urapidil

naar medicijnen

urapidil

Belangrijk om te weten over urapidil

 • Urapidil verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
 • De capsules bij hoge bloeddruk. De injectie of het infuus als de bloeddruk zeer ernstig is verhoogd, bijvoorbeeld tijdens operaties.
 • Capsules: na 3 tot 6 weken is te meten hoeveel uw bloeddruk is gedaald.
  Injectie of infuus: werkt binnen 3 tot 5 minuten.
 • Capsules: slik heel door na wat voedsel. Heeft u slikproblemen? Dan mag u de capsule openmaken en de korrels heel doorslikken.
 • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid.
 • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan urapidil. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.

Wat doet urapidil en waarbij gebruik ik het?

Urapidil behoort tot de alfablokkers. Het verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.

Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk

 • Voor de bloeddruk

Verschijnselen
Mensen met een hoge bloeddruk voelen hier meestal niets van. Hoge bloeddruk is ook geen ziekte, maar geeft meer kans op hart- en vaatziekten.

Als de bloeddruk is verhoogd, stroomt het bloed te krachtig door de vaten. Dit is schadelijk voor de bloedvaten. Beschadigde bloedvaten vergroten de kans op een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) en ernstige hartziekten, zoals angina pectoris (hartkramp) en hartfalen.

Behandeling
Bij de behandeling van hoge bloeddruk kunnen artsen verschillende soorten medicijnen voorschrijven. Bijvoorbeeld plasmiddelen, ACE-remmers of calciumblokkers. Als deze onvoldoende werken of als u deze niet mag gebruiken, kan uw arts urapidil voorschrijven.

Hypertensieve crisis
Een zeer hoge bloeddruk wordt een hypertensieve crisis genoemd. Het is een noodsituatie waarbij de bloeddruk zo snel mogelijk moet worden verlaagd. Door de zeer hoge bloeddruk kan schade aan de hersenen, hart, nieren, bloedvaten en ogen ontstaan.
Oorzaken voor een hypertensieve crisis zijn onder meer een gezwel in de bijnier (feochromocytoom), plotseling hartfalen waarbij de longen vocht vasthouden (longoedeem), een operatie aan de bloedvaten rond het hart (by-pass-operaties) en gebruik van drugs, zoals cocaïne of XTC.
Artsen geven urapidil als injectie of als infuus als de bloeddruk zeer snel moet dalen.

Werking
Urapidil maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

Effect
Urapidil capsules verlagen binnen 3 tot 6 weken de bloeddruk. Zelf merkt u niet veel van de bloeddrukverlagende werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw bloeddruk. Toch is het belangrijk urapidil elke dag in te nemen. Alleen dan kan dit medicijn de hart- en bloedvaten optimaal beschermen.
Urapidil-injectie of- infuus werkt binnen 3 tot 5 minuten.

Lees meer over hoge bloeddruk

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd, vooral bij opstaan uit bed of van een stoel. Mensen met hartfalen kunnen hier meer last van hebben. Dit gaat meestal over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het medicijn. Dat is binnen enkele dagen tot weken. Uw arts zal meestal eerst een lage dosering voorschrijven, en daarna per 1 of 2 weken de dosering geleidelijk verhogen. U heeft dan minder last van deze bijwerking.
  Als u zich duizelig voelt, sta dan langzaam op uit bed of van een stoel. U kunt het best even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid. Zeer zelden braken en diarree. Bij misselijkheid helpt het als u het medicijn met wat voedsel inneemt. Heeft u veel last van deze bijwerking? Neem dan contact op met uw arts.
 • Hoofdpijn en zeer zelden een verstopte neus. Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Bij een hogere dosering komt dit vaker voor dan bij een lagere. Deze bijwerkingen gaan vanzelf weer over als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
 • Vermoeidheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Vasthouden van vocht. Dat merkt u aan gezwollen enkels (oedeem). Zeer zelden zwellingen in het gezicht. Merkt u dat u vocht vasthoudt? Raadpleeg dan uw arts.
 • Droge mond. Als u in het begin van de behandeling veel last heeft van een droge mond kunt u de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren.
 • Vertraagde hartslag of versnelde hartslag, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst. Waarschuw uw arts bij pijn op de borst.
 • Slaapproblemen, zoals slaperigheid of juist slapeloosheid, zwak gevoel.
 • Psychische klachten, zoals nervositeit, rusteloosheid en opgewonden gevoel.
 • Problemen met plassen, zoals vaak en veel plassen, ook 's nachts, en ongewild urineverlies (urine-incontinentie).
 • Overmatig zweten.
 • Seksuele stoornissen, zoals impotentie, minder zaadvloeistof of langdurige en pijnlijke erectie. Door de verminderde hoeveelheid zaadvloeistof kunt u minder vruchtbaar zijn. Een erectie die langer dan 4 uur duurt, kan schadelijk voor de penis zijn. Waarschuw dan uw arts.
 • Minder bloedplaatjes. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Heeft u onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, keel of tong. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor urapidil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Capsules: slik de capsule heel door met een half glas water. Als u hier moeite mee heeft, kunt u de capsule openen. U mag de korreltjes niet fijnmaken of kauwen, omdat ze zo zijn gemaakt, dat ze het werkzame bestanddeel langzaam afgeven.
Injectie of infuus: u krijgt dit in het ziekenhuis.

Wanneer?
Capsules: kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis. Neem het medicijn om de 12 uur in, dus bijvoorbeeld om 8 uur 's ochtends en om 20.00 's avonds. Wordt u misselijk van dit medicijn? Neem het dan in met wat voedsel.

Hoelang?
Een behandeling voor hoge bloeddruk is meestal langdurig.

Hypertensieve crisis: u krijgt urapidil in injectie of infuus, totdat uw bloeddruk voldoende is gedaald. Daarna zal uw arts medicijnen voorschrijven die u kunt slikken om uw bloeddruk voldoende laag te houden.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Als u toch een dosis bent vergeten:

 • U gebruikt urapidil 2 keer per dag: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
U kunt de eerste dagen dat u urapidil gebruikt duizelig zijn. Dit komt doordat uw lichaam zich nog moet instellen op de lagere bloeddruk. Na een paar dagen is dat meestal over en is autorijden geen probleem. Rijd geen auto zolang u duizelig bent.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
Er zijn voor dit medicijn geen beperkingen.

Mag ik urapidil gebruiken met andere medicijnen?

Andere bloeddrukverlagende medicijnen kunnen samen met urapidil de bloeddruk extra verlagen. Als u net begint met een bloeddrukverlager samen met urapidil kan de bloeddruk flink dalen. U kunt hierdoor de eerste paar dagen meer last krijgen van duizeligheid.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind. Mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt met het gebruik van dit medicijn in één keer stoppen. Uw bloeddruk kan dan wel weer stijgen. Overleg daarom eerst met uw arts.

Onder welke namen is urapidil verkrijgbaar?

De werkzame stof urapidil zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Urapidil is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar verkrijgbaar in capsules en injecties onder de merknaam Ebrantil en het merkloze Urapidil.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 12-07-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

urapidil is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.