terbutaline inhalatie bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

terbutaline inhalatie bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Terbutaline is een luchtwegverwijder.

Artsen schrijven terbutaline voor bij kinderen met astma.

Astma bij kinderen

Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor uw kind kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar uw kind allergisch voor is. Er zijn periodes waarin uw kind gevoeliger is voor deze prikkels.

Lees meer over astma bij kinderen

Ervaring bij kinderen

Terbutaline inhalatie is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant terbutaline inhalatie niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar terbutaline inhalatie bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts terbutaline inhalatie ook voor bij kinderen. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Terbutaline heft de verkramping in de luchtwegen op, zodat uw kind weer makkelijker kan ademen.

Dit medicijn neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor die luchtwegbeschermers worden genoemd.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Terbutaline heft binnen enkele minuten de verkramping in de luchtwegen op. De werking houdt 5 tot 6 uur aan.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in de longen van uw kind terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor het inhalatieapparaat van uw kind alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen. Laat uw kind het ook een keer oefenen in het bijzijn van de medewerker. U en de medewerker kunnen dan nagaan of uw kind alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of uw kind nog op de juiste manier inhaleert.
 • Het inhalatiepoeder zit in een Turbuhaler. De turbuhaler bevat 100 of 200 inhalaties. Elke keer dat uw kind de geribbelde knop draait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dat gaat alleen goed als uw kind de turbuhaler rechtop houdt bij het draaien. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft uw kind een nieuw apparaat nodig. U kunt zien dat het apparaat bijna leeg is, als in het doorzichtige venster op de zijkant een rode kleur verschijnt. Er zijn dan nog ongeveer 20 doses over. U kunt dan op tijd een nieuw apparaat aanvragen voor uw kind.

  Laat uw kind na gebruik van een poederinhalator zijn mond spoelen. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

Wanneer?

Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

 • Uw kind hoeft meestal alleen te inhaleren wanneer hij benauwd is. Tenzij de arts een schema heeft geadviseerd.
 • Heeft uw kind vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld tijdens het sporten? Dan kan uw kind dit medicijn 10 tot 15 minuten voor de inspanning gebruiken.
 • Moet uw kind een paar maal per dag inhaleren? Doe dit dan op vaste tijdstippen, goed verdeeld over de dag.

Hoe lang?

Gebruik dit medicijn zolang uw kind last heeft van benauwdheid en zolang de arts het voorschrijft.

Moet uw kind dit medicijn meer dan 2 keer per week bij een benauwdheidsaanval gebruiken? Neem dan contact op met de arts. Waarschijnlijk kan uw kind er beter een luchtwegbeschermer bij gebruiken. Als uw kind deze elke dag inhaleert, zal na verloop van enkele dagen het aantal benauwdheidsaanvallen afnemen.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over terbutaline inhalatie bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Slaapstoornis en gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen zelden prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor. Neem als uw kind hier last van heeft contact op met de arts of apotheker.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Terbutaline voor inhalatie is voor kinderen te verkrijgen in inhalatiepoeder (Turbuhaler).

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij terbutaline inhalatie bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 11-08-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

terbutaline inhalatie bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord