Medicijnenquetiapine bij kinderen

quetiapine bij kinderen

Medicijnenquetiapine bij kinderen

quetiapine bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Quetiapine behoort tot de atypische antipsychotica. Het vermindert in de hersenen het effect van natuurlijk voorkomende stoffen, voornamelijk dopamine. Hierdoor verminderen psychosen en onrust.

  Artsen schrijven quetiapine voor bij kinderen met:

  • psychose, bijvoorbeeld bij schizofrenie;
  • manie;
  • slapeloosheid.
  • Verschijnselen
   Bij een psychose ervaart men zichzelf en de wereld om zich heen anders dan de werkelijkheid. Men spreekt dan van wanen en hallucinaties. Psychotische mensen wantrouwen hun omgeving vaak en zijn verward. Een psychose kan voor zowel de patiënt als de omgeving zeer beangstigend zijn.

   Oorzaken
   Psychosen kunnen in verschillende situaties optreden, bijvoorbeeld bij schizofrenie, infecties, hoge koorts, tekorten aan voedingsmiddelen en vitamines, alcoholontwenning, bij vergiftigingen zoals van alcohol, drugs en sommige medicijnen. Kinderen met een psychose zijn vaak prikkelbaar of angstig. De arts kan dan een antipsychoticum te geven. Bijvoorbeeld quetiapine.

   • Schizofrenie is een psychische aandoening met stoornissen in het denken, het waarnemen en het gevoelsleven. Het belangrijkste verschijnsel bij schizofrenie is het optreden van een psychose en de verwardheid. Vaak verslechteren de schoolprestaties.

    Kinderen met deze aandoening kunnen vaak moeilijk hun emoties tonen. Bij een emotionele situatie tonen zij geen reactie in bijvoorbeeld hun stem of gezichtsuitdrukking. Ze kunnen vaak moeilijk sociale contacten leggen en ze sluiten zich af van de buitenwereld. Men noemt dit de `negatieve verschijnselen' van schizofrenie.

    • Verschijnselen
     Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Tijdens een manie kan de slaap van het kind verstoord zijn en kan het kind agressief worden. Het kind kan soms ook last hebben van wanen en hallucinatie. Vaak verslechteren de schoolprestaties.

     Behandeling
     Is er ook sprake van psychoses of zeer extreem gedrag, dan kan de arts er voor kiezen om een antipsychoticum te geven. Bijvoorbeeld quetiapine.

     • Verschijnselen
      Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert. Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

      Behandeling
      Als uw kind met slaapklachten bij de arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als uw kind last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als uw kind vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn:

      • Laat uw kind overdag of vroeg in de avond sporten.
      • Laat uw kind een uur voor het slapen iets ontspannends doen.
      • Laat uw kind geen dutjes nemen overdag.
      • Laat uw kind een vast ritme aanhouden in de tijd dat hij naar bed gaat en opstaat.
      • Laat uw kind geen koffie drinken 's avonds.
      • Laat uw kind 2 tot 3 uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel innemen.
      • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
      • Laat uw kind de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer gebruiken.
      • Als het slapen niet lukt, laat uw kind dan opstaan en in een andere kamer iets anders doen. Laat uw kind pas weer naar bed gaan als hij moe is.

      Als deze maatregelen bij uw kind niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts dit medicijn voorschrijven.

     • Quetiapine is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant quetiapine niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar quetiapine bij kinderen vanaf 12 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts quetiapine ook voor bij kinderen vanaf 12 jaar. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

      Quetiapine mag alleen worden voorgeschreven door een specialist in de kinder-en jeugdpsychiatrie.

      • Quetiapine vermindert het effect van natuurlijk voorkomende stoffen in de hersenen, zoals dopamine.

       • Psychose, schizofrenie: quetiapine onderdrukt de verschijnselen van een psychose. Mogelijk werkt het ook een beetje tegen de 'negatieve verschijnselen'.
       • Manie: quetiapine werkt vooral goed bij mensen die tijdens een manie ook depressieve gevoelens hebben.
       • Slapeloosheid: quetiapine werkt rustgevend en maakt suf. Het bevordert zo dat uw kind in slaap valt en beter doorslaapt.
       • De werking van quetiapine treedt binnen een paar uur in. De werkingsduur van 1 dosis is ongeveer 12 uur.

        • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

         Hoe?

         Laat uw kind de tabletten in zijn geheel innemen met een half glas water, zonder te kauwen.

         • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
         • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.

         Wanneer uw kind grapefruitsap drinkt of grapefruit eet tijdens het gebruik van quetiapine, heeft hij extra kans op bijwerkingen. Vooral als uw kind veel grapefruitsap drinkt of grapefruits eet. Zie voor meer informatie de tekst over quetiapine bij volwassenen.

         Hoelang?

         Psychose (bij schizofrenie)
         Is de psychotische periode voorbij, dan zal uw kind dit medicijn meestal nog lange tijd moeten gebruiken. Anders is de kans op een nieuwe psychose (terugval) groot. De arts zal de dosering in die periode meestal wel verlagen.

         • Als uw kind voor het eerst een psychose heeft gehad, dan moet hij dit medicijn meestal nog tot 1 of 2 jaar na herstel gebruiken, voor hij kan proberen te stoppen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, als uw kind erg snel is hersteld, kan worden geprobeerd een half jaar na herstel te stoppen. Dit moet dan wel onder goede begeleiding en de kans op terugval is dan nog steeds groter.
         • Heeft uw kind al eerder een psychose gehad, dan moet hij meestal de rest van zijn leven een antipsychoticum blijven gebruiken.

         Manie
         Als de ergste onrustige verschijnselen zijn verdwenen, kan de arts adviseren het gebruik van quetiapine langzaam af te bouwen. Soms adviseert de arts om door te gaan met quetiapine, om een nieuwe manie te voorkomen.

         • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over quetiapine bij volwassenen.

          Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

          Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

          • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
          • Gewichtstoename, door meer eetlust en een veranderde stofwisseling. Raadpleeg de arts of een diëtist als uw kind hier veel last van heeft. Voordat uw kind met quetiapine begint, zal de arts de bloeddruk, het gewicht en de lengte van uw kind opmeten. Vaak zal ook wat bloed afgenomen worden.
          • Benauwdheid, verstopte neus of loopneus. Raadpleeg de arts als uw kind last heeft van benauwdheid.
          • Duizeligheid of zwart voor de ogen, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als het lichaam van uw kind zich heeft ingesteld op het medicijn. Dit is meestal binnen enkele dagen tot weken. Mensen met een hart dat minder goed pompt (hartfalen) kunnen hier meer last van hebben. Als uw kind zich duizelig voelt, laat hem dan niet te snel opstaan uit bed of van een stoel. Uw kind kan dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft uw kind last houden, bespreek dit dan met de arts. Mogelijk kan uw kind het medicijn 's avonds innemen, dan heeft hij overdag minder last van duizeligheid.
          • Hartkloppingen of snellere hartslag. Raadpleeg de arts als uw kind last heeft van hartkloppingen.
          • Bewegingsstoornissen, zoals rusteloosheid (akathisie), plotselinge spiertrekkingen in hoofd, mond of gezicht (dystonie) en spierstijfheid (parkinsonisme).
           Akathisie kan zich ook uiten in niet stil kunnen zitten, wiebelen met voet of hand, onrustgevoelens. En parkinsonisme in trillen, moeite met bewegen, lopen of spreken.
           Door deze bijwerkingen kunt u ook spier- of gewrichtspijn krijgen.
           Sommige bewegingsstoornissen beginnen binnen enkele dagen na de eerste dosis of na een dosisverhoging. Het kan ook na langdurig gebruik ontstaan, of pas na stoppen. Soms verdwijnt het binnen een paar dagen.
           Overleg met uw arts als u bewegingsstoornissen merkt. Soms kan uw arts de dosering verlagen of u een ander medicijn voorschrijven waar u minder last van krijgt. Ook zijn medicijnen mogelijk die de bewegingsstoornissen tegengaan.
           Zelden ontstaan 'late bewegingsstoornissen' (tardieve dyskinesie) U merkt ze in eerste instantie aan zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht.Of aan buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken.
           Als deze bijwerkingen ontstaan is dat meestal na langdurig gebruik (meerdere maanden). Soms komen ze pas aan het licht als u met dit medicijn bent gestopt. Na stoppen nemen de verschijnselen na verloop van tijd af, maar bij een deel van de mensen gaat deze bijwerking niet meer helemaal over.
           Raadpleeg uw arts als u lijdt aan de ziekte van Parkinson of als u al een bewegingsstoornis heeft. De verschijnselen kunnen door dit medicijn verergeren. Misschien kan de arts een ander medicijn voorschrijven.
          • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte of rode bloedlichaampjes. De kans hierop is het grootst in de eerste 3 maanden van de behandeling. De arts zal meestal het bloed van uw kind controleren op eventuele afwijkingen. Uw kind kan zich wat moe voelen. Als uw kind ineens onverklaarbare koorts of keelpijn krijgt, moet u direct contact opnemen met de arts.
          • Stemmingsverandering, toename van depressieve gedachten, irritatie, vijandige gevoelens naar zichzelf of anderen. Dit kan zich uiten in agressie, zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact met uw arts op als depressieve gevoelens juist toenemen of verergeren.
          • Teveel cholesterol en andere vetten in het bloed. Deze kunnen zich ophopen in de bloedvaten, waardoor trombose kan ontstaan. De arts zal jaarlijks het cholesterol en/of vetgehalte controleren. Als uw kind al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in het bloed heeft, zal de arts uw kind daar extra op controleren.
          • Maligne neurolepticasyndroom. Dit is te merken aan onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten. Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met de arts. Als het optreedt, is dat meestal tijdens de eerste 2 weken van het gebruik of binnen 2 weken na een verhoging van de dosering.
          • Te traag werkende schildklier, vergroting van de schildklier (struma) en uitpuilende ogen. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Overleg dan met de arts, het kan zijn dat de behandeling moet worden aangepast.
          • Een opgeblazen gevoel in de buik. Het is niet bekend hoe vaan deze bijwerking voorkomt.

          Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

          • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
           Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
           Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
           Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
           • Quetiapine is voor kinderen te verkrijgen in:

            • tabletten

            Er zijn ook tabletten met verlengde afgifte (te herkennen aan XR) op de markt. Maar deze worden niet aan kinderen voorgeschreven.

            • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij quetiapine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

             • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
             • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
             • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

             Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

             Laatst bijgewerkt op 16-03-2020

             Disclaimer

             Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
             Informatie wordt bijgewerkt: