Urapidil

Urapidil

Werkzame stof: urapidil

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof urapidil.

Trefwoord
naar medicijnen

urapidil

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over urapidil

 • Urapidil verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.
 • De injectie of het infuus als de bloeddruk zeer ernstig is verhoogd, bijvoorbeeld tijdens operaties.
 • Injectie of infuus: werkt binnen 3 tot 5 minuten.
 • Meest voorkomende bijwerkingen: duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn en vermoeidheid.
 • De meeste bijwerkingen verdwijnen als uw lichaam gewend is aan urapidil. Houdt u klachten? Overleg dan met uw arts.

Wat doet urapidil en waarbij gebruik ik het?

Urapidil behoort tot de alfablokkers. Het verwijdt de bloedvaten en verlaagt de bloeddruk.

Artsen schrijven het voor bij een zeer hoge bloeddruk.

Hoge bloeddruk

 • Voor de bloeddruk

Hypertensieve crisis
Een zeer hoge bloeddruk wordt een hypertensieve crisis genoemd. Het is een noodsituatie waarbij de bloeddruk zo snel mogelijk moet worden verlaagd. Door de zeer hoge bloeddruk kan schade aan de hersenen, hart, nieren, bloedvaten en ogen ontstaan.
Oorzaken voor een hypertensieve crisis zijn onder meer een gezwel in de bijnier (feochromocytoom), plotseling hartfalen waarbij de longen vocht vasthouden (longoedeem), een operatie aan de bloedvaten rond het hart (by-pass-operaties) en gebruik van drugs, zoals cocaïne of XTC.
Artsen geven urapidil als injectie of als infuus als de bloeddruk zeer snel moet dalen.

Werking
Urapidil maakt de bloedvaten wijder. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag.

Effect
Urapidil-injectie of- infuus werkt binnen 3 tot 5 minuten.

Lees meer over hoge bloeddruk

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid en braken.
 • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel. Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op de lagere bloeddruk (binnen enkele dagen tot weken). Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt het best dan even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen.
 • Minder bloedplaatjes. Hierdoor heeft u meer kans op bloedingen. Heeft u onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht, keel of tong. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. In beide gevallen mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor urapidil. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Hoofdpijn en zeer zelden een verstopte neus. Dit komt doordat de bloedvaten wijder worden. Het verdwijnt meestal na enkele weken. Als u er hierna nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
 • Vasthouden van vocht. Dat merkt u aan gezwollen enkels (oedeem). Zeer zelden zwellingen in het gezicht. Merkt u dat u vocht vasthoudt? Raadpleeg dan uw arts.
 • Vertraagde hartslag of versnelde hartslag, hartkloppingen en een drukkend gevoel op de borst. Waarschuw uw arts bij pijn op de borst.
 • Zwak voelen.
 • Psychische klachten, zoals rusteloosheid.
 • Overmatig zweten.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Via een infuus of injectie in het ziekenhuis.

Hoelang?
U krijgt urapidil in injectie of infuus, totdat uw bloeddruk voldoende is gedaald. Daarna zal uw arts medicijnen voorschrijven die u kunt slikken om uw bloeddruk voldoende laag te houden.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Tijdens een hypertensieve crisis bent u niet in staat om auto te rijden.

alcohol drinken?
Alcohol kan de duizeligheid versterken. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt.

alles eten?
Er zijn voor dit medicijn geen beperkingen.

Mag ik urapidil gebruiken met andere medicijnen?

Andere bloeddrukverlagende medicijnen. De bloeddruk kan te laag worden als u urapidil samen met andere bloeddrukverlagers gaat gebruiken. Uw arts houdt hier rekening mee en zal in het begin een lagere dosering voorschrijven. Al naar gelang het effect zal de arts de dosis geleidelijk verhogen.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt met het gebruik van dit medicijn in één keer stoppen. Uw bloeddruk kan dan wel weer stijgen. Overleg daarom eerst met uw arts.

Onder welke namen is urapidil verkrijgbaar?

De werkzame stof urapidil zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Urapidil is sinds 1980 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar verkrijgbaar in injecties als het merkloze Urapidil.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 21-05-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

urapidil is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!