Medicijnenterbutaline inhalatie

terbutaline inhalatie

Medicijnenterbutaline inhalatie

terbutaline inhalatie

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Terbutaline is een luchtwegverwijder.

  Artsen schrijven het voor bij astma en COPD (chronische obstructieve longziekte).

  • Verschijnselen
   Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Er zijn periodes waarin u gevoeliger bent voor deze prikkels.

   Oorzaak
   Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

   Behandeling
   Meestal kiest de arts in eerste instantie voor een inhalatie met een luchtwegverwijder, zoals terbutaline. U kunt dat dan bij een aanval gebruiken. Heeft u praktisch elke dag aanval, dan schrijft de arts meestal ook een inhalatie met een luchtwegbeschermer voor. Die moet u dan dagelijks gebruiken. Het voorkomt aanvallen.

   Werking
   Terbutaline heft binnen enkele minuten de verkramping in de luchtwegen op, zodat u weer makkelijker kunt ademen. De werking houdt vijf tot zes uur aan. Dit middel neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor die luchtwegbeschermers worden genoemd.

   • Verschijnselen
    COPD is de Engelse afkorting voor chronisch obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen tijdelijk verergeren of juist verbeteren. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

    Werking
    Terbutaline heft binnen enkele minuten de verkramping in de luchtwegen op, zodat u weer makkelijker kunt ademen. De werking houdt vijf tot zes uur aan.

   • Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. Het komt echter rechtstreeks in uw luchtwegen terecht en heeft daarom maar weinig bijwerkingen.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Hartkloppingen en trillende handen.

     Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts.

    • Hoesten

    • Hoofdpijn

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Geïrriteerde mond en keel, smaakstoornisen misselijkheid.

    • Toename van de benauwheidsklachten direct na toedienen van het middel.

     In dat geval dit middel niet meer gebruiken en een arts raadplegen.

    • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.

    • Spierpijn en spierkramp.

    • Huiduitslag, galbulten, jeuk en zweten.

     Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met dit middel. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

    • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval.

     Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

    • Hartkramp (angina pectoris).

     Neem dan meteen contact op met uw arts.

    • Hartaandoeningen, zoals meer kans op een hartaanval. De kans hierop is groter bij mensen die al eerder een hartaanval hebben gehad. Waarschuw uw arts, als u plotseling pijn op de borst krijgt.

    • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.

     Neem contact op met uw arts als u dit merkt.

    • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor is er een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.

    • Psychische klachten, zoals angst, rusteloosheid of hallucinaties.

     Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

    • Slaapstoornis en gedragsstoornis.

     Neem als u hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker.


    De meeste bijwerkingen zijn in de eerste weken het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs.

    Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

      Hoe?

      • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in uw longen terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor uw inhalatieapparaat alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen en oefen een keer in zijn bijzijn. Hij kan dan nagaan of u alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Vraag uw arts of apotheker om advies.
      • Het inhalatiepoeder zit in een Turbuhaler. De turbuhaler bevat honderd of tweehonderd inhalaties. Iedere keer dat u de geribbelde knop draait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dat gaat alleen goed als u de turbuhaler rechtop houdt bij het draaien. Daarna kunt u het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje bijna leeg is, als in het doorzichtige venster op de zijkant een rode kleur verschijnt. U heeft dan nog ongeveer twintig doses over. U kunt dan op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.

      Na gebruik van een poederinhalator uw mond spoelen. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

      Wanneer?

      • U hoeft meestal alleen te inhaleren wanneer u benauwd bent. Tenzij uw arts u een schema heeft geadviseerd.
      • Heeft u vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld tijdens het sporten? Dan kunt u dit middel tien tot vijftien minuten voor de inspanning gebruiken.
      • Moet u een paar maal per dag inhaleren? Doe dit dan op vaste tijdstippen, goed verdeeld over de dag.

      Hoe lang?
      Gebruik dit middel zolang u last heeft van benauwdheid en zolang de arts het voorschrijft.

      Astma
      Moet u dit medicijn meer dan 2 keer per week bij een benauwdheidsaanval gebruiken? Neem dan contact op met uw arts. Waarschijnlijk kunt u er beter een luchtwegbeschermer bij gebruiken. Als u deze elke dag inhaleert, zal na verloop van enkele dagen het aantal benauwdheidsaanvallen afnemen.

      • U hoeft meestal alleen te inhaleren wanneer u benauwd bent. Tenzij uw arts u een schema heeft geadviseerd. Bent u in dat geval een inhalatie vergeten, dan kunt u deze alsnog nemen. Zorg ervoor dat u de volgende inhalatie minimaal 4 uur hierna gebruikt.

       • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • De medicijnen met de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn sommige bètablokkers, dit zijn hart-vaatmiddelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van terbutaline tegengaan. Hierdoor heeft terbutaline minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers bij daarvoor gevoelige patiënten een benauwdheidsaanval oproepen. U kunt dus meer last van benauwdheid krijgen.

         De bètablokkers bij hart- en vaatziekte waarbij de wisselwerking optreedt, zijn carvedilol, labetalol, oxprenolol, propranolol en sotalol. Neem contact op met uw apotheker of arts als u deze combinatie krijgt voorgeschreven. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.

         Gebruikt u oogdruppels met bètablokkers? Namelijk oogdruppels met betaxolol, carteolol levobunolol metipranolol en timolol. Dan kunt u extra benauwdheidsklachten voorkomen door na het indruppelen één minuut de traanbuisjes dicht te drukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt hiermee dat de werkzame stof uit de oogdruppel via de traanbuis in uw neus komt en vandaar uit in het bloed wordt opgenomen.

         • U kunt dit medicijn veilig gebruiken als zwanger bent, binnenkort wilt worden of als u borstvoeding geeft.
          Het wordt al jarenlang gebruikt door vrouwen die zwanger willen worden, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zonder problemen met de vruchtbaarheid, voor de zwangerschap of voor het kind.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen.

           • De werkzame stof terbutaline inhalatie zit in de volgende producten:
            • Terbutaline is sinds 1970 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Bricanyl als inhalatiepoeder (turbuhaler).

             Laatst bijgewerkt op 20-12-2021

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: