij epilepsie:
          Bespreek met uw arts uw kinderwens, voordat u zwanger bent. Bent u al zwanger? Neem dan direct contact op met uw arts. Bij gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is er een grotere kans op aangeboren afwijkingen bij de baby. Ook kan dit medicijn ontwenningsverschijnselen bij de pasgeboren baby veroorzaken. De baby kan na de geboorte suf of prikkelbaar zijn of niet willen drinken.
          Een epilepsieaanval kan echter ook schadelijk voor de baby zijn. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, dat minder ontwenningsverschijnselen veroorzaakt.
          Goede controle tijdens de zwangerschap is belangrijk. Soms is het nodig de hoeveelheid van het medicijn in het bloed te meten en de dosering aan te passen.

          Gebruik in ieder geval foliumzuur vanaf een maand voor het moment dat u zwanger wilt worden tot en met week 10 van de zwangerschap. U vermindert hiermee de kans op aangeboren afwijkingen.

          Bij essentiële tremor:
          Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Dit medicijn is schadelijk voor de baby. Het kan aangeboren afwijkingen bij het kind veroorzaken. Overleg met uw arts of apotheker. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn dat wel veilig is tijdens de zwangerschap.

          Borstvoeding
          Geef geen borstvoeding als u dit medicijn gebruikt. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan bijwerkingen bij het kind geven. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Bij epilepsie:
           U kunt niet zomaar stoppen. Overleg altijd met uw arts als u wilt stoppen. De dosering moet namelijk langzaam worden afgebouwd, omdat anders ernstige epileptische aanvallen kunnen ontstaan. Dit afbouwen kan enkele maanden duren.

           Moet u stoppen omdat u overgevoelig bent of ernstige bijwerkingen hebt? Stop dan wel direct en waarschuw meteen een arts.

           Ook als u een ander epilepsiemedicijn gaat gebruiken, mag u niet in één keer met dit medicijn stoppen. Eerst zult u het tweede medicijn ernaast gebruiken in geleidelijk oplopende dosering. Als dit allemaal goed gaat, kunt u in overleg met de arts het eerste medicijn geleidelijk afbouwen.

           Bij essentiële tremor:
           U kunt in één keer stoppen met dit medicijn. Overleg met uw arts, als u wilt stoppen.

           • De werkzame stof primidon zit in de volgende producten:
            • Primidon is sinds 1952 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Mysoline.

             Laatst bijgewerkt op 11-08-2023

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: