temazepam bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

temazepam bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Temazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, ontspant de spieren en vermindert angstgevoelens.

Artsen schrijven temazepam soms kortdurend voor bij kinderen met slapeloosheid.

Slapeloosheid

Verschijnselen
Van slapeloosheid wordt gesproken als iemand al enige tijd slecht slaapt én daardoor overdag niet goed functioneert. Slaapproblemen komen vaak voort uit spanningen of zorgen. Maar ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk kunnen slapeloosheid veroorzaken.

Behandeling
Als uw kind met slaapklachten bij de arts komt, zal de arts meestal niet meteen een slaapmiddel voorschrijven. De arts zal eerst proberen om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Bijvoorbeeld met een pijnstiller als uw kind last heeft van pijn. Of met rustgevende adviezen als uw kind vooral door piekeren wakker blijft liggen. Enkele van deze adviezen zijn:

 • Laat uw kind overdag of vroeg in de avond sporten.
 • Laat uw kind een uur voor het slapen iets ontspannends doen.
 • Laat uw kind geen dutjes nemen overdag.
 • Laat uw kind een vast ritme aanhouden in de tijd dat hij naar bed gaat en opstaat.
 • Laat uw kind geen koffie drinken 's avonds.
 • Laat uw kind 2 tot 3 uur voor het naar bed gaan geen vast voedsel innemen.
 • Zorg voor een rustige, koele slaapkamer en een lekker bed.
 • Laat uw kind de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv-kamer gebruiken.
 • Als het slapen niet lukt, laat uw kind dan opstaan en in een andere kamer iets anders doen. Laat uw kind pas weer naar bed gaan als hij moe is.

Als deze maatregelen bij uw kind niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

Lees meer over slapeloosheid

Ervaring bij kinderen

Temazepam is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant temazepam niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar artsen schrijven temazepam in sommige situaties wel kortdurend voor aan kinderen vanaf 12 jaar met slapeloosheid. Artsen doen dit als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind. Dit wordt off-label gebruik genoemd. De duur van de behandeling moet zo kort mogelijk zijn, om te voorkomen dat het kind afhankelijk wordt van het medicijn.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Temazepam ontspant de spieren, werkt rustgevend en maakt suf. Het zorgt ervoor dat uw kind in slaap valt en beter doorslaapt.

Dit medicijn is vooral geschikt als uw kind moeite heeft met inslapen en als uw kind verwacht gedurende de nacht vaak wakker te worden.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Binnen één uur na inname wordt uw kind slaperig en rustig. Zorg er daarom voor dat uw kind thuis is, geen ingewikkelde klussen meer moet doen en zijn bed makkelijk kan bereiken. De werking houdt ongeveer 6 tot 8 uur aan.

Temazepam werkt alleen goed als uw kind het af en toe gebruikt. Bijvoorbeeld om de 3 dagen. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af omdat het lichaam van uw kind aan het effect went.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
 • Capsules: laat uw kind de capsule heel innemen met een half glas water, zonder te kauwen.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige capsules ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.

Wanneer?

Laat uw kind het medicijn ten minste een halfuur voor hij wil gaan slapen innemen. Laat uw kind het alleen innemen als hij minstens 6 uur de tijd heeft om te slapen. Als uw kind voor die tijd wakker moet worden, zal hij nog te veel last van de versuffende werking hebben.

Hoe lang?

Als uw kind dit medicijn af en toe eens gebruikt, kan het hem helpen met beter slapen. Gebruikt uw kind het bijna elke nacht, dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties.

Bij dagelijks gebruik gedurende meer dan 2 weken, heeft uw kind kans op 'ontwenningsslapeloosheid'. Zijn lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Gebruik het in elk geval niet langer dan 4 weken achter elkaar.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over temazepam bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
 • Verminderde coördinatie. Hierdoor kan uw kind onhandig zijn in zijn bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
 • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als uw kind dit medicijn langere tijd gebruikt.
 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Hierdoor kan uw kind ook gaan snurken, door verslapping van de huig. Heeft uw kind tijdens de slaap wel eens last dat zijn adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? Uw kind kan hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met de arts als u dat merkt.
 • Afhankelijkheid. Uw kind kan last krijgen van ontwenningsverschijnselen als hij stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langdurig gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Laat uw kind daarom altijd geleidelijk afbouwen als hij dit medicijn langer dan 2 weken dagelijks heeft gebruikt als slaapmiddel.
 • Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen. Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Temazepam is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • capsules.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij temazepam bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 30-11-2017

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

temazepam bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!