Medicijnenterbutaline inhalatie bij kinderen

terbutaline inhalatie bij kinderen

Medicijnenterbutaline inhalatie bij kinderen

terbutaline inhalatie bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Terbutaline is een luchtwegverwijder.

  Artsen schrijven terbutaline voor bij kinderen met astma.

  • Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor uw kind kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels. Zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar uw kind allergisch voor is. Er zijn periodes waarin uw kind gevoeliger is voor deze prikkels.

  • Terbutaline inhalatie is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant terbutaline inhalatie niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar terbutaline inhalatie bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts terbutaline inhalatie ook voor bij kinderen. Dit heet off-label-gebruik.

   • Terbutaline heft de verkramping in de luchtwegen op, zodat uw kind weer makkelijker kan ademen.

    Dit medicijn neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor die luchtwegbeschermers worden genoemd.

    • Terbutaline heft binnen enkele minuten de verkramping in de luchtwegen op. Het werkt 5 tot 6 uur.

     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

      Hoe?

      • Voor goed inhaleren moet uw kind veel oefenen. De werkzame stof moet diep in de longen van uw kind terechtkomen. In de apotheek kunt u een controlelijst krijgen voor het inhalatieapparaat van uw kind. Hierop staan alle handelingen die nodig zijn bij het inhaleren.
      • Vraag de apotheekmedewerker of arts om het inhaleren voor te doen. Laat uw kind het ook een keer oefenen waar de medewerker bij is. U en de medewerker kunnen dan kijken of uw kind alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of uw kind nog op de juiste manier inhaleert.
      • Het inhalatiepoeder zit in een Turbuhaler. De turbuhaler heeft 100 of 200 inhalaties. Elke keer dat uw kind de geribbelde knop draait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dat gaat alleen goed als uw kind de turbuhaler rechtop houdt bij het draaien. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft uw kind een nieuw apparaat nodig. U kunt in het doorzichtige venster op de zijkant zien dat het apparaat bijna leeg. Deze krijgt dan een rode kleur. Er zijn dan nog ongeveer 20 doses over. U kunt dan op tijd een nieuw apparaat aanvragen voor uw kind.

       Laat uw kind na gebruik van een poederinhalator zijn mond spoelen. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

      Wanneer?

      Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

      • Uw kind hoeft meestal alleen te inhaleren wanneer hij benauwd is. Tenzij de arts een schema heeft geadviseerd.
      • Heeft uw kind vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld tijdens het sporten? Dan kan uw kind dit medicijn 10 tot 15 minuten voor de inspanning gebruiken.
      • Moet uw kind een paar keer op een dag inhaleren? Doe dit dan op vaste tijden, goed verdeeld over de dag.

      Hoe lang?

      Gebruik dit medicijn zolang uw kind last heeft van benauwdheid en zolang de arts het voorschrijft.

      Moet uw kind dit medicijn meer dan 2 keer in een week bij een benauwdheidsaanval gebruiken? Neem dan contact op met de arts. Waarschijnlijk kan uw kind er beter een luchtwegbeschermer bij gebruiken. Als uw kind deze elke dag inhaleert, zal na een paar dagen het aantal benauwdheidsaanvallen minder worden.

      • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over terbutaline inhalatie bij volwassenen.Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

       • Slaapstoornis en gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen zelden prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor.

        Neem als uw kind hier last van heeft contact op met de arts of apotheker.


       Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

       • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
        Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
        Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
        Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
        • Terbutaline voor inhalatie is voor kinderen te verkrijgen in inhalatiepoeder (Turbuhaler).

         • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij terbutaline inhalatie bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

          • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
          • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
          • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

          Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

          Laatst bijgewerkt op 11-08-2015

          Disclaimer

          Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

          Vond u deze informatie nuttig?

          Vind een apotheek

          Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
          Vind een apotheek blob

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
          Informatie wordt bijgewerkt: