salbutamol inhalatie bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

salbutamol inhalatie bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Salbutamol is een luchtwegverwijder.

Artsen schrijven salbutamol voor bij kinderen met astma.

Astma bij kinderen

Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor uw kind kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar uw kind allergisch voor is. Er zijn periodes waarin uw kind gevoeliger is voor deze prikkels.

Lees meer over astma bij kinderen

Ervaring bij kinderen

Salbutamol inhalatie is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant salbutamol bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

In de bijsluiter van uw kind kan een andere leeftijdsgrens staan. Dit hangt af van het inhalatieapparaat.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Salbutamol is een luchtwegverwijder. Salbutamol heft binnen enkele minuten de verkramping in de luchtwegen op, zodat uw kind weer makkelijker kan ademen. Dit medicijn neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor, die luchtwegbeschermers worden genoemd.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Salbutamol heft binnen enkele minuten de verkramping in de luchtwegen op, zodat uw kind weer makkelijker kan ademen. De werking houdt ongeveer 4 uur aan.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per type inhalator hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in de longen van het kind terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor het inhalatieapparaat van uw kind alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen. Laat uw kind het ook een keer oefenen in het bijzijn van de medewerker. U en de medewerker kunnen dan nagaan of uw kind alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of uw kind nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het uw kind niet goed te inhaleren? Er zijn verschillende typen inhalatieapparaten. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor uw kind. Vraag de arts of apotheek om advies.

Verschillende inhalatie-apparaten
Uw kind kan salbutamol inhaleren als poeder, als spray en als inhalatievloeistof. Het nadeel van poederinhalaties is dat uw kind krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Nadeel van een inhalatiespray is dat uw kind tegelijkertijd de spray moet indrukken en inademen. Veel kinderen vinden dat moeilijk.

 • Het inhalatiepoeder zit in capsules, in een Diskus of een patroon voor de Novolizer.
  • De inhalatiecapsules plaatst uw kind in een inhalatieapparaatje. Met het inhalatieapparaatje prikt uw kind de ruimtes op het schijfje kapot, waarna uw kind het poeder kan inhaleren. De capsulewand bestaat uit gelatine. De schilfers hiervan zijn niet schadelijk voor de longen. Het apparaat kan na verloop van tijd slijten, waardoor de capsules of het schijfje niet meer goed worden opengeprikt. Bij een normaal gebruik is dat na ongeveer 3 tot 6 maanden. Overleg daarom in de apotheek over vervanging van het apparaat als uw kind het al enkele maanden gebruikt.
  • De diskus is een apparaatje met een voorraad van 60 doses. Elke keer dat uw kind de afsluitklep opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dit gaat alleen goed als uw kind het mondstuk horizontaal houdt. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft uw kind een nieuw apparaat nodig. U kunt zien dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat op nul staat. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen voor je kind.
  • De turbuhaler bevat 100 of 200 inhalaties. Elke keer dat uw kind de geribbelde knop draait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dat gaat alleen goed als uw kind de turbuhaler rechtop houdt bij het draaien. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft uw kind een nieuw apparaat nodig. U kunt zien dat het apparaat bijna leeg is, als in het doorzichtige venster op de zijkant een rode kleur verschijnt. Uw kind heeft dan nog ongeveer 20 doses over. U kunt dan op tijd een nieuw apparaat aanvragen voor uw kind.
  • Een patroon met 200 inhalaties plaatst uw kind in de Novolizer. Elke keer dat uw kind de gekleurde knop indrukt, wordt een dosis poeder klaargemaakt voor inhalatie. Uw kind hoort een dubbele klik en het controlevenster wordt groen. Dat gaat alleen goed als uw kind de Novolizer horizontaal houdt bij het indrukken. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Het inhaleren is goed gegaan als uw kind een klik heeft gehoord en het controlevenster weer rood is. U kunt zien dat de patroon leeg is als de teller op het apparaat op nul staat. U kunt dus op tijd een nieuwe patroon aanvragen voor uw kind.

Laat na gebruik van een poederinhalator uw kind zijn mond spoelen. U kind voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

 • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaerosol of verstuiver genoemd. Voor elke verstuiving moet uw kind het spuitbusje stevig schudden, zodat de inhoud zich goed verdeelt. Alleen dan komt elke keer evenveel salbutamol vrij. Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren, kan uw kind ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar uw kind de inhalatiespray in spuit. Uw kind kan dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u of uw kind dat moeten doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken, kan uw kind in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt uw kind het lastig om de voorzetkamer mee te nemen naar school of een andere plek? Vraag dan de arts 2 apparaten voor te schrijven. Uw kind kan ze dan op beide plekken achterlaten. Bij de meeste inhalatiesprays is het belangrijk de spray in te drukken en tegelijk in te ademen. De autohaler is een inhalatiespray die het geneesmiddel afvuurt tijdens het inhaleren. Bij deze spray is krachtig inademen voldoende en hoeft uw kind dus niet ook nog de spray in te drukken.
 • De inhalatievloeistof gebruikt uw kind met een vernevelaar. U krijgt hiervoor instructie van de arts of verpleegkundige. Zorg ervoor dat de vernevelvloeistof niet in uw ogen van uw kind kan komen bij het vernevelen. Gebruik het daarom via het mondstuk, of gebruik een goed op het gezicht aansluitend vernevelmasker.

Wanneer?

Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

 • Uw kind hoeft meestal alleen te inhaleren wanneer hij benauwd is. Tenzij de arts uw kind een vast inhalatieschema heeft geadviseerd.
 • Heeft uw kind vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld tijdens het sporten? Dan kan uw kind dit medicijn 10 tot 15 minuten voor de inspanning gebruiken.
 • Moet uw kind een paar maal per dag inhaleren? Doe dit dan op vaste tijdstippen, goed verdeeld over de dag.

Hoe lang?

Uw kind kan dit medicijn gebruiken zolang hij last heeft van benauwdheid en zolang de arts het voorschrijft.

Moet uw kind dit medicijn bij astma meer dan 2 keer per week bij een benauwdheidsaanval gebruiken? Neem dan contact op met de arts. Waarschijnlijk kan uw kind er beter een luchtwegbeschermer bij gebruiken. Als uw kind deze elke dag inhaleert, zal na verloop van enkele dagen het aantal benauwdheidsaanvallen afnemen.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over salbutamol inhalatie bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Meer kans op gaatjes (tandcariës). Uw kind kan dit voorkomen door na het inhaleren de mond te spoelen.
 • Slaapstoornis en gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen zelden prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor. Neem als uw kind hier last van heeft contact op met de arts of apotheker.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Salbutamol voor inhalatie is voor kinderen te verkrijgen in:

 • inhalatiepoeder;
 • inhalatievloeistof;
 • inhalatiespray (aerosol).

Salbutamol wordt bij kinderen ook gebruikt in combinatie met ipratropium.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij salbutamol inhalatie bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 08-09-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

salbutamol inhalatie bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord