Medicijnentopiramaat bij kinderen

topiramaat bij kinderen

Medicijnentopiramaat bij kinderen

topiramaat bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Topiramaat beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen.

  Artsen schrijven topiramaat voor bij kinderen met:

  • epilepsie;
  • migraine.
  • Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen zijn er epileptische aanvallen waarbij het kind het bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. De spierschokken kunnen meer of minder hevig zijn. Soms zijn er geen spierschokken en is het kind alleen een paar seconden afwezig (absences).

   Er zijn ook lichtere aanvallen zonder bewusteloosheid. Daarbij voelt het kind alleen tintelingen in een arm. Of hoort of ziet het dingen die er niet zijn. Of zijn er lichte bewegingen (friemelen, smakken) merkbaar.

   Het syndroom van Lennox-Gastaut is een vorm van epilepsie bij kinderen tussen 3 en 6 jaar. Kinderen hebben hierbij verschillende soorten epilepsie-aanvallen naast elkaar. Ze kunnen periodes een paar seconden afwezig zijn (absences). Verder aanvallen waarbij het lichaam verstijft, of juist verslapt, of aanvallen met schokkende bewegingen. Door de epilepsie kan de ontwikkeling van het kind tot stilstand komen.

   Oorzaak
   Bij een aanval van epilepsie gaat het overdragen van informatie tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed. Prikkels in de hersenen kunnen hierdoor epileptische aanvallen veroorzaken.

   Epilepsie kan verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld te weinig zuurstof tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeluk, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Maar meestal is de oorzaak onbekend en is er sprake van aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan maar begint meestal op de kinderleeftijd.

   Behandeling
   Er zijn verschillende medicijnen tegen epilepsie. Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt de arts een schema. Daarbij worden medicijnen in een vaste volgorde uitgeprobeerd.  Topiramaat wordt meestal pas gebruikt als de eerste-keusmiddelen bij epilepsie niet voldoende werken of te veel bijwerkingen geven. Het kan alleen of in combinatie met andere epilepsiemiddelen gebruikt.
   Bij het syndroom van Lennox-Gastaut wordt het altijd gecombineerd met andere medicijnen.

   • Verschijnselen
    Bij migraine kan uw kind aanvallen hebben van bonzende hoofdpijn, meestal aan beide kanten van het hoofd. Bij kinderen is de hoofdpijn meestal minder hevig en anders dan bij volwassenen. Bij kinderen staan juist de bijverschijnselen zoals misselijkheid, overgeven of duizeligheid vaker op de voorgrond. Bij heel jonge kinderen kan hoofdpijn soms helemaal afwezig zijn. Daarnaast komt diarree veel voor en is uw kind vaak overgevoelig voor licht en geluid.
    Bij kinderen duurt een migraineaanval vaak minder lang dan bij volwassenen. Bij jonge kinderen duurt een aanval soms 1 tot 4 uur. Na een korte slaap is de aanval meestal weer voorbij. Het is niet helemaal duidelijk hoe migraine bij kinderen ontstaat.

    Behandeling
    Om een aanval te stoppen, kan uw kind een pijnstiller gebruiken en eventueel een middel tegen de misselijkheid. Heeft uw kind meer dan 2 aanvallen in een maand? Dan is het zinvol een medicijn te proberen dat de aanvallen voorkómt, zoals de bètablokker propranolol. Als dit niet voldoende helpt kan de arts topiramaat voorschrijven.

   • In de bijsluiter kunt u terugvinden dat topiramaat wordt gebruikt bij:

    • kinderen vanaf 2 jaar met epilepsie.

    Topiramaat is bij deze ziekte en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant topiramaat bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft goedgekeurd dat het medicijn te krijgen is en dat kinderen het mogen gebruiken.

    Er is ook onderzoek gedaan naar topiramaat bij:

    • kinderen vanaf 12 jaar met migraine.

    Deze ziekte en leeftijd staan niet in de bijsluiter. Maar artsen schrijven topiramaat in sommige situaties wel voor aan kinderen met migraine. Artsen doen dit als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind. Dit heet off-label gebruik.

     • Epilepsie: topiramaat heeft invloed op de overdracht van informatie tussen zenuwcellen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren. Hierdoor helpt het bepaalde epilepsieaanvallen te voorkomen.
     • Migraine: topiramaat zorgt bij sommige kinderen voor minder en minder erge migraineaanvallen.
      • Epilepsie: dit medicijn werkt niet altijd bij iedereen. Na een aantal weken zal duidelijk zijn of het voldoende werkt. Uw kind merkt dit doordat epilepsieaanvallen minder vaak optreden en minder heftig zijn of helemaal verdwijnen.
      • Migraine: het is meestal pas na 3 maanden te beoordelen of het werkt. Als uw kind na 3 maanden nog geen verbetering merkt, overleg dan met de arts.
      • Kijk voor de dosering altijd op het etiket van de apotheek.

       Hoe?

       Hieronder vindt u hoe uw kind het medicijn het beste kan innemen.

       • Capsules: laat uw kind de capsule heel doorslikken, zonder te kauwen, met minstens een half glas water.
        • Als uw kind problemen heeft met heel doorslikken, kunt u de capsules openmaken. Strooi de korrels uit de capsule op een theelepel met zacht voedsel. Zoals appelmoes, jam of yoghurt. Laat uw kind het voedsel met de korrels heel doorsliken, zonder er op te kauwen. Laat uw kind een half glas water nadrinken.
         Strooit u de korrels op voedsel? Dan moet het kind het wel direct erna doorslikken. U mag het mengsel niet bewaren voor later gebruik.
       • Tabletten: laat uw kind de tablet heel doorslikken, zonder te kauwen, met minstens een half glas water.
        • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met ander drinken. Bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap. Of met zacht eten. Zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
        • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
        • Werkt dat onvoldoende? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen. Omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.

       Wanneer?

       Uw kind mag het medicijn innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijden kiezen. Dan vergeet u minder snel een dosis aan uw kind te geven.

       • Als uw kind het 1 keer op een dag gebruikt: bij voorkeur 's avonds. Dan heeft uw kind minder last van de slaperigheid.
       • Als uw kind het 2 keer op een dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds.

       Hoelang?

       Epilepsie
       Uw kind zal dit medicijn waarschijnlijk lang moeten gebruiken. Na een paar weken tot maanden zal de arts met u en uw kind bekijken of het voldoende werkt. Het kan zijn dat de arts de dosering in de tussentijd aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering.

       Migraine
       Na een paar weken tot maanden zal de arts met uw kind bekijken of het voldoende werkt. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Als bij uw kind het aantal aanvallen minder wordt en het niet te veel last heeft van bijwerkingen, kan uw kind het voor een lange tijd gebruiken.

       • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over topiramaat bij volwassenen.Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

        • Sufheid, slaperigheid, duizeligheid en minder worden van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen.

         Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw kind goed moet kunnen opletten. Zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw kind een week lang dezelfde dosering gebruikt. Het lichaam went dan aan het medicijn. Maar zolang de dosering nog wordt opgebouwd, kan uw kind last hebben van deze bijwerkingen.

        • Problemen met plassen, zoals vaak kleine beetjes plassen, pijn bij het plassen.

         Deze bijwerking komt zelden voor. Zeer zelden kan het kind de plas niet ophouden. Zelden kunnen nierstenen ontstaan. U kunt dit voorkomen door uw kind veel te laten drinken, 1 tot 1,5 liter op een dag

        • Ernstige veranderingen in het bloed (een metabole acidose).

         Deze bijwerking komt zeer zelden voor. De verschijnselen van een acidose treden heel snel op. Deze zijn; misselijkheid, overgeven, diarree, buikpijn, snelle ademhaling en bewustzijnsverlies. Waarschuw bij deze verschijnselen meteen een arts.

        • Bij kinderen kan de zweetproductie minder zijn.

         Deze bijwerking komt zeer zelden voor. Zij kunnen hierdoor bij warmte minder goed zichzelf koelen. Let op dat kinderen bij warm weer voldoende drinken en op een koele plaats zijn. Ook moet uw kind inspannende lichaamsbeweging vermijden. Anders kan uw kind oververhit raken. Neem bij de volgende verschijnselen contact op met de arts: ​

         • als de huid zeer heet aanvoelt met weinig of geen zweet;
         • als uw kind in de war is of spierkrampen heeft;
         • als uw kind een versnelde hartslag en ademhaling heeft.
        • Minder eetlust, waardoor het gewicht kan afnemen.

         In zeldzame gevallen neemt de eetlust juist toe, waardoor het kind dikker kan worden

        • Psychische klachten, zoals soms depressieve gevoelens.

         Zelden gevoelens van angst, prikkelbaarheid of agressie. Opgewonden of juist sloom en onverschillig gedrag, in de war zijn, waandenkbeelden. Zeer zelden hallucinaties, zelfmoordgedachten of ernstige sufheid. Overleg met de arts als u deze klachten merkt.
         Kinderen met schizofrenie, waandenkbeelden, hallucinaties of ernstige verwardheid (psychosen) kunnen meer klachten krijgen. Overleg met de psychiater voor uw kind dit medicijn gaat gebruiken.

        • Problemen met geheugen, oriëntatie, concentratie, moeilijker praten. 

         Ook kan het kind moeite hebben met lezen of met leren.

        • Bewegingsstoornissen, zoals een onzekere gang bij het lopen, evenwichtsproblemen, neiging tot vallen.

         Ook schrijven of andere taken waarbij fijne beweging nodig is, kunnen moeilijker en slordiger gaan. Raadpleeg de arts als u of uw kind dit merkt.

        • Dubbelzien, wazig zien, niet tegen fel licht kunnen en andere problemen met zien.

         Zeer zelden droge ogen, of juist meer tranenvloed. Zeer zelden stijgt de oogboldruk, vooral tijdens de eerste maand van gebruik. Heeft uw kind al glaucoom aan één of beide ogen? Overleg dan met uw arts over extra controle door de oogarts.

        • Niet goed kunnen slapen, nachtmerries.

         Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.


        Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

        • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
         Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
         Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
         Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
         • Topiramaat is voor kinderen te verkrijgen in:

          • capsules;
          • tabletten.
          • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij topiramaat bij kinderen bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

           • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
           • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
           • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

           Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

           Laatst bijgewerkt op 05-09-2017

           Disclaimer

           Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

           Vond u deze informatie nuttig?

           Vind een apotheek

           Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
           Vind een apotheek blob

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Vraag het de webapotheker

           Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
           Informatie wordt bijgewerkt: